Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2 TAHUN 2017

Bulan Bidang / Unit OBJEKTIF AKTIVITI NILAI BAHAN BANTUAN KBKK


/Minggu Pembelajaran MENGAJAR
MINGGU 1 PENGHASILAN SENI
3-7/1/17 VISUAL 1. Memahami bahawa 1. Menghasilan Menghargai Pensel, pen dakwat,
ASAS SENI REKA olahan garisan dapat jalinan yang keindahan dan arang dan krayon.  Menyenarai
UNSUR SENI menimbulkan mempunyai garisan keharmonian  Mengintepre-
1. GARISAN jalinan, ton dan dengan alam sekitar. tasi
bentuk. menampakkan
 Berimaginasi
Olahan garisan untuk 2. Memahami bahawa kesan seperti kasar,
 Menghubung
menimbulkan: pergerakan dapat licin dan lain-lain.
 Jalinan digambarkan 2. Menghasilkan satu -kaitkan
 Ton melalui olahan lukisan yang  Memberi
 Bentuk garisan. menampakkan nilai pandangan.
 Pergerakan jalinan, ton, bentuk
Dengan menggunakan dan pergerakan.
pelbagai teknik dan
media.
MINGGU 2 ASAS SENI REKA
10-14/1/17 UNSUR SENI 1. Menyedari bahawa 1. Mengkaji benda- Menyedari  Warna air,  Menganalisis
2.WARNA warna mempunyai benda di sekeliling tentang  perca kain  Mengaitkan
1. Kajian warna nilai estetik dan dari aspek sewarna, keindahan dan  Menilai
pada benda alam fungsi. harmoni dan alam dari segi  Mengkritik
 daun.
dan benda buatan 2. Mengolah warna penggenap. kesatuan
manusia dari iaitu sewarna, 2. Mendapatkan estetik dan
aspek: harmoni dan warna dari alam fungsi.
 sewarna penggenap dalam sekitar dengan
 harmoni menghasilkan bancuhan dan
 penggenap aktiviti seni. olahan warna
2. Fungsi dan nilai Contoh :
warna. i. Warna sebatang pokok
ii. Warna pakaian.

MINGGU 3 ASAS SENI REKA


17-21/1/17 UNSUR SENI 1. Memahami ciri-ciri 1. Mengkaji jalinan Kesungguhan Bahan kutipan dan
3.JALINAN estetik dan fungsi pada benda alam terhadap gam.  Menyenarai
1. Fungsi jalinan jalinan dan benda buatan proses  Mengintepre-
tampak dan manusia. penghasilan.
tasi
jalinan sentuh: 2. Menghasilkan kolaj
 Benda alam. dengan
 Benda buatan menggunakan
manusia. bahan kutipan yang
mempunyai
pelbagai jalinan.
MINGGU 4 ASAS SENI REKA  Merancang
24-28/1/17 UNSUR SENI 1. Memahami 1. Menghasilkan rupa Merancang  Majalah  Membuat
4.RUPA perkaitan rupa secara tindanan, kerja dengan  Suratkhabar pemerhatian
1. Kajian dan dengan muka taip mengurang dan teratur.
olahan rupa. dan corak. menambah. yang tepat.
2. Kajian perkaitan 2. Menghasilkan dan 2. Mendalami  Memberi
rupa muka taip memperkem- kemahiran pandangan
dan corak. bangkan pelbagai mengolah rupa
rupa. muka taip daripada
blok 3 x 5.

Cuti Tahun Baru Cina


26,27,28, 29 & 31/01/2017
MINGGU 5 ASAS SENI REKA
31/1-4/2/17 UNSUR SENI 1. Menggambar-kan 1. Mengkaji, Peka terhadap Warna , pensel dan  Menganalisis
5.BENTUK bentuk .melalui memerhati, melukis keadaan gam.  Merancang
1. Kajian sifat- kegiatan dua dan mewarna keharmonian,  Berimaginasi
sifat bentuk. dimensi. bentuk-bentuk asas. keindahan dan  Mengkritik
2. Kajian 2. Memahami kadar 2. Mengkaji tubuh keselesaan  Mengaitkan
bentuk banding manusia. manusia – mengkaji dalam
manusia kadar bentuk perbuatan.
secara 2 manusia dan
dimensi. melukisnya dalam
beberapa
pergerakan.

