Anda di halaman 1dari 191

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KINARUT

PENGESAHAN
MINGGU 27 HARI ISNIN TARIKH 29/7/2019 OLEH

KELAS/SUBJEK 2IKHLAS
MASA 12.20-1.20

TOPIK 8. Graf Fungsi


8.2 Graf Fungsi
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

OBJEKTIF
8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat

BBM
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir / Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
24/36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
7/36 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :31/36

REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 2 MURNI
MASA 1.20-2.20

TOPIK 8. Graf Fungsi


8.2 Graf Fungsi
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

OBJEKTIF
8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni / Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis Mencipta
Komputer / Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik / Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/ 36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/36tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulih
Kehadiran :/36
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 1 MURNI
MASA 3.15-4.10

TOPIK 8. Garis dan Sudut

KANDUNGAN/PEMBELAJARAN 8.1 Garis dan sudut


8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan s
8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan
8.1.3 Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sud
8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap da

OBJEKTIF
8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan s
8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan
8.1.3 Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sud
8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap da

KRETERIA KEJAYAAN
KRETERIA KEJAYAAN
1.Penerangan cara mengenal topik
2.Menunjukkan beberapa contoh soalan
3. Aktiviti berkumpulan menjawab setiap soalan yang diberi
4. Pelajar membentang kerja yang di hasilkan
AKTIVITI PEMBELAJARAN 5. Latihan diberi untuk setiap pelajar.
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/ 34 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/34 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/34
REFLEKSI
HANTAR SEMAK

KB MATEMATIK & SAINS

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

oh soalan
pada kumpulan
ulan

ns dan Teknologi
usahawanan
ativiti dan Inovasi
ndidikan Alam Sekitar
nilai /
ncipta
ku Teks /
dul Hebat
mbaran Kerja /
n-lain :
operatif
jek
K 21
a Pokok
a Titi
a Buih Berganda
a Pelbagai alir
eri aktiviti pengukuhan
n diberi aktiviti pemulihan

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

oh soalan
pada kumpulan
ulan
ns dan Teknologi
usahawanan
ativiti dan Inovasi
ndidikan Alam Sekitar
nilai
ncipta
ku Teks /
dul Hebat
mbaran Kerja
n-lain :
operatif /
jek
K 21 /
a Pokok
a Titi
a Buih Berganda
a Pelbagai alir
i aktiviti pengukuhan
diberi aktiviti pemulih

ngruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.


embereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran
n menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, da
kap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
ibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjug

ngruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.


embereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran
n menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, da
kap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
ibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjug
n
ap soalan yang diberi
asilkan

ns dan Teknologi
usahawanan
ativiti dan Inovasi
ndidikan Alam Sekitar
nilai
ncipta
ku Teks
dul Hebat
mbaran Kerja /
n-lain :
operatif /
jek
K 21
a Pokok
a Titi
a Buih Berganda
a Pelbagai alir
i aktiviti pengukuhan
diberi aktiviti pemulihan
KELAS/SUBJEK 1 TEKUN
MASA 1.20-2.20
TOPIK 1. Nombor Nisbah
MP TING BP SK SP
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) d
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) d
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) d
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) d
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) d
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan


1.3.2 Menyenaraikan get
danl melukis simbol get logik be
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik be
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
KELAS/SUBJEK 1 TEKUN
MASA 1.20-2.20
TOPIK 1. Nombor Nisbah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges

SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges

SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien
(ii)
3.3.5 (i) Butang pilihan
PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan data Penskripan Klien
3.3.5 Menggunakan Bahasa
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan data Penskripan Klien
3.3.5 Menggunakan Bahasa
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak popup
Butang pilihan
(i) Pengesahan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popup
(ii) Butang pilihan
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popup
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
PRESTASI TING BP SK SP PRESTASI
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan folio digital l

TP1 Memberi contoh aktiviti jenay


TP2 Menerangkan contoh inovasi

TP3 Melakukan proses penyulitan

TP4 Membezakan undang-undang s

TP6 Menghasilkan folio digital l


TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan folio digital l KELAS/SUB
TP1 Memberi contoh aktiviti jenayMASA
TP2 Menerangkan contoh inovasi TOPIK
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s

TP5 Mencadangkan penambahbaikan


TP6 Menghasilkan folio digital l

TP1 Memberi contoh aktiviti jenay


TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan folio digital l
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber

TP3 Mengaplikasikan konsep asas


TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer

TP6 Menggabungkan konsep asas s

TP1 Menyatakan komponen yang t


TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Melukis simbol get logik asas
TP2 Menerangkan tindakan setiap
TP3 Membina jadual kebenaran dan
TP4 Menganalisa masalah untuk m

TP5 Mencadangkan penambahbaikan

TP6 Menghasilkan litar get logik

TP1 Melukis simbol get logik asas


TP2 Menerangkan tindakan setiap

0
or Nisbah
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese

TP3 Membina atur cara menggunak


TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika

TP6 Mencipta atur cara kreatif


TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
jkl;
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KINARUT

PENGESAHAN
MINGGU 27 HARI SELASA TARIKH 30/7/2019 OLEH

KELAS/SUBJEK 1 MURNI
MASA 12.20-1.20

TOPIK 8. Garis dan Sudut


8.1 Garis dan sudut
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN
8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan s
8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan
8.1.3 Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sud
8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap da

