Anda di halaman 1dari 5

JAWATANKUASA PERTANDINGAN KEBERSIHAN KELAS 2019

ANALISIS SWOT JAWATANKUASA PERTANDINGAN KEBERSIHAN KELAS 2019

KEKUATAN(STRENGTH-S) KELEMAHAN (WEAKNESS-W)

S1. Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap W1. Borang penilaian yang banyak untuk dikira oleh penyelaras (32 kelas )
aktiviti yang dilaksanakan. setiap minggu
S2. Terdapat Jawatankuasa Sekolah yang selalu memberi kerjasama seperti W2. Sikap pelajar yang kurang bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas
guru-guru, selaku penilai kelas W3. Kesedaran pelajar terhadap kebersihan kelas
S3. Kerjasama dan semangat berpasukan yang tinggi dalam kalangan warga
sekolah.
S4. Jalinan kerjasama PIBG yang sangat baik dalam melaksanakan aktiviti.
S5. Persekitaran kelas yang kondusif.

PELUANG (OPPORTUNITIES-O) ANCAMAN(TREAT-T)

0.1. Pihak sekolah sentiasa memberi sokongan padu dalam Pertandingan Kelas T1. Sikap pelajar yang kurang bertanggungjawab terhadap kebersihan kelas.
0.2 Sokongan padu dan kerjasama dari pihak ibubapa
PELAN STRATEGIK JAWATANKUASA PERTANDINGAN KELAS SMK BARU 2019

Inisiatif / Strategi Bidang/


Petunjuk
Matlamat SASARAN Pegawai
Objektif Prestasi
Strategik Bertanggung-
Utama (KPI) TOV 2017 2018 2019 2020 2021 jawab

1.Memastikan semua guru Semua guru


dan pelajar diberikan
taklimat berkenaan info
pertandingan tersebut
Semua kelas 1.1
berada di Mencapai 2. Memastikan semua
tahap Gred A paras TOV Bilangan kelas
guru tahu bagaimana
iaitu melebihi bagi setiap yang
untuk menggunakan
80% dalam semester mencapai
borang penilaian tersebut
pertandingan dan markah yang
disasarkan 15 20 25 30
kebersihan sentiasa 13 13 3. Menyediakan jadual
dan bersih dalam bertugas untuk semua
keceriaan sepanjang pertandingan guru
kelas tahun kebersihan
kelas 4. Pemberian hamper dan
Insentif kepada kelas yang
mencapai paras TOV
berturut-turut

PELAN TAKTIKAL JAWATANKUASA PERTANDINGAN KEBERSIHAN KELAS SMK BARU 2019

Program/ Objektif Tanggung- Tempoh Kos/ TOV ETR Indikator Pencapaian Status Pelaksanaan

Projek jawab Sumber

1.Pertandinga 1.1 Penyelaras 17 buah kelas 20 buah kelas  Taklimat


n Kebersihan Pertandingan mencapai mencapai pertandingan
Mencapai Feb - Sept SUWA
dan Keceriaan 3K markah markah kepada guru
paras TOV
Kelas bagi setiap melebihi 80 % melebihi 85 %
Semua guru dalam dalam  Penerangan borang
semester
dan pertandingan pertandingan penilaian dan
sentiasa kebersihan kebersihan dan jadual bertugas
bersih dan keceriaan keceriaan kelas
sepanjang  Penyampaian piala
kelas
tahun pusingan, hamper
dan insentif secara
bulanan , semester
dan tahunan

 Laporan

2.Pertandinga 2.1 Semua guru SUWA Semua kelas


n khas mengadakan hiasan
Menimbul
bermusim bermusim
kan
suasana Jan-Feb
i. Tahun Baru
perayaan
Cina dan Semua Kelas Semua kelas
menanam
ii. Gawai Raya sikap Mei-Jun
perpaduan
iii. Bulan antara Ogos-sept
Kemerdekaan warga
sekolah

PELAN OPERASI PERTANDINGAN KEBERSIHAN KELAS SMK BARU 2019

(A) Nama Program Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

(B) Objektif 1.1 Mencapai paras TOV bagi setiap semester dan sentiasa bersih sepanjang tahun

(C) Tempoh Mula 1 FEB 2019 Akhir Sept 2019

(D) Kumpulan Sasaran Semua Murid Tingkatan 1-6

(E) Guru Terlibat Guru tingkatan dan semua guru serta AJK kebersihan
J Kekangan Kurang dapat perhatian daripada pelajar dan segelintir guru

K Pemantau Pengetua, GPK Kokurikulum , GPK HEM, Penyelaras JK Pertandingan 3K

L Penilaian Rubrik , Pertandingan

M (F ) Penambahbaikan (G) Proses Aliran kerja (H) Tarikh (I) Tanggungjawab


Langkah

1 Mengadakan perbincangan tentang pelaksanaan Pertandingan 3K dan 1 kali Penyelaras


Mesyuarat bersama PKHem dan Pengetua
JK Pertandingan 3K

2 Penyediaan dokumen pengurusan, jadual, agihan tugas dan borang 1 kali Penyelaras
penilaian
JK Pertandingan 3K

3 Penyediaan bahan-bahan yang diperlukan: Piala pusingan – sekali Penyelaras


dalam sebulan
Piala Pusingan JK Pertandingan 3K
Hadiah peningkatan
Hamper terbanyak – 2 kali setahun

Hamper Keseluruhan – 1
kali setahun

Insentif – Dua bulan sekali

4 Pelaksanaan Program / Pertandingan mengikut jadual yang ditetapkan Feb - Sept Semua guru tersenarai

5 Laporan dan dokumentasi dibuat untuk pemantauan pihak pentadbiran 2 kali Penyelaras
sekolah
JK Pertandingan 3K
Laporan Pertama (Jun)
Semua guru
Laporan kedua (Oktober )

Disediakan oleh:

HUONG ANG YONG (K)


Penyelaras Pertandingan 3K
SMK Baru Miri