MINGGU 6 ASAS SENI REKA


7-11/2/17 UNSUR SENI 1. Memahami konsep 1. Menghasilkan Peka terhadap Contoh-contoh  Merancang
6.RUANG ruang dengan lebih gubahan yang keindahan alam pemandangan.  Membuat
10/2/17
Cuti Hari
Konsep ruang jelas. menunjukkan dan pemerhatian
Thaipusam 2. Mengetahui konsep ruang keunikkannya. Warna air berus dan
bahawa ruang berdasarkan contoh kertas lukisan. yang tepat.
boleh gambar yang  Memberi
menggambarkan dikumpulkan. pandangan
suasana sekeliling.

MINGGU 7 ASAS SENI REKA


14/2-18/2/17 PRINSIP REKAAN 1. Memahami 1. Memerhati susunan Mempunyai Bahan kutipan  Menganalisis
1.HARMONI harmoni dan pada yang terdapat pada kesanggupan  Merancang
Kajian bagaimana benda alam dan benda-benda alam dalam  Berimaginasi
susunan, ulangan, buatan manusia. seperti daun-daun, melaksanakan  Mengkritik
irama dan kadar 2. Memahami dahan dan ranting. kegiatan.  Membanding-
banding telah dapat beberapa susunan
mewujudkan harmoni ulangan dapat kan
dalam organisasi menghasilkan
rekaan. corak yang
harmoni.
MINGGU ASAS SENI REKA
8 PRINSIP REKAAN 1. Menyedari 1. Mengamati dan Menghargai Warna air dan berus.  Menyenarai
21/2-25/2/17 2.PENEGASAN bagaimana mencari kawasan keindahan alam.  Mengintepret
Kajian bagaimana wujudnya penegasan. asi
unsur-unsur seni, penegasan dalam 2. Mengaitkan kontra
 Berimaginasi
prinsip serta struktur alam dan benda- unsur-unsur seni
 Menghubung-
dapat mewujudkan benda buatan dengan penegasan.
penegasan dalam seni manusia. kaitkan
dan komunikasi serta
barangan kraf.
MINGGU ASAS SENI REKA 1. Memahami konsep 1. Memerhati dan Keadilan dalam Kertas warna gam  Menganalisis
9 PRINSIP REKAAN imbangan simetri mengkaji kehidupan seharian dan gunting.  Merancang
28/2-3/3/17 3.IMBANGAN dan tidak simetri benda-benda  Berimaginasi
Kajian imbangan pada benda alam alam dan  Mengkritik
simetri dan tidak dan benda buatan buatan manusia  Menyelesaikan
simetri dari aspek manusia dari aspek yang simetri
unsur-unsur seni. unsur-unsur seni. atau tidak masalah
2. Memahami simetri dari segi
penggunaan bentuknya.
imbangan simetri 2. Menghasilkan
dan tidak simetri poster dengan
dalam aktiviti seni. teknik kolaj
yang
menunjukkan
konsep
imbangan.

MINGGU UJIAN BULAN MAC


10 07-11 MAC 2017
6/3-10/3/17

MINGGU
11 ASAS SENI REKA 1. Memahami konsep 1. Menghasilkan Kekemasan. Pen dan kertas.  Menganalisis
13/3-17/3/17 PRINSIP REKAAN pergerakan di alam gambar yang  Merancang
4.PERGERAKAN/ sekeliling mempunyai  Berimaginasi
IRAMA 2. Memahami pergerakan atau  Membuat
Kajian pergerakan penggunaan irama.
pemerhatian yang
berdasarkan gabungan konsep pergerakan 2. Mengkaji
beberapa unsur-unsur dan irama dalam pergerakan tepat.
seni. menggambar. pada benda
1. Peranan alam atau
pergerakan benda buatan
dalam manusia seperti
menggambar. ombak laut,
alunan air,
kibaran bendera
dan lain-lain.

