Anda di halaman 1dari 1

Bijak berkomunikasi : Majikan suka menggajikan pekerja yang mempunyai keupayaan untuk

berkomunikasi dengan baik dan meluahkan perasaan dengan cara yang jelas , sama ada secara bertulis
atau bercakap. Komunikasi tidak tepat / tidak sesuai di antara pekerja boleh menyebabkan banyak
masalah kepada syarikat.
2. Bermotivasi : Seorang pekerja yang baik tidak pernah ragu-ragu untuk mengambil tanggungjawab
atau kedudukan yang lebih tinggi. Beliau juga bersedia untuk bekerja di luar waktu bertugas untuk
memenuhi matlamat atau untuk menyelesaikan masalah , walaupun kerja dalam perbincangan tidak
merupakan salah satu kerja-kerja tetap yang biasanya diberikan.
3. Sanggup bekerja keras : Tidak ada pengganti kepada bekerja keras. Walaupun semua orang seolah-
olah akan mengatakan bahawa mereka bekerja keras tetapi tidak ramai terus bekerja selepas waktu di
tempat kerja. Jadi, seseorang itu perlu selalu mengingatkan diri sendiri tentang betapa pentingnya untuk
bekerja keras sebagai seorang pekerja.
4. Mudah belajar menyesuaikan diri: Pekerja yang tahu bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan
persekitaran baru , bersedia untuk belajar perkara-perkara baru (pelajar cepat ) dan melakukan yang
terbaik dalam perubahan yang mungkin dalam mana-mana organisasi.
5. Boleh bekerja dalam Pasukan : Banyak syarikat terdiri daripada pasukan. Mana-mana syarikat
memerlukan usaha pasukan yang berkesan. Majikan yang boleh menyumbang merupakan pekerja ideal.
6. Membantu orang lain : semua orang menghargai bantuan. Jangan teragak-agak dalam membantu
orang lain. Inidapat mewujudkan hubungan mesra dengan rakan-rakan dan kerja dapat berjalan dengan
lancar dan seterusnya dihargai oleh majikan.