Anda di halaman 1dari 1

Isi kandungan

isi Muka surat


1.0 Pendahuluan 1

2.0 Pengertian ‫األسماء الخمسة‬ 2

3.0 Pembahagian ‫األسماء الخمسة‬ 3

4.0 Hukum-hukum dalam mengi’rabkan ‫األسماء الخمسة‬ 4

5.0 Syarat-syarat I’rab ‫األسماء الخمسة‬ 6

6.0 Contoh dan cara mengi’rabkan ‫األسماء الخمسة‬ 9

7.0 Penutup 10