Anda di halaman 1dari 26

G.4.

Rakit Penolong ( Life Raft )


Dlm buku Sistem dan Perlengkapan Kapal hal.90
~. Liferaft yang digunakan adalah jenis infaltable liferafts ialah rakit penolong yang ditiup secara
otomatis. Alat peniupnya merupakan satu atau lebih botol angin (asam arang) yang diletakkan
didalam lantai rakit. Apabila rakit ini akan diguanakan maka tali tambatnya mula-mula harus dikaitkan
dikapal, kemudian rakit yang masih terbungkus dilempar kelaut, suatu tarikan dari tali tambat akan
membuka pentil botol angin sehingga rakit akan mengembang.
~. Infitable liferaft harus memenuhi persyaratan sbb :
1. dibuat sedemikian rupa sehingga apabila dijatuhkan kedalam air dari suatu tempat 18 m
tingginya diatas permukaan air laut, baik rakit atai perlengkapan lainnya tidak rusak.
2. harus dapat dikembangkan secara otomatis dengancepat dan dengan cara yang sederhana.
3. beratseluruh rakit termasuk kantong/tabung beserta perlengkapannya max.180 kg
4. mempunyai stabilitas yang cukup baik
5. lantai dari rakit harus kedap air dan harus mempunyai isolasi untuk menahan udara dingin.
6. ditengkapi dengan tali tambat yang panjang paling sedikit 10 m, dan disisi luarnyaterdapat
tali pegangan yang cukup kuat.
7. rakit harus dapat ditegakkan oleh seorang bila dalam keadaan terbalik.

~. Infitable liferaft mempunyai perlengkapan sbb :


1. dua jangkar apung ( yang satu sebagai cadangan )
2. untuk setiap 12 orang disediakan satu gayung dan pisau keamanan
3. sebuah pompa tangan
4. alat perbaikan untuk menambal kebocoran
5. sebuah tali buangan yang terapung diatas air dengan panjang min.30 m
H. PERENCANAAN ALAT ANGKAT

a. Perencanaan panjang derrick (Lb)


Panjang jangkauan proyeksi derrick dengan sudut derrick 300 dan pada sudut 600 ke sisi kapal
Y = x / sin 60
x = 0,5 B + Jarak sisi kapal dengan sisi pelabuhan + Jarak truck dengan sisi + pelabuhan

= 0,5 B + 0,3 m + 3 m
= 10.8 m

Y = x / sin 60
= 12.471 12.5 m
Panjang derrick (LB)
- Untuk sudut derrick (a = 30o)
LB = Y / Cos30o
= 14.401 14.4 m

b. Perencanaan Panjang mast


Perencanaan ukuran dari mast didasarkan pada tegangan akibat dari momen yang ditimbulkan oleh gaya-gaya yang b
Adapun perhitungan gaya-gaya pada tiang mast didasarkan pada nilai (L-a)/LB
yang ditetapkan pada buku “Germanischer Lloyd” yaitu 0,4 sampai dengan 1, dengan sudut 15o ~ 45o
dengan maksud mencari nilai ideal yang cocok untuk perencanaan tiang mast ini.
Kapasitas alat angkat yang direncanakan mempunyai Safe Working Load (SWL) adalah sebesar 3 ton.

* Untuk nilai (L-a)/LB = 1 dengan sudut a = 30o


a= 3 m (direncanakan)
~ (L – a / Lb) 1
L – a = 1 x Lb
L = a + LB L = 10 m = 1000 cm
= 17.401 m
= 17.4 m
~ Modulus Penampangnya :
W = 0,1 x Lb x Swl
= 0,1 x 1000 x 10
= 1000 cm3
c. Ukuran derrick
Dari hasil perencanaan diketahui panjang derrick LB = 10 meter, beban yang bekerja pada derrick P
Dari tabel 2 hal. 16 pada buku “Germanischer Lloyd” didapatkan spesifikasi ukuran derrick sebagai berikut :

d1 = 318 mm l2 = 900 mm
d2 = 245 mm l3 = 350 mm
s = 7,5 mm l4 = 1100 mm
00 ke sisi kapal

si + pelabuhan

bulkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada mast.

