Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELAGAN RAYA
Alamat : Jl.syech mutla Desa Sungai Gading Kecamatan Selagan Raya Kab.Mukomuko
38368 Prov Bengkulu Email : puskselaganraya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PUKESMAS SELAGAN RAYA
Nomor : …./II/SK/01/16/014

TENTANG
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
PUSKESMAS SELAGAN RAYA
Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan mutu pelayanan klinik dan meningkatkan
standar pelayanan klinik kepadapasien maka perlu dilakukan
pemeriksaan laboratorium untuk membantu penegakan diagnosa
b. Bahwa untuk maksud huruf a. waktu penyampaian laporan hasil
pemeriksaan laboratorium untuk pasien ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan Puskesmas Selagan Raya

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;


2. Undang-Undang Repoblik Indonesia No 29 Tahun 2004 Tentang
Praktik Kedokteran
3. Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia
No:002/Menkes/SK/2009 tentang pedoman Pelayanan publik unit
pelaksanaan teknis di lingkungan depkes
4. Peraturan Menteri Kesehatan Repoblik Indonesia
No:1691/Menkes/Per/X/2010 tentang Laboratorium Klinik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Waktu penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium untuk pasien

Kesatu : Waktu penyampaian hasil pemeriksaan Laboratorium di sesuaikan dengan


jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan
Kedua : Untuk menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium bagi pasien diatur
: dalam lampiran keputusan ini.yang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari keputusan ini.
Ketiga Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapakan dengan ketentuan
: apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selagan Raya


pada tanggal : 5 Januari 2016
KEPALA PUSKESMAS SELAGAN
RAYA

M.YAKIN