18/3-26/3/17 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


MINGGU ASAS SENI REKA 1. Memahami 1. Mengkaji dan 1. Kebebasa Keratan
12 PRINSIP REKAAN kegunaan kontra memerhati n dalam iklanPoster  Menyenarai
27/3-31/3/17 5.KONTRA DAN dalam benda-benda Contoh karya Mengintepretasi
penggun
KEPELBAGAIAN menghasilkan alam seperti Warna, berus dan  Berimaginasi
 Peranan corak dan poster. susunan daun aan kertas lukisan.
 Menghubung-
kontra dalam 2. Memahami bahawa sejenis tetapi kontra
kepelbagaian dapat daripada kaitkan.
seni dan dari segi
diwujudkan pelbagai saiz, motif dan
komunikasi melalui aktiviti warna dan
serta gayaan perlanjutan bentuk. corak.
dan kontra. 2. Mendalami 2. Menghar
barangan
3. Memahami bahawa peranan kontra gai hasil
kraf.
 Kajian prinsip rekaan dan dalam seni
unsur seni saling menyampaikan sebagai
kepelbagaian berhubungkait. maklumat dan
dapat warisan
mempengaruhi
dihasilkan orang yang budaya
melalui melihat.
3. Menghasilkan
perlanjutan,
kepelbagaian
gayaan dan corak dengan
kontra. menggunakan
motif benda
alam atau
buatan manusia
dari segi gayaan
kontra, warna,
rupa, saiz dan
susunan.
MINGGU
ASAS SENI REKA 1. Memahami bahawa 1. Mengkaji Menghargai hasil Contoh karya:  Menganalisis
13 PRINSIP REKAAN prinsip rekaan dan beberapa karya seni sebagai Kertas warna gam  Merancang
3/4-7/4/17
6.KESATUAN unsur seni saling seni dari segi warisan budaya. dan gunting.  Berimaginasi
Kajian kesatuan dan mempunyai penggunaan  Mengkritik
hubungan di antara hubung kait di unsur seni, tema
unsur-unsur seni antara satu sama dan rekaan
dengan prinsip rekaan lain untuk dalam
dalam satu gubahan. menghasilkan mewujudkan
sesuatu rekaan kesatuan.
yang baik.
MINGGU
ASAS SENI REKA 1. Memahami 1. Mengkaji dan Tekun dan sabar Warna atau kertas  Menganalisis
14 PRINSIP REKAAN bagaimana struktur melukis corak dalam warna  Merancang
10/4-14/4/17
7.GARISAN dalam alam sekitar struktur di alam menghasilkan  Berimaginasi
GRID/GARISAN boleh dihasilkan sekitar seperti corak.  Memberi pandangan
STRUKTUR dengan genting, corak  Mengkritik
1. Kegunaan menggunakan fabrik, dawai
Garisan Grid garisan grid. mata punai dan
dalam 2. Memahami lain-lain.
kegiatan wujudnya garisan 2. Mereka satu
mencorak grid/garisan corak tekstil
1. struktur struktur dalam daripada motif
formal mencorak. alam secara
2. struktur tidak 3. Memahami dan struktur ulangan
formal menggunakan dengan
1. Kegunaan garisan grid/ menggunakan
garisan grid / garisan struktur garisan grid
garisan sebagai panduan atau garisan
struktur dalam mencorak. struktur sebagai
dalam 4. Memahami panduan
kegiatan wujudnya kesatuan
menggambar dalam struktur
1. menggunaka tidak formal.
n rupa-rupa 5. Memahami
bulat, segi gabungan rupa asas
tiga , segi untuk
empat menimbulkan
sebagai asas bentuk objek dalam
dalam menggambar.
menggambar.

