Anda di halaman 1dari 8

BILIK DARJAH

PAK 21
Beri perhatian
kpd
pencahayaan,
pengudaraan
Pemandanga
dan perabot
n murid mesti
jelas dan tidak
Susunan bilik terhalang
darjah yang
membenarkan
guru memantau
dgn mudah dan
cepat
PERANAN
GURU
PENYEDIAA
N BILIK
DARJAH
DARI ASPEK
FIZIKAL

CARA
PENYEDIAAN
SEBAB
DAPAT
MENINGKAT
KAN
KEMENJADIA
N MURID

Suasana yang
kondusif
menjadikan
murid mudah
fokus dalam
pembelajaran
Murid rasa
selamat dalam
kelas.
Mewujudkan
peluang yg
sama utk
semua murid
Menggalakkan
pembelajaran
koperatif

Mewujudkan
komunikasi
terbuka dan
menggalakkan
perkongsian
PERANAN idea
GURU
PENYEDIAAN
BILIK
DARJAH DARI
ASPEK
PSIKOSOSIAL

CARA
PENYEDIAAN
SEBAB
DAPAT
MENINGKAT
KAN
KEMENJADIA
N MURID

Murid
mempunyai
peluang untuk
menyuarakan
pendapat Dalam
perbincangan
mereka
kumpulan,
murid blh
menerima
pandangan yg
berbeza

Melalui
perkongsian
idea, murid-
murid dapat
melihat sesuatu
perkara dari
perspektif yang
berbeza.
PEMBELAJAR
AN ABAD KE-
21
Definisi:
(PAK 21)
Proses
pembelajaran
yg
Elemen-
berpusatkan
komunikasi,
murid
kolaboratif,
pemikiran
kritis, kreativiti
serta aplikasi
nilai murni dan
etika.
SITUASI

MODEL
PEMBELAJAR
AN
INTERVENSI
KEMENJADIAN
MURID

FIZIKAL PSIKOSOSIAL

SEBAB SEBAB

CADANGAN CADANGAN
Ruang bilik darjah
mencukupi

- murid blh bergerak


Akses mudah dari satu kumpulan ke
kepada bahan kumpulan lain dgn
pembelajaran bebas.

- sudut bacaan Penggunaan ICT


disediakan dalam- Penggunaan laptop,
setiap bilik darjah
LCD atau smartboard
dalam PdPc
Susun atur meja memudahkan murid
dalam kumpulan menerima ilmu
-membolehkan
komunikasi antara
murid berlaku