Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM INTERVENSI MURID TAHAP SATU YANG MENDAPAT TP1 DAN TP2 BAGI MATA PELAJARAN

BAHASA MELAYU

NAMA SEKOLAH: SJK (T) LADANG VALDOR


NAMA PENYELARAS: PN.LINGESWARI
BILANGAN MURID: TAHUN SATU : 11 TAHUN DUA:3 TAHUN TIGA: 3

BIL ISU PUNCA PROGRAM INTERVENSI SASARAN/TARIKH IMPAK


1. Tidak boleh membaca Tidak hadir ke sekolah. -memperkenalkan suku
dengan sebutan yang betul. kata mudah. Sepanjang tahun Membolehkan murid
-memperkukuhkan membiasakan diri
sebutan Bahasa Melayu. dengan sebutan dalam
Bahasa Melayu.
2. Tidak dapat memahami Tidak memberi perhatian -Latihan pengayaan Sepanjang tahun Memberi bimbingan
kehendak soalan. yang sepenuhnya. kepada murid untuk
memahami kehendak
soalan.
3. Kurang yakin bergaul dalam Tidak mencuba -mendengar dan ulang Sepanjang tahun Memberi keyakinan
Bahasa Melayu lagu dan cerita kepada murid untuk
bergaul dalam Bahasa
Melayu
DATA
PBD
(2019)
TAHAP 1

1 VALLUVAR
2 VALLUVAR
3 VALLUVAR

Anda mungkin juga menyukai