Anda di halaman 1dari 62

PENGURUSAN ASRAMA

1. Objektif

- Membolehkan PK HEM dan penyelia asrama atau sesiapa yang mengambilalih tugas dan
tanggungjawabnya merujuk, meneliti dan memahami bidang tugas serta tanggungjawab
- Memudahkan kerja semak semula dan/atau pindaan kepada dokumen rasmi dan tidak
rasmi pada masa akan datang
- Mempercepatkan proses kerja rutin yang ditanggung oleh PK HEM dan Penyelia Asrama
- Memudahkan PK HEM dan Penyelia Asrama merancang kerjanya untuk sepanjang tahun
dengan rapi dan memastikan segala urusan kerja berjalan dengan licin dan lancar

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN ASRAMA NEGERI

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 1


CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN ASRAMA SEKOLAH

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 2


3.SENARAI TUGAS

3.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan pelajar ke asrama .

3.2. Membantu dalam perlantikan warden asrama.

3.3 Melaksanakan program-program bagi Peningkatan Prestasi Akademik Penghuni


Asrama.

3.4 Membantu dan memantau kewangan asrama. Menyelaraskan semua pungutan


wang seperti pungutan yuran asrama, Buku Tunai, Buku Resit dan Buku
Stok.

3.5 Membantu mengurus kakitangan asrama.

3.6 Memastikan pengurusan kesihatan penghuni asrama dijaga.

3.7 Memastikan penyeliaan makanan dipantau mengikut jadual / menu yang


ditetapkan.

3.8 Memastikan premis asrama dijaga dengan bersih dan selamat.

3.9 Membantu dalam pengurusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah.

3.10 Memastikan kemudahan rekreasi mencukupi di samping menggalakkan


penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum.

3.11. Menjadi Pengerusi Lembaga Pengawas Asrama.

3.12. Bertanggungjawab atas keselamatan penghuni, bangunan dan alatan asrama supaya
sentiasa dalam keadaan baik.

3.13Menyelia supaya penggunaan air dan eletrik tidak berlaku pembaziran.

3.14. Menyelaraskan penyediaan Laporan Harian Asrama dan Laporan Bulanan Asrama.

3.15. Melaporkan segera sebarang kes kecemasan yang berlaku di asrama kepada Pengetua/
Guru Besar.

3.16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ Guru Besar.

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 3


4.PROSES KERJA

JAWATAN PROSES
Pengetua/PK HEM 1.Melantik Jawatankuasa Asrama
2.Mengadakan mensyuarat perancangan dan
pengurusan asrama
3.Mengadakan mesyuarat asrama sebulan sekali
PK HEM/Ketua
Warden/Warden/Penyelia Pendaftaran dan Penempatan murid
Asrama

PK HEM/Ketua Pengurusan Dewan Makan dan Makanan


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Pengurusan Kesihatan dan Kebajikan muird


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Semasa Gangguan Bekalan Air,Letrik dan Kecemasan


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Latihan Kebakaran


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Pengurusan Bilik-Bilik Khas


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Etika Makan Beradab/Jamuan Rasmi


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Aktiviti RIMUP dan Patriotisme


Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Kaunselor

PK HEM/Ketua Keluar mingguan (outing) dan Pulang Bermalam


Warden/Warden/Penyelia Mingguan,Cuti Penggal
Asrama

PK HEM/Ketua Laporan Keluar Masuk Pelawat Asrama

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 4


Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Pengawal Keselamatan

PK HEM/Ketua Keceriaan,kecantikan dan keselamatan asrama


Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Pengawal keselamatan

PK HEM/Ketua Kes disiplin dan sesi kaunseling


Warden/Warden/ Penyelia
Asrama/Guru
Disiplin/Kaunselor

PK HEM/Ketua Kelas Persediaan ( Prep)


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Pengurusan stor, stok dan perolehan


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

PK HEM/Ketua Prestasi akademik muird


Warden/Warden/Penyelia
Asrama/Unit
Peperiksaan/Kaunselor

PK HEM/Ketua Pelupusan dan hapuskira


Warden/Warden/Penyelia
Asrama

CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 5


Menerima senarai nama
daripada Pengetua

Mengenalpasti bilik/perabot/alatan

Diurus Oleh Tidak Lengkap?


Penyelia
Asrama
Ya

Menentukan agihan mengikut bilik

Pelajar melapor diri/taklimat

Menyemak peralatan
diri/keperluan tinggal di asrama

Beli
Di Koperasi Tidak Lengkap?

