Anda di halaman 1dari 1

UNIT 6.

1 : ASAS PSIKOLOGI SUKAN


1. Terangkan maksud perkara berikut:
• Psikologi - .............................................................................................................................
..............................................................................................................................
• Sukan - .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
• Psikologi Sukan - ..................................................................................................................
...................................................................................................................

2. Jelaskan peranan psikologis berikut :


•Pendidik - ..............................................................................................................................
•Penyelidik - ...........................................................................................................................
.............................................................................................................................
•Pakar Perunding - .................................................................................................................
..................................................................................................................
•Psikologis Sukan Klinikal - .....................................................................................................
..................................................................................................................

3. Lengkapkan enam etika psikologis berikut :


•Kompeten - ...........................................................................................................................
•Integriti - ...............................................................................................................................
•Tanggungjawab profesional dan sainstifik - .........................................................................
..............................................................................................................................................
•Menghormati hak & maruah individu - ................................................................................
..............................................................................................................................................
•Menjaga kebajikan atlet - .....................................................................................................
•Tanggungjawab sosial - ........................................................................................................

4. Jelaskan komponen psikologi berikut :


•Emosi - ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
•Kognitif - ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
•Fizikal - ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

UNIT 6.2 : MOTIVASI & PENETAPAN MATLAMAT


5. Jelaskan maksud motivasi?
................................................................................................................................................

6. Terangkan tentang motivasi berikut berserta satu contoh:


•Intrinsik - ..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
•Ekstrinsik - ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................