Anda di halaman 1dari 1

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN

FORMAT PEMARKAHAN CASE STUDY

Nama Pelatih : MOHAMAD ZULHELMI BIN GHAZALI No Matrik : BPP2018-0098

Tahun : 2 Semester : 2 Kawasan Penempatan : KK BUNTONG

Bil Perkara Wajaran Skor Catatan


1 Pengenalan dan penyataan masalah yang jelas 10
2 Pencarian literature yang lengkap dan relevan 20
Perbincangan & hujah yang jelas , kukuh serta
3 40
menunjukkan keaslian
4 Rumusan yang padat dan konklusif 10
5 Sumber rujukan yang sesuai dan mencukupi 10

Format
2
- Kulit pakej yang jelas
2
- Bilangan perkataan seperti ditetapkan
2
- Cetakan yang jelas dan bersih
6 2
- Penjilidan yang kemas
2
- Format mengikut yang ditetapkan
Demerit
-5
- Kesilapan ejaan >20 perkataan

Jumlah

Nota :
Kelewatan penghantaran tugasan akan diperiksa berdasarkan wajaran 80%

Tandatangan pemeriksa : ………………………………………

Nama :……………………………………….

Tarikh : ………………………………………