Ya

Pelajar menerima peralatan dan


menandatangani borang inventori

Penghuni dibawa ke bilik oleh


pengawas asrama
/Warden/Penyelia
Asrama

Penghuni mendapat tempat

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 6


SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Terima senarai nama pelajar

2. Kenalpasti alatan/bilik lengkap

3. Agihan penempatan

4. Menerima pelajar yang melapor diri

5. Menyemak peralatan diri/keperluan


tinggal di asrama

6. Pelajar menerima peralatan dan


menandatangani borang inventori

7. Pelajar di bawa ke bilik yang ditentukan

8. Pastikan pelajar mendapat tempat

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 7


7. NORMA KERJA

NORMA KERJA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang


Boleh Dijalankan
Dalam Seminggu
1 Menerima senarai nama 2 Minit
2 Jawatankuasa Penempatan mengenalpasti 1 Jam
bilik-bilik yang akan didiami oleh pelajar
3 Jawatankuasa Penempatan membuat 1 hari
agihan penempatan pelajar
4 Pelajar melapor diri / taklimat 1 jam
Menyemak peralatan diri/keperluan tinggal
di asrama
Menyerahkan alatan kepada
pelajar/mengutip yuran
5 Pelajar dibawa oleh petugas ke bilik yang 5 minit
ditentukan
6 Petugas / Penyelia Asrama menyemak 1 minit
borang akuan penerimaan
7 Pelajar mendapat tempat di asrama 5 minit

8. PERATURAN & PEKELILING

8.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1987 Pengurusan & Kawalan Asrama Sekolah Harian

8.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1989 Garispanduan Dari Segi Pencegahan Kebarkaran
Bangunan Dormitori & Asrama

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 8


9. BORANG-BORANG

1. KEMASUKAN PELAJAR

Bil. Jenis Borang


1. Borang Permohonan Kemasukan Asrama
2. Surat Tawaran
3. Surat Permohonan Kemasukan Asrama Ditolak
4. Surat Akuan Ibu Bapa / Penjaga
5. Borang Maklumat Diri (Sma)
6. Borang Perjanjian Jaminan Tatatertib Asrama(Aku Janji)
7. Surat Akuan Anti Dadah
8. Borang Permohonan Keluar Asrama
9. Surat Akuan Dadah
10. Senarai Semak Pakaian Dan Peralatan / Barang Keperluan

Kepala Surat Sekolah


______________________________________________________________________________
BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN ASRAMA

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 9


UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

LULUS / TIDAK (Gambar)


Tarikh terima borang :…………… Pasport
Tarikh masuk :……………………
No Dom/Bilik :…………………...
No. Pendaftaran:…..………………

BUTIR-BUTIR PEMOHON

1. NamaPenuh: ………………………………………………………………………..…………
(Tulis dengan huruf besar mengikut Kad Pengenalan)

2. Jantina:.................................3.Kaum:........................................4.Agama:......................
.............

5.NoK/P/SijilKelahiran:......................................6.Warganegara:................................................
7.Alamatpenuh: .......................................................................................................................
........

7.No.Tel: . ...........................................................(R)..................................................................
(H/P)

8. Jarak rumah ke
sekolah:......................................................................................................................

9. Sekolah
terdahulu:....................................................................10:Ting/Darjah:................................

11. Kelulusan akademik


terakhir: ........................................................................................................
(Sertakan salinan slip peperikasaan)
12. Kegiatan Ko.Korikulum:.
i. Sukan/permainan .................................. Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
Tahun ................
ii. Kelab/persatuan .....................................Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
Tahun.................
iii. Unit Beruniform .....................................Sekolah/Daerah/Negeri/Negara
Tahun ................

13. Alahan makanan:*Ya/Tidak Jika ya nyatakan jenis


alahan......................................................

14. Jenis-jenis penyakit yang


dihidapi ...................................................................................................

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 10


15. Pengalaman tinggal di asrama: *Ya/Tidak 14.Tempoh…………………(Tahun)

16. Jika Ya, Nyatakan nama dan alamat asrama


dahulu:....................................................................

17. Sebab-sebab memohon tinggal di asrama:


i. …………………………………………………………………………………………………
ii. …………………………………………………………………………………………………
iii. …………………………………………………………………………………………………

Tarikh: ............................ ( )
Nama/Tandatangan Murid

BUTIR-BUTIR IBU BAPA/PENJAGA

Maklumat Bapa Ibu Penjaga*


SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 11
Nama

No.K.Pengenalan

Warganegara
Alamat rumah

No.telephon
Pekerjaan
Pendapatan
bulanan (sertakan
salinan slip gaji yang
disahkan)
Alamat majikan

Tandatangan dan
cop Penghulu/
wakil Rakyat
(Jika bekerja sendiri)
*Jika bukan dijaga oleh ibubapa

TANGGUNGAN

Bil Nama Kaitan Tahun/Ting Anggaran


Persaudaraan Perbelanjaan
Sebulan
01
02
03
04
05
06

Saya mengaku maklumat di atas ádalah BETUL dan BENAR.

Tarikh :_____________________________ ( )
Nama dan T.Tgn
Bapa/Penjaga

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 12


SENARAI SEMAK

Bil Perkara Tanda (/)


01 Salinan K.Pengenalan/Surat Beranak
02 Salinan K.Pengenalan Ibubapa/Penjaga
03 Salinan keputusan peperiksaan UPSR/PMR/SPM/Akhir Tahun
04 Salinan Slip gaji ibubapa/penjaga
05 Surat pengesahan pendapatan daripada Ketua Kampung
06 Gambar bersaiz pasport 1 keping
07 Sampul surat berukuran 4” X 9” beralamat sendiri dan stem 0.30 sen
08 Surat Akuan Disiplin

SURAT AKUAN IBU BAPA / PENJAGA

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 13


Saya ______________________ ibu / bapa / penjaga kepada murid bernama
______________________________________ . Nombor Kad Pengenalan
______________________ di tahun / tingkatan ____________ akan mula tinggal di asrama
_____________ di dorm / bilik ___________.

