Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN KOKURIKULUM

1. Tarikh /Hari : 23.07.2019

2. Hari : Rabu

3. Tahun : 4 dan 5

4. Bil Murid : 20 orang

5. Masa : 2:15 petang-3:15 petang (60 minit)

6. Tajuk : Kepimpinan

7. Objektif pembelajaran:

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Murid dapat memimpin dan mematuhi arahan pemimpin dalam aktiviti bola
bergolek

ii. Murid dapat membina satu sorakan semangat kumpulan melalui pimpinan ketua
kumpulan.

Bahan bantu mengajar

Jenis Bilangan

1 Bola 4 biji

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Masa Pembelajaran

1.
Persediaan  Murid dipecahkan Nilai:
( 10 minit ) Set Induksi kepada dua kumpulan  kepimpinan
iaitu kumpulan lelaki  mematuhi
1.Cuba Tangkap Saya dan perempuan.  mendengar
arahan.
 Murid diminta untuk
membuat bulatan dan
meletakkan tangan di
atas tangan rakan-
rakan.

 Murid perlu
mendengar setiap
arahan yang diberikan
oleh guru. Jika guru
menyebut perkatan
ayam murid perlu
menangkap tangan
rakannya.

 Murid yang tidak dapat


melarikan tangannya
akan dikeluarkan
daripada bulatan itu.

 Murid dikaitkan
dengan pengajaran
melalui aktiviti
tersebut.

Langkah 1 1. aktiviti bola  Murid dipecahkan


(15 minit) bergolek kepada beberapa Nilai:
kumpulan.  Kepimpinan
 Bekerjasama
 setiap kumpulan akan  Semangat
dilantik seorang ketua berpasukan
 Mendengar
arahan
 Setiap kumpulan akan
diberikan sebiji bola. BBM:
 bola
 Murid perlu berbaris
panjang dalam barisan

 Ketua kumpulan perlu


meletakan bola
tersebut di atas leher
ahli kumpulannya dan
mengerakkan bola
tersebut hingga ke ahli
kumpulan yang
terakhir.

 Kumpulan yang gagal


mengolek bola
tersebut sehingga ahli
kumpulan yang
terakhir perlu
mengulanginya semula
sehingga berjaya
mengikut masa yang
ditetapkan.

Langkah 2 1. Create Your Spirit  Murid dibahagikan


(15 minit kepada beberapa Nilai:
kumpulan.  Kepimpinan
 Bekerjasama
 Semangat
 Setiap kumpulan
berpasukan
mempunyai ketua  Mendengar
kumpulan. arahan

 Murid perlu membina


satu sorakan
kumpulan melalui
pimpinan ketua
kumpulan.

 Murid perlu
mempersembahkan
sorakkan tersebut di
hadapan ahli
kumpulan lain.

Langkah 3 1. Kapal karam  Kelompok yang sama Nilai:


(15 minit) dibentuk.  Kepimpinan
 Toleransi
 Murid diminta untuk  Kebijaksanan
membayangkan
bahawa mereka
sedang berada di atas
sebuah kapal.

 Kemudian, murid
diberitahu bahawa
kapal yang mereka
naiki bakal karam.

 Murid diminta
membuat satu bulatan.

 Murid dimaklumkan
bahawa hanya 1
‘sampan’ sahaja yang
boleh dinaiki dan
hanya boleh
memuatkan 4-5 orang
sahaja.

 Ketua kumpulan
diminta untuk memilih
kepada sesiapa yang
layak untuk
diselamatkan
berdasarkan kriteria
yang dimiliki dengan
harapan orang itu
boleh memberi
sumbangan yang
besar kepada dunia.

 Ketua mestilah
berhadapan, lihat
wajah/mata dan
sebutkan nama ,
kemudian jika beri kata
“awak layak”, jika tidak
“maaf, awak tidak
layak”.

 Murid yang telah dipilih


oleh ketua kumpulan
diminta ke hadapan
untuk memberikan
ucapan.

Penutup Penutup kognitif  Guru menyoal murid


(5 minit) tentang isi pelajaran Nilai:
1. Menyoal dan pada hari ini, dan  Berterima kasih
merumus isi membimbing murid
pelajaran. merumus isi pelajaran.

 Guru membuat
kesimpulan tentang isi
pengajaran dan
pembelajaran.
Penutup sosial

2. Pujian dan  Guru mengucapkan


galakan terima kasih dan
memuji murid.