= 1000 cm

da derrick PB = 3 ton.
agai berikut :
BAB III
PERHITUNGAN TANGKI-TANGKI

Tangki-tangki diletakkan pada Double Bottom sbb :


1 Tangki Bahan Bakar
Wfo = 72.07 ton
Berat jeni 0.98 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 0,90 ~ 0,98 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan =
73.541 m3
Double Bottom 1/2 Double Bottom
l= 0.60 m l= 0.6 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 5.46 1 5.46 1 5.237 1 5.237
2 5.399 4 21.596 2 5.166 4 20.664
3 5.337 2 10.674 3 5.092 2 10.184
4 5.273 4 21.092 4 5.016 4 20.064
5 5.208 1 5.208 5 4.937 1 4.937
S= 64.03 S= 61.086

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 25.612 m2 = 24.434 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.6 m l= 0.867 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 4.59 1 4.59 1 25.612 1 25.612 0 0.000
2 4.531 4 18.124 2 24.434 4 97.738 1 97.738
3 4.456 2 8.912 3 21.325 1 21.325 2 42.650
4 4.357 4 17.428 S= 144.674 S2 = 140.387
5 4.258 1 4.258
S= 53.312 Volume tangki = 2/3 x l x S
= 83.622 m3
Luas tangki = 2/3 x l x S KG = l x S2/S1
= 21.325 m2 = 0.841 m

2 Tangki Minyak Diesel


Wdo = 17.63 ton
Berat jeni 0.9 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 0,88 ~ 0,90 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan =
19.589 m3
Double Bottom 1/2 Double Bottom
l= 0.6 m l= 0.6 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 5.141 1 5.141 1 4.857 1 4.857
2 5.072 4 20.288 2 4.774 4 19.096
3 5 1 5 3 4.689 1 4.689
S= 30.429 S= 28.642

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x a x S


= 12.172 m2 = 11.457 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.6 m l= 0.5 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 4.161 1 4.161 1 12.172 1 12.172 0 0.000
2 4.048 4 16.192 2 11.457 4 45.827 1 45.827
3 3.931 1 3.931 3 9.714 1 9.714 2 19.427
S= 24.284 S1 = 67.712 S2 = 65.254
Luas tangki = 2/3 x l x S Volume tangki = 2/3 x l x S1
= 9.714 m2 = 22.571 m3
KG = l x S2/S1
= 0.482 m

3 Tangki Minyak Pelumas


Wlub = 1.57 ton
Berat jeni 0.93 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 0,90 ~ 0,93 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan =
1.684 m3
Double Bottom 1/2 Double Bottom
l= 0.3 m l= 0.3 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 4.925 1 4.925 1 4.602 1 4.602
2 4.886 4 19.544 2 4.557 4 18.228
3 4.845 1 4.845 3 4.511 1 4.511
S= 29.314 S= 27.341

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 5.863 m2 = 5.468 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.3 m l= 0.5 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 3.813 1 3.813 1 5.863 1 5.863 0 0.000
2 3.753 4 15.012 2 5.468 4 21.873 1 21.873
3 3.692 1 3.692 3 0.000 1 0.000 2 0.000
S= 22.517 S1 = 27.736 S2 = 21.873

Luas tangki = 2/3 x l x S Volume tangki = 2/3 x l x S1


= 4.503 m2 =9.245 m3
KG = l x S2/S1
= 0.394 m

4 Tangki Air Tawar


Wfw = 18.36 ton
Berat jeni 1 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 1,0 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan = 18.362 m3

Double Bottom 1/2 Double Bottom


l= 0.75 m l= 0.75 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 7.4451 1 7.4451 1 7.1796 1 7.1796
2 7.4451 4 29.78 2 7.1796 4 28.7184
3 7.4451 2 14.89 3 7.1796 2 14.3592
4 7.4451 4 29.78 4 7.1796 4 28.7184
5 7.4451 1 7.4451 5 7.1796 1 7.1796
S= 89.341 S= 86.1552