Dengan kerelaan hati saya:

a. Saya bersetuju menjelaskan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan


persekolahan / asrama anak / jagaan saya dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya
tidak dijelaskan pihak sekolah / asrama boleh mengambil tindakan yang sesuai.
b. Bersetuju mewakilkan kepada Pengetua / Warden untuk menandatanani bagi pihak diri
saya, Surat Keizinan yang diperlukan oleh doktor hospital kerajaan, untuk menggunakan
ubat bius dan melakukan pembedahan ke atas anak / jagaan saya apabila berlaku
kecemasan yang memerlukan tindakan serta merta.
c. Mengizinkan anak / jagaan saya mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan dan
lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh pihak asrama, sekolah, Jabatan Pelajaan
Negeri, Kementerian Pelajaran Malaysia atau sebarang pertubuhan yang disertainya.
.
____________________________ Disaksikan oleh:
(Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga)
Alamat :
___________________________ Nama : _____________________
___________________________ No K/P : ____________________
___________________________ Jawatan : ____________________
___________________________ Cop Rasm i: __________________
No. Telefon :________________
(*Saksi: Ketua kampong /
Penghulu / Pegawai
Kumpulan A)
LETTERHEAD SEKOLAH
______________________________________________________________________________
SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 14
Ruj. Kami :
Tarikh :
Kepada,
________________________
________________________
________________________

Tuan,
TAWARAN MASUK KE ASRAMA TAHUN _________

Sukacita dimaklumkan bahawa anak / jagaan tuan ________________________ Tahun/


Tingkatan ______________ telah ditawarkan menduduki asrama sesi _________________.

2. Pihak tuan diminta melaporkan diri di pejabat asrama seperti maklumat di bawah;
2.1 Tarikh :
2.2 Masa :
2.3 Tempat :
2.4 Pakaian Pelajar : Pakaian Seragam Sekolah
3. Pembayaran yuran asrama boleh dijelaskan pada hari tersebut. Butir-butir bayaran
seperti lampiran.
4. Tawaran ini sah sehingga: ______________________________________________________
5. Kerjasama dan sokongan tuan sangat dihargai.
Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’


Saya yang menurut perintah,

Pengetua
LETTERHEAD SEKOLAH
______________________________________________________________________________
Ruj. Kami :

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 15


Tarikh :
Kepada,
________________________
________________________
________________________

Tuan,
PENOLAKAN PERMOHONAN KEMASUKAN ASRAMA

Dukacita dimaklumkan bahawa permohonan anak / jagaan tuan ________________________


Tahun/ Tingkatan ______________ tidak diluluskan adalah disebabkan seperti berikut;
BIL PERKARA TINDAKAN
1. Borang permohonan tidak lengkap
2. Masalah / Rekod Disiplin
3. Prestasi Akademik kurang memuaskan
4. Tiada kekosongan tempat di asrama
5. Lokasi tempat tinggal berhampiran dengan sekolah
6. Masalah kesihatan
7. Lain-lain masalah

2. Kerjasama dan sokongan tuan sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’


Saya yang menurut perintah,

Pengetua
LETTERHEAD SEKOLAH
______________________________________________________________________________
BORANG PERJANJIAN JAMINAN TATATERTIB ASRAMA

Penuhkan dengan huruf besar


NAMA PELAJAR : _______________________________________________________

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 16


NO KP / SB :________________________________________________________
JANTINA : ________________________________________________________
ALAMAT POS : ________________________________________________________

NO TEL :_________________________________________________________

LAFAZ PERJANJIAN

“ SAYA YANG BERNAMA SEPERTI DI ATAS, DENGAN INI MENGAKU DAN BERSETUJU AKAN MEMATUHI SEGALA
PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG ASRAMA SELAMA SAYABELAJAR DI SEKOLAH INI DAN SANGGUP
MENERIMA SEBARANG HUKUMAN YANG BERKAITAN TERMASUK DIBUANG ASRAMA. PERSETUJUAN INI DIBUAT
ATAS KERELAAN HATI SAYA SENDIRI TANPA DESAKAN DAN PAKSAAN DARI MANA-MANA PIHAK” .

_________________ ____________________________
Tandatangan Pelajar Tandatangan Ibu bapa / Penjaga
Nama : _____________________
Tarikh: ___________________
Disahkan oleh: Saksi :
_________________________ __________________________
( ) ( )

Cop Rasmi : ___________________________


( Pengetua / Penghulu/ Penggawa/ Ketua Kampung/ Pegawai Kerajaan)
 Potong mana yang tidak berkenaan

(Alamat ibu bapa)


________________________
________________________
________________________________________________________________________________________
Tarikh :
Pengetua,
_______________________
_______________________
SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 17
Tuan,
MEMOHON KELUAR DARI ASRAMA
Merujuk kepada perkara di atas, saya ingin memaklumkan bahawa anak/ jagaan saya yang tinggal di asrama
sekolah ini ingin memohon keluar dari asrama.

