Anda di halaman 1dari 2

Kandungan Proses Produk Persekitaran Pola

SAMA BEZA BEZA SAMA 6

DSKP BM 1. Komik 1. Lirik lagu Bilik darjah 6


2. Teks cerita dan melodi
Tahun 4 3. Kad gambar mengikut
SK
kumpulan
masing-
masing
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 25 : 09 JULAI 2019 ( SELASA ) KELAS : 4 JOHAN


TEMA : Aktiviti Keluarga

TAJUK Kehidupan di Kampung Saya

SUBJEK B.MELAYU MASA: 11.00 – 12.00 TENGAH HARI BILANGAN MURID : 38

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi
melalui nyanyian secara didik hibur. nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui
nyanyian secara didik hibur.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat:


OBJEKTIF i) Menyebut sekurang-kurangnya satu rangkap lirik lagu yang mengandungi nilai dan
pengajaran yang dipersembahkan secara didik hibur.

1. Murid diperdengarkan lagu melalui rakaman. (TMK)


2. Murid mengambil kad dalam kotak yang disediakan mengikut kumpulan dan
mempamerkan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam lagu.
3. Murid menyanyikan lagu mengikut kumpulan secara didik hibur.
4. Murid mencatat nilai dan pengajaran yang terdapat dalam lirik lagu dalam peta bulatan.
(Peta i-Think)
AKTIVITI 5. Murid diberi bahan dan mencatat maklumat berpandukan bahan edaran mengikut
kumpulan.
Kumpulan 1 : Komik
Kumpulan 2 : Teks cerita
Kumpulan 3 : Kad gambar
6. Murid menghasilkan lagu daripada maklumat yang diperoleh dan mempersembahkan
nyanyian mengikut melodi yang dipilih oleh kumpulan masing-masing. (KBAT)
7. Murid mempamerkan hasil kerja kumpulan masing-masing dan menyatakan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam lirik lagu yang dihasilkan.
8. Murid dan guru membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini.

PAK 21 NILAI EMK

Komunikasi Menghargai Sastera


Kolaboratif Kesyukuran Kelestarian Global
Kritis dan Kreatif Kasih Sayang Pendidikan Alam Sekitar
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Bekerjasama Pendidikan Moral
Prihatin Muzik
PETA BBB PBS

Peta Bulatan Komputer riba Lembaran kerja


LCD Tugasan
Kad gambar Lisan
Kertas Sebak Pemerhatian
TAHAP PENGUASAAN
Nyatakan TAHAP 1 TAHAP 3 TAHAP 5
bilangan
murid : TAHAP 2 TAHAP 4 TAHAP 6
Pada akhir pengajaran murid dapat;
REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai