Anda di halaman 1dari 7

11.00 – 12.

30 Pelantunan musik oleh kelompok rebana

12.30 – 13.30 Istirahat sholat dzuhur

13.30 – 14.00 Keluarga besar mempelai pria dan mempelai pria menuju kediaman mempelai
wanita dengan membawa hantaran diiringi oleh musik dari kelompok rebana

14.00 – 14.10 Pembukaan MC untuk Acara lamaran

14.10-14.20 Sambutan dari perwakilan pihak mempelai pria

TEKS LAMARAN

(PIHAK MEMPELAI PRIA )

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Innalhamdalillah nahmaduhu wastainuhu wanastaghfiruh wanatubu ilaih, wanaudzubillahi min
sururin anfusina, wa min syaiati a’malina, mayahdillahi fa laa mudilallah wa mayyudlilhu fa laa
hadiyalah Amma ba’du. Asyhaduala ilahailallah wa asyhaduanna muhammadan abduhu
warosuluh

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mempertemukan dua insan dan
mempersatukannya dalam ikatan yang suci. Segala puji bagi-Nya pula atas rahmat, karunia, dan
nikmat lainnya yang menjadikan pertemuan dua buah keluarga besar yang Insya Allah diberkahi
oleh Allah SWT. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW
serta keluarga, sahabat, tabi’in, tabiut tabi’n dan seluruh umat beliau.

Bapak / ibu keluarga besar yang saya hormati,

Pertama kalinya kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga
Bapak Abdi Windiyana yang telah berkenan menyambut dan menerima rombongan kami
dengan sambutan hangat dan penuh dengan nuansa kekeluargaan ini. Saya berharap setelah ini
ikatan silaturahmi kita tidak akan putus sebagai sesama muslim dan sebagai keluarga.
Selanjutnya saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat sikap
dan perilaku kami yang kurang berkenan di hati pihak keluarga besar Bapak Abdi Windiyana,
mulai dari pada saat kedatangan kami hingga detik ini.

Sebelumnya sekedar untuk memperkenalkan diri kepada keluarga Bapak Abdi


Windiyana, saya Anang Setiawan, paman dari ananda Wahyu Setyadi, Ibu yang berada di
sebelah saya ini adalah istri saya, bibi dari ananda Wahyu Setyadi. Kemudian selanjutnya
disebelah saya ada bapak Wilud Argintowo yang tak lain adalah bapak dari ananda Wahyu
Setyadi dan Ibu Sumiyati yang tak lain adalah ibu dari ananda Wahyu Setyadi.

Bapak / ibu keluarga besar yang saya hormati,

Maksud kedatangan kami sekeluarga besar ke kediaman Bapak Abdi Windiyana yang
pertama adalah untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi antar kedua keluarga. Sedikit
mengingatkan diri saya pribadi dan saudara-saudaraku sekalian bahwa Islam mengajarkan kita
untuk saling kunjung-mengunjungi dalam artian menyambung silaturahmi. Sebagai sesama
muslim tentu selayaknya kita mengamalkan apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad
SAW untuk mempererat ikatan persaudaraan.

Selanjutnya kedatangan keluarga besar kami ke kediaman bapak Insya Allah dengan
membawa sebuah niatan baik, yakni mempererat ikatan persaudaraan secara lebih jauh lagi
untuk kemudian menjadi sebuah ikatan keluarga. Peryataan tersirat yang saya sampaikan tadi
akan saya perjelas ke dalam kalimat yang Insya Allah akan dipahami dengan jelas berkaitan
dengan maksud utama kedatangan kami. Niatan utama yang kami bawa dari rumah menuju
kediaman Bapak Abdi Windiyana tak lain adalah untuk mempersunting atau melamar putri
bapak yakni ananda Rizma Alfiani Rachmi untuk putera kami Wahyu Setyadi.