OBJEKTIF
8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan s
8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan
8.1.3 Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sud
8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap da

KRETERIA KEJAYAAN
1.Penerangan cara mengenal topik
2.Menunjukkan beberapa contoh soalan
3. Aktiviti berkumpulan menjawab setiap soalan yang diberi
4. Pelajar membentang kerja yang di hasilkan
5. Latihan diberi untuk setiap pelajar.
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/ 34 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/34 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/34
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 2 TEKUN
MASA 1.20-2.20

TOPIK 8. Graf Fungsi


8.2 Graf Fungsi
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

OBJEKTIF
8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni / Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis Mencipta
Komputer / Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik / Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/ 36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/36 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/36
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 2 MURNI

MASA 4.40-5.40

TOPIK 8. Graf Fungsi


8.2 Graf Fungsi
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

OBJEKTIF
8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya meluki
8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni / Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis Mencipta
Komputer / Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik / Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
31/ 36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
4/36 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :32/36
REFLEKSI
HANTAR SEMAK

KB MATEMATIK & SAINS

ngruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.


embereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran
n menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, da
kap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
ibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjug

ngruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.


embereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran
n menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, da
kap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
ibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjug

n
ap soalan yang diberi
asilkan

ns dan Teknologi
usahawanan
ativiti dan Inovasi
ndidikan Alam Sekitar
nilai
ncipta
ku Teks
dul Hebat
mbaran Kerja /
n-lain :
operatif /
jek
K 21
a Pokok
a Titi
a Buih Berganda
a Pelbagai alir
i aktiviti pengukuhan
diberi aktiviti pemulihan

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

oh soalan
pada kumpulan
ulan

ns dan Teknologi
usahawanan
ativiti dan Inovasi
ndidikan Alam Sekitar
nilai
ncipta
ku Teks /
dul Hebat
mbaran Kerja
n-lain :
operatif /
jek
K 21 /
a Pokok
a Titi
a Buih Berganda
a Pelbagai alir
i aktiviti pengukuhan
diberi aktiviti pemulihan

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

inear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggu

ibatkan graf fungsi.

oh soalan
pada kumpulan
ulan

ns dan Teknologi
usahawanan
ativiti dan Inovasi
ndidikan Alam Sekitar
nilai
ncipta
ku Teks /
dul Hebat
mbaran Kerja
n-lain :
operatif /
jek
K 21 /
a Pokok
a Titi
a Buih Berganda
a Pelbagai alir
beri aktiviti pengukuhan
n diberi aktiviti pemulihan
MP TING BP SK SP
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti akt
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepe
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) d
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan p
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pela
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get l

SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1


1.3.2 Menerangkan
Menyenaraikan get
danl melukis simbol get logik be
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik be
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik be
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik be
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik be
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik be
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boo
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boo
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boo
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boo
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boo
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.3 (ii)
Membina Jadual
kombinasi getKebenaran
logik (TAK dan
DAN,Ungkapan
TAK ATAU,Boo
XA
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik (TAK DAN, TAK ATAU, XA
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual K
SAINS KOMPUTER 5 1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 2.1.5 Menggunakan
1.3.4 Membina Jadual KSQL SELECT untuk mendap
(i) GROUP-BY
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.5 (ii) ORDER-BY SQL SELECT untuk mendap
Menggunakan
(i) GROUP-BY
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.5 (ii)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendap
(i) GROUP-BY
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.5 (ii)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendap
(i) GROUP-BY
2.1.5 Menggunakan SQL SELECT untuk mendap
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY
(i) GROUP-BY
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan f
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan f
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan f
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan f
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan f
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan f
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkal
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkal
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkal
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkal
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkal
SAINS KOMPUTER 5 2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkal
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan kele
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan kele
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan kele
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan kele
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan kele
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan kele
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggu
SAINS KOMPUTER (i) procedurestan
5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggu
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan atur cara dengan menggu
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan atur cara dengan menggu
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan atur cara dengan menggu
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
(i) function
procedure
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggu
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) procedure
(i) function
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) function
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan atur
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan penges
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create)
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan beb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar (
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan mer
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk ke
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman w
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (ii) Butang
3.3.4 Menggunakan
3.3.5 (i) pilihan
Casc
PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan data Penskripan Klien
3.3.5 Menggunakan Bahasa
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan data Penskripan Klien
3.3.5 Menggunakan Bahasa
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak popup
Butang pilihan
(i) Pengesahan data
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popup
(ii) Butang pilihan
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popup
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan Bah
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
SAINS KOMPUTER 5 3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan seb
PRESTASI TING BP SK SP PRESTASI
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay #N/A #N/A
TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan folio digital l
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi

TP3 Melakukan proses penyulitan


TP6 Menghasilkan folio digital l
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi

TP3 Melakukan proses penyulitan

TP4 Membezakan undang-undang s


TP6 Menghasilkan folio digital l
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan

TP4 Membezakan undang-undang s

TP5 Mencadangkan penambahbaikan


TP6 Menghasilkan folio digital l

TP1 Memberi contoh aktiviti jenay


TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan folio digital l
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
TP2 Menerangkan contoh inovasi
TP3 Melakukan proses penyulitan
TP4 Membezakan undang-undang s
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan folio digital l
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber

