Anda di halaman 1dari 4

1.

Evolusi Perkembangan PTVEvolusi Perkembangan PTV


2. 2. PengenalanPengenalan Pendidikan Teknik dan Vokasional merupakan satu elemen
pentingPendidikan Teknik dan Vokasional merupakan satu elemen penting dalam
pembangunan sesebuah negara, khususnya bagi negara yangdalam pembangunan
sesebuah negara, khususnya bagi negara yang mahu menjadi negara
perindustrian.mahu menjadi negara perindustrian. Dalam usaha mencapai negara
industri menjelang 2020, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian iaitu :
penambahan bilangan tenaga kerja dalam bidang teknik dan vokasional penambahan
institusi pendidikan teknik dan vokasional
3. 3. Fenomena Yang Berlaku Dalam SistemFenomena Yang Berlaku Dalam Sistem
Pendidikan Teknik dan VokasionalPendidikan Teknik dan Vokasional Penstrukturan
semula 69 buah SMV ke SMT Penempatan kemudahan fazikal di 9 buah SMT dan 6
buah Politeknik yang sedia ada Penubuhan 8 SMT dan 4 buah Politeknik – RM ke 6
Penubuhan SMT dan 4 buah Politeknik – RM ke 7 Selepas RM ke 7 – penubuhan 8 buah
Politeknik Tahun 2002 terdapat 81 buah SMT, 4 SMV dan 13 Politeknik berjaya
ditubuhkan LK dan TK telah ditawarkan di 15 buah sek. berasrama penuh, 24 buah sek.
“premier” dan beberapa buah sekolah akademik yang terpilih (KPM 1995) Pelaksanaan
mata pelajaran vokasional (MPV) di sek. men. akademik Penubuhan 34 buah kolej
Komuniti - KPM
4. 4. Imbasan Sejarah Perkembangan PTVImbasan Sejarah Perkembangan PTV Latar
Belakang Pendidikan Dalam Zaman Penjajah Sebelum penjajah barat, negara wujud
sebagai negara kecil dan terasing satu sama lain dari segi politik dan pemerintah. Hanya
agama, rumpun bangsa dan budaya yang mengikat antara satu sama lain Kedatangan
Portugis dan Belanda di Melaka selama 200 tahun tidak meninggalkan kesan dalam
perkembangan pendidikan tetapi hanya pendidikan yang tidak formal di gereja-gereja.
Pendidikan masyarakat – pengajian al-quran - pendidikan agama islam – diajar selepas
solat - diajar berladang/bersawah/pertukangan kayu dan logam seperti
mengukir/membuat keris/anyaman dll
5. 5. Usaha penjajah Inggeris dalam pendidikan : - berpeluang menjadi guru terlatih di
sekolah Melayu Dasar pentadbiran Inggeris : - membina sekolah Melayu khusus untuk
anak-anak melayu supaya mereka menetap di kampung. - menjadi petani, nelayan -
kalau di bandar bekerja sebagai peon Dasar inggeris : - memisahkan orang-orang
melayu daripada perkembangan perindustrian dan perbandaran
6. 6. Jawatankuasa Pendidikan Di Zaman PenjajahJawatankuasa Pendidikan Di Zaman
Penjajah Laporan Winstedt – Pendidikan vernakular dan pendustrian di Jawa dan Filipina
(1917) telah membentuk Dasar Pendidikan dalam era 1922-1941 Laporan Barnes (1951)
- Menyatakan hasrat untuk mendirikan SMV moden dan mengutamakan pelajaran sains,
seni perusahaan dan SRT Laporan Fenn-Yu - mencadangkan beberapa perkara untuk
pelajaran di seklah cina, latihan perguruan dan bantuan dari kerajaan pusat Laporan
jawatankuasa pendidikan 1952 - dibentangkan pada september 1951 dan dikuatkuasa
sebagai ordinan pelajaran 1952 - Cadangan menubuhkan SMV dan merupakan langkah
pertama untuk dimaktubkan sebagai Polisi Pelajaran Kebangsaan
7. 7. Unsur Vokasional Dalam Pelajaran Di Zaman BritishUnsur Vokasional Dalam
Pelajaran Di Zaman British Dasar pelajaran British di Malaya Annual report Kedah, 1931
– tujuan jabatan pelajaran, dari segi pelajaran tempatan, sepatutnya sentiasa mengajar
rakyat muda supaya menjadi rakyat yang cerdik dan bukannya mendedahkan kepada
mereka kerja turun-temurun dari nenek moyang . The System of Education in F.M.S
