Anda di halaman 1dari 2

MINGGU : 2

TEMA : HAIWAN

CONTOH TEMA/TAJUK AKTIVITI TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI

Tema : 1. Murid menonton video – - Guru Alat


1 Haiwan lagu “Anak Ikan” mata -gunting
Tajuk : Ikan 2. Guru dan murid pelajaran -pensel warna
menyanyikan - Murid atau warna air
Peliharaan lagu Anak Ikan Stapler
3. Guru mengaitkan lirik lagu
Bidang : dengan PdP Bahan:
Membentuk 4. Murid menamakan jenis- Kertas A4
dan jenis ikan yang mereka Warna air
tahu
Membuat 5. Guru menunjukkan contoh
Binaan hasil seni yang telah siap
6. Guru menunjuk cara
Teknik : lipatan
Lipatan untuk menghasilkan
origami ikan.
7. Murid dibahagikan
kepada beberapa
kumpulan.
8. Murid memilih bahan dan
alat yang disediakan oleh
guru(Apresiasi Daya
Kreatif)
9. Murid menghasilkan ikan
menggunakan teknik
lipatan dalam kumpulan
masing- masing
(Teknik Pertandingan
Antara Kumpulan )
10. Murid menghias ikan
mengikut kreativiti
masing-masing.
11. Murid mempamerkan hasil
seni
12. Murid menyanyikan
semula lagu Anak Ikan
MINGGU : 3
TEMA : TUMBUH-TUMBUHAN

CONTOH TEMA/TAJUK AKTIVITI TINDAKAN CATATAN


AKTIVITI

Tema : Tumbuh- 1. Murid menonton - Guru Alat


2 tumbuhan video – Lagu mata -Berus
Tajuk : Kertas Kebunku pelajaran warna
Pembalut 2. Guru dan murid - Murid -Palet
Hadiah menyanyikan -Daun
lagu Kebunku
Bidang : 3. Guru mengaitkan Bahan
Membentuk dan lirik lagu -Kertas
Membuat dengan PdP mahjung
Binaan 4. Murid menamakan -warna air
jenis-jenis
Teknik : Capan bunga yang
mereka tahu
5. Guru menunjukkan
contoh hasil
seni yang telah
siap
6. Guru menunjuk
cara
menghasilkan
kertas pembalut
hadiah
menggunakan
teknik capan
7. Murid dibahagikan
kepada
beberapa
kumpulan
8. Murid memilih
daun di sekitar
kawasan sekolah
(Apresiasi Daya
Kreatif)
9. Murid
menghasilkan
kertas pembalut
hadiah
menggunakan
kertas sebak
(Teknik
Pertandingan
Antara
Kumpulan )
10. Murid
mempamerkan
hasil seni