TP3 Mengaplikasikan konsep asas


TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Menyatakan komponen yang t
TP2 Menerangkan proses yang ber
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
TP4 Menghubungkait antara pente
TP5 Menilai keupayaan komputer
TP6 Menggabungkan konsep asas s
TP1 Melukis simbol get logik asas
TP2 Menerangkan tindakan setiap
TP3 Membina jadual kebenaran dan
TP4 Menganalisa masalah untuk m

TP5 Mencadangkan penambahbaikan

TP6 Menghasilkan litar get logik

TP1 Melukis simbol get logik asas


TP2 Menerangkan tindakan setiap
TP3 Membina jadual kebenaran dan
TP4 Menganalisa masalah untuk m
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
TP6 Menghasilkan litar get logik
TP1 Melukis simbol get logik asas
TP2 Menerangkan tindakan setiap
TP3 Membina jadual kebenaran dan
TP4 Menganalisa masalah untuk m
TP5 Mencadangkan penambahbaikan

TP6 Menghasilkan litar get logik


TP1 Melukis simbol get logik asas
TP2 Menerangkan tindakan setiap

TP1 Menyatakan keperluan mengh

TP2 Menerangkan lakaran ERD dan

TP3 Menunjukkan proses normaliz

TP4 Memberi
TP5 Mengenalpasti skema
justifikasi hubung
bilangan
TP6 Menghasilkan satu sistem p
TP1 Menyatakan keperluan mengh
TP2 Menerangkan lakaran ERD dan
TP3 Menunjukkan proses normaliz
TP4 Mengenalpasti skema hubung
TP5 Memberi justifikasi bilangan
TP6 Menghasilkan satu sistem p
TP1 Menyatakan keperluan mengh
TP2 Menerangkan lakaran ERD dan
TP3 Menunjukkan proses normaliz
TP4 Mengenalpasti skema hubung
TP5 Memberi justifikasi bilangan
TP6 Menghasilkan satu sistem p
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan keperluan mengi
TP2 Melakar carta alir bagi menu
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan atur cara penye
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan kepentingan pel
TP2 Menerangkan keperluan kese
TP3 Membina atur cara menggunak
TP4 Menguji dan menentusahkan
TP5 Mencadangkan penambahbaika
TP6 Mencipta atur cara kreatif
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
TP2 Menjelaskan keperluan reka
TP3 Membina tapak web menggunak
TP4 Membezakan peranan Bahasa
TP5 Mencadangkan penambahbaik
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
HANTAR
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KINARUT

PENGESAHAN KB MATEMATIK
MINGGU 27 HARI RABU TARIKH 31/7/2019 OLEH & SAINS

KELAS/SUBJEK 1 CEKAL
MASA 12.20-1.20

TOPIK 8. Garis dan Sudut


8.3 Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat s
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lin
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi ke
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis se

OBJEKTIF
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat s
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lin
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi ke
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis se

KRETERIA KEJAYAAN
1. Penerangan mengenai topik yang diajar
2.Menunjukkan beberapa contoh soalan
3. Aktiviti berkumpulan menjawab setiap soalan yang diberi
4. Pelajar membentang kerja yang di hasilkan
AKTIVITI PEMBELAJARAN 5. Latihan diberi untuk setiap pelajar.
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi

I-THINK
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/ 27 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
0/27 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/27
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 2TEKUN
MASA 1.20-2.20

TOPIK 9. Laju dan Pecutan


9.1 Laju
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan m
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pen
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

OBJEKTIF
9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan m
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pen
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.
KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif

PENDEKATAN/STARTEGI
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir / Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/36 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :27/36
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 1 MURNI
MASA 2.45-3.40

TOPIK 8. Garis dan Sudut


8.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN
8.2.1 Mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentang bucu dan sudut
8.2.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai su
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis

OBJEKTIF
8.2.1 Mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentang bucu dan sudut
8.2.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai su
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis

KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan dengan contoh
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat

BBM
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
21/ 34 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
7/34 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :28/34
REFLEKSI
SEMAK

ntas lintang

an garis rentas lintang.


an, sudut selang-seli dan
i berdasarkan sifat-sifat s
ris selari dan garis rentas lin
t tunduk dalam situasi ke
ng berkaitan dengan garis se

an garis rentas lintang.


an, sudut selang-seli dan
i berdasarkan sifat-sifat s
ris selari dan garis rentas lin
t tunduk dalam situasi ke
ng berkaitan dengan garis se

beri

/
han
mulihan

ng melibatkan jarak dan m


tak seragam.
laju purata termasuk pen

ng melibatkan jarak dan m


tak seragam.
laju purata termasuk pen

/
han
mulihan

bertentang bucu dan sudut


ris bersilang apabila nilai su
ng berkaitan dengan garis

bertentang bucu dan sudut


ris bersilang apabila nilai su
ng berkaitan dengan garis
/

kuhan
mulihan
MP TING
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
BP SK SP PRESTASI TING
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP1 Memberi contoh aktiviti jenay

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP4 Membezakan undang-undang s