Sebagai orang tua yang ingin agar puteranya mendapatkan ridho dari Allah SWT melalui
jalan menikah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendukung penuh dan memfasilitasi niatan
anak kami tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan penuh rasa takdzim dan hormat,
kami meminta kesediaan putri bapak yang bernama Rizma Alfiani Rachmi untuk dinikahi oleh
ananda kami Wahyu Setyadi . Kami berharap agar bapak Ridha dengan niatan baik tersebut.
Demikian saja yang dapat saya sampaikan selaku paman dari ananda Wahyu Setyadi.
Apapun yang akan menjadi ketetapan Allah untuk ananda Wahyu Setyadi dan ananda Rizma
Alfiani Rachmi, itulah yang terbaik. Semoga kedua keluarga dapat menerima dengan ikhlas dan
dengan penuh kebijaksanaan. Saya berharap hubungan silaturahmi tetap terjaga sebagai seorang
muslim dan sebagai keluarga. Sekian dari saya, jika terdapat kekurangan atau tutur kata yang
tidak berkenan di hati saya memohon untuk diikhlaskan. Kepada Allah saya memohon ampunan
atas segala khilaf.

Wabillahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

14.30 – 14.50 Sambutan dari pihak mempelai wanita

JAWABAN PENERIMAAN LAMARAN DARI PIHAK MEMPELAI WANITA

Yang terhormat,
Bpk. Wilud Argintowo beserta Ibu dan segenap keluarga, hadirin wal hadirat yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Dengan mengucap syukur Alhamdulullah, kami haturkan salam hormat, semoga Allah
Swt. meridhoi silaturahim kita di siang hari ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Saya insya Allah mewakili Bapak Abdi
Windiyana dan istri untuk menyampaikan Gayung bersambut apa yang baru saja diutarakan oleh
paman Ananda Wahyu Setyadi, Bapak Anang Setiawan yang telah kita dengar bersama secara
jelas dan gamblang tentang maksud khitbah, melamar, atau meminang putri kami
bernama Rizma Alfiani Rachmi yang dipanggil sehari-harinya adalah Rizma

Bapak Wilud Argintowo beserta Ibu yang kami hormati, dan Ananda Wahyu Setyadi yang
kami sayangi. Sekali lagi atas nama Bapak Abdi Windiyana beserta Ibu dan Keluarga Besar
kami menyambut dan menerima kehadiran serta lamaran Ananda : Wahyu Setyadi , putra
Bapak Wilud Argintowo dalam khitbahnya, pinangan, atau lamaran terhadap putri kami
Ananda Rizma Alfiani Rachmi.

Namun, agar lebih meyakinkan seyogyanya kita mendengar langsung ketulusan hati dari Ananda
: Rizma Alfiani Rachmi dalam menerima lamaran Ananda : Wahyu Setyadi yang akan
ditanyakan langsung oleh ayahnya kepada Rizma.

Ayah mempelai wanita : Anakku, Rizma, Wahyu telah datang dan telah menyampaikan niatnya
melamarmu untuk dijadikan istri, setelah menempuh perkawinan nanti. Apakah Rizma menerima
lamaran Wahyu ?.

Jawaban Ananda Rizma : Insya Allah apabila Mama dan Papa merestui, Rizma menerima
lamaran Mas Wahyu,dengan segala kekurangan yang ada pada diri Rizma. Mudah-mudahan
Allah Swt. meridhoinya.

Alhamdulillah ya mujibas saailiin.

MC :
Hadirin, kita telah mendengar jawaban langsung dari ananda Rizma dalam menerima pinangan
atau lamaran dari ananda Wahyu Setyadi
Pada hari ini : Sabtu, 7 April 2018 pukul 13.30 WIB telah diterima lamaran atau khitbah Ananda
Wahyu Setyadi kepada Ananda Rizma Alfiani Rachmi dengan tulus. Aamiin...