2. Maklumat anak / jagaan saya adalah seperti berikut;


2.1 Nama : ________________________________
2.2Tingkatan : ________________________________
2.3 Kamar/Bilik : ________________________________
2.4 Tarikh Masuk :_________________________________
2.5 Tarikh Keluar :_________________________________
2.6 Sebab-sebab keluar :_________________________________

3. Kerjasama dan pertimbangan pihak tuan sangat diharapkan.


Sekian, terima kasih.

Yang benar,
___________________________ ________________________
( ) ( )
Ibu bapa / Penjaga Pelajar
_____________________________________________________________________________________________

URUSAN PEJABAT :
Permohonan keluar asrama anak / jagaan tuan diluluskan / tidak diluluskan pada
____________________ .
Pegawai yang meluluskan, Tarikh :
____________________
(Warden / Penyelia Asrama)

PROSES KERJA PENGURUSAN MAKANAN

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-Undang /


Bertanggungjawab Peraturan
1 Membuat pesanan Penyelia Asrama / Warden
2 Menerima bahan mentah Penyelia Asrama / Warden
3 Memeriksa kualiti dan kuantiti Warden / Penyelia Asrama
bahan mengikut spesifikasi yang (Makanan)
SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 18
ditetapkan (mingguan/harian)
4 Proses memasak Pekerja Dewan Makan
(Dapur)
5 Memeriksa kualiti dan kuantiti Penyelia Asrama/Warden
masakan
6 Makanan disajikan Pekerja Dewan Makan

7 Pelajar makan

CARTA ALIRAN PENGURUSAN MAKANAN

Membuat pesanan

Menerima bahan mentah

Memeriksa kualiti dan kuantiti

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 19


Tolak/Ganti Tidak Puashati?

Ya

Bahan mentah dimasak

Memeriksa kuantiti dan kualiti


masakan

Tidak
Tindakan Puashati?
Susulan/
Ganti
Ya

Makanan disajikan

Pelajar makan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 20


SENARAI SEMAK PENGURUSAN MAKANAN

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Membuat pesanan

2.Terima bahan mentah

3. Periksa kualiti dan kuantiti

4. Ambil tindakan susulan (Jika tidak

5. Pastikan bahan dimasak

6. Periksa kuantiti dan kualiti masakan

7. Ambil tindakan susulan(Jika tidak


menepati kuantiti dan kualiti

7. Pastikan semua penghuni asrama


mendapat makanan.

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 21


NORMA KERJA PENGURUSAN MAKANAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Membuat pesanan 10 minit
2 Menerima bahan mentah daripada pembekal 10 minit
3 Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan 1 jam
makanan yang dibekalkan mengikut
spesifikasi yang ditetapkan.
4 Menentukan bahan dimasak 5 minit
5 Menentukan penghuni asrama mendapat 10 minit
makanan mengikut kuantiti yang ditetapkan
dan berkualiti.

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 22


PROSES KERJA PENGURUSAN KESIHATAN

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Membuat laporan Kapten
2 Menerima laporan Warden / Penyelia Asrama
3 Pemeriksaan awal dan rawatan awal Warden / Penyelia Asrama
4 Mengisi borang rawatan dan Penyelia Asrama/ Warden
menghantar pelajar (jika perlu rujuk)
5 Mendapatkan rawatan di hospital/ Doktor
Klinik
6 Memaklumkan kepada Ketua Warden / Warden
penjaga/pentadbir sekiranya
dimasukkan ke wad
7 Menandatangani surat izin Ibubapa / Penjaga
pembedahan sekiranya berlaku
kecemasan.
8 Menguruskan penghantaran peralatan Warden / Penyelia Asrama
pakaian dan lain-lain sekiranya
dimasukkan ke wad.
9 Menguruskan kemasukkan ke bilik sakit Penyelia Asrama
sekiranya mendapat cuti sakit.
10 Mengaturkan lawatan untuk menziarahi Warden/Guru Tingkatan
pelajar di wad.
11 Membawa pelajar pulang ke asrama Warden / Penyelia Asrama
12 Menyediakan laporan khas rawatan Warden / Penyelia Asrama
dalam buku log
13 Menyediakan laporan kejadian wabak Ketua Warden / Warden
kepada pentadbir
CARTA ALIRAN PENGURUSAN KESIHATAN

Membuat laporan

Terima laporan

Pemeriksaan awal

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 23


Rawatan Serius?
Ringan Tidak

Ya

Isi borang rawatan

Sediakan pengangkutan ke hospital

Rawatan Hospital
Cuti Sakit?

Masuk bilik
Sakit/ Ya Tidak Masuk Wad?
Balik
ke
rumah
Tidak Ya

Hadir Sekolah Maklumkan kepada ibu


bapa/penjaga / pentadbir

Pembedahan
Tidak
Ya

Tandatangan kebenaran pembedahan

Hantar peralatan/pakaian pelajar

Terima lawatan/ziarah

Keluar Wad

Balik ke asrama

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KESIHATAN

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Membuat laporan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 24


2. Terima laporan

3. Buat pemeriksaan awal

4.Pastikan penyakit serius/


tidak

5. Pastikan borang rawatan/surat


pengesahan sekolah diisi (sekiranya
perlukan rawatan lanjut)

6.Hantar pesakit ke hospital

7. Maklumkan kepada ibu bapa /penjaga/


pentadbir

8.Dapatkan tandatangan kebenaran


pembedahan (Jika perlu)

9.Hantar peralatan/pakaian pesakit

10.Maklumkan kepada pengawas bilik sakit

11.Aturkan lawatan/ziarah

12.Jemput pesakit/penghuni asrama


apabila keluar wad.