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP1
penyulitan
Memberi (encryption)
contoh aktivitidan nyahsulit (decyption) data me
jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP3
penyulitan (encryption)
Melakukan dan nyahsulit (decyption) data me
proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP4
penyulitan (encryption)
Membezakan dan nyahsulit
undang-undang s (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP5
penyulitan (encryption) dan
Mencadangkan penambahbaikan nyahsulit (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP6
penyulitan (encryption)
Menghasilkan dan
folio digital l nyahsulit (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP3 Melakukan proses penyulitan

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im


TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP6 Menghasilkan folio digital l

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP2 Menerangkan proses yang ber

1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP1
l Melukis simbol get logik asas
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP2
l Menerangkan tindakan setiap
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP3
l Membina jadual kebenaran dan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP4
l Menganalisa masalah untuk m

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP5


l Mencadangkan penambahbaikan

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan


1.3.2 Menyenaraikan get TP6
danl melukis
Menghasilkan litarlogik
simbol get get logik
berikut:
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP1 Melukis
(TAK DAN,
simbol
TAKget
ATAU,
logik
XATAU,
asas XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP2 Menerangkan
(TAK DAN, TAK tindakan
ATAU, XATAU,
setiap XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP3 Membina
(TAK DAN, jadual
TAK ATAU,
kebenaran
XATAU,dan
XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP4 Menganalisa
(TAK DAN, TAKmasalah
ATAU, untuk
XATAU,mXTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.2 Menyenaraikan dan melukis simbol get logik berikut:
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP5 Mencadangkan
(TAK DAN, TAK penambahbaikan
ATAU, XATAU, XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boolean bagi menerangkan tindakan ge
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP6 Menghasilkan
(TAK DAN, TAK litar
ATAU,
get XATAU,
logik XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boolean bagi menerangkan tindakan ge
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP1 Melukis
(TAK DAN,
simbol
TAKget
ATAU,
logik
XATAU,
asas XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boolean bagi menerangkan tindakan ge
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP2 Menerangkan
(TAK DAN, TAK tindakan
ATAU, XATAU,
setiap XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.3 (ii)
Membina Jadual
kombinasi getKebenaran
logik (TAK dan
TP3 MembinaDAN, Ungkapan
jadual
TAK ATAU, Boolean
kebenaran
XATAU, bagi
dan menerangkan
XTAKATAU) tindakan ge
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.3 (ii)
Membina Jadual
kombinasi getKebenaran
logik (TAK dan
TP4 Menganalisa
DAN, Ungkapan
TAK ATAU,Boolean
masalah untuk
XATAU,mbagi menerangkan
XTAKATAU) tindakan ge
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.3.3 Membina Jadual Kebenaran dan Ungkapan Boolean bagi menerangkan tindakan ge
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP5 Mencadangkan
(TAK DAN, TAK penambahbaikan
ATAU, XATAU, XTAKATAU)
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP6 Menghasilkan
(TAK DAN, TAK litar
ATAU,
get XATAU,
logik XTAKATAU)
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual KTP1 Melukis simbol get logik asas
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual KTP2 Menerangkan tindakan setiap

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual KTP3 Membina jadual kebenaran dan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual KTP4 Menganalisa masalah untuk m
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual KTP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.4 Membina Jadual KTP6 Menghasilkan litar get logik
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.5 Membina Ungkapan
TP1 Melukis simbol get logik asas

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.5 Membina Ungkapan


TP2 Menerangkan tindakan setiap

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.5 Membina Ungkapan


TP3 Membina jadual kebenaran dan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.5 Membina Ungkapan
TP4 Menganalisa masalah untuk m
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.5 Membina Ungkapan
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.5 Membina Ungkapan
TP6 Menghasilkan litar get logik
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.6 Menghasilkan lita TP1 Melukis simbol get logik asas
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.6 Menghasilkan lita TP2 Menerangkan tindakan setiap
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.6 Menghasilkan lita TP3 Membina jadual kebenaran dan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.6 Menghasilkan lita TP4 Menganalisa masalah untuk m
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.6 Menghasilkan lita TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.6 Menghasilkan lita TP6 Menghasilkan litar get logik
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.7 Menghasilkan lit TP1 Melukis simbol get logik asas
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.7 Menghasilkan lit TP2 Menerangkan tindakan setiap
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.7 Menghasilkan lit TP3 Membina jadual kebenaran dan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.7 Menghasilkan lit TP4 Menganalisa masalah untuk m
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.7 Menghasilkan lit TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.7 Menghasilkan lit TP6 Menghasilkan litar get logik
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.1 Melakar ERD(EntitTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.1 Melakar ERD(EntitTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.1 Melakar ERD(EntitTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.1 Melakar ERD(EntitTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.1 Melakar ERD(EntitTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.1 Melakar ERD(EntitTP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP2 Menerangkan lakaran ERD dan

2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP3 Menunjukkan proses normaliz

2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4 Menggunakan
2.1.3 Membina SQL untuk
pangkalTP5 memanipulasi
Memberi justifikasidata:
bilangan
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4
2.1.3 Menggunakan SQL untuk
Membina pangkalTP6 memanipulasi
Menghasilkan satudata:
sistem p
(ii) Padam
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii)
Menggunakan
Kemaskini SQLTP1
untuk memanipulasi
Menyatakan data:mengh
keperluan
(ii) Padam
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii)
Menggunakan
Kemaskini SQLTP2
untuk memanipulasi
Menerangkan data:
lakaran ERD dan
(ii) Padam
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii)
Menggunakan
Kemaskini SQLTP3
untuk memanipulasi
Menunjukkan data:
proses normaliz
(ii) Padam
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii)
Menggunakan
Kemaskini SQLTP4
untuk memanipulasi
Mengenalpasti data:hubung
skema
(ii) Padam
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (iii) Kemaskini TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.1.5(ii)
Menggunakan
Padam SQL SELECT untuk mendapatkan
semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (i) Kemaskini
(iii) GROUP-BY TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.1.5 Menggunakan SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii)
2.1.5 (i) ORDER-BY SQL
GROUP-BY
Menggunakan TP1 Menyatakan keperluan mengh
SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii)
2.1.5 (i) ORDER-BY
GROUP-BY SQL
Menggunakan TP2 Menerangkan lakaran ERD dan
SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii)
(i) ORDER-BY
GROUP-BY TP3 Menunjukkan proses normaliz
2.1.5 Menggunakan SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii)
2.1.5 (i) ORDER-BY SQL
GROUP-BY
Menggunakan TP4 Mengenalpasti skema hubung
SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY
(i) GROUP-BY TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP6 Menghasilkan satu sistem p
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
(i) procedurestanTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan TP1 Menyatakan keperluan mengi
atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
(i) function
procedure TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan TP3 Membina atur cara menggunak
atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure atur
Meringkaskan TP4 Mengesan nilai pembolehuba
cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) procedure
(i) function TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) function TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP4 Membezakan peranan Bahasa
3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (ii)
(i) Butang
3.3.4 Menggunakan pilihan
PengesahanCasc
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.3.5 Menggunakan Bahasadata Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan TP1 Menyatakan fungsi HTML da
data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.3.5 Menggunakan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
TP2 Menjelaskan keperluan reka
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan TP3 Membina tapak web menggunak
data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.3.5 Menggunakan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
TP4 Membezakan peranan Bahasa
(i) Pengesahan data
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)Butang
(ii) Kotak popup
pilihan
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popupTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP6 Menghasilkan sebuah laman w
BP SK SP PRESTASI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
HANTAR
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KINARUT

PENGESAHAN KB MATEMATIK
MINGGU 27 HARI KHAMIS TARIKH 1/8/2019 OLEH & SAINS

KELAS/SUBJEK 1 CERIA
MASA 12.20-1.20

TOPIK 8. Garis dan Sudut


8.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli da
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat s
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas li
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi k
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis s
OBJEKTIF
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli da
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat s
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas li
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi k
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis s
KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/ 27 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/27 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/27
REFLEKSI mc

KELAS/SUBJEK 2IKHLAS
MASA 2.20-3.15

TOPIK 9. Laju dan Pecutan


9.1 Laju
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

OBJEKTIF
9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.
KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir / Peta Titi

I-THINK
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/35 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/35 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/35
REFLEKSI mc

KELAS/SUBJEK 2TEKUN
MASA 4.40-5.40

TOPIK 9. Laju dan Pecutan


9.1 Laju
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

OBJEKTIF
9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan

EMK
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir / Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
/36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
/36 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :/36
REFLEKSI mc
SEMAK

dan garis rentas lintang.


dan, sudut selang-seli da
ri berdasarkan sifat-sifat s
ris selari dan garis rentas li
ut tunduk dalam situasi k
ng berkaitan dengan garis s

dan garis rentas lintang.


dan, sudut selang-seli da
ri berdasarkan sifat-sifat s
ris selari dan garis rentas li
ut tunduk dalam situasi k
ng berkaitan dengan garis s

/
uhan
mulihan

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

/
han
mulihan

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe
/

han
mulihan
MP TING
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
BP SK SP PRESTASI TING
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP6 Menghasilkan folio digital l

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP4 Membezakan undang-undang s

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP1
penyulitan
Memberi (encryption)
contoh aktivitidan nyahsulit (decyption) data me
jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP3
penyulitan (encryption)
Melakukan dan nyahsulit (decyption) data me
proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP4
penyulitan (encryption)
Membezakan dan nyahsulit
undang-undang s (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP5
penyulitan (encryption)
Mencadangkan dan nyahsulit (decyption) data me
penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP6
penyulitan (encryption)
Menghasilkan dan
folio digital l nyahsulit (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP3 Melakukan proses penyulitan

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im


TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP6 Menghasilkan folio digital l

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.7 Mengkaji kerjay TP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.1 Menjelaskan kitar TP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.2 Menerangkan konse
TP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.3 Mengkaji perbeza TP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.4 Membincangkan pTP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP1 Menyatakan komponen yang t
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP2 Menerangkan proses yang ber
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP3 Mengaplikasikan konsep asas
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP4 Menghubungkait antara pente
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP5 Menilai keupayaan komputer
1.0 Pengkomputeran 1.2 Seni bina komputer 1.2.5 Merumuskan pelaTP6 Menggabungkan konsep asas s
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP1
l Melukis simbol get logik asas
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP2
l Menerangkan tindakan setiap
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP3
l Membina jadual kebenaran dan
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP4
l Menganalisa masalah untuk m