Special Report, 1905 - mendidikan anak-anak melayu mencukupi dalam pekerjaan untuk
menjadi pemandu-pemandu kereta lembu, penanam padi, nelayan dll Annual Report
Kelantan, 1931 - penghapusan buta huruf, pengajaran ilmu pertanian rendah bersama-
sama kaedah hidup bersih dan sihat - matlamat semua sekolah menggunakan bahasa
tempatan
8. 8. Minit residen British kepada Residen general 14 Jun 1898 - pelajaran tempatan
Vernacular mengajar anak-anak melayu membaca dan menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam
dan rumi - untuk menjadi polis, kerani kastam, pekerja jabatan hutan dan lombong
Winsted menganjurkan mata pelajaran - pertanian asas, anyaman ( ada kaitan dengan
pertanian asas iaitu menganyam bakul dll - Jahitan dan sulaman untuk sekolah-sekolah
perempuan – menggantikan pekebunan Mulai 1922 kursus Perguruan di MPSI –
berfokus kepada Pertanian - Tahun 1 pertanian asas – berkaitan dengan tanah - Tahun 2
kajian ilmu tumbuhan sebenar - Tahun 3 tahun aplikasi Pekerjaan tangan - mata
pelajaran anyaman dan pelajaran pilihan (pilih satu) - Tahun 1 mengayaman mengkuang
- Tahun 2 sambungan - Tahun 3 rotan dan buluh
9. 9. Sekolah Pertukangan Aliran Melayu, 1930 - kursus lepasan maktab perguruan dikenali
sebagai kursus murid- murid tua - mengecap kain, membuat tudung lampu dan lukisan -
semua peralatan didatangkan dari Eropah – mahal, pembaziran - Sekolah ini di
bahagikan kepada 4 bahagian - pertukangan kain - tanah liat - kayu - perak Sekolah
Teknikal Aliran Inggeris 1904 – pusat pengajian Teknologi bermula sebagai kelas
pengajian Teknik bertempat di bangunan Dewan Majlis Tempatan Kuala Lumpur 1906 –
Sekolah teknik pertama Inggeris di Batu Lane dan kemudian berpindah ke bangunan
Muzium Bukit Nanas dan sekolah dikenali sebagai Sekolah Teknik Teacher 1925 – Kelas
teknik berpindah ke jalan Brickfield KL di bawah kelolaan JKR, keretapi, ukur -
menyediakan juruteknik di jabatan keretapi dan JKR
10. 10. Sekolah Teknikal Aliran Inggeris……………….( samb) 1926 – berpindah ke High
Street Kuala Lumpur atau Jalan Bandar Kuala Lumpur 1941 – dinaikkan taraf Maktab
Teknik dan pada tahun 1946 barulah keputusan dapat dilaksanakan dengan tertubuhnya
MPT Kuala Lumpur
11. 11. Sekolah Teknik 1906 – Sekolah Teknik pertama ( Sek. Teknik Treacher ) - Kelolaan
JKR Negeri Melayu bersekutu - menghasilkan penolong juruteknik 1914 – Jabatan
Keretapi, JKR dan Jabatan Ukur ditutup sebab perang dunia kedua 1918 – dibuka
semula 1931 – berpindah ke Jabatan Pelajaran 1933 - mula menerima pelajar swasta
kursus yang diperkenalkan seperti Kejuruteraan awam kejuruteraan mekanikal Juru ukur
12. 12. Sekolah Pertukangan (Trade School ) 1926 – 4 sekolah pertama di Kuala Lumpur -
Guru terdiri dari 3 orang Eropah ( seorang pengetua ) sekolah di kelola oleh Jabatan
Pelajaran - Menjadikan anak melayu sebagai mekanik di Jabatan Keretapi dan guru
tukang di sekolah Vernakular Melayu 1929 – Di kembangkan di Singapura 1930 – Di
Perak 1935 – Di Pulau Pinang Sekolah Pertanian 1931- Sekolah pertanian pertama di
Serdang Selangor - Di kelolakan oleh Jabatan Pertanian Negeri Melayu Bersekutu -
Melatih pelajar dalam sains pertanian dan bila lulus dilantik sebagai Pegawai Rendah
Pertanian di Jabatan Pertanian Kerajaan - Struktur pelaksanaan - 1 tahun – aliran
melayu - 2 tahun – aliran inggeris - Sekolah ini akhirnya menjadi asas kepada
penubuhan Maktab Pertanian Serdang selepas perang dunia ke 2
13. 13. Latar Belakang Dasar Pelajaran Kebangsaan 1955 – ( selepas parti perikatan
