Anda di halaman 1dari 1

KATA KUNCI BAGI OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP)

DOMAIN KOGNITIF
(perkembangan intelek/ pemikiran)
Pengetahuan: mendefinisi, menamakan, mengenalpasti, menyenaraikan,
melabelkan, memilih, menyesuiakan, menyatakan, menulis, menjelaskan.

Pemahaman: membezakan, menukarkan, menganggarkan, menelaah,


menulis, menjelaskan.

Aplikasi: mengira, mengubah, menginterpretasi, menyediakan, melakar,


melukis, menyelesai, menggunakan, menunjukkan, mengeluar, mengaitkan.

Analisis: mengasingkan, memberi contoh, memilih, membezakan, mengenalpasti,


mengaitkan, memecah, menunjukkan , membuat ringkasan, membuat inferens.

Sintesis: mengkategorikan, meggabungkan, menyusun


semula, menerangkan, merancang, membina semula, menyatakan
semula, mengarang, meringkaskan, menulis semula.

Penilaian: menilai, membezakan, membincangkan, membahas,


menghuraikan, memberi hujah,membuat kesimpulan, membuat
justifikasi, menyokong, mengutarakan.

DOMAIN PSIKOMOTOR
(perkembangan kemahiran fizikal/ otot)
membuat, memasang, membina, mengubah, membersih, melicinkankan,
mencampurkan, menanam, mengecat, membuat contoh, menggunakan,
menyediakan, menyiapkan, menggerakkan, melekatkan, menyusun, menjaga,
menghidang, mengemas, membungkus, merawat, memperbaiki.

DOMAIN AFEKTIF
(perkembangan sikap & nilai murid)
mengamalkan, menunjukkan, mematuhi, melakukan,
menyenaraikan, mencadangkan, berkongsi, menonjolkan, membandingkan,
membezakan, menghubungkan, mengaitkan