Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pelajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tarikh : 8 Ogos 2017 (Rabu)
Masa : 8.30-9.00 pagi
Kelas : 5 Zhi
Bilangan Murid : 30 Orang (L=15 orang, P=15 orang)
Tajuk : Membaling Bola Ke Petak Sasaran
Unit : Unit 21 Kategori Memadang
Kemahiran : 1-Kemahiran Pergerakan
Standard Kandungan:
1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran:
1.8.2 Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan pusingan jam ke petak sasaran

Hasil Pembelajaran/ Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
I Psikomotor : Membaling bola ikut arah pusingan jam ke petak sasaran serta menangkap bola yang
melantun sekurang-kurangnya satu daripada dua kali percubaan dengan tangan diluruskan.
ii Kognitif : Memilih jawapan yang betul sekurang-kurangnya empat daripada lima soalan tentang teknik
membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam ke petak sasaran pada
lembaran kerja.
Iii Afektif : Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
kemahiran.
Pengalaman sedia ada : Murid-murid telah mempelajari kemahiran membaling bola mengikut arah pusingan jam.
Penerapan nilai : Mematuhi arahan, bekerjasama, keyakinan
EMK : Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Aplikasi dalam pembinaan lembaran kerja )
Penggabungjalinan : Kekuatan otot, kelenturan
Kesepaduan : Sains
Strategi Utama : Teori Kecergasan Pelbagai
BBM : Skitel 12
Bola kecil 16
Kertas markah 4
Papan pemarkahan 1
Marker pen1
Wisel 1
Lembaran kerja 33
Langkah/ Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi kelas Catatan
Masa
Permulaan Aktiviti Pemanasan Dengar arahan guru. Penerapan Nilai:
(5 minit) Badan Lari ikut arah lawan jam seperti  Mematuhi
Pelbagai Larian: berikut: arahan
1.Lari lutut tinggi Lari lutut tinggi Penggabungjalinan
2.Lari sambil beraksi Lari lutut tinggi arah pinggang
Tangan hayun di sisi  Kekuatan Otot
seperti burung burung  Kelenturan
Mata pandang hadapan
3.Lari skip
Lari sambil beraksi seperti burung Strategi
burung  TKP: Kinestetik
Tangan didepa seperti burung
Mata pandang hadapan Alatan:
 Wisel
a) Regangan Kepala  Skitel
1. Berdiri tegak, kaki buka seluas
bahu
Aktiviti Regangan 2. Dongakkan kepala dan tundukkan
iii. Regangan dari kepala dengan kiraan 8.
kepala hingga kaki b) Regangan Tangan
1. Tolak siku ke dalam dengan
sebelah tangan lain dalam kiraan
8.
2. Tukar tangan. Petunjuk:
c) Regangan Pinggang
Guru
1. Kaki dibuka seluas bahu.
2. Badan dibengkok ke kanan dan
tahan dalam kiraan 8. Murid
3. Berdiri tegak semula, ulang ke sisi
Skitel
kiri.

1. Regangan dilakukan dalam bentuk ‘U’.


d) Kaki
2. Guru mengiringi murid melakukan
1. Berdiri tegak, kaki dibuka seluas regangan otot.
bahu.
2. Angkat sebelah kaki sehingga lutut
kaki dirapat ke dada dengan kiraan
8.

Tarik nafas
1. Tarik nafas melalui hidung
dan hembus melalui mulut.
2. Ulang lakuan sebanyak 3
kali
Perkembangan Demonstrasi guru: Butiran mengajar Penerapan Nilai:
Langkah 1 Cara Memegang bola  Keyakinan
Melontar tanpa bola
( 5 minit)  Mematuhi arahan
mengikut arah
Penggabungjalinan
pusingan jam Petunjuk:
 Kekuatan otot
Guru Kesepaduan
Kemahiran melakukan balingan  Sains
mengikut arah lawan pusingan jam. Murid Strategi

1. Murid dalam bentuk ‘U’ ketika  TKP: Kinestetik


guru memberi penerangan dan Alatan:
demonstrasi.  Wisel
2. Murid berlatih pergerakan

