Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN PENGUKUHAN

LATIHAN 1: kenal pasti perbandingan semacam yang terdapat dalam petikan.

PERBANDINGAN
SEMACAM

LATIHAN 2: Bina ayat yang bersesuaian berdasarkan perbandingan semacam yang dipilih
berdasarkan petikan.

BIL PERBANDINGAN SEMACAM CONTOH AYAT


Perangai Ali yang malas macam keldai telah
1. Malas macam keldai menyebabkan dia sering dileteri oleh ibunya.

LATIHAN 3: Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Ramli tidak terangkat beg yang __________seperti 4. Suasana di dalam perpustakaan itu sungguh
batu itu. _______ seperti tasik.
a berat c kasar a tenang c senyap
b besar d kesat b diam d hening

2. Suasana di dalam bilik itu sungguh ________ 5. Kasut yang _______ seperti kulit biawak itu dijual
seperti pasar. dengan harga RM87.90.
a busuk c ramai a licin c kesat
b gelora d bising b kasar d keras

3. Saya tidak suka pemerintah yang _______ seperti 6. Sejak terlantar di hospital selama dua bulan,
Firaun. badan Shahrul __________ seperti lidi.
a ganas c zalim a panjang c runcing
b garang d dahsyat b kurus d rapuh