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan get TP5


l Mencadangkan penambahbaikan

1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik 1.3.1 Menerangkan


1.3.2 Menyenaraikan get TP6
danl melukis
Menghasilkan litarlogik
simbol get get logik
berikut:
(i) get logik asas (TAK, DAN, ATAU)
1.0 Pengkomputeran 1.3 Get Logik (ii) kombinasi get logik
TP1 Melukis
(TAK DAN,
simbol
TAKgetATAU,
logik
XATAU,
asas XTAKATAU)
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3
2.1.4 Membina
Menggunakan pangkalTP5 Memberi
SQL untuk justifikasidata:
memanipulasi bilangan
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP6 Menghasilkan satu sistem p
2.1.4 (ii)
Menggunakan
Padam SQL untuk memanipulasi data:
(i) Kemaskini
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii) Sisip/Tambah TP1 Menyatakan keperluan mengh
Menggunakan SQL untuk memanipulasi data:
(ii) Padam
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii)
Menggunakan
Kemaskini SQLTP2
untuk memanipulasi data:
Menerangkan lakaran ERD dan
(ii)
(i) Padam
Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4 Menggunakan
(iii)
(ii) Kemaskini
Padam SQL untuk memanipulasi data:
TP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (i) Kemaskini
(iii) Sisip/Tambah TP4 Mengenalpasti skema hubung
2.1.4 (ii)
Menggunakan
Padam SQL untuk memanipulasi data:
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (i) Kemaskini
(iii) Sisip/Tambah TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.1.5(ii)
Menggunakan
Padam SQL SELECT untuk mendapatkan
semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (iii)
(i) Kemaskini
GROUP-BY TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.1.5 Menggunakan SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
(ii)GROUP-BY
ORDER-BY TP1 Menyatakan keperluan mengh
2.1.5 (i)
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) TP2 Menerangkan lakaran ERD dan
(i) GROUP-BY
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY TP3 Menunjukkan proses normaliz

2.1.5 Menggunakan SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka


2.1.5 (i) GROUP-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
Menggunakan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY TP4 Mengenalpasti skema hubung
(i) GROUP-BY
2.1.5 (ii)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers
(i) GROUP-BY TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP1 Menyatakan keperluan mengh

2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP6 Menghasilkan satu sistem p
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
(i) procedurestanTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan TP1 Menyatakan keperluan mengi
atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
(i) function
procedure TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan TP3 Membina atur cara menggunak
atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii)
3.1.7 (i) function
procedure atur
Meringkaskan TP4 Mengesan nilai pembolehuba
cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) procedure
(i) function TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) function TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP4 Membezakan peranan Bahasa
3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (ii)
(i) Butang
3.3.4 Menggunakan pilihan
PengesahanCasc
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.3.5 Menggunakan Bahasadata Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan TP2 Menjelaskan keperluan reka
data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.3.5 Menggunakan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan TP3 Membina tapak web menggunak
data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.3.5 Menggunakan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
TP4 Membezakan peranan Bahasa
(i) Pengesahan data
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)Butang
(ii) Kotak popup
pilihan
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popupTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP6 Menghasilkan sebuah laman w
BP SK SP PRESTASI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
HANTAR
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KINARUT

PENGESAHAN KB MATEMATIK
MINGGU 27 HARI JUMAAT TARIKH 2/8/2019 OLEH & SAINS

KELAS/SUBJEK 2 MURNI
MASA 1.30-2.30

TOPIK 9. Laju dan Pecutan


9.1 Laju
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.
OBJEKTIF
9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.
KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni / Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis Mencipta
Komputer / Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik / Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
28/ 36 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
4/36 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :30/36
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 1 CERIA
MASA 3.20-4.10

TOPIK 8. Garis dan Sudut


KANDUNGAN/PEMBELAJARAN 9.1 Poligon

8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli da
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat s
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas li
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi k
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis s

OBJEKTIF
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli da
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat s
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas li
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi k
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis s
KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan
AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif

PENDEKATAN/STARTEGI
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
23/ 27 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
4/27 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :27/27
REFLEKSI

KELAS/SUBJEK 2IKHLAS
MASA 4.40-5.40

TOPIK 9. Laju dan Pecutan


9.1 Laju
KANDUNGAN/PEMBELAJARAN

Pada akhir pdpc, pelajar dapat:


9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.

OBJEKTIF
9.1.1 Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan
9.1.2 Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk pe
9.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.
KRETERIA KEJAYAAN
1. penerangan berserta beberapa contoh soalan
2. Penilaian dan latihan di bahagikan kepada kumpulan
3. Pembentangan jawapan setiap kumpulan
4) penilaian dan latihan

AKTIVITI PEMBELAJARAN
Bahasa / Sains dan Teknologi
TMK Keusahawanan
Nilai murni Kreativiti dan Inovasi
EMK Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
Mengaplikasi Menilai
KBAT Menganalisis / Mencipta
Komputer Buku Teks
Kertas mahjong Modul Hebat
Alatan Matematik Lembaran Kerja
BBM
BBM Model 3D Lain-lain :
Konstruktif Kooperatif
Masteri Projek
PENDEKATAN/STARTEGI Kontektual PAK 21
Peta Bulatan Peta Pokok
Peta Alir / Peta Titi
Peta Buih Peta Buih Berganda
I-THINK Peta Dakap Peta Pelbagai alir
21/35 dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pengukuhan
18/35 tidak dapat mencapai objektif dan diberi aktiviti pemulihan
Kehadiran :31/35
REFLEKSI
SEMAK

