Anda di halaman 1dari 39

RPT SK TAHUN 3 2019

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
MINGGU 1 TEMA 1:
1-4 KEKELUARGAAN
JANUARI
2019 UNIT 1
MINGGU 2 TAJUK : Keluarga
6-11 Cergas
JANUARI
2019 Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Quiz Quiz Trade
Suria Pagi memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kasih sayang
menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
i. Ayat tunggal
Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 2. Take Off Touch Down
Bantu-membantu dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Kebersihan
di Dapur sesuai: fizikal dan mental
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk KB : Mengecam

Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis EMK:
Butang Kenangan menggunakan tulisan berangkai Nilai murni : Kasih sayang
dalam bentuk:
i. Huruf KB : Mengecam

Kontekstual :
Menghubung kait
Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK: 3. Inside – Outside Circle
Siapa Pantas? unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera i. Simpulan bahasa KB : Menjana idea

Kontekstual : Verbal
linguistik

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK: 4. Peta i-Think (Peta Pokok)
Kenangan Indah fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerjasama
semasa Bercuti menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata i. Kata nama am, KB : Menghubung kait
mengikut konteks ii. Kata nama khas
Kontekstual :Mengenal
pasti

MINGGU 3 UNIT 2
13-18 TAJUK : Kejayaan
JANUARI Keluarga
2019
Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Fan N Pick
Kejayaan Kita memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Kerjasama
Bersama menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
ii. Ayat majmuk
KP : Verbal linguistik
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan EMK: 2. Round Table
Kilang Batik Nenek dan memahami yang betul dan intonasi yang Nilai murni : Berusaha
sesuai: Keusahawanan
ii. Perenggan
KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran

Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK: 3. Gallery Walk
Usaha Gigih Datuk perkataan, frasa, dan i. Ayat Nilai murni : Kerjasama
ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Kontekstual :
Menghubung kait

Tajuk kecil: 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan EMK: 4. 1 Stay 3 Stray
Mari Bersepakat unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Nilai murni : Kerjasama
kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera ii. Simpulan bahasa KB : Menjana idea

KP : Verbal linguistik

KMD : Meramal

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK: 5. Peta i-Think (Peta
Kita Boleh! fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Kerajinan Bulatan/Peta Buih)
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata iii. Kata ganti nama KB : Mencirikan
mengikut konteks
Kontekstual :
Menghubung kait
Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan EMK:
Mari Cuba fungsi dan menggunakan golongan kata Nilai murni : Rajin
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata iv. Penjodoh bilangan KB : Menghubung kait
mengikut konteks
Kontekstual : Mengalami

MINGGU 4
20-25 UNIT 3
JANUARI TAJUK :
2019 Kenangan Manis

Tajuk kecil: 1.1 Mendengar dan 1.1.1 Mendengar , mengecam EMK: 1. Peta i-Think (Peta Pokok)
Penghubung Kasih memberikan respons sebutan, memahami dan Nilai murni : Baik hati
menyebut dengan betul dan
tepat: KB : Mengecam
i. Ayat tunggal
ii. Ayat majmuk KP : Verbal linguistik

EMK: 2. Fan N Pick


Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan Nilai murni : Semangat
Kem Bestari dan memahami yang betul dan intonasi yang bermasyarakat
sesuai:
iii. Petikan KB : Menghubung kait

BCB: Bacaan luncuran


Tajuk kecil: 3.2 Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: EMK: 3. Spin N-Think
Kenangan di Kem perkataan, frasa, dan ii. Perenggan Nilai murni : Kasih sayang
Bestari ayat yang bermakna
KB : Menjana idea

Konstruktivisme :
Mengembangkan idea

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan EMK: 4. Simultaneous Round
Alangkah fungsi dan menggunakan kata kerja Nilai murni : Kasih sayang Table
Seronoknya menggunakan mengikut konteks:
golongan kata i. Kata kerja aktif transitif dan KB : Mengecam
mengikut konteks tak transitif,
Kontekstual :
Mengaplikasi

Tajuk kecil: 5.1 Memahami 5.1.2 Memahami dan EMK: 5. Tarsia


Lawatan ke Taman fungsi dan menggunakan kata kerja Kelestarian alam sekitar
Herba menggunakan mengikut konteks:
golongan kata ii. Kata kerja pasif KB : Mengecam
mengikut konteks
Kontekstual :
Menghubung kait

Pemulihan 2.1 Asas membaca 2.1.1 Membaca dengan sebutan


dan memahami yang betul dan intonasi yang
sesuai:
i. Ayat tunggal dan ayat
majmuk
ii. Perenggan
iii. Petikan
Pengayaan 5.1 Memahami 5.1.1 Memahami dan
fungsi dan menggunakan golongan kata
menggunakan nama mengikut konteks:
golongan kata i. Kata nama am
mengikut konteks ii. Kata nama khas

MINGGU 5
27 TEMA 2: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami EMK: STRUKTUR
JANUARI - KESIHATAN DAN memberikan respons dan memberikan respons Nilai Murni : Hemah Tinggi, PEMBELAJARAN
1 KEBERSIHAN terhadap Rasional, Berdikari, Kasih KOPERATIF
(i) suruhan dan permintaan, dan Sayang, Menjaga
FEBRUARI
UNIT 4 (ii) silaan dan larangan Kebersihan Diri
1. Fan-N-Pick
MINGGU 7 TAJUK : Saya Kontekstual -
10 - 15 Sihat Dan 2.1 Asas membaca 2.1.2 Membaca dengan sebutan Menghubung kait
Bertenaga dan memahami yang betul, intonasi yang sesuai,
FEBRUARI
dan memahami:
2019
(i) pelbagai jenis ayat, BCB - Mencatat Nota
Tajuk kecil: (ii) perenggan
MINGGU 6 Minuman (iii) petikan Konstruktivisme -
3-8 Kesihatan Menghubung kait,
FEBRUARI Menerangkan
2019 Khasiat Vitamin C 3.1 Asas menulis 3.2.1 Membina dan menulis:
(i) ayat, PM - Amali 2. Gallery Walk
Makanan Sumber
Tenaga KP - Interpersonal
5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan
Beriadah Di Kolam fungsi dan menggunakan kata adjektif KB : Menganalisis,
Air Panas menggunakan mengikut konteks: Membanding Beza, 3. I-Think (Peta Bulatan)
golongan kata (i) jarak Menjana Idea, Membuat
Katakan Boleh mengikut konteks (ii) perasaan Gambaran Mental,
Menaakul

KBAT : Tiada
Unit 5 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami
memberikan respons dan memberikan respons
Tajuk : terhadap:
Kebersihan (ii) silaan dan larangan. EMK:
Tanggungjawab Nilai murni : Kebersihan
Bersama Diri, Kebersihan,
2.1.2 Membaca dengan sebutan Kebersihan Persekitaran, 4. Rallay Robin
2.1 Asas membaca
Tajuk kecil : yang betul, intonasi yang sesuai, Rasional
dan memahami
dan memahami:
Pilihan Tepat Kita (i) pelbagai jenis ayat, Kontekstual – Mengalami
Selamat (ii) perenggan
BCB – Membuat Rujukan
Mari Bersihkan Diri 5. Placemat Consensus
Konstruktivisme –
Premis Makanan Menerangkan, Verbal-
Pilihan Anda 3.2 Asas Menulis 3.2.1 Membina dan menulis: Linguistik, Meneroka
(ii) perenggan.
Jagalah KP - Interpersonal
Kebersihan 6. I-Think (Peta Buih)
KB : Menghubung Kait,
Dapur Bersih 4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Bercerita dengan Menganalisis, Menjana
unsur keindahan dan menggunakan gaya bahasa Idea, Mengecam
Cegah Lalat kesantunan bahasa yang indah dan santun:
dalam bahan sastera (ii) bandingan semacam, KBAT : Tiada
7. One Stay Three Stray

