Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 6

Kelas : 1 Gemilang

Bilangan murid : 20 orang

Tarikh : 23/ 8 / 2017(Selasa)

Masa : 11.30 pg – 12.00 tgh hari (30 minit)

Modul : Modul 7 : PENYAKIT

Standard Kandungan : 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran : 7.1.1 Mengenal maksud kuman dan cara kuman merebak.

: 7.1.2 Mengetahui penyakit bawaan kuman.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1. Menyatakan sekurang-kurang 3 cara kuman merebak.

2. menjelaskan sekurang-kurangnya 3 cara mengelak daripada jangkitan


kuman.

Pengetahuan Sedia Ada : murid tidak pernah didedahkan masalah berkaitan kuman.

EMK : Keusahawanan – nilai dan kreativiti

Sumber / Bahan Bantu


Belajar :

Penilaian PdP : Lembaran kerja dan kerja berkumpulan.


Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan / BBB

Permulaan 1. Tayangan video BBB: saluran


(5 minit) saluran pernafasan. 1. Guru menayangkan pernafasan
saluran pernafasan
2. Contoh soalan : kepada murid-murid.
I. apakah yang 2. Guru dan murid Teori
awak dapat bersoal jawab Pembelajaran:
daripada tentang saluran
tayangan Strategi PdP:
pernafasan dengan
saluran
batuk tersebut Pengajaran
pernafasan
tersebut? 3. Guru mengaitkan berpusatkan
saluran pernafasan bahan dan guru
II. Apakah yang
kamu dapat dan batuk dengan isi Kaedah/Teknik:
lihat pada fizikal pelajaran.
orang yang Simulasi
berpenyakit
tersebut? Fasa Permulaan

III. Mengapakah
batuk-batuk
berlaku dalam
tayangan
tersebut?

Perkembangan Langkah 1: BBB: kad gambar


(20 minit) 1. Menunjukkan gambar Menerangkan apa itu
tanda-tanda jangkitan penyakit yang disebabkan
Teori
kuman. kuman.
Pembelajaran:
2. Soalan berkaitan 1. Guru menunjukkan
Kognitif
gambar : contoh gambar-
gambar tanda-tanda
Contoh gambar : jangkitan kuman.

2. Guru dan murid


bersoal jawab Strategi PdP:
berkaitan gambar Pengajaran
yang ditunjukkan. berpusatkan
bahan

Kaedah/Teknik:

Perbincangan
berdasarkan
gambar

Fasa
Perkembangan
Langkah 2: BBB: Lembaran
Kerja
1. Murid diberikan 1. Murid dibahagikan
situasi kepada beberapa
pencemaran air. kumpulan kecil.
2. Murid diberikan
2. Setiap kumpulan Teori
penerangan
tentang situasi diberikan kad Pembelajaran:
berisiko situasi.
Kognitif Ausebel
pencemaran air.
3. Murid dihendaki
3. Contoh kad situasi & Konstruktivisma
melakonkan setiap
- Rujuk situasi tersebut
lembaran kerja.
4. Murid dan guru Strategi PdP:
berbincang tentang Pengajaran
situasi tersebut. berpusatkan
5. Guru akan tugasan dan
membimbing murid bahan.
melakukan
perbincangan.
Kaedah/Teknik:

Perbincangan dan
Penyelesaian
masalah

Fasa
Perkembangan

Penutup BBB:
(5 minit) 1. Memberi penerangan 1. Murid merumuskan
jenis kuman dan situasi pengajaran pada hari
Teori
berisiko pencemaran ini..
Pembelajaran:
air
2. Guru menasihati Behaviourisme
2. Menasihati murid murid supaya tidak Skinner
supaya menjaga minum air yang kotor
Teori hierarki
kebersihan diri dan keperluan maslow
peminuman
Strategi PdP:
Rumusan penutup.
Pengajaran
berpusatkan guru

Fasa Penutup
Refleksi:

Kekuatan

Kelemahan

Cadangan penambahbaikan

Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing


Lambaran kerja

situasi Susulan 1 Susulan 2 Kesan Negatif


Saya suka bergaul dengan Kumpulan ini Saya berasa seronok Saya mengalami
kumpulan mat rempit kerana memperkenalkan dengan kesan dadah kemalangan dan tidak
kebebasan peribadi dadah untuk dan berpeluan untuk dapat berjalan
menghlangkan takut mendapatkan bahan
menunggang laju dengan mudah
Pilihan ideal anda Tindakan 1 Tindakan 2 Kesan Positif

Saya tertekan dengan suasana Saya mengambil Saya berasa khayal Saya ketagih mengambil
keluarga tidak stabil dadah untuk dan melupakan dadah dan tidak
menghilangkan tekanan dihiraukan keluarga
tekanan itu
Pilihan ideal anda Tindakan 1 Tindakan 2 Kesan Positif

Saya suka berparti di kelab Saya mengambil Dadah senagng Saya menjadi agresif
hiburan dadah untuk diperoleh dengan dan ditahan dalam pusat
keseronokan harga mahal pemulihan
Pilihan ideal anda Tindakan 1 Tindakan 2 Kesan Positif

Saya suka mencuba sesuatu Saya diperkenalkan Saya berasa khayal Saya dijangkiti HIV dan
yang baharu untuk kepuasan kepada dadah oleh dan mendapat AIDS kerana
diri kawan kepuasan perkongsian jarum dan
masyarakat menyisihkan
saya.
Pilihan ideal anda Tindakan 1 Tindakan 2 Kesan Positif