MINGGU SENI HALUS 1. Mengetahui 1. Mengkaji Menyedari Warna pensel,  Menyenarai


15 1.LUKISAN bahawa tumbuh- keseimbangan tumbuh-tumbuhan warna air, prn, Mengintepretasi
17/4-21/4/17 1. Penentuan tumbuhan subjek dalam mempunyai ciri- pastel dan  Berimaginasi
tema dan mempunyai ciri- ruang. ciri yang unik. sebagainya.
 Memberi
tajuk ciri gubahan yang 2. Meneliti Contoh-contoh
2. Pengwujuda unik. bentuk, jalinan, karya. pandangan.
n idea 2. Memahami cahaya, warna
3. Media dan struktur gubahan dan bayang.
teknik dalam lukisan 3. Mendalami
4. Gubahan kajian tumbuh- media dan
tumbuhan. teknik lukisan.
3. Memahami alat-
alat dan teknik
melukis.
MINGGU
16 Sambungan : 1. Mengetahui 1. Mengkaji Menyedari Warna pensel,
24/4-28/4/17 SENI HALUS bahawa tumbuh- keseimbangan tumbuh-tumbuhan warna air, prn,  Menyenarai
LUKISAN tumbuhan subjek dalam mempunyai ciri- pastel dan  Mengintepretasi
5. Penentuan mempunyai ciri- ruang. ciri yang unik. sebagainya.  Berimaginasi
tema dan ciri gubahan yang 2. Meneliti Contoh-contoh  Memberi
tajuk unik. bentuk, jalinan, karya.
Israk & pandangan.
6. Pengwujuda 2. Memahami cahaya, warna
mikraj n idea struktur gubahan dan bayang.
24/04/17 7. Media dan dalam lukisan 3. Mendalami
teknik kajian tumbuh- media dan
8. Gubahan tumbuhan. teknik lukisan.
3. Memahami alat-
alat dan teknik
melukis.
MINGGU
SENI HALUS 1. Memahami tentang 1. Memerhati dan Kemasyara-katan Contoh-contoh  Menganalisis
17 2.CATAN pecahan ruang dan mengkaji sudut serta cintakan catanCat air, berus  Merancang
1/5-5/5/17
Cat Air kedudukan subjek pandangan yang negara dan kertas.  Berimaginasi
1. Penentuan dalam ruang menarik dengan Menghargai  Mengkritik
tema dan 2. Memahami menggunakan sumbangan
tajuk tatacara tetingkap. pelukis tanah air.
1/5/17
2. Pengwujuda penghasilan catan 2. Menghasilkan
( Cuti Hari n idea 3. Memahami cat air gubahan
Pekerja) 3. Media dan dan teknik berdasarkan
teknik penggunaannya. pecahan ruang
4. Gubahan hadapan, tengah
dan belakang.

MINGGU
ULANGKAJI
18 10/5/17
8/5-12/5/17 Cuti Hari Wesak

MINGGU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


19
15/5-19/5/17

MINGGU PERBINCANGAN KERTAS SOALAN


20
22/5-26/5/17

27/5-11/6/17 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU SENI HALUS 1. Mengenali pelukis- 1. Mendalami Menghargai Lino, blok kayu  Mengintepretasi
21 3.CETAKAN pelukis tanah air teknik, media sumbangan lapis, strobod,  Berimaginasi
12/6-16/6/17 1. Penentuan dan menghargai dan gubahan pelukis tanah air. pisau pengukir,  Menghubung-
tema dan sumbangan mereka yang dihasilkan kertas dan dakwat
12/6/17 kaitkan
tajuk terhadap karya- oleh pelukis cetak
Cuti Nuzul
2. Pengwujuda karya yang tempatan.  Memberi
Quran
n idea berbentuk cetakan. pandangan.
3. Media dan
teknik
4. Gubahan

MINGGU SENI HALUS 1. Memahami 1. Mereka bentuk Menghargai Gambar karya  Menganalisis
22 4.ARCA tatacara mereka sebuah arca warisan seni pengarca tempatan Merancang
19/6-23/6/17 1. Penentuan bentuk sesebuah bertema buah- Sabun, pisau  Berimaginasi
tema dan arca. buahan pengukir.
tajuk 2. Mengenali tempatan.
2. Pengwujuda pengarca tempatan
n idea serta karya-karya
3. Media dan mereka.
teknik
4. Gubahan
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
25 -30 Jun 2017