5.1 Memahami 5.1.3 Memahami dan


fungsi dan menggunakan kata adjektif
menggunakan mengikut konteks
golongan kata (iii) pancaindera.
mengikut konteks
8. Hot Seat
Unit 6

Tajuk : Minda 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan


1.1 Mendengar dan
Positif Badan memberikan respons terhadap:
Aktif memberikan respons (i) soalan bertumpu,

Tajuk kecil:
EMK: 9. Spin-N-Think
Aroma Terapi Nilai murni : Rasional,
Yakin Diri, Kebersihan
Yakin Boleh 2.1.2 Membaca dengan sebutan Fizikal, Keberanian,
2.1 Asas membaca yang betul, intonasi yang sesuai, Berdikari
Elakkan Kuman dan memahami dan memahami
(iii) petikan. Kontekstual – 10. I-Think (Peta Dakap)
Cergas Dan Mengaplikasi, Menghubung
Cerdas Kait

Kembara Sihat 3.2 Menulis 3.2.2 Menghasilkan jawapan KP - Interpersonal


perkataan, frasa, dan pemahaman berdasarkan
ayat yang bermakna soalan: KB : Mengesan
(i) bertumpu, Kecenderungan, 11. Take Off Touch Down
Menyesuaikan,
Menghubung Kait,
5.1 Memahami 5.1.4 Memahami dan Mensintesis, Membuat
fungsi dan menggunakan kata tugas Urutan
menggunakan mengikut konteks: (ii) kata sendi
golongan kata nama, KBAT : Tiada
mengikut konteks (iii) kata arah,
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH
KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
MINGGU 7 Tema 3: 1.1 Mendengar dan 1.1.3
10 - 15 Keselamatan memberikan respons Mendengar, mentafsir dan EMK : 1. Fan-N-Pick
FEBRUARI memberikan respons Nilai Murni – Setip ahli ada peranan
2019 Unit 7 terhadap: Bertanggungjawab, dan setiap peranan
MINGGU 8 (i) soalan bertumpu, dan
kreativiti, dimainkan secara
17-22 Tajuk : (ii) soalan bercapah.
Keselamatan di kasih sayang, bergilir-gilir.
FEBRUARI keselamatan, -Pelajar 1 : susun kad
Rumah 2.1.1 Membaca dengan
2019 sebutan yang betul dan seperti kipas
Tajuk kecil: 2.1 Asas membaca intonasi yang sesuai: (i) ayat KB : Pelajar 2 : pilih kad dan
dan memahami tunggal dan ayat majmuk, Menaakul, bacakan soalan
Jeriji Tingkap yang (ii) perenggan, dan (iii) Mengenal pasti, Pelajar 3 : Jawab
Selamat petikan. Mensintesis, soalan
Menghubung kait, Pelajar 4 : Beri respons
Keselamatan 3.2.2 Menghasilkan Mengenal pasti dan pujian kepada
Rumah Panjang di 3.1 Asas menulis jawapan pemahaman
jawapan yang diberi.
Sarawak berdasarkan soalan: (i)
Strategi pdp:
bertumpu, dan (ii) bercapah.
Tutup supaya Konstruktivisme 2. Quiz Quiz Trade
Selamat 4.1.1 Bercerita dengan (Menerangkan) -Baca maklumat
menggunakan gaya bahasa Konstekstual -Cari pasangan secara
Tumbuhan Bahaya yang indah dan santun: (i) (Menghubung kait) light five
simpulan bahasa, (ii) -Setiap orang
Waspada Selalu bandingan semacam, dan (iii) KP : menerangkan tentang
perumpamaan. Verbal Linguistik kad secara bergilir
-Tukar kad dengan
BCB : pasangan anda dan
Membuat rujukan ulang
dengan bacaan intensif
3. Peta Alir Kaedah
Games
5.1.4 Memahami dan - Guru memilih
menggunakan kata tugas murid secara
mengikut konteks: (i) kata rawak.
hubung, (ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah, (iv) kata tanya, - Murid mencabut
(v) kata perintah, (vi) kata soalan dalam kotak
seru, (vii) kata pemeri, (viii) undi
kata penguat, - Murid yang dipilih
(ix) kata nafi, (x) kata bantu,
secara rawak
dan (xi) kata bilangan.
menjawab soalan.
Guru memberi
peluang kepada
murid lain
sekiranya murid
yang dipilih tidak
dapat menjawab
soalan.
- Guru memberi
ganjaran kepada
murid yang berjaya
menjawab soalan.

MINGGU 9
24 Tema 3 1.2 Bertutur 1.2.1 Bertutur untuk EMK: 1. Rallay Robin
FEBRUARI - untuk menyampaikan menjelaskan dan menilai Nilai murni : Rasional, Pelajar dalam
1 MAC Keselamatan maklumat dan idea sesuatu perkara secara Keberanian, bentuk
2019 bagi pelbagai tujuan bertatasusila mengikut konteks. Prihatin,
berpasangan
MINGGU Unit 8 Berdisiplin
2.2 Membaca, 2.2.1 Membaca, memahami bergilir-gilir
10 memberi respons
Tajuk : Rekreasi memahami dan dan mengecam: (i) maksud
3 - 8 MAC tentang satu-satu
Selamat menaakul bahan kosa kata, (ii) idea utama dan KP:
2019 grafik dan bukan idea sampingan, dan (iii) idea Interpersonal perkara secara
Tajuk kecil: grafik keseluruhan. lisan.
BCB :
Seronoknya 3.2 Menulis 3.2.3 Membanding bezakan Bacaan intensif, 2. Think-Pair-Share
Berkuda perkataan, frasa, dan dan mencatat maklumat Mencatat nota - Bahagikan murid
ayat yang bermakna tentang sesuatu perkara. kepada 4
Memanjat Tembok
kumpulan.
Tiruan 5.1 Memahami Strategi pdp:
fungsi dan - Berikan tugasan
Tradisional dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan Konstruktivisme (Menilai - Murid
Moden golongan kata menggunakan kata tugas dan menafsir) melengkapkan
mengikut konteks mengikut konteks: (i) kata tugasan
Usah Gentar hubung, (ii) kata sendi nama, KB : Menjana idea, berdasarkan
(iii) kata arah, (iv) kata tanya, Menganalisis,
maklumat sedia
(v) kata perintah, (vi) kata seru, Membanding beza,
Wah, seronoknya (vii) kata pemeri, (viii) kata Mengecam , ada
meneroka gua! penguat, Mengenal pasti, - Berkongsi
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, maklumat dengan
dan (xi) kata bilangan. rakan sebelah
- Berkongsi
maklumat dengan
kumpulan besar