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 44.67 m2 = 43.078 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.75 m l= 0.5 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Hasil Kali I FM Hasil Kali II


1 6.1136 1 6.1136 1 44.671 1 44.671 0 0.000
2 6.1136 4 24.454 2 43.078 4 172.310 1 172.310
3 6.1136 2 12.227 3 36.682 1 36.682 2 73.363
4 6.1136 4 24.454 S1 = 253.663 S2 = 245.674
5 6.1136 1 6.1136
S= 73.363 Volume tangki = 2/3 x l x S1
=
84.554 m3
Luas tangki = 2/3 x l x S KG = l x S2/S1
= 36.682 m2 = 0.484 m

5 Tangki pembuangan air sisa


Jumlah kotoran yang dikeluarkan diperkirakan sebanyak 5 lt/hari/org.
Lama pelayaran = 10.3 hari
Jml. Crew = 14 orang
Vol. Tangki yang dibutuhkan = 6.994 m3

Double Bottom 1/2 Double Bottom


l= 0.3 m l= 0.3 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 4.757 1 4.757 1 4.415 1 4.415
2 4.71 4 18.84 2 4.364 4 17.456
3 4.66 2 9.32 3 4.311 2 8.622
S= 32.917 S= 30.493

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 6.583 m2 = 6.099 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.3 m l= 0.5 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 3.569 1 3.569 1 6.583 1 6.583 0 0.000
2 3.507 4 14.028 2 6.099 4 24.394 1 24.394
3 3.444 2 6.888 3 4.897 1 4.897 2 9.794
S= 24.485 S1 = 35.875 S2 = 34.188

Luas tangki = 2/3 x l x S Volume tangki = 2/3 x l x S1


= 4.897 m 2
= 11.958 m3
KG = l x S /S
2 1

= 0.476 m

7 Cofferdam
Cofferdam ditempatkan disetiap tangki sebagai pembatas dua jenis cairan yang berbeda.
Cofferdam juga sebagai penampung cairan dari salah satu tangki yang bocor, agar tidak
tercampur dengan cairan yang lain jenisnya dari tangki yang bersebelahan.

Tangki Ballast 1
Dlm. Buku sistem dan perlengkapan kapal oleh Soekarsono N.A. hal.173, Jumlah
berat ballast yang dibutuhkan rata-rata (10 ~ 17)% dari Disp.Kapal.
Wball = 15 % x Disp = 465.3 ton
Berat jeni 1.025 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 1,025 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan = 453.95 m3

Double Bottom 1/2 Double Bottom


l= 0.960 m l= 0.96 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 5.208 1 5.208 1 4.937 1 4.937
2 5.312 4 21.248 2 5.062 4 20.248
3 5.412 2 10.824 3 5.181 2 10.362
4 5.507 4 22.028 4 5.291 4 21.164
5 5.593 2 11.186 5 5.388 2 10.776
6 5.661 4 22.644 6 5.467 4 21.868
7 5.706 2 11.412 7 5.52 2 11.04
8 5.723 4 22.892 8 5.559 4 22.236
9 5.723 2 11.446 9 5.559 2 11.118
10 5.723 4 22.892 10 5.56 4 22.24
11 5.723 1 5.723 11 5.561 1 5.561
S= 167.5 S= 161.55

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 107.202 m2 = 103.392 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.96 m l= 4.95 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 4.268 1 4.268 1 107.202 1 107.202 0 0.000
2 4.422 4 17.688 2 136.800 4 547.200 1 547.200
3 4.544 2 9.088 3 89.743 1 89.743 2 179.485
4 4.627 4 18.508 S1 = 744.145 S2 = 726.685
5 4.681 2 9.362
6 4.716 4 18.864 Volume tangki = 2/3 x l x S1
7 4.746 2 9.492 = 2455.677 m3
8 4.778 4 19.112 KG = l x S2/S1
9 4.81 2 9.62 = 4.834 m
10 4.843 4 19.372
11 4.849 1 4.849
S= 140.22