Sambungan :
MINGGU SENI HALUS 1. Memahami 1. Mereka bentuk Menghargai Gambar karya  Menganalisis
23 tatacara mereka sebuah arca warisan seni pengarca  Merancang
3/7-7/7/17 ARCA bentuk sesebuah bertema buah- tempatanSabun,  Berimaginasi
5. Penentuan arca. buahan pisau pengukir.
tema dan 2. Mengenali tempatan.
tajuk pengarca tempatan
6. Pengwujuda serta karya-karya
n idea mereka.
7. Media dan
teknik
8. Gubahan
MINGGU
24 KOMUNIKASI 1. Memahami 1. Mengkaji Kemasyarakatan Contoh-contoh  Merancang
10/7-14/7/17 VISUAL prinsip-prinsip ilustrasi yang dan cintakan buku ceritaWarna,  Berimaginasi
REKA BENTUK membuat ilustrasi terdapat dalam negara. berus dan kertas  Mengkritik
serta tatacara buku-buku lukisan.
GRAFIK gubahannya. bercetak di
1.ILUSTRASI 2. Memahami alat pasaran.
dan bahan serta 2. Menghasilkan
Rekaan ilustrasi teknik sketsa ilustrasi
untuk buku cerita menghasilkan cerita dengan
ilustrasi menentukan
1. Penentuan lokasi dan
tema dan peristiwa yang
tajuk hendak
2. Pengwujuda digambarkan.
n idea
3. Media dan
teknik
4. Gubahan
5. Penilaian

MINGGU KOMUNIKASI 1. Memahami


25 VISUAL maksud grafik 1. Mengumpul Bertanggung- Buku tampalan  Mengintepretasi
17/7-21/7/17 logo yang jawab. behan bercetak
REKA BENTUK dalam hubungan  Berimaginasi
terdapat pada kertas warnaAlat  Menghubung-
GRAFIK nya dengan seni bahan bercetak geomerti
kaitkan
2.Multimedia visual. seperti akhbar
2. Mengenal pasti dan majalah.  Memberi
LOGO jenis muka taip 1. Mengkaji logo pandangan.
1. Penentuan yang berlainan. yang dikumpul
tema dan 3. Meneliti unsure dari aspek idea,
tajuk
letak , reka letak fungsi dan jenis
2. Pengwujuda
n idea dan cirri-ciri poster. logo
3. Media dan 4. Memperoleh
teknik pengertahuan asas
gubahan dalam aplikasi
grafik melalui
program komputer.

MINGGU KRAF 1. Memahami 1. Mempertingkat Berbangga dan Pisau pengukir,  Menganalisis


26 TRADISONAL DAN kesesuaian corak kan kemahiran cintakan kraf kertas pasir,  Merancang
24/7-28/7/17 DI MENSI BARU tradisional dalam dalam tradisional sebagai syelek/kiwi dan  Berimaginasi
1.UKIRAN KAYU kraf ukiran serta menghasilkan satu warisan kayu jelutong.  Mengkritik
Ukiran bunga timbul fungsinya ukiran bangsa.  Mengaitkan
1. Penentuan 2. Memahami nilai- tradisional
tema, motif nilai yang mengikut Bertanggung-
dan fungsi terkandung dalam disiplinnya. jawab, teliti,
2. Teknik dan ukiran yang 2. Menghasilkan kerjasama dan
proses berasaskan alam. reka corak bersih.
3. Gubahan 3. Memahami aspek- ukiran.
4. Penilaian aspek kemasan
dalam ukiran

MINGGU KOMUNIKASI
27 VISUAL 1. Menyatakan 1. Menyenaraikan Berbangga dan Buku tampalan  Menganalisis
31/7-4/8/17 REKA BENTUK maklumat reka dan mengumpul cintakan kraf behan bercetak  Merancang
GRAFIK bentuk tekat motif-motif tradisional sebagai kertas warna  Berimaginasi
2. SENI TEKAT tekat seperti satu warisan Alat geomerti  Mengkritik
dengan
tumbuhan, bangsa. Kertas lukisan.  Mengaitkan
memberikan motif geometri,
perhatian kepada uggas dan
fungsi, nilai burung. Bertanggung-
budaya, kekemasan jawab, teliti,
dan pemeliharaan. kerjasama dan
bersih.
2. Menghasilkan
motif tekat dalam
bentuk dua
dimensi(2D)

3. Mengenali
beberapa tokoh
kraf tekat.

SEJARAH DAN 1. Pelajar di minta


APRESIASI 1. Mengumpul mengumpul biodata Berbangga dan Buku folio tokoh  Menganalisis dan
MINGGU SENI VISUAL maklumat sejarah tokoh-tokoh seni tanah cintakan tokoh dan sumbangannya merancang
28 PERKEMBANG seni halus sebelum
air tahun 1960-an dan Negara
7/8-11/8/17 sumbangan mereka
AN SENI merdeka. terhadap industri seni Bertanggung-
VISUAL DI 2. Membuat tanah air. jawab
MALAYSIA penyataan
1.SEJARAH berkaitan
SENI HALUS DI pengaruh seni
MALAYSIA barat, islam dan
serantau
3. Mencirikan sejarah
seni halus Malaysia
sebelum merdeka
dari aspek tokoh,
karya dan
sumbangannya.