3. Mind Map (Peta i-


Think- Peta Buih
Berganda)
- Menggunakan Peta
Pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.
MINGGU Tema 3 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan Strategi P&P : STRUKTUR
11 Keselamatan menyampaikan membanding beza maklumat KB : membanding beza PEMBELAJARAN
10 - 15 maklumat dan idea tersurat dengan menggunakan KP : interpersonall KOPERATIF
MAC 2019 Unit 9 bagi pelbagai tujuan idea yang kritis dan kreatif. EMK:Nilai Murni : Rasional 1.Placemat Consensus
MINGGU -Murid dibahagikan kepada
12 Tajuk : 2.2.1 Membaca, memahami
Alatan 2.2 Membaca, dan mengecam: (i) maksud KB : Mengitlak kumpulan.
17-22 MAC -Setiap kumpulan ada 4
Keselamatan memahami dan kosa kata, (ii) idea utama dan BCB : Bacaan imbasan
2019 orang.
menaakul bahan idea sampingan, dan (iii) idea dan luncuran
Tajuk kecil: grafik dan bukan keseluruhan EMK:Nilai Murni : Rasional -Murid diberi satu kad
grafik. tugasan untuk membuat
Mangga banding-beza.
Keselamatan 3.2.4 Menulis sesuatu yang KB : Mengecam
diimlakkan: (i) ayat. BCB : Mendengar dengan
cekapnya
Lampu Kecemasan EMK:Nilai Murni : -Murid diminta menulis
3.2 Menulis Menghargai secara serentak pada kad
Menampakkan Diri perkataan, frasa, dan placemat.
ayat yang bermakna
Kemera Pintar 4.2.1 Melafazkan pantun yang KB : Mengenal pasti
2. The Yarn Yarn
mengandungi bahasa yang KP : Verbal linguistik
Beringat Sebelum indah dan menjelaskan EMK: Sains dan teknologi -Murid duduk dalam
Kena 4.2 Menghayati maksud. kumpulan.
keindahan dan -Setiap ahli kumpulan yang
Hati-hati Semasa kesantunan bahasa 5.1.4 Memahami dan KB : Mengenal pasti memberi pendapat akan
Mengundur dalam bahan sastera menggunakan kata tugas KP : Bacaan intensif diberi benang untuk dililit di
mengikut konteks: (i) kata EMK: Berhati-hati tangan.
hubung, (ii) kata sendi nama, -Akhirnya kumpulan dapat
5.1 Memahami fungsi (iii) kata arah, (iv) kata tanya, KB : Mengecam tahu, siapa yang lebih
dan menggunakan (v) kata perintah, (vi) kata seru, Kontekstual : Menghubung memberi pendapat/idea.
golongan kata (vii) kata pemeri, (viii) kata kait
mengikut konteks penguat, EMK : Sains dan teknologi
(ix) kata nafi, (x) kata bantu, 3. Kaedah Idea rush
dan (xi) kata bilangan. -Guru menyebut ayat.
-Murid menyalin ayat yang
didengar dengan pantas
mengikut giliran dalam
kumpulan.
-Setiap kumpulan menukar
kertas jawpan untuk
disemak oleh kumpulan
lain.

4. Sajak/Nyanyian
-Murid duduk dalam
kumpulan.
-Murid melafazkan pantun
dalam kumpulan.
-Murid berbincang maksud
pantun.
-Wakil murid
membentangkan maksud
pantun.

5. Fan N Pick
Setiap ahli ada peranan
dan peranan dimainkan
secara bergilir-gilir.

Murid 1-susun kad soalan


seperti kipas.
Murid 2- Pilih kad dan
bacakan soalan.
Murid 3- Jawab soalan.
Murid 4- Beri respons atau
pujian kepada jawapan
murid.

MINGGU Tema 4: 1.2.3 Bersoal jawab untuk


14 Perpaduan 1.2 Bertutur untuk mendapatkan dan EMK: 1. Rally Robin
31 Mac - 5 menyampaikan menyampaikan maklumat nilai murni : Hormat-
APRIL 2019 Unit 10 maklumat dan idea menghormati, kerjasama - Pelajar dalam bentuk
MINGGU bagi pelbagai tujuan.
berpasangan bergilir-
15 Tajuk : Toleransi
Kukuhkan 2.3.1 Membaca, mengenal KP: Verbal linguistik, gilir memberi respon
7-12 APRIL tentang satu-satu
Perpaduan 2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan kembangkan idea dengan
2019 perkara secara lisan.
mengapresiasi karya kandungan teks daripada persekitaran
Tajuk kecil: sastera dan bukan bahan bukan satera dan bahan
sastera. sastera; 2. Talking Chip
Kami Berbincang BCB : Kemahiran
(i) label membaca , kemahiran - Setiap ahli dalam
Kami Sepakat menulis, mendengar pasukan meletakkan
dengan berkesan chip di tengah-tengah
Tolak Ansur 3.3.1 Menghasilkan kerangka
apabila ingin
dan penulisan karangan naratif
Hasil Seni dan bukan naratif secara;
3.3 Menghasilkan Strategi pdp: bercakap dan
Teka Nama Guru penulisan (i) berpandu Pembelajaran masteri memberi pendapat.
- Mereka tidak boleh
Sikaneka 5.1.4 Memahami dan KB : Menghubung kait, mengulangi giliran
Perpaduan menggunakan kata tugas mengecam, menjana idea.
bercakap sehingga
mengikut konteks;
KBAT : Tiada setiap orang diberi
5.1 Memahami fungsi (iv) kata tanya peluang.
dan menggunakan (x) kata bantu
golongan kata (xi) kata bilangan 3. Mind Map (Peta i-Think
mengikut konteks – Peta pokok)

- Menggunakan peta
pemikiran sebagai
alat untuk menjana
idea murid.

4. One Stay, Three Stray

- Tiga ahli pasukan


pergi melihat hasil
atau berbincang
dengan pasukan lain.
- Murid 1 tinggal untuk
menyambut
kedatangan rakan
lain dan untuk
menjelaskan
kedudukan / hasil
kerja pasukannya.
- Apabila selesai,
murid 2 pula tinggal
dan menggantikan
tugas murid 1.
- Kemudian, murid 3
tinggal dan begitulah
seterusnya.

5. Placemat Consensus

- Guru membaca
soalan atau
pernyataan.
- Murid menulis pada
ruang yang
disediakan.
- Murid berbincang
dan menulis yang
terbaik di petak
tengah.
- Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yang terbaik
yang telah dipilih.