Luas tangki = 2/3 x l x S


= 89.743 m2

Tangki Ballast 2
Dlm. Buku sistem dan perlengkapan kapal oleh Soekarsono N.A. hal.173, Jumlah
berat ballast yang dibutuhkan rata-rata (10 ~ 17)% dari Disp.Kapal.
Wball = 15 % x Disp = 465.3 ton
Berat jeni 1.025 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 1,025 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan = 453.95 m3

Double Bottom 1/2 Double Bottom


l= 0.960 m l= 0.96 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 5.723 1 5.723 1 5.561 1 5.561
2 5.723 4 22.892 2 5.561 4 22.244
3 5.723 2 11.446 3 5.561 2 11.122
4 5.723 4 22.892 4 5.561 4 22.244
5 5.723 2 11.446 5 5.561 2 11.122
6 5.723 4 22.892 6 5.561 4 22.244
7 5.723 2 11.446 7 5.561 2 11.122
8 5.723 4 22.892 8 5.561 4 22.244
9 5.723 2 11.446 9 5.561 2 11.122
10 5.723 4 22.892 10 5.561 4 22.244
11 5.719 1 5.719 11 5.554 1 5.554
S= 171.69 S= 166.823

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 109.879 m2 = 106.767 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.96 m l= 4.95 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 4.849 1 4.849 1 109.879 1 109.879 0 0.000
2 4.849 4 19.396 2 136.800 4 547.200 1 547.200
3 4.849 2 9.698 3 93.101 1 93.101 2 186.202
4 4.849 4 19.396 S1 = 750.180 S2 = 733.402
5 4.849 2 9.698
6 4.849 4 19.396 Volume tangki = 2/3 x l x S1
7 4.849 2 9.698 = 2475.593 m3
8 4.849 4 19.396 KG = l x S2/S1
9 4.849 2 9.698 = 4.839 m
10 4.849 4 19.396
11 4.849 1 4.849
S= 145.47

Luas tangki = 2/3 x l x S


= 93.101 m2

Tangki Ballast 3
Dlm. Buku sistem dan perlengkapan kapal oleh Soekarsono N.A. hal.173, Jumlah
berat ballast yang dibutuhkan rata-rata (10 ~ 17)% dari Disp.Kapal.
Wball = 15 % x Disp = 465.3 ton
Berat jeni 1.025 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 1,025 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan = 453.95 m3

Double Bottom 1/2 Double Bottom


l= 0.960 m l= 0.96 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 5.719 1 5.719 1 5.554 1 5.554
2 5.684 4 22.736 2 5.495 4 21.98
3 5.648 2 11.296 3 5.437 2 10.874
4 5.61 4 22.44 4 5.382 4 21.528
5 5.57 2 11.14 5 5.331 2 10.662
6 5.521 4 22.084 6 5.277 4 21.108
7 5.453 2 10.906 7 5.205 2 10.41
8 5.356 4 21.424 8 5.097 4 20.388
9 5.221 2 10.442 9 4.942 2 9.884
10 5.052 4 20.208 10 4.746 4 18.984
11 4.856 1 4.856 11 4.52 1 4.52
S= 163.25 S= 155.892

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 104.481 m2 = 99.771 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.96 m l= 4.95 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 4.85 1 4.85 1 104.481 1 104.481 0 0.000
2 4.848 4 19.392 2 136.800 4 547.200 1 547.200
3 4.842 2 9.684 3 88.052 1 88.052 2 176.105
4 4.827 4 19.308 S1 = 739.733 S2 = 723.305
5 4.798 2 9.596
6 4.746 4 18.984 Volume tangki = 2/3 x l x S1
7 4.655 2 9.31 = 2441.119 m3
8 4.509 4 18.036 KG = l x S2/S1
9 4.292 2 8.584 = 4.840 m
10 4.027 4 16.108
11 3.73 1 3.73
S= 137.58

Luas tangki = 2/3 x l x S


= 88.052 m2
Tangki Ballast 4
Dlm. Buku sistem dan perlengkapan kapal oleh Soekarsono N.A. hal.173, Jumlah
berat ballast yang dibutuhkan rata-rata (10 ~ 17)% dari Disp.Kapal.
Wball = 15 % x Disp = 465.3 ton
Berat jeni 1.025 ton/m3
( marchant ship design handbook III hal.III-9 : 1,025 ton/m3)
Vol. Tangki yang dibutuhkan = 453.95 m3