MINGGU SEJARAH DAN 1. Mengenali tokoh


29 APRESIASI seni tanah air. 1. Pelajar di kehendaki
14/8-18/8/17
2. Mengenali dan membuat kajian salah Mencintai dan Buku folio tokoh  Menganalisis
SENI VISUAL satu karya pelukis dan berbangga dengan dan sumbangannya
mengertahui karya  Merancang
PERKEMBANG pengarca Abdul Latiff artis tanah air.  Berimaginasi
AN SENI dan sumbangan Mohidin  Mengkritik
VISUAL DI tokoh seni. Nilai murni  Mengaitkan
MALAYSIA 3. Menamakan tokoh berkaitan budaya
seni visual dan dan tradisi
1.TOKOH SENI
TANAH AIR sumbangan
mereka terhadap
perkembangan
budaya
SEJARAH DAN
APRESIASI 1. Mengenali tokoh Pelajar di kehendaki Mencintai dan Buku folio tokoh
MINGGU seni tanah air. membuat kajian salah berbangga dengan dan sumbangannya  Menganalisis
SENI VISUAL satu karya pelukis dan artis tanah air.
30 2. Mengenali dan  Merancang
PERKEMBANG pengarca Abdul Latiff Nilai murni
21/8-25/8/17 mengertahui karya  Berimaginasi
AN SENI Mohidin berkaitan budaya  Mengkritik
VISUAL DI dan sumbangan dan tradisi
 Mengaitkan
MALAYSIA tokoh seni.
3. Menamakan tokoh
1.TOKOH SENI
seni visual dan
TANAH AIR
sumbangan
mereka terhadap
perkembangan
buday

26/8-3/9/17 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II


31/8 – Cuti Hari Kebangsaan
1/9/17- Cuti Hari Raya Haji

SEJARAH DAN 1. Mengenali Pelajar di minta Mencintai dan Buku folio tokoh
MINGGU beberapa tokoh mengumpul maklumat berbangga dengan dan sumbangannya  Menganalisis
APRESIASI tentang sejarah seni artis tanah air.
31 kraf tradisonal.  Merancang
4/9-8/9/17
SENI VISUAL ukiran kayu di Malaysia. Nilai murni  Berimaginasi
PERKEMBANG berkaitan budaya
AN SENI dan tradisi
VISUAL DI
MALAYSIA
1.TOKOH KRAF
TANAH AIR

SEJARAH DAN
MINGGU
APRESIASI 2. Mengumpul Pelajar di minta
32
11/9-15/9/17 SENI VISUAL maklumat sejarah menyenaraikan
PERKEMBANG sumbangan tokoh seni Nilai murni Buku folio tokoh  Mengkritik
16/9/17 seni halus sebelum
Cuti Hari AN SENI ukiran yang terkenal dari berkaitan budaya dan sumbangannya  Mengaitkan
merdeka dan kraf sesebuah negeri di Pantai dan tradisi
Malaysia VISUAL DI
tradisional Timur.
MALAYSIA
1.TOKOH KRAF
TANAH AIR
(sambungan)

33 18/9-22/9/17 Ulangkaji Mengulangkaji semua tajuk dan bab


21/9/17(Cuti Awal
Muharram
34/35 25/9-6/10/17 PBS Kemaskini Perekodan PBS PSV Ting
2
36 9/10/17-13/10/17 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Cuti Hari Deepavali


16-20 Oktober 2017
37 SEMAK, BINCANG KERTAS SOALAN DAN JAWAPAN
23/10-
27/10/17

38-41 ULANGKAJI SERTA PERBINCANGAN SILIBUS PENGENALAN TINGKATAN 3


30/10/17-
24/11/17

CUTI AKHIR TAHUN 2017


27 Nov 2017- Jan 2018