MINGGU
16 Tema: 4 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami EMK: 1. Rally Robin
14 - 19 Perpaduan memberikan dan memberikan respons nilai murni : baik hati,
APRIL 2019 respons terhadap; semangat bermasyarakat, - Pelajar dalam bentuk
MINGGU Unit 11 hormat-menghormati,
berpasangan bergilir-
17 (i) suruhan dan permintaan hemah tinggi,
Tajuk : Hormat- tanggungjawab. gilir memberi respon
21 - 26 tentang satu-satu
menghormati 2.3.1 Membaca, mengenal
APRIL 2019 perkara secara lisan.
Budaya Kita pasti, dan menerangkan
2.3 Membaca dan kandungan teks daripada
Tajuk kecil: mengapresiasi karya bahan bukan satera dan bahan KP: Intrapersonal, logik 2. Hot Seat
sastera dan bukan sastera; muzik - Aktiviti susulan
Berkongsi Hasil sastera. selepas murid
Tanaman (ii) manual BCB : Mendengar dengan membuat bacaan
berkesan, bacaan intensif,
Menual Laman kemahiran menulis, visual, dan kajian (individu
Aduan Taman 3.3.1 Menghasilkan kerangka auditori atau kumpulan)
Aman dan penulisan karangan naratif - Seorang murid akan
dan bukan naratif secara; duduk di kerusi yang
Kami Bersahabat Strategi pdp: kembangkan
disediakan dan
3.3 Menghasilkan (ii) separa berpandu idea dengan persekitaran.
Cahaya penulisan. menjadi pakar atau
Keharmonian 4.2.2 Menyanyikan lagu KB : Mengecam, menilai, watak.
mengikut irama lagu kanak- menjana idea, mengelas. - Pakar atau watak
Hak Bersama kanak dan lagu rakyat serta akan menjawab
menjelaskan maksud bahasa segala soalan yang
Mematuhi Peranan yang indah dalam lirik lagu. dilontarkan oleh
4.2 Menghayati murid lain.
keindahan dan
kesantunan bahasa 3. Mind Map (Peta I-Think
dalam sastera. 5.2.1 Memahami dan
– Peta Alir)
menggunakan kata mengikut
konteks;
- Menggunakan peta
5.2 Memahami dan (ii) kata berimbuhan awalan. pemikiran sebagai
menggunakan alat untuk menjana
pembentukan kata idea murid.
mengikut konteks.
4. Lyrical lesson

- Pasukan tulis lirik/


nyanyi lagu menikut
rentak tradisional
yang disukai kanak-
kanak.

5. Think – Pair – Square

- Setiap kumpulan
diedarkan 3 keping
kertas A4 (peta i-
Think) manakala
setiap murid
diedarkan kertas
soalan.
- Guru memcahkan
kumpulan kepada 3
kumpulan kecil di
dalamnya 2 orang
murid untuk 1
kumpulan.
- Wakil kumpulan kecil
pilih salah satu
daripada 3 keping A4
(peta i-Think)
- Murid berbincang
dan melengkapkan
peta minda kosong
yang mereka pilih.
- Wakil kumpulan kecil
membentangkan
tugasan mereka
dalam kumpulan
besar.

MINGGU Tema 4 : 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, memahami, EMK:


18 Perpaduan memberikan respons dan memberikan respons nilai murni : bersyukur, 1. Peta Alir kaedah
28 APRIL - 3 terhadap; semangat bermasyarakat, Games
MEI 2019 Unit 12 menghargai, kerjasama.
MINGGU (ii) silaan dan larangan
- Guru memilih murid
19 Tajuk : KP: kembangkan idea
Kerjasama Asas 2.3.1 Membaca, mengenal dengan persekitaran secara rawak.
5-10 MEI - Murid mencabut
Kesejahteraan 2.3 Membaca dan pasti, dan menerangkan
2019 soalan dalam kotak
menapresiasi karya kandungan teks daripada BCB : Bacaan intensif,
Tajuk kecil: sastera dan bukan bahan bukan sastera dan bacaan luncuran, undi.
sastera. bahan sastera; kemahiran menulis,
Bersatu (iii) cerita mendengar dengan - Murid yang dipilih
Memberikan berkesan. secara rawak
Sokongan 3.1.1 Menulis secara mekanis menjawab soalan.
3.1 Asas menulis menggunakan tulisan berangkai - Guru membuka
Bersatu Hati dalam bentuk; KB : menghubung kait,
kepada murid lain
menjana idea, mengecam
Pesata Permainan (ii) perkataan sekiranya murid
Tradisional KBAT : Tiada dipilih tidak boleh
3.3.1 Menghasilkan kerangka menjawab.
Program Kita Sihat dan penulisan karangan naratif - Guru memberi
3.3 Menghasilkan dan bukan naratif secara; ganjawan kepada
Pertandingan penulisan murid yang Berjaya
Mengarang (i) berpandu menjawab.
5.2.1 Memahami dan
Warga Rimba menggunakan kata mengikut 2. Mind Map (Peta I-Think
konteks;
Masyarakat 5.2 Memahami dan
– Peta Alir)
Prihatin menggunakan (iii) kata berimbuhan akhiran
pembentukan kata - Menggunakan peta
Panduan mengikut konteks. 5.2.2 Memahami dan pemikiran sebagai
kesalamatan menggunakan kata majmuk alat untuk menjana
Semasa Ribut Petir mengikut konteks. idea murid.

3. Think – Pair – Share

- Guru kemukakan
masalah kapada ahli
pasukan.
- Setiap ahli diberi
masa untuk berfikir,
kemudian
membincangkannya
dengan ahli lain
secara berpasangan.
- Semua ahli pasukan
diminta pula
berkongsi jawapan
kepada penyelesaian
masalah.

4. Take of, Touch Down

- Murid berdiri jika


setuju dengan
penerangan guru.
- Murid duduk jika
tidak setuju dengan
penerangan guru.

5. Think – Pair – Share

- Guru kemukakan
masalah kapada ahli
pasukan.
- Setiap ahli diberi
masa untuk berfikir,
kemudian
membincangkannya
dengan ahli lain
secara berpasangan.
- Semua ahli pasukan
diminta pula
berkongsi jawapan
kepada penyelesaian
masalah.

6. Role Play

- Murid diberi
tanggungjawab untuk
memegang peranan
dan watak.
- Perlu masa untuk
membuat
persediaan.
- Membuat
persembahan
dengan memainkan
watak.

7. Hot Seat

- Aktiviti susulan
selepas murid
membuat bacaan
dan kajian (individu
atau kumpulan)
- Seorang murid akan
duduk di kerusi yang
disediakan dan
menjadi pakar atau
watak.
- Pakar atau watak
akan menjawab
segala soalan yang
dilontarkan oleh
murid lain.

MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 20 Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, EMK: TAKE OFF TOUCH
12-17 MEI Kebudayaan, memberikan memahami, mentafsir, dan Nilai Murni :Hemah DOWN
2019 Kesenian Dan respons memberikan respons tinggi, Patriotisme,
Estetika terhadap;
MINGGU 21 i) Soalan bertumpu Kerjasama, 1. Murid diberi penyataan
19 - 24 MEI Unit 13 Menghargai oleh guru
2019 2.3.1 Membaca, mengenal 2. Murid yang beretuju
Tajuk : pasti, dan menerangkan KP: duduk
2.3 Membaca dan 3. Murid yang tidak
Kekalkan mengapresiasi kandungan teks daripada Interpersonal, Verbal
Warisan Kita bahan bukan sastera dan Linguistik, bersetuju berdiri.
karya sastera dan
bukan sastera sastera Konstruktivisme,
Tajuk kecil: Menghubungkait, THINK PAIR SHARE
Keluarga Diraja 3.1.1 Menulis secara mekanis Kontekstual, 1. Guru kemukakan
menggunakan tulisan Mengaplikasi kepada ahli kumpulan
3.1 Asas menulis berangkai dalam bentuk; 2. Setiap ahli diberi masa
Indahnya untuk berfikir.
Pantun iii) frasa BCB :
Kemahiran membaca , 3. Kemudian
5.2.3 Memahami dan kemahiran mendengar membincangkannya
menggunakan kata majmuk berkesan , kemahiran dengan ahli kumpulan
Teratak Warisan mengikut konteks; menulis yang lain secara
i) kata ganda penuh berpasangan
5.2 Memahami dan 4. Semua ahli kumpulan
menggunakan Strategi pdp:
Bermain Galah Kepelbagaian Sumber diminta berkongsi
pembentukan kata jawapan kepada
Panjang mengikut konteks Bahan
penyelesaian masalah
KB
Menghubungkait, TALKING CHIPS
mensintesis, 1. Setiap ahli dalam
menyesuaikan dan kumpulan meletakkan cip
mengecam. di tengah – tengah
apabila ingin membaca
pantun
KBAT: 2. Mereka tidak boleh
Peta Pokok mengulangi giliran.
MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 24 Tema : 5 1.1Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir Strategi P&P : FAN N PICK :
9-14 JUN Kebudayaan, memberikan dan memberikan respons 1. Setiap ahli ada
2019 Kesenian dan respons terhadap : KB : peranan dan dimainkan
Estetika (ii) soalan bercapah Menaakul, Mensintesis secara bergilir-gilir.
2. Peranan :
Mengecam, Mengitlak Murid 1 : Susun kada
Unit 14 2. 3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan Mencirikan seperti kipas.
mengapresiasi mempersembahkan karya Murid 2 : Pilih kada dan
Tajuk : karya sastera dan bukan sastera dan karya bacakan soalan.
Kenali bukan sastera sastera dengan sebutan yang Kontekstual : Murid 3 : Jawab soalan.
Kesenian Kita betul dan intonasi yang Menghubung kait Murid 4 : beri respon dan
sesuai : pujian kepada jawapan
(i) label yang diberi.
Tajuk kecil: Belajar Cara Belajar
(BCB) :
3.3.2 Mengedit dan Bacaan mekanis QUIZ QUIZ TRADE
Tarian Ceracap 3.3 Menghasilkan 1. Murid membaca dan
Inai penulisan memurnikan hasil penulisan Bacaan mentalis
daripada aspek : fahamkan kad yang
(i) ejaan, tanda baca, dan diberikan yang
Baju Kurung Kemahiran Pelbagai mengandungi label dan
penggunaan imbuhan (KP) :
untuk Nabila maksudnya.
Verbal linguistik 2. Murid mencari
4.2.3 Melagukan syair dan
Gambus dan 4.2 Menghayati mendeklamasikan sajak serta pasangan secara ‘high
Kompang keindahan dan memahami maksud : five’.
KBAT : Soalan 3. Setiap murid
kesantunan bahasa (i) syair
Syair Warisan Beraras Tinggi menerangkan tentang
dalam bahan
Seni sastera. kad secara bergilir-gilir.
4. Tukar kad dengan
5.2.3 Memahami dan pasangan dan cari
Bermain 5.2 Memahami dan menggunakan kata ganda
Lelayang pasangan yang baharu.
menggunakan mengikut konteks:
pembentukan kata (ii) kata ganda separa
Enaknya mengikut konteks. GALLERY WALK
Juadah 1. Guru menampal satu
5.2.3 Memahami dan perenggan yang
Tradisional menggunakan kata ganda mengalami kesalahan
mengikut konteks: tatabahasa di setiap
(iii) kata ganda berentak stesen.
2. Murid secara
berkumpulan bergerak ke
setiap stesen.
3. Murid mencari
kesalahan dan mengedit
perenggan di setiap
stesen.
4. Murid membentangkan
hasil kerja kumpulan
mereka.

TAKE OFF, TOUCH


DOWN
1. Murid menyatakan
maksud syair yang
dilagukan.
2.Murid yang lain
memberi respon terhadap
maksud yang dinyatakan.
3.Murid yang bersetuju
dengan maksud akan
berdiri.
4.Murid yang tidak
bersetuju dengan
maksud akan duduk.

ALL-WRITE-ROUND-
ROBIN
1. Setiap kumpulan
diberikan kertas kosong
untuk menulis kata ganda
yang diketahui.
2. Murid diminta menulis
kata ganda pada kertas
tersebut dan tiada
perbincangan
dibenarkan.
3. Murid menyemak
jawapan murid
sebelumnya dan menulis
jawapan baharu.
4. Murid tidak dibenarkan
menulis jawapan yang
sama.
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 25 Tema : 5 menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk Strategi P&P :KB Think-Pair-Share :
16-21 JUN KEBUDAYAAN maklumat dan idea menjelaskan dan menilai Membuat sintesis, 1. Guru mengemukakan
2019 , KESENIAN bagi pelbagi tujuan. sesuatu perkara secara Membuat gambaran masalah kepada setiap
DAN ESTETIKA bertatasusila mengikut mental, Menganalisis , kumpulan.
konteks. Menjana idea, Membuat 2.Murid diberi masa
Unit 15 inferens, Menghubung untuk berfikir secara
2.3 Membaca dan kait individu mengenai
Tajuk : mengapresiasi masalah tersebut.
karya sastera dan 2.3.2 Membaca, EMK:Nilai Murni : 3.Murid mencari
Indahnya Seni bukan sastera memahami, dan Menghargai pasangan untuk
dan Budaya mempersembahkan karya Kasih sayang berbincang mengenai
Kita bukan dan karya sastera Hemah tinggi masalah tersebut.
dengan sebutan yang betul 4.Murid berkongsi
Tajuk kecil: 3.3 Menghasilkan dan intonasi yang sesuai. KP: dalam kumpulan
penulisan (ii) manual Konstruktivisme mengenai masalah
Buah Tangan - Menilai dan tersebut.
Dari Bumi menjelaskan idea baharu
Kenyalang 5.3 Memahami dan 3.3.1 Menghasilkan - Menghubung Peta Alir Explorace :
membina ayat kerangka dan penulisan kait 1. Guru menampal cara
Pemerah Santan mengikut konteks karangan naratif dan bukan - Meneroka penggunaan pemerah
Tradisional naratif secara Verbal linguistik santan tradisional di
(ii) berpandu setiap ‘check-point’.
Kesenian 2. Murid dalam
Masyarakat 3.3.2 Mengedit dan kumpulan diberikan
Orang Asli memurnikan hasil penulisan peta alir untuk
dari aspek dilengkapkan.
Naik Beca (ii) penggunaan kata 3. Murid mencabut undi
untuk memulakan
Kampung explore mengikut
Budaya Mari- 5.3.1 Memahami dan ‘check-point’ yang
Mari membina ayat mengikut ditentukan.
konteks 4. Murid membaca cara
Tan Sri S.M. (i) ayat seruan penggunaan tersebut
Salim (ii) ayat perintah
(iii)ayat tanya dengan kata dan melengkapkan peta
Adat Berinai tanya alir.

Tangga Batu All-Write-Round-


Rumah Robin
Tradisional 1.Murid membaca
Melaka petikan dan mengenal
pasti penggunaan kata.
2. Pusingan 1 : Murid
menulis penggunaan
yang yang tidak tepat.
3.Pusingan 2 : Murid
membetulkan
penggunaan kata yang
tepat.
4.Tiada perbincangan
dan pengulangan
jawapan yang
dibenarkan.