menang pilihanraya ) menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda terpenting
sebelum negara mencapai kemerdakaan 1955 – September Allahyarham Tun Abd
Razak Hussein ( Menteri Pelajaran ) telah mempengerusikan satu jawatankuasa yang
tugasnya adalah : - Mengkaji dasar pendidikan persekutuan - Mengkaji struktur
pendidikan negara 1956 – Laporan Razak dikeluarkan dan Laporan Razak ini
mencadangkan Pelajaran Teknik di kelolakan dalam 3 peringkat iaitu : - Maktab – di
Maktab Teknik Kuala Lumpur - Sekolah Teknik - Sekolah Pertukangan
14. 14. Perkembangan PTV Bermula 1957 - 1965Perkembangan PTV Bermula 1957 - 1965 •
Tiga buah junior Trade School ( sek. Pertukangan ) • Sebuah Technical Institute ( Institut
Teknikal ) • Sebuah Technical College ( Kolej Teknikal ) • 13 Rural Trade School (
Daerah sekolah pertukangan ) • Beberapa sekolah lanjutan • Sek. Men Pertukangan
yang menumpang di Sek. Men. biasa
15. 15. Rular Trade School – menyediakan kursus selama 3 tahun - untuk pelajar yang tidak
layak ke sekolah menengah kerajaan Akhir tahun 1950 - Sekolah ketukangan di
semenanjung Tanah Melayu - Muar, Alor Gajah, Rembau, Raub, Alor Star, Kota Bahru
dan Kuala Kangsar - Muridnya lepasan darjah 6 dan akan mengikuti kursus selama 2
tahun - Mata pelajaran yang di ajar – tukang kayu dan jahitan bagi perempuan (
beroperasi sehingga akhir 1959 ) 1960 Sekolah Lanjutan Ditubuhkan - Memberikan
kepada kanak-kanak menyambung pelajaran selama 3 tahun - Memberatkan pelajaran
perusahaan - Keutamaan kepada murid-murid yang tidak lulus masuk ke sekolah
menengah lain dan ingin menyambung pelajaran selepas kursus 6 tahun di sekolah-
sekolah rendah
16. 16. Kegagalan Sekolah lanjutan Di Sebabkan Oleh : - Perancangan secara “crash
programe” - kurang dan tiada kajian dibuat - tiada bangunan - tiada bengkel yang
lengkap - tiada guru yang mencukupi 1964 Rombakan Sistem Pelajaran - iaitu dengan
menghapuskan Peperiksaan tahun 6 dan pengenalan Sistem Aneka Jurusan
17. 17. Badan Penasihat KPM Untuk PTV - 1964 tertubuhnya satu cawangan KPM di kenali
sebagai BPTV yang akan mengendalikan sistem pelajaran teknik dan vokasional -
Pembentukan Satu Badan Penasihat ( terdiri dari pakar-pakar sektor awam dan swasta
mengenai pendidikan tersebut ) - Jawatankuasa kerja terdiri daripada personal dari
Bidang Kursus Pertukangan, Pertanian dan SRT
18. 18. Sistem Komprehensif ( Aneka Jurusan )Sistem Komprehensif ( Aneka Jurusan )
Tahun 1965 – BTPV mengubah PTV di peringkat SMR kepada 4 bidang pengkhususan
mata pelajaran - Seni Perusahaan - Sains Pertanian - Perdagangan - Sains Rumah
Tangga / Ekonomi Penyelaras ini menyebabkan murid-murid di akhir tingkatan 3
mengambil peperiksaan SRP dan LCE (Lower Certificate of education) Masalah awal
yang dihadapi : - Bangunan, bengkel dan peralatan - ABM amali dan kemahiran - Guru
dan Latihan Guru
19. 19. Latihan guru di ubahsuai iaitu 2 tahun di Maktab sepenuh masa dan di Pusat Latihan
Daerah ( RTC ) : Guru Seni Perusahaan (Industrial Arts) di MPTKL diberi kuasa dalam 5
bidang mata pelajaran iaitu - kerja kayu - kerja logam - Lukisan teknik - pemesinan -
elektrik kuasa Guru Sains Pertanian di MPTI, JB. Belajar berkaitan Botani moden dan
diberi latihan dalam perkhidmatan di SMV Rembau Negeri Sembilan Guru SRT di MPIK,
Cheras dan MPPM Melaka dan kursus dalam perkhidmatan dari semasa ke semasa dan
KDC. Pada tahun 1972 kursus Perdagangan pula ke MPT
20. 20. Sistem Anika Jurusan ini memberi peluang kepada ? Murid-murid menyambung
pelajaran sehingga umur 15 tahun serta memupuk asas PTV Setelah tamat tingkatan 3,
