Anda di halaman 1dari 12

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS BATU LINTANG,

JALAN COLLEGE,

93200, KUCHING, SARAWAK.

KERTAS KERJA

LAWATAN PENANDA ARAS

SEMESTER 6

2016

WAJ 3114

PROGRAM BINA INSAN GURU

KUMPULAN PENGAJIAN : PISMP GSTT TESL AMBILAN JUN 2013

TARIKH : 31 MAC 2016 (KHAMIS)

MASA : 7.30 PAGI – 12.00 TENGAH HARI

TEMPAT : SMK TAPANG, SAMARAHAN


1.0 PENDAHULUAN

Program Bina Insan Guru (BIG) melibatkan semua pelajar Program Ijazah Sarjana
Muda Perguruan Dengan Kepujian. Pelaksanaan BIG adalah berasaskan kepada
kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembentuk jati
diri, pembina generasi dan role model kepada masyarakat. Oleh itu, guru harus mampu
menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu mengatasi cabaran pada era
globalisasi. Melalui aktiviti yang dirancang pelajar dapat mengenal diri di samping mampu
mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri
sebagai insan guru secara berterusan.

Program Bina Insan Guru (BIG) ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang
memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa professional yang tinggi dan akan sentiasa
bersedia di samping mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dalam arus
globalisasi. Resolusi Konvensyen Pendidikan kali pertama pada tahun 2003 mengatakan,
“Pendidikan guru hendaklah berterusan sifatnya dan berpaksikan hasrat dan komitmen
untuk melahir, membina, membentuk dan memupuk insan guru yang berkualiti iaitu memiliki
keterampilan profesional yang tinggi dan dicirikan oleh penampilan diri yang terpuji selaras
dengan hasrat negara”.
2.0 MATLAMAT

Progam Bina Insan Guru (BIG) bermatlamat untuk melahirkan guru-guru yang
mempunyai nilai kerohanian dan keguruan yang mantap, daya ketahanan diri yang tinggi
dan aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan
Kebangsaan serta Falsafah Pendidikan Guru. Pembinaan Insan Guru merupakan usaha
yang berterusan sepanjang program pendidikan keguruan berasaskan kesedaran bahawa
profesion keguruan adalah mulia.
3.0 OBJEKTIF

Melalui program BIG ini, para guru pelatih dapat mencapai objektif berikut:

a. Memberi kefahaman dan kesedaran terhadap visi dan misi kokurikulum.


b. Mendedahkan pelajar dengan bentuk iklim serta budaya kerja guru di
sekolah.
c. Mengetahui struktur dan pelaksanaan kokurikulum di sekolah.
d. Memahami ciri-ciri kepimpinan dalam pengurusan sekolah.
4.0 JADUAL PELAKSANAAN / TARIKH

TARIKH : 31 MAC 2016 (KHAMIS)

MASA MULA : 7.30 PAGI

MASA TAMAT : 12.00 TENGAH HARI

5.0 TEMPAT PELAKSANAAN

SMK TAPANG, SEMARAHAN

6.0 KUMPULAN SASARAN : PISMP GSTT AMBILAN JUN 2013

I ) PISMP GSTT BI

II) PISMP GSTT BC

III) PISMP GSTT SAINS


7.0 JAWATAN KUASA KECIL

AJK PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS B.I.G SEMESTER 6 KUMPULAN


PISMP GSTT BI AMBILAN JUN 2013

Penaung : Encik Bedui bin Une

(Pengarah,Institut Pendidikan Batu Lintang)

Penyelaras : Encik Micheal Tarang Jelaming

(Pegawai Pengurusan Bina Insan Guru)

Pengerusi : Pamela Tipong Patrick

N. Pengerusi : Jeneffer anak Ngang

Setiausaha : Debra Anne anak Albert

Bendahari : Caroline Jega anak Kena

Peralatan : I) Nurshaheeda binti Mohamad Abdul Kadir

II) Nurazan binti Ali @ Musa

Cederamata : I) Amy Hiew Siaw Han

II) Lidyawati Izzaidah binti Ahmad

Dokumentasi dan Laporan : I) Norazuwa binti Narawi

II) Suria binti Suip

Buku Program : Siti Nurfazreen binti Amir

Keselamatan : I) Lee Young Cing

II) Terisi Ak Vincent Entalang

Pengangkutan : Mazurin binti Hassan

Penutupan : Noor Asyikien binti Ahmad


9.0 PENUTUP

Adalah diharapkan Program Bina Insan Guru ini dapat berjalan dengan lancar
dan seterusnya mencapai matlamat dan objektifnya. Kerjasama dan sokongan yang
diberikan sama ada dalam bentuk idea, sumbangan dan sebagainya amat kami
hargai dan kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

____________________ ____________________

(DEBRA ANNE ANAK ALBERT) (PAMELA TIPONG PATRICK)