13.Uruskan kemasukan ke bilik sakit

NORMA KERJA PENGURUSAN KESIHATAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Membuat laporan 2 minit
2 Warden terima laporan daripada pengawas 3 minit
3 Penyelia Asrama/Warden melakukan 5 minit

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 25


pemeriksaan awal.
4 Penyelia asrama/warden mengisi borang 10 minit
rawatan dan surat jaminan
5 Pelajar dihantar untuk mendapatkan rawatan 1 jam
segera di hospital bagi kes yang serius
6 Pelajar sakit biasa/tidak serius diberikan 5 minit
rawatan mengikut keperluan.
7 Warden bertugas memaklumkan kes kepada 10 minit
ibu bapa/penjaga/pentadbir jika dimasukkan
ke wad.
8 Ibubapa /penjaga menandatangani surat izin 1 Jam
pembedahan (dalam kes kecemasan)
9 Warden bertugas/Penyelia Asrama 1 Jam
menguruskan penghantaran keperluan
alatan/pakaian pesakit yang dimasukkan ke
wad.
10 Warden bertugas menguruskan program 5 minit
menziarahi pesakit di hospital.
11 Warden bertugas/Penyelia Asrama 1 hari
menjemput/membawa pesakit pulang dari
hospital ke asrama.
12 Warden bertugas/Penyelia Asrama 1 Jam
menempatkan pelajar yang mendapat cuti
sakit ke bilik sakit/menguruskan pelajar balik
(jika sakit berjangkit)

PROSES KERJA SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Membuat aduan Kapten
2 Menerima aduan Warden
3 Menyiasat punca gangguan Warden / Penyelia Asrama
4 Membuat laporan kepada Warden / Penyelia Asrama
Pengetua/Guru Besar untuk
menghubungi JBA atau TNB/JKR Elektrik

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 26


5 Mengambil tindakan susulan untuk Warden / Penyelia Asrama
mengatasi gangguan tersebut.
6 Menyediakan laporan dalam buku log Warden / Penyelia Asrama

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK

Membuat aduan

Terima aduan

Menyiasat punca kejadian

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 27


Membuat laporan kepada Pengetua/Guru
Besar

Hubungi pihak berkenaan (JBA/TNB/JKR)

Tindakan susulan segera

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 28


SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Membuat aduan

2. Terima aduan

3.Siasat punca kejadian

4.Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar

5. Hubungi pihak berkenaan


(JBA /TNB/JKR)

6.Laksanakan tindakan susulan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 29


NORMA KERJA PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Membuat aduan 2 minit
2 Menerima aduan 3 minit
3 Menyiasat punca kejadian 30 minit
4 Memaklumkan kepada Pengetua / Guru 5 minit
Besar
5 Menghubungi pihak berkenaan JBA/TNB/JKR 30 minit
6 Melaksanakan tindakan susulan 1 Jam

6. PROSES KERJA LATIHAN KEBAKARAN

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 30


Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-
Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Merancang dan menetapkan tarikh Ketua Warden
Guru Penasihat Kadet Bomba
2 Menyediakan pelan laluan kebakaran Warden / Kadet Bomba
3 Menghubungi pihak bomba Warden
4 Mengadakan taklimat latihan kebakaran Pegawai Bomba / Warden
5 Latihan kebakaran dilaksanakan Warden
6 Penilaian Pegawai Bomba / Warden
7 Laporan Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN

Merancang dan menetapkan tarikh latihan

kebakaran.

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 31


Menyediakan pelan laluan kebakaran

Menghubungi pihak bomba

Taklimat latihan kebakaran

Latihan kebakaran dilaksanakan

Arahan Tidak Puashati?


Buat
Semula
Pada masa lain Ya

Laporan

SENARAI SEMAK LATIHAN KEBAKARAN

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Rancangan dan tetapkan tarikh


latihan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 32


2.Sediakan pelan laluan kebakaran

3.Hubungi pihak bomba

4. Beri taklimat latihan kebakaran

5.Jalankan/laksanakan latihan kebakaran

6.Buat penilaian/sediakan laporan

NORMA KERJA PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 33


1 Merancang dan menetapkan tarikh latihan 1 jam
2 Menyediakan pelan laluan kebakaran 1 jam
3 Menghubungi pihak bomba 15 minit
4 Taklimat latihan kebakaran 1 jam
5 Menjalankan /melaksanakan latihan 15 minit
kebakaran
6 Membuat laporan/penilaian 30 minit

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 34


PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Menubuhkan jawatankuasa PK HEM
2 Merancang aktiviti penggunaan bilik Ketua Warden
khas
3 Menyusun jadual tugas Warden Undang-undang dan
Peraturan Asrama
4 Menyelia kebersihan dan keceriaan Warden / Penyelia Asrama
bilik-bilik khas.
5 Penilaian Warden
6 Tindakan susulan Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Menubuhkan ahli jawatankuasa

Merancang aktiviti penggunaan bilik khas

Menyusun jadual tugas

Menyelia kebersihan,keceriaan dan susunan


peralatan serta perabot bilik khas

Membersihkan Tidak
Menyusun dan Puas hati?
Menceriakan semula

Ya

Diteruskan/Pengiktirafan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 35


SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa

2.Rancangan aktiviti penggunaan bilik


khas.

