Anda di halaman 1dari 7

PRAKTIKUM

RANCANGAN PENGAJARAN MINGGUAN PERMAINAN

Permainan : Bola Baling

Hari : Khamis

Masa : 7.45 am – 8.45am (1 jam)

Tarikh : 27/06/2019

Bilangan : 20 orang

Tajuk : Menghantar bola aras bahu

Pengetahuan sedia : Murid pernah menghantar bola kepada rakan semasa bermain permainan kecil bola baling

Hasil pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


I. Psikomotor: memberi hantaran bola aras bahu dan menerima bola dengan kaedah dan
teknik yang betul sekurang-kurangnya 2 daripada 4 kali percubaan.

II. Kognitif: menjelaskan tujuan dan kegunaan hantaran aras bahu di dalam permainan bola
baling.

III. Affektif: melihat displin,sikap dan kerjasama, mematuhi arahan dan bertolak-ansur.
PRAKTIKUM

Nilai : Ketelitian, disiplin, memberi perhatian,kerjasama, kesungguhan, keselamatan,semangat kesukanan.


PRAKTIKUM

Langkah / masa Aktiviti Butiran mengajar Catatan


Permulaan Memanaskan badan.  Apabila wisel pertama dibunyikan murid Alatan
(Set Induksi) diminta untuk berlari setempat di dalam Kun
Berlari setempat
(5 minit) kawasan yang telah ditanda.
• Kaki diangkat hingga aras bahu
Nilai
dan tangan dihayunkan
Disiplin
Tekun
Lompat selang seli
Bekerjasama
• Sambil melompat,kaki diangkat
kaki kiri dan kanan.Hayun tangan
dengan rancak.

Regangan tangan
• Tangan diangkat kehadapan, tolak
 Apabila wisel kedua dibunyikan murid diminta
telapak tangan ke atas dan
berhenti dari melakukan larian setempat dan
kebawah
melakukan pula gerakan lompat selang-seli.
Dan apabila wisel ketiga ditiupkan, murid
Regangan bahu
diminta berhenti dari melakukan lompat
• Tangan dibengkokkan di depan
selang-seli dan seterusnya membentuk
dada.tolak siku ke dalamdengan
bulatan.
sebelah tangan lain
berselang.tangan capai tulang
 Seorang murid tampil ke tengah bulatan
belakang.tarik siku dengan tangan
untuk memimpin aktiviti regangan tangan
bebas. Kemudian tukar tangan.
PRAKTIKUM

bahu,badan dan kaki. Murid lain akan


Regang badan mengikut.
• Angkat tangan kanan lurus.
Lengan cecah telinga. Tarik tangan
kanan ke kiri sambil bengkokkan
badan. Tukar tangan dan ulang.

Langkah Teknik Menghantar bola aras


pertama bahu dan menerima hantaran Dalam 4 kumpulan Alatan
(Pengenalan) 1 2 3 4 Kun
(20 minit) 1. Prinsip hantaran bola aras bahu. Wisel
• Bola diletakkan di tapak tangan Bola baling
untuk membuat hantaran.
• Tangan yang akan membuat Kaedah
hantaran ditarik dan meninggi ke Demonstrasi
belakang.  Guru membuat demonstrasi atau tunjuk cara

• Tangan dibengkokkan ke siku. kepada murid terlebih dahulu bagaimana Nilai

• Salah satu kaki diletakkan ke untuk membuat hantaran bola aras bahu dan Bersungguh
juga teknik menerima bola hantaran aras
PRAKTIKUM

hadapan. bahu kepada murid Tekun


• Tangan yang tidak memegang  Setiap 4 kumpulan telah dibahagikan seramai disiplin
bola dilintangkan manakala bahu 8 orang.
direndahkan sedikit semasa  Secara berpasangan di dalam setiap
melakukan hantaran. kumpulan membuat hantaran dan menerima
bola aras bahu.
2. Prinsip menerima hantaran bola
aras bahu
• Hulurkan tangan lurus ke sisi
dengan jari-jari tangan diregangkan.
• Sambut bola dan rapatkan bahu
ke dada.
Langkah kedua Menghantar dan menerima bola
Dalam 4 kumpulan
(Perkembangan) aras bahu Alatan
(10 minit) 1. Menghantar bola aras bahu A B Kun
dengan menggunakan kaedah dan Wisel
teknik yang betul.(sama seperti Bola baling
kaedah di atas)
Nilai
2 meter
Bersungguh
4 meter
6meter kerjasama

 Di dalam kumpulan yang sama, secara


berpasangan murid membuat hantaran dan
PRAKTIKUM

menerima hantaran bola aras bahu pada jarak


2 meter, 4meter,6meter tanpa halangan
dengan setiap hantaran 2 kali percubaan
 Guru sentiasa berada di kawasan padang
untuk memerhati dan menilai pelajar.
Langkah ketiga Bermain dalam kumpulan Alatan
(Pengukuhan) - Pertandingan bola baling mini Kun
(30 minit) A Wisel
Kump: 1 dan 2 Bola baling

Kump: 3 dan 4
Nilai
Kerjasama
Semangat kesukanan
B
dan berpasukan
1. Padang dibahagikan kepada 2 iaitu padang A
dan padang B.
2. Kumpulan 1 dan 2 akan menggunakan
padang A manakala kumpulan 3 dan 4 akan
menggunakan padang B
3. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan.

4. Setiap kumpulan mempunyai 8 orang.


5. Syarat permainan ini hanya menggunakan
hantaran bola aras bahu sahaja. Sekiranya
PRAKTIKUM

menggunakan hantaran bola yang


lain,kumpulan tersebut dikira kalah.

6. Pasukan yang menjaring bola paling banyak


dikira sebagai pemenang.

Penutup  Aktiviti Menyejukkan badan 1. Murid membuat aktiviti kelonggaran dan


(Penutup)  Membuat rumusan menyejukkan badan.
(5 minit) 2. Guru membuat soal jawab berkaitan
degan aktiviti hari ini.
3. Guru menyoal murid sama ada murid
gembira dan seronok menjalankan
aktiviti pada hari itu.