14.50 – 15.10
MC:
Acara selanjutnya yakni tukar cincin kepada ananda Wahyu Setyadi dan ananda Rizma Alfiani
Rachmi dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan

15.10-15.20 Pembukaan MC untuk untuk penyerahan seserahan / jujuran


MC :
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni acara penyerahan hantaran atau jujuran.
Dimohon bapak-bapak untuk menempati tempat duduk bagian belakang dan untuk ibu-ibu untuk
maju mengisi tempat duduk bagian depan.

MC :

Selanjutkan mari kita dengarkan satu patah dua patah kata dari perwakilan pihak ananda wahyu
setyadi sebelum memberikan hantaran yang telah dibawa dan perwakilan dari pihak ananda
Rizma Alfiani Rachmi

## Acara pemberian seserahan sekaligus foto bersama ##

## Acara pengadukan uang ##

## Acara pelemparan isi adukan berupa bunga, permen, uang logam, beras, laos, serai dan
bumbu-bumbuan lainnya ##

## Pembacaan doa selamat ##

## makan-makan dan ramah tamah ##


ACARA PERNIKAHAN

Wahyu & Rizma

1. Acara Lamaran / Hantaran / Jujuran


Hari / Tanggal : Sabtu 7 Januari 2018
Waktu : Pk 13.00 – 16.40
Tempat : Jalan Pangeran Antasari no.50 RT 02/01 Gg.Hj.Kumala Samarinda (Kediaman mempelai wanita)
Dress Code : Baby Blue
2. Acara Siraman
Hari / Tanggal : Kamis 23 Agustus 2018
Waktu : Pk 08.00 - Selesai
Tempat : Jalan Pangeran Antasari no.50 RT 02/01 Gg.Hj.Kumala Samarinda (Kediaman mempelai wanita)
Dress Code : Merah-Kuning
3. Akad Nikah
Hari / Tanggal : Jumat 24 Agustus 2018
Waktu : Pk 08.00 - Selesai
Tempat : Jalan Pangeran Antasari no.50 RT 02/01 Gg.Hj.Kumala Samarinda (Kediaman mempelai wanita)
Dress Code : Putih - Abu-abu
4. Resepsi Pernikahan
Hari / Tanggal : Minggu 26 Agustus 2018
Waktu : Pk 09.00 - Selesai
Tempat : Ballroom Hotel Mesra
*Keterangan bagi keluarga yang mendapat seragam diharapkan untuk hadir pk 08.00 WITA ditempat acara untuk dilakukan sesi
foto bersama terlebih dahulu sebelum acara dimulai

ACARA PERNIKAHAN

Wahyu & Rizma

1. Acara Lamaran / Hantaran / Jujuran


Hari / Tanggal : Sabtu 7 Januari 2018
Waktu : Pk 13.00 – 16.40
Tempat : Jalan Pangeran Antasari no.50 RT 02/01 Gg.Hj.Kumala Samarinda (Kediaman mempelai wanita)
Dress Code : Baby Blue
2. Acara Siraman
Hari / Tanggal : Kamis 23 Agustus 2018
Waktu : Pk 08.00 - Selesai
Tempat : Jalan Pangeran Antasari no.50 RT 02/01 Gg.Hj.Kumala Samarinda (Kediaman mempelai wanita)
Dress Code : Merah-Kuning
3. Akad Nikah
Hari / Tanggal : Jumat 24 Agustus 2018
Waktu : Pk 08.00 - Selesai
Tempat : Jalan Pangeran Antasari no.50 RT 02/01 Gg.Hj.Kumala Samarinda (Kediaman mempelai wanita)
Dress Code : Putih - Abu-abu
4. Resepsi Pernikahan
Hari / Tanggal : Minggu 26 Agustus 2018
Waktu : Pk 09.00 - Selesai
Tempat : Ballroom Hotel Mesra
*Keterangan bagi keluarga yang mendapat seragam diharapkan untuk hadir pk 08.00 WITA ditempat acara untuk dilakukan sesi
foto bersama terlebih dahulu sebelum acara dimulai