3. Susunan jadual tugas

4.Menyelia:

- kebersihan

- Keceriaan

- susunan peralatan/perabot

5.Sediakan laporan/penilaian

6.Tindakan susulan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 36


NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 15 minit
2 Merancang aktiviti penggunaan bilik khas 1 jam
3 Menyusun jadual tugas 30 minit
4 Menyelia kebersihan,keceriaan dan susunan 2 jam
perabot/peralatan.
5 Menyediakan laporan 30 minit
6 Tindakan susulan 1 jam

PROSES KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Pengetua/Guru Besar
2 Merancang aktiviti dan anggaran kos Ketua warden
3 Mendapatkan persetujuan Pengetua/Guru Besar
4 Melaksanakan aktiviti Warden /AJK
5 Penyeliaan Warden
6 Penilaian Warden

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 37


CARTA ALIRAN PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Menubuhkan ahli jawatankuasa

Merancang aktiviti dan anggaran kos

Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar

Ubahsuai
Tidak Setuju?

Ya

Laksanakan aktiviti

Penyeliaan dan penilaian

Tidak
Berkesan?

Ya

Aktiviti diteruskan

Menyediakan laporan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 38


SENARAI SEMAK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa

2. Rancangan aktiviti dan buat anggaran


kos

3. Dapatkan persetujuan Pengetua /


Guru Besar

4. Laksanakan aktiviti

5. Buat Penyeliaan / penilaian

6. Sediakan laporan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 39


NORMA KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 15 minit
2 Merancang aktiviti dan anggaran kos 2 jam
3 Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar 10 minit
4 Melaksanakan aktiviti 2 jam
5 Membuat penyeliaan / penilaian 1 jam
6 Menyediakan laporan 1 jam

PROSES KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Pengetua
2 Merancang aktiviti dan anggaran kos PK HEM
3 Mendapatkan persetujuan Pengetua
4 Melaksanakan aktiviti Ketua warden
5 Penyeliaan Warden
6 Penilaian Ketua warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

Menubuhkan ahli jawatankuasa

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 40


Merancang aktiviti dan anggaran kos

Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar

Ubahsuai
Tidak Dipersetuju?

Ya

Laksanakan aktiviti

Sediakan laporan dan penilaian

Tidak
Berkesan?
Ubahsuai

Ya

Aktiviti diteruskan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN RIADAH DAN REKERASI


SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 41
Tindakan Tandakan Catatan
(  )

1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa

2. Rancangan aktiviti dan buat anggaran


kos

3. Dapatkan kebenaran Pengetua /


Guru Besar

4. Laksanakan aktiviti

5. Buat Penyeliaan / penilaian

6. Sediakan laporan

NORMA KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 42
Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 15 minit
2 Merancang aktiviti dan anggaran kos 2 jam
3 Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar 10 minit
4 Melaksanakan aktiviti 2 jam/hari
5 Membuat penyeliaan / penilaian 2 jam/hari
6 Menyediakan laporan 1 jam

PROSES KERJA ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Pengetua/Guru Besar
2 Merancang aktiviti PK HEM
3 Taklimat,bimbingan dan panduan Ketua Warden
kepada penghuni asrama
4 Pelaksanaan aktiviti Ketua Warden
5 Menyelia aktiviti Warden
6 Penilaian Ketua Warden
7 Menyediakan laporan Ketua Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

Menubuhkan ahli jawatankuasa

Merancang aktiviti

Taklimat, panduan dan bimbingan kepada


Penghuni asrama.

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 43


Melaksanakan aktiviti

Penyeliaan

Penilaian

Perjumpaan
Khas Tidak Berkesan?

Ya

Pengiktirafan / Teruskan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 44
2. Merancang aktiviti

3. Beri taklimat dan panduan kepada


penghuni asrama.

4. Laksanakan aktiviti

5. Buat Penyeliaan dan Penilaian

6. Ambil tindakan susulan

NORMA KERJA ETIKA MAKAN/JAMUAN RASMI

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 15 minit
2 Membuat perancangan aktiviti 1 jam
3 Beri taklimat dan panduan kepada penghuni 1 jam
asrama
4 Melaksanakan aktiviti 1 jam
5 Membuat penyeliaan dan penilaian 1 jam
SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 45
6 Tindakan susuan 2 jam

PROSES KERJA KEJITUAN PATRIOTISME

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Pengetua/Guru Besar
2 Merancang aktiviti Ketua Warden
3 Taklimat,bimbingan dan panduan Ketua Warden
kepada penghuni
4 Melaksanakan aktiviti Warden
5 Menyelia aktiviti Warden
6 Penilaian/pengiktirafan Warden
7 Laporan/Tindakan susulan Warden

CARTA ALIRAN KEJITUAN PATRIOTISME

Menubuhkan ahli jawatankuasa

Merancang aktiviti

Taklimat,panduan dan bimbingan kepada


penghuni

Melaksanakan aktiviti

Penyeliaan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 46


Penilaian

Perjumpaan Tidak
Khas Berkesan?