1.Lari dengan kelajuan yang melontar tanpa bola di

terkawal, bola menghadap bawah. kedudukan masing-masing

2. Luruskan tangan ke belakang. mengikut arahan guru.


3. Guru memperbetulkan
3. Lepaskan bola di puncak dengan
kesalahan murid jika ada.
ekstensi siku dan fleksi
pergelangan.
4. Ikut lajak dengan fleksi siku.
Setelah melihat demonstrasi,
lakukan kemahiran melontar tanpa
bola mengikut arah pusingan jam
sebanyak lima kali dalam ladam
kuda.
Langkah 2 Aktiviti 2: 1. Bentuk enam kumpulan KBKK:
2. Beratur di tepi skitel.
(7 minit) Melontar bola secara  Meneliti bahagian
3. Murid berdiri paling hadapan
berpasangan dan keseluruhan
akan mula membaling bola ke
1. Guru menerangkan Penerapan Nilai:
petak pada dinding.
cara membaling 4. Murid akan menangkap bola  Kerjasama
secara kumpulan. yang melantun dan memberi  Keyakinan
 Mematuhi arahan
bola kepada orang kedua.
Petunjuk: Penggabungjalinan
5. Latihan diteruskan sehingga
semua murid mendapat giliran Guru  Kekuatan Otot
bermain. Kesepaduan
6. Selepas semua murid
Murid  Sains
mendapat giliran, ulang sekali
Strategi
Murid merekod markah
lagi percubaan.
 TKP: Kinestetik
7. Murid diingatkan supaya
Skitel
melakukan dengan teknik yang Alatan:
Manilla kad  Wisel
betul.
Dinding  Skitel
 Manilla kad
 Bola kecil
Kemuncak Permainan Kecil Cara Bermain : KBKK
(8 minit) “Aku Pemain Terbaik” 1. Murid pertama berdiri di tepi  Mengenal pasti
skitel. Penerapan Nilai:
2. Murid pertama membaling ke
 Bekerjasama
petak pada dinding untuk  Keyakinan
mengumpul markah Penggabungjalinan
-
apabila wisel ditiup. Petunjuk:  Kekuatan otot
3. Ulang aktiviti sehingga Strategi
Guru
semua murid mendapat  TKP: kinestetik
giliran. Murid
Alatan:
4. Kira markah bersama-sama. Murid merekod markah  Bola kecil
5. Teruskan dengan pusingan
 Skitel kecil
yang seterusnya sehingga Skitel
 Manilla kad
Manilla kad (5 markah)
masa tamat.  Kertas markah
6. Jumlahkan markah Manilla kad (3 markah)  Papan
Keseluruhan dikira. Dinding pemarkahan
Pembahagian kumpulan  Marker pen
7. Pasukan yang mendapat 1. Guru memilih 3 murid yang
mata lontaran paling banyak menolong merekod markah.
ialah pemenang. 2. Murid dibahagikan kepada tujuh

8. Beri tepukan kepada pasukan kumpulan.


3. Setiap kumpulan terdiri daripada
yang menang.
9. Soalan: 4 atau 5 orang ahli.
4. Permainan dijalankan dalam 3
Bagaimanakah kamu boleh
minit,
memastikan bola yang 5. Cara Pengiraan Markah:
dilontar lurus ke sasaran?  Manilla kad bulat- 5 markah
 Manilla kad segi empat 3 markah
- Tangan mesti dalam keadaan 6. Permainan bermula apabila guru
lurus semasa melontar meniup wisel.
10. Tekankan aspek keselamatan
semasa bermain.
Penutup 1. Menyejukkan Regangan 1. Murid berdiri dalam kumpulan KBKK:
(5 minit) badan Regangan Kepala masing-masing.  Mengenal pasti
i. Regangan 1. Berdiri tegak, kaki buka seluas 2. Murid melakukan aktiviti Penerapan nilai
bahu menyejukkan badan bersama-  Kerjasama
2. Kepala digerakkan ke atas dan sama guru. Penggabungjalinan
bawah dengan kiraan 8. 2. Guru menerapkan nilai dalam  Kekuatan otot
kalangan murid. Strategi
b) Regangan Tangan  TKP: kinestetik
1. Tolak siku ke dalam dengan Alatan:
sebelah tangan lain dalam kiraan 8.
 Lembaran kerja
2. Tukar tangan. (Lampiran 1)
c) Regangan Pinggang
1. Kaki dibuka seluas bahu.
2. Badan dibengkok ke kanan dan
tahan dalam kiraan 8.
3. Berdiri tegak semula, ulang ke
sisi kiri.

1. Guru mengedarkan lembaran


kerja.
2. Perbincangan
2. Murid-murid menjawab lembaran
kerja dengan bimbingan guru.
1. Bekerjasama menyimpan
alatan ke dalam stor sukan. 1. Murid-murid membantu guru
3. Penyimpanan menyimpan alatan.
alatan 2. Murid-murid lain berbaris pulang
ke kelas.