Setiausaha Kursus B.I.G Pengerusi Kursus B.I.G

PISMP GSTT (BI) JUN 2013 PISMP GSTT (BI) JUN 2013
LAMPIRAN 1

SENARAI NAMA

KUMPULAN : PISMP BI (SK) AMBILAN JUN 2013

BIL NAMA GURU PELATIH JAN NO. IC NO. TELEFON CATATAN

1 Amy Hiew Siaw Han P 880614-52-5986 016-5758873

2 Caroline Jega Anak P 900615-13-7518 011-31826615

Kena

3 Debra Anne Anak Albert P 870909-52-6768 011-29940337

4 Jennifer Anak Ngang P 850609-13-5994 012-8950790

5 Lee Young Cing P 911020-13-5998 016-5899970

6 Lidyawati Izzaidah Binti P 830225-07-5138 019-8462594

Ahmad

7 Mazurin Binti Hassan P 840812-13-6248 019-8052087

8 Noor Ashikien Binti P 860617-52-6126 013-8177856

Ahmad

9 Norazuwa Binti Narawi P 860913-52-6702 013-8627612

10 Nurazan Binti Ali@Musa P 830222-13-5238 013-8855238

11 Nurshaheeda Binti P 880818-06-5192 013-5741463

Mohamad Abdul Kadir

12 Pamela Tipong Patrick P 880601-52-5610 016-8649660

13 Siti Nurfazreen Binti Amir P 871122-52-6160 014-3500253

14 Suria Binti Suip P 871108-13-5382 013-5783095

15 Terisi Ak Vincent P 890818-13-5428 019-8181709

Entalang
MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KUMPULAN PISMP TESL GSTT
AMBILAN JUN 2013 BAGI PROGRAM BIG PENANDA ARAS KE SMK TAPANG
SEM 6 2016

TARIKH : 11 JAN 2016 (ISNIN)

MASA : 12.00-12.30TGH

TEMPAT : KELAS BO1

KEHADIRAN : PELAJAR PISMP TESL GSTT AMBILAN JUN 2013

(Rujuk Lampiran 3)

Agenda 1

1. UCAPAN PENGERUSI

1.1 Mengucapkan terima kasih kepada semua ahli kerana dapat hadir.
1.2 Memaklumkan mesyuarat bertujuan diadakan untuk memilih ahli
Jawatankuasa Kelas bagi program BIG Lawatan Penanda Aras ke SMK
Tapang ini yang akan diadakan pada 31 Mac 2016 (Khamis)
1.3 Mengharapkan kerjasama dari semua ahli dan semoga segala masalah yang
ingin diutarakan dapat diselesaikan secara perbincangan bersama sesama
ahli.

Agenda 2

2. PEMILIHAN AHLI JAWATANKUASA KELAS

2.2 Semua yang hadir telah bersetuju yang satu pemilihan Ahli Jawatankuasa
Kelas perlu diadakan untuk memudahkan tugasan program Penanda Aras
bagi BIG ini nanti.

2.3 Perlantikan ini telah dibuat dan dipilih melalui undian yang dilakukan seperti
dalam lampiran 1 yang telah disertakan.
Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.30 tengahari

Disediakan oleh, Disemak oleh,

____________________ ____________________

(DEBRA ANNE ANAK ALBERT) ( PAMELA TIPONG PATRICK )

Setiausaha Kursus B.I.G Pengerusi Kursus B.I.G

PISMP (BI) JUN 2013 PISMP (BI) JUN 2013

Tarikh: Tarikh:
Lampiran 1

AJK PROGRAM B.I.G LAWATAN PENANDA ARAS KE SMK TAPANG BAGI


KUMPULAN PISMP GSTT BI AMBILAN JUN 2013

Pengerusi : Pamela Tipong Patrick

N. Pengerusi : Jeneffer anak Ngang

Setiausaha : Debra Anne anak Albert

Bendahari : Caroline Jega anak Kena

Peralatan : I) Nurshaheeda binti Mohamad Abdul Kadir

II) Nurazan binti Ali @ Musa

Cederamata : I) Amy Hiew Siaw Han

II) Lidyawati Izzaidah binti Ahmad

Dokumentasi dan Laporan : I) Norazuwa binti Narawi

II) Suria binti Suip

Buku Program : Siti Nurfazreen binti Amir

Keselamatan : I) Lee Young Cing

II) Terisi Ak Vincent Entalang

Pengangkutan : Mazurin binti Hassan

Penutupan : Noor Asyikien binti Ahmad


Lampiran 2

KEHADIRAN

BIL NAMA JAN NO.IC CATATAN

1 AMY HIEW SIAW HAN P 880614-52-5986 Hadir

2 CAROLINE JEGA ANAK KENA P 900615-13-7518 Hadir

3 DEBRA ANNE ANAK ALBERT P 870909-52-6768 Hadir

4 JENEFFER ANAK NGANG P 850609-13-5994 Hadir

5 LEE YOUNG CING P 911020-13-5998 Hadir

6 LIDYAWATI IZZAIDAH BINTI P 830225-07-5138 Hadir


AHMAD

7 MAZURIN BINTI HASSAN P 840812-13-6248 Hadir

8 NOOR ASHIKIEN BINTI P 860617-52-6126 Hadir


AHMAD

9 NORAZUWA BINTI NARAWI P 860913-52-6702 Hadir

10 NURAZAN BINTI ALI@MUSA P 830222-13-5238 Hadir

11 NURSHAHEEDA BINTI P 880818-06-5192 Hadir


MOHAMAD ABDUL KADIR

12 PAMELA TIPONG PATRICK P 880601-52-5610 Hadir

13 SITI NURFAZREEN BINTI AMIR P 871122-52-6160 Hadir

14 SURIA BINTI SUIP P 871108-13-5382 Hadir

15 TERISI AK VINCENT P 890818-13-5428 Hadir


ENTALANG