Double Bottom 1/2 Double Bottom


l= 0.960 m l= 0.96 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product


1 4.856 1 4.856 1 4.52 1 4.52
2 4.64 4 18.56 2 4.276 4 17.104
3 4.407 2 8.814 3 4.019 2 8.038
4 4.161 4 16.644 4 3.747 4 14.988
5 3.902 2 7.804 5 3.459 2 6.918
6 3.631 4 14.524 6 3.153 4 12.612
7 3.349 2 6.698 7 2.836 2 5.672
8 3.059 4 12.236 8 2.52 4 10.08
9 2.762 2 5.524 9 2.214 2 4.428
10 2.46 4 9.84 10 1.925 4 7.7
11 2.154 1 2.154 11 1.652 1 1.652
S= 107.65 S= 93.712

Luas tangki = 2/3 x l x S Luas tangki = 2/3 x l x S


= 68.899 m2 = 59.976 m2

Water Line 0 Volume Tangki


l= 0.96 m l= 4.95 m

No. Ord. FS Product No. Ord. FS Product FM Hasil Kali II


1 3.73 1 3.73 1 68.899 1 68.899 0 0.000
2 3.43 4 13.72 2 136.800 4 547.200 1 547.200
3 3.139 2 6.278 3 43.031 1 43.031 2 86.062
4 2.848 4 11.392 S1 = 659.130 S2 = 633.262
5 2.55 2 5.1
6 2.24 4 8.96 Volume tangki = 2/3 x l x S1
7 1.923 2 3.846 = 2175.128 m3
8 1.614 4 6.456 KG = l x S2/S1
9 1.325 2 2.65 = 4.756 m
10 1.066 4 4.264
11 0.84 1 0.84
S= 67.236

Luas tangki = 2/3 x l x S


= 43.031 m2
Hasil Kali II
Hasil Kali II

Hasil Kali II
Hasil Kali II
Hasil Kali II

Hasil Kali II
Hasil Kali II
Hasil Kali II
10.081
73.541
Nc = Cst{Cdec . (Cn . 10-3 )}1/6+ Ceng{Bhp/103}1/5 + Cadef
Di mana :
Cst = koef.Lambung kapal. (1,2-1,35) = 1.3
Cdec = koef.deck.dept. (11,5 – 14,5) = 12
Cn = Cubic number { L.B.H }/100 = 85.2495 m3
Ceng = koef.mesin kapal (2 – 3 ) = 3
Cadef = Add coefficient = 1 – 3 orang = 3
BHP = 2642 HP

Sehingga :
Nc = 4.806849 5

1.7. Penentuan Jumlah Cre 1


Menurut buku "ship design and construction" oleh sname, hal.115
Nc = Cst x {Cdk x ((CN/1000)1/6)) + Ceng x ((BHP/1000)1/5)) + Cadet}
dimana :
Cst = Coeficient for steward departement
= 1,2 ~ 1,33
= 1.2
Cdk = Coeficient for deck departement
= 11,5 ~ 14,5
= 11.5
Ceng = Coeficient for engine departement
= 2~3
= 2
Cadet = Add coeficient
= 1~3
= 1
CN = Cubic number
= ( Lbp x B x H ) / 100
= 0.00 m3
BHP = 0 Hp
maka :
Nc = 1.20 Orang
= 11 Orang

Sehingga jumlah awak kapal direncanakan sebanyak 11 orang dengan


penentuan sebagai berikut :
1. Kapten Deck
Kapten 1 orang

2. Deck departement :
Muallim 1 1 orang
Muallim 2 1 orang
Stearman 1 orang

3. Staff
Radio operator 1 orang

4. Engineering departement
Chief engineer 1 orang
Massinis 1 1 orang
Electrical Engineer 1 orang
5. Steward departement
Chief steward 1 orang
Cooker 1 orang
Laundryman 1 orang
TOTAL 11 orang
cn 0.08525
1.003804 0.166667
1.304945

