Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST

JALAN SUNGAI DAUN 14300 NIBONG TEBAL

ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2014 - 2018

PANITIA : BAHASA INGGERIS MATA PELAJARAN: BAHASA INGGERIS

A+ A A- B+ B C+ C D E G
Bil % Beza
TAHUN Ambil Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Lulus GPMP GPMP

2014 118 4 3.3 11 9.3 3 2.5 5 4.2 7 5.9 14 11.8 13 11 25 21.1 12 10.1 24 20.4 79.6 5.7

2015 100 2 2 2 2 8 8 5 5 4 4 9 9 4 4 19 18 24 24 23 23 77 6.5 -0.8

2016 87 1 1.1 2 2.2 5 5.7 4 4.5 7 8 3 3.4 2 2.2 22 25.2 21 24.1 20 23 77 6.68 -0.18

2017 119 2 1.6 3 2.5 4 3.3 3 2.5 9 7.5 14 11.7 10 8.4 22 18.4 25 21 27 22.6 77.3 6.58 0.1

2018 91 0 0 0 0 2 2.1 2 2.1 7 7.6 6 6.5 6 6.5 31 34 23 25.2 14 15.3 84.6 6.93 -0.35

S2019 90 1 1 3 3 9 8 8 33 25

KEKUATAN SPM 2018

1
2
3
4
5
6

KELEMAHAN SPM 2018


1 Penguasaan perbendaharaan kata (vocabulary) yang lemah dan terhad
2 Kurang minat membaca
3 Kehadiran pelajar yang tidak memuaskan - tercicir dalam beberapa sesi PdPc yang penting
4
5

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SPM 2019


1 Menambahkan bilangan bahan bantu menagajar untuk menjadikan PdPc lebih menarik
2 Latihan menulis karangan secara intensif termasuk pada waktu cuti sekolah

Beri Nilai