Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Mata Pelajaran

: Pendidikan Kesihatan

Tahun

: 5 Al Razi

Bilangan Murid

:

Tarikh / Hari

: 18 Jun 2019 (Selasa)

Masa / Minit

: 11.15 pagi- 11.45 pagi (30 minit)

Bidang Pembelajaran

: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

Tajuk

: Pengurusan Mental dan Emosi

Standard Kandungan

: 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

Standard Pembelajaran

: (i) Memahami situasi konflik dan stress dalam

Hasil pembelajaran

keluarga. : Pada akhir pengajaran, murid berupaya untuk:

(a) Murid dapat menyatakan punca konflik dan stres dalam keluarga.

Elemen Merentasi Kurikulum : Bahasa, Nilai murni

Nilai dan Sikap

Elemen Abad Ke 21

: Kerjasama, Sistematik, Adil, Berani, Jujur, Ketepatan

: Kreatif, Pemikiran Kritikal, Kolaborasi, Komunikasi, Kewarganegaraan, Pendidikan Perwatakan

Creatif, Critical Thinking, Collaboration. Communication, Citizenship, Character Education ( 4C )

Sumber/Bahan Bantu Mengajar

:

Buku teks, video youtube, projektor.

LANGKAH/

MASA

Set induksi

(5 minit)

ISI KANDUNGAN

Pengetahuan sedia ada murid.

(5 minit) ISI KANDUNGAN Pengetahuan sedia ada murid. AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN Guru

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Guru membuat tayangan video

BBM

berkenaan konflik dalam keluarga

Laptop

dan meminta murid untuk memerhati apa yang ditunjukkan.

Nilai

Keadilan

KB

Hubung kait

Laptop dan meminta murid untuk memerhati apa yang ditunjukkan. Nilai Keadilan KB Hubung kait

Secara berkumpulan, murid

Nilai

dikehendaki memberi idea

Sistematik

mengenai tayangan video yang ditunjukkan.

Kerjasama

Strategi Berpusat kepada murid

 

KB

Hubung kait

Setiap murid diberikan lembaran

BBM

kerja dan dibincangkan bersama

Lembaran kerja

guru.

Nilai

Keadilan

Guru meminta murid untuk

Nilai

merumuskan apa yang dipelajari

Keberanian

pada hari ini dengan bimbingan guru.

KB

Hubung kait

Nilai merumuskan apa yang dipelajari Keberanian pada hari ini dengan bimbingan guru. KB Hubung kait

Perkembangan

Penerangan

Langkah 1

mengenai video

(10 minit)

Perkembangan

Lembaran kerja

Langkah 2

(10 minit)

Penutup

Membuat rumusan

(5 minit)

(10 minit) Perkembangan Lembaran kerja Langkah 2 (10 minit) Penutup Membuat rumusan (5 minit)