261.2 0.20
3.04
9.130948

Nc = 13.43589 13
hdb 13.616 64.91428 1 4.4134 1 4.4134
4.7675 129.8286 2 4.5067 4 18.0268
3 4.5973 2 9.1946
4 4.6861 4 18.7444
5 4.7675 1 4.7675
55.1467

1 4.7675 1 4.7675
2 4.7161 4 18.8644
3 4.6176 2 9.2352
4 4.5221 4 18.0884
5 4.4315 2 8.863
6 4.3478 4 17.3912
7 4.2724 2 8.5448
8 4.2024 4 16.8096
9 4.133 2 8.266
10 4.0593 4 16.2372
11 3.9764 2 7.9528
12 3.8804 4 15.5216
13 3.7705 2 7.541
14 3.6466 4 14.5864
15 3.5086 2 7.0172
16 3.3564 4 13.4256
17 3.1904 2 6.3808
18 3.0127 4 12.0508
19 2.8254 2 5.6508
20 2.6308 4 10.5232
21 2.431 2 4.862
22 2.2286 4 8.9144
23 2.0262 2 4.0524
24 1.8263 4 7.3052
25 1.6314 2 3.2628
26 1.4437 4 5.7748
27 1.2623 1 1.2623
263.1514
luasnya 157.0343

1/2 hdb 13.616 63.29398 1 4.2197 1 4.2197


4.6485 126.588 2 4.333 4 17.332
3 4.4441 2 8.8882
4 4.5537 4 18.2148
5 4.6485 1 4.6485
53.3032

1 4.6485 1 4.6485
2 4.5771 4 18.3084
3 4.4404 2 8.8808
4 4.3105 4 17.242
5 4.1918 2 8.3836
6 4.0884 4 16.3536
7 4.0035 2 8.007
8 3.9321 4 15.7284
9 3.8655 2 7.731
10 3.7952 4 15.1808
11 3.7127 2 7.4254
12 3.6112 4 14.4448
13 3.4913 2 6.9826
14 3.3548 4 13.4192
15 3.2038 2 6.4076
16 3.0404 4 12.1616
17 2.8665 2 5.733
18 2.6839 4 10.7356
19 2.4942 2 4.9884
20 2.2991 4 9.1964
21 2.1005 2 4.201
22 1.9015 4 7.606
23 1.7059 2 3.4118
24 1.5175 4 6.07
25 1.34 2 2.68
26 1.1761 4 4.7044
27 1.0243 1 1.0243
241.6562
luasnya 152.8842

wL 0 13.616 54.66824 1 3.7518 1 3.7518


4.015 109.3365 2 3.8511 4 15.4044
3 3.9346 2 7.8692
4 3.9914 4 15.9656
5 4.015 1 4.015
47.006

1 4.015 1 4.015
2 3.9717 4 15.8868
3 3.8863 2 7.7726
4 3.7978 4 15.1912
5 3.704 2 7.408
6 3.603 4 14.412
7 3.4934 2 6.9868
8 3.3802 4 13.5208
9 3.2719 2 6.5438
10 3.1702 4 12.6808
11 3.0639 2 6.1278
12 2.9433 4 11.7732
13 2.8109 2 5.6218
14 2.6718 4 10.6872
15 2.5256 2 5.0512
16 2.3668 4 9.4672
17 2.1934 2 4.3868
18 2.009 4 8.036
19 1.8175 2 3.635
20 1.6208 4 6.4832
21 1.4207 2 2.8414
22 1.2208 4 4.8832
23 1.0262 2 2.0524
24 0.8434 4 3.3736
25 0.6879 2 1.3758
26 0.5666 4 2.2664
27 0.4639 1 0.4639
192.9439
luasnya 132.5261

1 157.0342653 1 157.034265 h 0.3933


2 152.8841973 4 611.536789
3 132.5261067 1 132.526107
901.097161

236.267676
h 0.74

27.20571

h 0.592

103.8571

h 0.74

26.29625
h 0.592

95.37365

h 0.74

23.18963
h 0.592

76.14853

Anda mungkin juga menyukai