Anda di halaman 1dari 4

Kertas Kerja eRPH SRA Tg.

Amalin A’ishah Putri


Tahun 2019

1.0 PENDAHULUAN

Dalam alam pendidikan, kemahiran mengguna aplikasi pemprosesan perkataan seperti


Words, aplikasi paparan seperti Excel, aplikasi penyampaian seperti Powerpoint,
kemahiran mencari maklumat, dan kemahiran mengolah data yang diperoleh menjadi satu
kemahiran asas untuk semua. Pengkhususan selanjutnya bergantung kepada keperluan
tugas individu terutamanya dalam pengurusan catatan rekod pengajaran guru.
Penggunaan eRPH dalam mencatat rekod pengajaran guru di negara ini semakin
berkembang. Namun begitu eRPH boleh dibangunkan menggunakan aplikasi-aplikasi
yang sedia ada di dalam pelantar maya Virtual Learning Environment (VLE)

2.0 MATLAMAT

3.1 Memupuk semangat cintakan teknologi dalam pengurusan pendidikan.


3.2 Melahirkan guru yang berdaya saing dalam penggunaan teknologi.
3.3 Melahirkan guru yang mengamalkan ciri–ciri PAK 21.

3.0 OBJEKTIF

3.1 Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penggunaan VLE di kalangan


guru.
3.2 Memupuk minat dan amalan pengunaan teknologi terkini di kalangan warga
sekolah.
3.3 Meningkatkan tahap penggunaan VLE di kalangan guru.
3.4 Menggalakkan penggunaan teknologi terkini dalam penulisan buku rekod
pengajaran

4.0 TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN

4.1 Tarikh : 12 Januari 2019


4.2 Hari : Sabtu
4.3 Masa : 9.00 pagi – 4.00 petang
Kertas Kerja eRPH SRA Tg. Amalin A’ishah Putri
Tahun 2019

5.0 PESERTA PENGGUNA

5.1 Barisan Pentadbir sekolah sekalu penyelia RPH


5.2 Semua guru SRA Tengku Amalin A’ishah Putri

6.0 JAWATANKUASA eRPH

Penasihat : En. Ab. Hadi bin Mat Junoh (Guru Besar)


Pengerusi : En. Zakaria Mat Adanam ( PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : En Supian Abd. Ghani ( PK HEM)
En Saharudin Osman ( PK Kokurikulum )
Pembangun Sistem : En. Mawaridi bin Abdullah (JU ICT)
AJK : Semua Ketua Panitia dan Semua Guru.

7. PENUTUP

Diharapkan agar apa yang dirancang ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.
Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan di dalam aktiviti pembangunan
ini akan digunakan oleh semua guru. Oleh itu, kerjasama daripada pihak Tuan amat kami
hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

…………………………… .....................................
(Nik Aizon bt Nik Baidilleh) (Ab. Hadi bin Mat Junoh )
Guru Penyelaras LADAP Guru Besar,
SRA Tg. Amalin A’ishah Putri SRA Tg. Amalin A’ishah Putri
Kota Bharu, Kelantan Kota Bharu, Kelantan
Kertas Kerja eRPH SRA Tg. Amalin A’ishah Putri
Tahun 2019

LAMPIRAN 1

ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA PERBELAJAAN JUMLAH


1. Makanan RM 6.00 x 40 RM 240.00
2. Penceramah RM 200.00 RM 200.00
JUMLAH RM 440.00
Kertas Kerja eRPH SRA Tg. Amalin A’ishah Putri
Tahun 2019