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

/
ukuhan
emulihan

dan garis rentas lintang.


dan, sudut selang-seli da
ri berdasarkan sifat-sifat s
ris selari dan garis rentas li
ut tunduk dalam situasi k
ng berkaitan dengan garis s

dan garis rentas lintang.


dan, sudut selang-seli da
ri berdasarkan sifat-sifat s
ris selari dan garis rentas li
ut tunduk dalam situasi k
ng berkaitan dengan garis s

/
ukuhan
emulihan

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

ng melibatkan jarak dan


u tak seragam.
n laju purata termasuk pe

/
ukuhan
pemulihan
MP TING
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5

SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
SAINS KOMPUTER 5
BP SK SP PRESTASI TING
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.1 Menganalisis kes TP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP4 Membezakan undang-undang s

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.2 Mengenalpasti aktTP6 Menghasilkan folio digital l
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP3 Melakukan proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP4 Membezakan undang-undang s
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.3 Menjelaskan kepeTP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP1
penyulitan
Memberi (encryption)
contoh aktivitidan nyahsulit (decyption) data me
jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP3
penyulitan (encryption)
Melakukan dan nyahsulit (decyption) data me
proses penyulitan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP4
penyulitan (encryption)
Membezakan dan nyahsulit
undang-undang s (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP5
penyulitan (encryption) dan
Mencadangkan penambahbaikan nyahsulit (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.4 Melaksanakan TP6
penyulitan (encryption)
Menghasilkan dan
folio digital l nyahsulit (decyption) data me
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP3 Melakukan proses penyulitan

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im


TP4 Membezakan undang-undang s

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im


TP5 Mencadangkan penambahbaikan
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.5 Membincangkan im
TP6 Menghasilkan folio digital l

1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP1 Memberi contoh aktiviti jenay
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP2 Menerangkan contoh inovasi
1.0 Pengkomputeran 1.1 Komputer Dan Impak 1.1.6 Mengkaji undang-TP3 Melakukan proses penyulitan

