Anda di halaman 1dari 4

Siri Cerita Kanak-kanak

Siri Cerita Kanak-kanak
Siri Cerita Kanak-kanak
Di da lam se bu ah hu tan, ting gal lah Sang Si nga ber

Di dalam sebuah hutan,

tinggal lah Sang Singa bersama rakan-rakannya.

Mereka hidup dengan aman dan damai.

Haiwan dan tumbuhan hidup dengan gembira.

1
1
Pa da su a tu ha ri, Sang Si nga ter ke jut. Sang Si

Pada suatu hari, Sang Singa terkejut.

Sang Singa melihat tumbuhan mula layu.

Haiwan-haiwan yang lain pula melarikan diri.

Sang Singa melihat pokok-pokok ditebang.

2
2
Sang Si nga se dih me li hat hai wan -hai wan la in ma

Sang Singa sedih melihat haiwan-haiwan lain mati.

Hutan yang dulu indah kini habis terbakar.

Sang Singa sedih dengan sikap manusia,

yang tidak memelihara alam sekitar dengan baik.

3
3