mereka akan dialirkan kepada pelajaran Am, teknik dan vokasional Mulai 1968, sistem ini
menggalakkan penubuhan SMV dan SMT Terdapat kelemahan dalam sistem ini : -
Kekurangan mesin/kerosakan alat - Tidak dapat menampung pelajar yang terlalu ramai -
Pemilihan mata pelajaran tidak semestinya mengikut minat pelajar - Untuk penyaluran ke
SMV tidak sepatutnya mereka yang mempunyai asas dalam sesuatu elektif kerana
kekurangan sekolah
21. 21. Sekolah Menengah Vokasional 4 jenis kursus di tawarkan dalam jangka masa 2
tahun di SMV : - Pertukangan, Pertanian, Perdagangan dan SRT Pada tahun 1968
terdapat : - 7 SMV Pertukangan - 3 SMV SRT - 1 SMV Pertanian Pada tahun 1969 –
peperiksaan SPVM dan MCVE diperkenalkan Pada tahun 1974 KPM menambah : - 8
buah SMV bagi daerah yang tiada SMV dengan 2 aliran Melayu dan Inggeris Untuk
memajukan sistem vokasional : Sukatan pelajaran ketukangan berasaskan sistem yang
digunakan di Kanada begitu juga dengan buku teks. Kerajaan Kanada telah memberi
bantuan dari segi tenaga pengajar di MPT, Penyelaras Latihan dan buku- buku teks
22. 22. Bidang mata pelajaran vokasional menggunakan 2/3 keseluruhan masa
pembelajaran kursus yang ditawarkan. Pelajar-pelajar hanya boleh mengambil salah
satu dari kursus yang ditawarkan SPVM mensyaratkan pelajar-pelajar mengambil 1/3
pelajaran Am, Bm, Sains, Matematik dll. Guru-guru SMV diberikan kursus melalui
kursus-kursus di Maktab Pertanian Serdang, Maktab Perguruan Teknik, Universiti
Tempatan dan Luar Negara 1995 – penstrukturan semula SMV ke SMT atas persetujuan
Jemaah Menteri. Proses menaik taraf SMV terdapat 3 fasa. – Fasa 1 – 20 buah SMV -
Fasa 2 – 31 buah SMV - Fasa 3 – 18 buah SMV 1998 – Mengurangkan aliran vokasional
sehingga SPMV
23. 23. Pengenalan Kesedaran negara sebagai negara pengguna kepada negara pengeluar
Matlamat Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Menanam budaya teknologi kesedaran
ekonomi dan pengurusan diri melibatkan aktiviti amali seperti interaksi dengan objek tiga
dimensi Alatan tangan dan mesin kecil Pembaikan dan penyenggaraan perkakas dan
alat kegunaan harian Perkebunan dan juga pengurusan diri, masa dan kerja Membentuk
kemahiran psikomotor dan daya intelek Menanam sikap kerja yang baik, nilai murni dan
kreativiti
24. 24. Kurikulum perlu dikemas kini untuk memenuhi keperluan negara. Seperti KBSR dan
KBSM Negara perlu mengeluarkan produk-produk baru untuk dipasarkan dan produk ini
mengalami persaingan yang tinggi diperingkat global. Negara perlu menghasilkan
pereka-pereka cipta yg dapat mengaplikasikan teknologi terkini dalam pembuatan.
25. 25. Perkembangan RBT di SR 1989 - KHSR di 100 buah sekolah rendah 1991 -
Kemahiran manupalatif 1000 buah sekolah rendah 1992 - KH manupalatif di 3000 buah
sekolah 1993 - KH diperkenalkan secara rasmi pada tahun 4 di semua sekolah rendah.
Penerusan tahun 5 & 6 bagi sekolah yang telah memulakan terlebih dahulu. - Sebelum
ini pelaksanaan dilakukan dalam bentuk seni lukis
26. 26. Penyata Razak – 1956 - Pembentukan satu sistem Pelajaran Kembangsaan -
Permulaan kurikulum berorentasikan Malaysia - Era Pertanian - Era Perindustian
Penyata Rahman Talib – 1961 - Penekanan PTV untuk tenaga mahir ( Bahasa Malaysia
sebagai bahasa penghantar) Laporan Kabinet – 1979 - Pendidikan menengah melalui
jurusan akademik dan vokasional dan had umur 9 hingga 11 tahun. Rang Undang-
undang pendidikan – 1995 - Sistem Pendidikan Kebangsaan bertaraf dunia - Pendidikan
Teknik dan politeknik dipentingkan - Tempoh pendidikan rendah 2 ke 7 tahun - ( Falsafah
Pendidikan Negara )