Ya

Pengiktirafan / Teruskan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa

2. Rancangan aktiviti

3. Beri taklimat dan panduan kepada


penghuni

4. Laksanakan aktiviti

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 47


5. Buat Penyeliaan

6. Buat Penilaian

7. Sediakan laporan

NORMA KERJA PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Menubuhkan Ahli Jawatankuasa 15 minit
2 Membuat perancangan aktiviti 1 jam
3 Beri taklimat dan panduan kepada penghuni 1 jam
4 Melaksanakan aktiviti 1 hari
5 Membuat penyeliaan dan penilaian 1 jam
6 Menyediakan laporan 1 jam

. PROSES KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Mengedar dan memberi taklimat jadual Pengetua / Guru Besar Undang-undang dan
waktu harian Peraturan Asrama
2 Menguatkuasakan jadual harian Ketua Warden
3 Mengambil tindakan susulan Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL HARIAN

Mengedar jadual harian

Memberi taklimat

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 48


Mempamerkan jadual harian di dorm dan
Papan kenyataan.

Penguatkuasaan

Tindakan Tidak Dipatuhi?


disiplin

Ya

Pengiktirafan / pengukuhan

SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL HARIAN

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Edar jadual harian

2. Taklimat

3. Pamer jadual harian di tempat


strategik

4. Penguatkuasaan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 49


5. Pengiktirafan

6. Tindakan susulan

NORMA KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN ASRAMA

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Mengedarkan jadual harian 10 minit
2 Memberi taklimat 1 jam
3 Pamerkan jadual harian di tempat strategik 15 minit
4 Melaksanakan penguatkuasaan 1 hari
5 Memberi pengiktirafan 15 minit
6 Mengambil tindakan susulan 1 jam

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 50


PROSES KERJA “OUTING” DAN PULANG BERMALAM

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Menerima permohonan Ketua Warden
2 Memproses permohonan Warden Undang-undang dan
Peraturan Asrama
3 Memberi kelulusan/menolak Ketua Warden
4 Menyerahkan kad kebenaran Pengawal Keselamatan
5 Penghuni asrama keluar dengan Warden / Pengawal
mematuhi peraturan berpakaian Keselamatan
6 Penghuni balik dan melaporkan diri ke Warden / Pengawal
pondok Pengawal Keselamatan Keselamatan
7 Mengambil tindakan susulan Warden

CARTA ALIRAN PENGURUSAN “OUTING” DAN PULANG BERMALAM

Menerima permohonan

Memproses permohonan

Tolak Tidak Lengkap?


permohonan

Ya

Tandatangan kad kebenaran

Penghuni menyerahkan kad


kebenaran di pondok pengawal keselamatan

Penghuni keluar (patuhi pakaian)

Penghuni balik semula ke asrama

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 51


Melapor diri dipondok pengawal keselamatan

Tidak
Kad Tepati masa?
Ditahan
Ya

Tindakan
disiplin Ambil semula kad

SENARAI SEMAK PENGURUSAN OUTING DAN PULANG BERMALAM

Tindakan Tandakan Catatan


(  )

1. Terima permohonan

2. Proses permohonan

3. Pastikan maklumat lengkap

4. Tandatangan Kad kebenaran

5. Pastikan penghuni menyerahkan

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 52


kad di pondok pengawal
keselamatan

6. Pastikan penghuni keluar


mengikut jadual dan mematuhi
peraturan berpakaian

7. Pastikan penghuni balik semula


ke asrama menepati masa(ikut jadual)

8. Ambil tindakan susulan kepada

penghuni yang tidak mematuhi

peraturan.

NORMA KERJA PENGURUSAN “OUTING” DAN PULANG BERMALAM

Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh


Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Menerima permohonan 10 minit
2 Memproses permohonan 30 minit
3 Memastikan maklumat pemohon lengkap 10 minit
4 Menandatangani kad kebenaran 30 minit
5 Memastikan penghuni menyerahkan kad 15 minit
kebenaran.
6 Memastikan penghuni keluar mengikut jadual 15 minit
dan mematuhi peraturan berpakaian
7 Memastikan penghuni balik semula ke 1 jam
asrama
8 Mengambil tindakan susulan kepada 30 minit
penghuni yang tidak mematuhi peraturan.

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 53


PROSES KERJA MASUK KELUAR PELAWAT

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Pelawat melapor diri di pondok Pengawal Keselamatan Peraturan dan
pengawal keselamatan Undang-undang
Sekolah dan Asrama
2 Menyemak dan merekod butiran Pengawal Keselamatan
pengenalan pelawat
3 Mengambil kad pelawat Pengawal Keselamatan
4 Membenarkan pelawat masuk Pengawal Keselamatan
5 Pelawat berjumpa petugas siaraya AJK Penghuni
6 Membuat hebahan kehadiran pelawat AJK Penghuni
7 Perjumpaan berlangsung AJK Penghuni
8 Menghebahkan waktu lawatan sudah AJK Penghuni
tamat
9 Pelawat enyerahkan kad Pengawal
danmeninggalkan kawasan
asrama/sekolah dan memulangkan pas
pelawat

CARTA ALIRAN PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 54


Pelawat melapor diri di pondok pengawal
keselamatan

Menyemak dan merekodkan butiran


Pengenalan pelawat.

