Anda di halaman 1dari 1

KP(BKEW)(PK)1587/9/A-4JLD.

2(9)
LAMPIRAN B

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BORANG AKUAN PENERIMAAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH
PELAJAR MISKIN BAGI TAHUN 2019

PERHATIAN:
Borang ini adalah untuk SIMPANAN SEKOLAH BAGI TUJUAN PENGAUDITAN

1 Nama Sekolah SK JAYA BARU KENINGAU


2 Negeri / daerah SABAH / KENINGAU
3 Nama Pelajar
4 No. Sijil Lahir / K.P
5 Tahun / Tingkatan
6 Nama Penuh Waris
7 No. K.P waris

Disahkan bahawa pelajar ini telah menerima bantuan yang diluluskan oleh pihak sekolah bagi bulan ini seperti
berikut :-

Cara Bantuan Diberikan


Bil JenisBantuan Kredit ke Akaun
Tunai Cek Barangan
Pelajar

Bantuan Am Persekolah ( Pakaian


1
Seragam, Yuran & Peralatan Sekolah )

2 Bantuan Bulanan √

Sila tandakan √ pada ruang Cara Bantuan Diberikan

Pengakuan Waris : Saya seperti nama dan nombor kad pengenalan di atas mengaku menerima bantuan KWAPM
bernilai RM 100.00 pada tarikh …07.08.2019………………………. bagi bulan ……Ogos………………. untuk
pelajar di atas. Saya berjanji wang tersebut akan digunakan sepenuhnya untuk keperluan harian dan peralatan
sekolahnya. Wang ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan selain dari tujuan di atas.

Disahkan oleh : ………………………………………… ………………………………………


Tandatangan Pengetua/Guru Besar Tandatangan waris yang menerima bantuan

Nama Guru Besar : RASAMIN @ SAM BIN SARIMAN


No. Kad Pengenalan :
Cop Sekolah
Tarikh :……………………………………………

Saksi : …………………………………………..
Tandatangan Guru saksi

No. KP Saksi : …………………………………………..