Anda di halaman 1dari 1

Agihan tugas Guru Tingkatan dan Pembantu Guru Tingkatan 2017

Tugas Document Guru Pembantu


Tingkatan
HARIAN
Merekod kedatangan pelajar dalam buku Buku kedatangan pelajar /
Kedatangan pelajar
Mengesan, mengenalpasti , merekod sebab File pengurusan ketidakhadiran /
ketidakhadiran pelajar dalam file pengurusan  Borang Maklum balas
ketidakhadiran pelajar ketidakhadiran pelajar

Merekod kedatangan pelajar dalam papan Papan putih /


putih
`BULANAN
Melengkapkan maklumat rumusan buku Buku kedatangan pelajar /
kedatangan pelajar m.s 2,3 dan muka surat akhir
Mengisi enrolmen bulanan dan mengisi Laporan enrolmen bulanan ( guru /
rumusan kehadiran dalam file pengurusan data)
ketidakhadiran Rumusan pelajar ponteng dan
rumusan kehadiran ( file pengurusan
kehadiran)
AWAL TAHUN
Pengurusan pendaftaran pelajar File pengurusan kelas /
Pengurusan buku teks SPBT Borang G / /

Pengurusan pembayaran pelajar Borang Rumusan pembayaran /


Buku resit PIBG

Update maklumat APDM (1) APDM /


- Senarai nama ikut kelas
- Gaji
- Warganegara, kaum, jantina, penjaga
1dan 2, no IC
Pengurusan wang bantuan RM100 Slip gaji / /
Pengurusan bantuan kewangan ( Ting 1) Borang KWANP /
Pengurusan kad demerit, file peribadi pelajar ( Kad demerit /
Ting 1 dan pelajar baru) File peribadi
SEPANJANG TAHUN
Pengeluaran surat amaran 1-3,surat berhenti Surat amaran 1-3 /
Kebersihan dan keceriaan kelas / /
Pengurusan disiplin pelajar HEM / /
Pengurusan kebajikan pelajar Bantuan kewangan / /
Pengurusan perpindahan pelajar Sijil berhenti/file peribadi, APDM /
Pendaftaran pelajar baru masuk ke kelas APDM /
Mengemaskini maklumat APDM ( 2)(3) APDM /
Mengemaskini name list kelas Berjumpa dengan En Donny /
AKHIR TAHUN
Pengurusan laporan akademik dan File peribadi pelajar / /
kokurikulum dalam file peribadi pelajar
Rumusan kehadiran tahunan Borang rumusan kehadiran tahunan /
Pemulangan buku SPBT dan pinjaman SPBT Borang SPBT / /
1. Pembantu Guru Tingkatan akan mengganti tugas guru tingkatan jika guru tingkatan ada tugas
rasmi atau sebab yang munasabah di mana beliau tidak dapat menjalankan tugas guru
tingkatan di sekolah.
2. Guru Tingkatan dan Pembantu bersedia melaksanakan tugas-tugas rasmi mengikut
keperluan sekolah selain daripada tugas yang disenaraikan di atas
3. Guru Tingkatan dan pembantu guru tingkatan perlu sentiasa memastikan wujudnya jalinan
kerjasama dan komunikasi yang berkesan agar pengurusan kelas dapat dijalankan dengan
baik