Dapatkan Tidak Puashati?


Kebenaran
Pengetua/Guru Besar
Ya

Membenarkan pelawat masuk dengan kad


pelawat

Pelawat berjumpa petugas siaraya

Membuat hebahan

Perjumpaan berlangsung

Membuat hebahan masa lawatan sudah


Tamat.
Tidak
Ambil Dipatuhi?
tindakan

Ya

Pelawat menyerahkan kembali pas pelawat


Kepada pengawal dan keluar

SENARAI SEMAK PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT

Tindakan Tandakan Catatan


(  )
SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 55
1. Pastikan pelawat melapor diri

2. Semak dan rekod butiran pengenalan


pelawat.

3. Beri kebenaran pelawat masuk jika


berpuas hati.

2. Berikan Pas Pelawat

5. Pastikan pelawat berjumpa petugas

siaraya.

6. Pastikan hebahan dibuat

7. Pastikan perjumpaan pelawat-pelajar


berlangsung

8. Buat hebahan jika masa lawatan sudah


tamat.

9. Ambil tindakan jika pelawat tidak

mematuhi.

10. Pastikan pelawat keluar

NORMA KERJA PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 56


Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh
Diambil Dijalankan Dalam Seminggu
1 Memastikan pelawat melaporkan diri 3 minit
2 Menyemak dan merekod butiran pengenalan 1 minit
pelawat.
3 Memberi kebenaran pelawat masuk dengan 1 minit
pas pelawat
4 Memastikan pelawat berjumpa petugas 1 minit
siaraya
5 Membuat hebahan kehadiran pelawat 1 minit
kepada pelajar.
6 Memaklumkan kepada pelawat waktu 1 minit
lawatan tamat.
7 Memastikan pelawat keluar dan 5 minit
menyerahkan pas pelawat

PROSES KERJA MENULIS LAPORAN HARIAN

Bil Proses Kerja Pegawai Yang Seksyen Undang-


Bertanggungjawab Undang / Peraturan
1 Membuat rondaan sambil Warden Undang-undang dan
mendapatkan maklumat dari Peraturan Sekolah dan
penyelia, pengawas dan penghuni Asrama

2 Mengambil tindakan yang Warden


sewajarnya

3 Menyediakan Laporan Warden

4 Menyerahkan laporan Ketua Warden

5 Berbincang dengan Ketua Warden Warden Bertugas

6 Tindakan selanjutnya. Pengetua / Guru


Besar

CARTA ALIRAN MEMBUAT LAPORAN HARIAN

Membuat rondaan sambil mengumpul data

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 57


Mengambil tindakan yang sewajarnya

Menulis laporan

Menyerahkan laporan kepada Ketua Warden

Berbincang/
Siasatan Puas hati ?
lanjut

Ya

Tindakan selanjutnya

SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN

TINDAKAN TANDAKAN CATATAN


( -/ )
SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 58
1. Buat rondaan

2. Dapatkan maklumat

3. Ambil tindakan sewajarnya

4. Sediakan laporan

5. Serahkan laporan kepada Ketua Warden

6. Bincang dengan Ketua Warden

7. Tindakan susulan

NORMA KERJA MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 59


Bil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh
Diambil Dijalankan Dalam
Seminggu

1 Membuat rondaan 1 Jam

2 Mendapatkan maklumat 30 minit

3 Ambil tindakan yang sewajarnya 10 minit

4 Menyediakan laporan 30 minit

5 Menyerahkan laporan kepada Ketua 3 minit


Warden

6 Berbincang dengan Ketua Warden 30 minit

7 Tindakan susulan 30 minit

LAMPIRAN

FORMAT LAPORAN HARIAN WARDEN


ASPURA / ASPURI
Nama Warden Bertugas : _________________________________________________
Hari : _____________________________ Tarikh : ____________________________

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 60


Bil. Penghuni : ________________
Waktu Butiran Tindakan
1. Kebersihan / Keceriaan
1.1 Asrama keseluruhan : ______________________
1.2 Bilik Khas : ______________________
1.3 Kamar : ______________________
1.4 Bilik Air/Tandas : ______________________

2. Kelas Persediaan : _____________________________


_____________________________________________
_____________________________________________

2. Kerosakan : ______________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

3. Kesihatan:
4.1. Rawatan : _______________________________
4.2. Bilik Sakit: _______________________________
4.3. Wad/Rawatan Lanjut:______________________
4.4. Bilangan Penghuni Sakit : ___________________

4. Makan :
5.1. Bekalan : ________________________________
5.2. Masakan: ________________________________
5. Riadah : _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

6. Kehadiran Solat Berjemaah: _____________________


____________________________________________
____________________________________________

7. Kes Disiplin : _________________________________

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 61


____________________________________________
____________________________________________

8. Lawatan :
9.1. Lawatan Masuk : __________________________
9.2. Lawatan Keluar : __________________________

9. Hal-Hal Lain : _________________________________


_____________________________________________
_____________________________________________

Tandatangan Warden Tandatangan PK HEM/Ketua Warden

………………………………. ………………………………………………

SABK MAAHAD AL-YAHYAWIAH, PADANG RENGAS, PERAK 62