Placemat Consencus ;
1.Setiap kumpulan
terdiri daripada empat
orang murid.
2.Murid diminta
membina ayat
menggunakan ‘Tikar
Persepakatan’ secara
serentak.
3.Murid berbincang
untuk memilih ayat
yang terbaik.
4.Murid menulis ayat
yang terbaik di tengah-
tengah petak.
MINGGU/ TEMA / TAJUK STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN
TARIKH KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM

MINGGU 26 Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: SAME DIFFERENT
23 - 28 JUN Kelestarian menyampaikan membanding beza nilai murni : rasional , 1. Bahagikan murid kpd
2019 Alam maklumat dan idea maklumat tersurat dengan berdisiplin prihatin 4 kumpulan
MINGGU 27 bagi pelbagai tujuan menggunakan idea yang kerajinan 2. 2 org murid cari
Unit 16 kritis dan kreatif. persamaan dan
30 Jun - 5
2.3 Membaca dan perbezaan dalam
JULAI 2019 maklumat sedia ada.
Tajuk : mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan KP: Iinterpersonal
Pengurusan sastera dan bukan mempersembahkan karya verbal linguistikl Tugasan berdasarkan
sisa pepejal sastera. bukan sastera dan karya maklumat sedia ada
sastera dengan sebutan 4. Bandingkan jawapan
yang betul dan intonasi yang dengan kumpulan
Tajuk kecil: BCB : kemahiran
sesuai: besar.
membaca kemahiran
(iii) cerita 5. Penilaian
Mari kitar menulis , mendengar
semula 3.3 Menghasilkan dgn berkesan
3.3.2 Mengedit dan FAN - N- PICK
penulisan Setiap ahli ada peranan
memurnikan hasil penulisan
Tangan kreatif dari aspek: dan setiap peranan
Strategi pdp:
(iii) struktur ayat. dimainkan secara
Pembelajaran
Jadual kutipan bergilir
masteri
sisa 4.2 Menghayati 4.2.3 Melagukan syair dan Pelajar 1 - susun kad
keindahan dan mendeklamasikan sajak seperti kipas
kesantunan bahasa KB : Mensintesis Pelajar 2 - pilih kad dan
Pesananku serta memahami maksud:
dalam bahan sastera menghubungkait bacakan soalan
(ii) sajak. Menganalisis
Perangkap sisa 5.3 Memahami dan Pelajar 3 - jawab soalan
membina ayat Konsepsi Pelajar 4 - beri respon
makanan
mengikut konteks
5.3.1 Memahami dan
THINK - PARE -
membina ayat mengikut KBAT : Soalan SQUARE
konteks: Beraras Tinggi 1. Murid di bahagikan
(iv) ayat tanya tanpa kata
kepada 4 kumpulan (6
tanya.
orang setiap kump)
2. Setiap kumpulan
diberikan peta i-thik
yang berbeza.
3. Murid melengkapkan
peta - think yang diberi
4. Wakil kumpulan
membentangkan
tugasan

MENDEKLAMASIKAN
SAJAK
1. Seorang pelajar
mendeklamasikan baris
pertama sajak.
2. Kemudian diikuti oleh
rakan kumpulannya.
3. Akhirnya bersama-
sama deklamasi sajak
dengan harmoni.

GALLERY WALK
1. Bergerak dan melihat
hasil kerja kumpulan
lain (guru memberi
tugasan).
2. Tulis komen positif
terhadap hasil kerja
kumpulan lain.
3. Kemaskan tugasan
supaya lebih baik.

MINGGU 28 Tema 6: 1.2 Bertutur untuk 1.2.3 Bersoal jawab untuk EMK: THINK-SHARE-PAIR
7-12 JULAI Kelestarian menyampaikan mendapatkan dan Kelestarian Alam 1. Guru kemukakan
2019 Alam maklumat dan idea menyampaikan maklumat. Sekitar masalah kepada ahli
MINGGU 29 bagi pelbagai tujuan Nilai murni - Prihatin, pasukan.
14-19 JULAI Unit 17 bertanggungjawab, 2. Semua agli pasukan
2019 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan kelestarian alam, diminta pula berkongsi
Tajuk : mengapresiasi karya mempersembahkan karya semagat jawapan
Sumbangan sastera dan bukan bukan sastera dan karya bermasyarakat.
Kita sastera. sastera dengan sebutan TALKING CHIPS
yang betul dan intonasi yang 1. Setiap ahli dlm
Tajuk kecil: sesuai: pasukan meletakkan
(iv) pantun. KP: INaturalis , chip di tengah2 apwbila
Rakan Alam kinestik ingin betcskap dan
Sekitar 3.2.2 Menghasilkan jawapan memberi pendapat.
3.2 Menulis perkataan, 2.Mereka tidak boleh
pemahaman berdasarkan
frasa, dan ayat yang ulangi giliran bercakap
Sayangi Sungai soalan: BCB : Bacaan
bermakna sehingga setiap org
Kita (i) bertumpu intensif
diberi peluang.
5.1 Memahami fungsi
Sisa Elektronik dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan
menggunakan golongan PLACEMENT
golongan kata Strategi pdp:
kata nama mengikut CONSENSUS
Lindungi Lautan mengikut konteks 1. Guru membaca
konteks:
Kita KB : menghubung soalan
(iii) kata ganti nama
5.3 Memahami dan kait , menaakul , 2. Murid menulis
Pertanian membina ayat mengecam , diruang yg disediakan.
5.3.2 Memahami dan mencirikan
Mesra Alam mengikut konteks 3. Murid berbincang dan
menggunakan ayat
mengikut konteks: menulis yg terbaik di
KBAT : Tiada petak tengah.
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk. 4. Guru meminta setiap
kumpulan membaca
jawapan yg terbaik

QUESTION CARD AND


GALLERY WALK
1. Bhgikan kump kpd 4
bhgnm
edar question card.
2. Pembentangan kump
3. Pelajar lain
menjawab soalan
question card.
4. Guru pamer soalan
fan jaeapan
5. Pelajar semak
jawapan
6. Jawapan betul
bangun dan tunjuk
jawapan
7. Jawapan salah duduk
-gallery walk

MINGGU 30 Tema 6: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, TALKING CHIP


21 - 26 Kelestarian memberikan respons memahami dan memberikan EMK: 1. Setiap ahli dalam
JULAI 2019 Alam respons terhadap : Nilai murni : pasukan meletakkan cip
MINGGU 31 (i) suruhan dan permintaan Bertanggungjawab, di tengah-tengah
28 JULAI - 2 1.2 Bertutur untuk menghargai, apabila ingin bercakap
OGOS 2019 Unit 18 menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk semagat dan memberi pendapat .
maklumat dan idea mendapatkan dan bermasyarakat. 2. Mereka tidak boleh
bagi pelbagai tujuan. menyampaikan maklumat. mengulangi giliran
MINGGU 32 Tajuk : KP: Verbal bercakap sehingga
4 - 9 OGOS Tahukah Kamu linguistik setiap orang diberi
2019 2.2 Membaca, peluang.
Tajuk kecil: memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami BCB : Mendengar
Kelestarian menaakul bahan grafik dan mengecam : dengan berkesan,
dan bukan grafik. (i) maksud kosa kata SHOWDOWN
Hutan Bandar bacaan intensif, 1. Setiap ahli pasukan
kemahiran menulis, menulis satu
Bangunan 3.2 Menulis perkataan, visual, auditori jawapan/penyelesaian
Berteknologi frasa, dan ayat yang kepada masalah.
Hijau bermakna 3.2.2 Menghasilkan jawapan Strategi pdp: 2. Pada masa yang
pemahaman berdasarkan Pembelajaran ditetapkan semua
Hari Tanpa soalan : masteri, Didik Hibur menunjukkan jawapan
Kenderaan 3.3 Menghasilkan (ii) bercapah secara serentak.
penulisan. KB : Menghubung 3. Setiap
Taman Negara 3.3.2 Mengedit dan kait, mengenal ahli membetulkan dan
Kita memurnikan hasil penulisan pasti, mengukuhkan jawapan
dari aspek : menganalisis, rakan.
(i) ejaan, tanda baca dan mereka cipta,
Indahnya mengecam
Kebun Datuk penggunaan imbuhan, QUIZ QUIZ TRADE
(ii) penggunaan kata, dan 1. Baca dan fahamkan
(iii) struktur ayat KBAT : Peta Buih kad anda.
Semburan
Kabut Mesra 2. Cari pasangan High
Alam 4.3 Menghasilkan Five
bahan sastera dengan
Keindahan menyerapkan 4.3.1 Mencipta bahan 3. Setiap orang
Hutan Hujan keindahan dan sastera secara berpandu menyebut
Borneo kesantunan bahasa dan mempersembahkan penjodoh bilangan dan
serta secara kreatif : contoh pada pasangan.
Impianku mempersembahkannya (i) pantun empat kerat 4. ulang pada pasangan
Terlaksana secara kreatif. yang lain.

Bebola Lumpur 5.1 Memahami fungsi


Bersihkan dan menggunakan
Sumber Air golongan kata
mengikut konteks.
5.1.1 Memahami dan
Jantung Borneo menggunakan golongan
kata nama mengikut konteks
:
(iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata kerja
mengikut konteks :
(i) kata kerja aktif transitif
dan tak transitif
(ii) kata kerja pasif

MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN KURIKULUM CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN
MINGGU Tema 7: 1.1 Mendengar dan 1.1.2 Mendengar, “ Talking Chips"
34 Pertanian Dan bertutur memahami dan EMK:
18-23 Penternakan memberikan respons Nilai murni – Hormat –
OGOS terhadap: menghormati, kesyukuran,
2019 Unit 19 (i) suruhan dan kelestarian alam sekitar , dan
MINGGU permintaan, dan bestari
35 Tajuk : (ii) silaan dan larangan.

“Placemat Consensus”
25-30 Pertanian dan
OGOS Sumber 2.1 Membaca 2.2.1 Membaca, KP: Intrapersonal
2019 Pendapatan memahami dan
mengecam: KB – Mengecam, menganalisis
MINGGU Tajuk kecil: (i) maksud kosa kata,
36 (ii) idea utama dan idea
1-6 Ladang sampingan, dan
Jagung Pak (iii) idea keseluruhan Strategi pdpc: “Mix N Match”
SEPTEM
Kasim 3.1 Menulis konstektual, menghubungkait, /”Sama Difference”
BER 2019
3.2.3 Membanding konstruktivisme
MINGGU
Perkongsian bezakan dan mencatat
37
bijak maklumat tentang sesuatu KBAT : Tiada
8 - 13 perkara. “Round table”/Mendeklamasi
SEPTEM Tanaman 4.1 Mengaplikasikan sajak
BER 2019 Akuaponik unsur keindahan dan 4.3.1Mencipta bahan
kesantunan bahasa sastera secara berpandu
Beras Wangi dalam bahan sastera dan mempersembahkan
secara kreatif:
Suburnya (i) pantun empat kerat,
Pandan dan
5.1 Memahami fungsi (ii) sajak. “Think-Pair-Square”
dan menggunakan
golongan kata 5.1.3 Memahami dan
mengikut konteks menggunakan kata adjektif
mengikut konteks:
(i) jarak,
(ii) perasaan,
(iii) pancaindera.

“Rally robin”
1.1 Mendengar dan EMK:
Tema 7: bertutur Nilai murni – Keusahawanan,
Pertanian Dan 1.1.3 Mendengar, kerajinan, berdikari, berusaha
Penternakan mentafsir dan memberikan
respons terhadap: “Placemat Consensus”
Unit 20 (i) soalan bertumpu, dan
(ii) soalan bercapah. KP: Intrapersonal
Tajuk :
Inovasi Dalam 2.1 Membaca KB – Mentafsir, menjana idea,
Penternakan 2.2.1Membaca, mengecam, menghung kait
memahami dan
Tajuk kecil: mengecam: (i) maksud “Gallery walk”
kosa kata, (ii) idea utama
Inovasi Taman dan idea sampingan, dan Strategi pdpc:
Arnab (iii) idea keseluruhan. konstektual, menghubungkait,
3.1 Menulis konstruktivisme
Salutan Nano
3.2.4 Menulis sesuatu KBAT : Tiada
Contoh yang diimlakkan: (i) ayat. “ Stay & Stray”
Kejayaan

Pengeraman 5.1 Memahami fungsi


Mudah Alih dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan
golongan kata menggunakan kata tugas
Udang Galah mengikut konteks mengikut konteks:
Air Bukit (i) kata hubung,
(ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah,
Usah Dibuang (iv) kata tanya,
(v) kata perintah,
(vi) kata seru,
(vii) kata pemeri,
(viii) kata penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata
bantu, dan
“Talking Chips”/”Share N Turn”
(xi) kata bilangan.

1.1 Mendengar dan 1.1.3 Mendengar, EMK:


Tema 7: bertutur mentafsir dan memberikan Nilai murni – berusaha,
Pertanian Dan respons terhadap: menghargai alam sekitar, “Think- Pair -Share”
Penternakan (i) soalan bertumpu, dan berdisiplin,
(ii) soalan bercapah. hormat-menghormati, dedikasi,
Unit 21 rasional
2.3.1 Membaca, mengenal
Tajuk : 2.1 Membaca pasti dan menerangkan
Bumi Bertuah kandungan teks daripada
bahan bukan sastera dan KP: Intrapersonal
Tajuk kecil: bahan sastera: (i) label, (ii) “Rotating Review”
manual, (iii) cerita, dan (iv) KB – mensintesis,
Penternak pantun. menganalisis, menjana idea,
Jaya membuat gambaran mental,
3.3.1 Menghasilkan mengecam, membuat inferens
Keratan 3.1 Menulis kerangka dan penulisan
Batang Pokok karangan naratif dan “Placemat Consensus”
bukan naratif secara: (i) /”Take Off Touch Down”
Lawatan ke berpandu, dan (ii) separa Strategi pdpc: /”Team Statements”
Kilang Nanas berpandu. Konstruktivisme
Manis
4.1 Mengaplikasikan 4.3.2 Mengubah suai KMD-Meramal
Kisah di Kebun unsur keindahan dan cerita yang mempunyai Peta Bulatan/ Pemulihan
Cili kesantunan bahasa unsur pengajaran secara KBAT : Tiada ”Think-Pair-Square” 5.1.4 (iv)
dalam bahan sastera berpandu dan /”Team Word –Web” Pengayaan
Ulam-ulaman mempersembahkan cerita
secara kreatif.
5.1 Memahami fungsi
Santan Sawit dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan
golongan kata menggunakan kata tugas
mengikut konteks mengikut konteks: (i) kata
hubung, (ii) kata sendi
nama, (iii) kata arah, (iv)
kata tanya, (v) kata
perintah, (vi) kata seru,
(vii) kata pemeri, (viii) kata
penguat,
(ix) kata nafi, (x) kata
bantu, dan (xi) kata
bilangan.

MINGGU/ TEMA / STANDARD STANDARD PENGISIAN CADANGAN PAK 21 CATATAN


TARIKH
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
MINGGU Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.1 Bertutur untuk EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN
38 Ekonomi, bertutur menjelaskan dan Nilai murni : Rasional,
Keusahawanan menilai sesuatu perkara berani, gigih, 1. i –Think (Peta Buih Berganda)
Dan Kewangan kesederhanaan, berjimat
cermat,
15-20 Unit 22 secara bertatasusila 2. Think – Pair - Share
SEPTEM mengikut konteks.
BER 2019 Tajuk : Bijak 2.1 Membaca 3. Rotating Review
MINGGU Ekonomi 2.3.1 Membaca, KP: Interpersonal , logik
39 matematik,
mengenal pasti dan 4. i – Think (Peta Bulatan)
22-27 Tajuk kecil:
menerangkan
SEPTEM
Bijak Membeli kandungan teks Strategi pdpc: 5. Team – Word - Web
BER 2019 daripada bahan bukan Kontruktivisme –
Mesin Layan Diri sastera dan bahan mengembangkan idea
Automatik MRT 3.1 Menulis sastera:
(ii) manual
Usahawan Kuih KB : Menilai, menghubung
Denderam 3.3.1 Menghasilkan kait, mencirikan,
kerangka dan penulisan mengkatorikan
Wah, Murahnya!
karangan naratif dan
KBAT : Tiada
Kad Diskaun bukan naratif secara:
5.2 Tatabahasa (ii) separa berpandu.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan kata
mengikut konteks:
(i) kata dasar
(ii) kata berimbuhan
awalan
(iii) kata berimbuhan
akhiran.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata
majmuk mengikut
konteks.
MINGGU Tema 8: 1.1 Mendengar dan 1.2.2 Menjelaskan dan EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN
40 bertutur membanding beza
maklumat tersurat dengan 1. i-THINK (Peta Buih Berganda)
29 Ekonomi, menggunakan idea yang Nilai murni : Rasional,
SEPTEM Keusahawanan kritis dan kreatif. keberanian, semangat 2. Think – Pair – Share
BER - 4 Dan Kewangan bermasyarakat, budi bahasa
OKTOBE 2.3.1 Membaca, mengenal 3. Gallery Tour
R 2019 Unit 23 2.3 Membaca pasti dan menerangkan Keusahawanan
MINGGU kandungan teks daripada
Tajuk : Budaya bahan bukan sastera dan Krativiti dan inovasi 4. Lyrical Lessons
41
Usahawan bahan sastera:
6 - 11 5. Team Word – Web
(iii) cerita
OKTOBE Tajuk kecil: KP:
R 2019 3.3.2 Mengedit dan Verbal-linguistk,
Bijak Berniaga 3.3 Menulis memurnikan hasil Interpersonal, muzikal
penulisan dari aspek:
Perusahaan (i) ejaan
Salon BCB :
Bacaan intensif
Di Mana Ada 4.3.3 Mengubah suai seni
Kemahuan, Di 4.3 Seni Bahasa kata lagu secara berpandu
Situ Ada Jalan dan mempersembahkan Strategi pdp:
lagu secara kreatif. Konstruktivisme
Usahawan (mengembangkan idea),
Berjaya Kontekstual
5.2.3 Memahami dan (menghubung kait)
Usaha – usaha menggunakan kata ganda
Bersama 5.2 Tatabahasa mengikut konteks:
(i) kata ganda penuh, KB : Menilai, mensintesis,
Oh, Inspirasiku! (ii) kata ganda separa, dan menganalisis, menguhubung
(iii) kata ganda berentak kait, mengenal pasti

5.3.1 Memahami dan


membina ayat mengikut
5.3 Tatabahasa konteks:
(i) ayat seruan,
(ii) ayat perintah
MINGGU Tema 8: 1.2 Mendengar dan 1.2.3 Bersoal jawab EMK: STRUKTUR PEMBELAJARAN Pengukuhan :
42 Ekonomi, bertutur untuk mendapatkan dan Nilai murni : Berdikari, 5.2.2 Memahami
13-18 Keusahawanan menyampaikan rasional, berdisiplin 1. Rally Robin dan menggunakan
OKTOBE Dan Kewangan maklumat. kata majmuk
R 2019 Keusahawanan
2. Showdown mengikut konteks.
MINGGU
43 Unit 24 2.3 Membaca
2.3.1 Membaca, KP: Interpersonal 3. Gallery Tour Penilaian :
20-25 mengenal pasti dan 2.3.1 Membaca,
Tajuk :
OKTOBE Bijak Mengurus menerangkan 4. Team – Word - Web mengenal pasti dan
R 2019 Kewangan kandungan teks BCB : Membuat rujukan menerangkan
daripada bahan bukan 5. Think – Pair - Share kandungan teks
sastera dan bahan daripada bahan
Tajuk kecil: sastera bukan sastera dan
(iv) pantun. Strategi Pdpc: bahan sastera:
Hasil Menabung 3.3 Menulis Kontekstual (mengalami)
(i) label
Mengaplikasi
Pantun Sikap Disediakan oleh:
3.3.2 Mengedit dan 3.3.2 Mengedit dan
Berjimat Konstruktivisme
memurnikan hasil (menerangkan) PPD Hulu Selangor, Selangor. memurnikan hasil
Keluarga Hebat penulisan dari aspek: Puan Norma (ppd) penulisan dari
(iii) struktur ayat KB : Menjana idea, Puan Azrinah ( ppd) aspek: (i) ejaan,
Rakan Niaga 5.3 Tatabahasa membuat kesimpulan, tanda baca dan
Puan Umul Salmah (ppd)
Muda menganalisis, mengecam, penggunaan
5.3.1 Memahami dan membuat inferens Mat ariffin bin Ismail (JUK)
imbuhan
Pembeli Bijak membina ayat mengikut Puan Nur anati (JUK) (ii) penggunaan kata
konteks: KBAT : Tiada Puan Nor Fazilza (JUK)
(iii) ayat tanya dengan Ketua- ketua Panitia Hulu 5.2.1 Memahami
kata tanya, dan Selangor. dan menggunakan
(iv) ayat tanya tanpa kata mengikut
kata tanya. konteks:
(ii) kata berimbuhan
5.3.2 Memahami dan awalan
menggunakan ayat (iii) kata berimbuhan
mengikut konteks: akhiran
(i) ayat tunggal, dan
(ii) ayat majmuk. BCB : Bacaan luas