2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.2 Menghasilkan ske TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.1.4 Menggunakan SQL untuk memanipulasi data:
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP5 Memberi justifikasi bilangan
(i) Sisip/Tambah
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.3 Membina pangkalTP6 Menghasilkan satu sistem p
2.1.4 (ii)
Menggunakan
Padam SQL untuk memanipulasi data:
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (i) Sisip/Tambah
(iii) Kemaskini TP1 Menyatakan keperluan mengh
2.1.4 (ii)
Menggunakan
Padam SQL untuk memanipulasi data:
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (i) Kemaskini
(iii) Sisip/Tambah TP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.1.4 (ii)
Menggunakan
Padam SQL untuk memanipulasi data:
(i) Kemaskini
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.4(iii) Sisip/Tambah TP3 Menunjukkan proses normaliz
Menggunakan
(ii) Padam SQL untuk memanipulasi data:
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (i) Sisip/Tambah
(iii) Kemaskini TP4 Mengenalpasti skema hubung
(ii) Padam
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (iii) Kemaskini TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.1.4 Menggunakan SQL untuk memanipulasi data:
(i) Sisip/Tambah
2.1.5(iii)
Menggunakan
(ii) Padam SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers Kemaskini TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.1.5 (i) GROUP-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
Menggunakan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii)GROUP-BY
ORDER-BY TP1 Menyatakan keperluan mengh
2.1.5 (i)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) TP2 Menerangkan lakaran ERD dan
(i) GROUP-BY
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.5 (ii)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk
TP3 Menunjukkan mendapatkan
proses normaliz semula data menggunaka
(i) GROUP-BY
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers
2.1.5 (ii)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
TP4 Mengenalpasti skema hubung
(i) GROUP-BY
2.1.5 (ii)
Menggunakan
ORDER-BY SQL SELECT untuk mendapatkan semula data menggunaka
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers
(i) GROUP-BY TP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers (ii) ORDER-BY TP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.6 Menggunakan fTP6 Menghasilkan satu sistem p
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP1 Menyatakan keperluan mengh
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP2 Menerangkan lakaran ERD dan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP3 Menunjukkan proses normaliz
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP4 Mengenalpasti skema hubung
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP5 Memberi justifikasi bilangan
2.0 Pangkalan Data Lan2.1 Bahasa Pertanyaan Bers2.1.7 Membina pangkalTP6 Menghasilkan satu sistem p
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.1 Menerangkan kepe
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.2 Menterjemah aturTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.3 Menggunakan pema
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.4 Menggunakan struk
TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.5 Menerangkan keleTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan stan
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
(i) procedurestanTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.6 Menggunakan
3.1.7 (ii)
Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien function TP1 Menyatakan keperluan mengi
(i) procedure
3.1.7 Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
(ii)
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan atur cara dengan
TP2 Melakar menggunakan:
carta alir bagi menu
(ii)
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
TP3 Membina atur cara menggunak
(ii)
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.7 (i) function
procedure
Meringkaskan atur cara dengan menggunakan:
TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) procedure
(i) function TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien (ii) function TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.8 Membina atur car TP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP1 Menyatakan keperluan mengi
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP2 Melakar carta alir bagi menu
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP4 Mengesan nilai pembolehuba
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.1 Bahasa Penskripan Klien3.1.9 Menghasilkan aturTP6 Menghasilkan atur cara penye
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.1 Menjelaskan fung TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.2 Menghasil dan men
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.3 Menggunakan BahTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.4 Menggunakan data
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.5 Menggunakan data
TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.6 Melakukan pengesTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.7 Membina (create) TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.8 Melaksanakan bebTP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.9 Membina daftar ( TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP1 Menyatakan kepentingan pel
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP2 Menerangkan keperluan kese
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP3 Membina atur cara menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP4 Menguji dan menentusahkan
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP5 Mencadangkan penambahbaika
3.0 Pengaturcaraan Be 3.2 Bahasa Penskripan Pela3.2.10 Menghasilkan a TP6 Mencipta atur cara kreatif
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.1 Mengkaji dan merTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.2 Mereka bentuk keTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.3 Membina laman wTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc
TP4 Membezakan peranan Bahasa
3.3.5 Menggunakan Bahasa Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.4 Menggunakan Casc TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (ii)
(i) Butang
3.3.4 Menggunakan pilihan
PengesahanCasc
TP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.3.5 Menggunakan Bahasadata Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
TP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.3.5 (i) PengesahanBahasa
Menggunakan data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan TP2 Menjelaskan keperluan reka
data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.3.5 Menggunakan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii)
(i) Kotak popup
Butang pilihan
Pengesahan TP3 Membina tapak web menggunak
data Penskripan Klien untuk membina laman web pen
3.3.5 Menggunakan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii)
(ii) Kotak
Butang popup
pilihan
TP4 Membezakan peranan Bahasa
(i) Pengesahan data
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popup
(ii) Butang pilihan
TP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif (iii) Kotak popupTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.6 Menggunakan BahTP6 Menghasilkan sebuah laman w
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP1 Menyatakan fungsi HTML da
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP2 Menjelaskan keperluan reka
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP3 Membina tapak web menggunak
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP4 Membezakan peranan Bahasa
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP5 Mencadangkan penambahbaik
3.0 Pengaturcaraan Be 3.3 Laman Web Interaktif 3.3.7 Menghasilkan sebTP6 Menghasilkan sebuah laman w
BP SK SP PRESTASI
MINGGU TOPIK STANDARD PEMBELAJARAN
1 1. Pola dan Jujukan 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan p
2 2. Pemfaktoran dan Pecahan Algebra 1.2.1 Menerangkan maksud jujukan.
3 3. Rumus Algebra 1.2.2 Mengenal pasti dan memerihal
4 4. Poligon 1.3.1 Membuat generalisasi tentang p
5 5. Bulatan 1.3.2 Menentukan sebutan tertentu b
6 6. Bentuk Geometri Tiga Dimensi 1.3.3 Menyelesaikan masalah yang m
7 7. Koordinat 2.1.1 Menerangkan maksud kembang
8 8. Graf Fungsi 2.1.2 Melaksanakan kembangan dua
9 9. Laju dan Pecutan 2.1.3 Mempermudahkan ungkapan a
10 10. Kecerunan Garis Lurus 2.1.4 Menyelesaikan masalah yang m
11 11. Transformasi Isometri 2.2.1 Menghubungkaitkan pendaraba
12 12. Sukatan Kecenderungan Memusat 2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algeb
13 13. Kebarangkalian Mudah 2.2.3 Menyelesaikan masalah yang m
14 2.3.1 Melaksanakan penambahan da
15 2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan
16 2.3.3 Melaksanakan gabungan operas
17 3.1.1 Membentuk rumus berdasarkan
18 3.1.2 Menukar perkara rumus bagi su
19 3.1.3 Menentukan nilai suatu pembo
20 3.1.4 Menyelesaikan masalah yang m
21 4.1.1 Menghuraikan sifat geometri po
22 4.1.2 Membina poligon sekata mengg
23 4.2.1 Menerbitkan rumus hasil tamba
24 4.2.2 Membuat dan mengesahkan ko
25 4.2.3 Menentukan nilai sudut pedala
26 4.2.4 Menyelesaikan masalah yang m
27 5.1.1 Mengenal bahagian bulatan dan
28 5.1.2 Membina suatu bulatan dan ba
29 5.2.1 Menentusahkan dan menerang
30 (i) diameter ialah paksi simetri bulata
31 (ii) jejari yang berserenjang dengan p
32 (iii) pembahagi dua sama serenjang d
33 (iv) perentas yang sama panjang men
34 (v) perentas yang sama panjang adala
35 5.2.2 Menentukan pusat dan panjang
36 5.2.3 Menyelesaikan masalah yang m
37 5.3.1 Menentukan hubungan antara l
38 5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulata
39 5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan
40 5.3.4 Menyelesaikan masalah yang m
6.1.1 Membanding, membeza dan m
STANDARD KANDUNGAN 6.2.1 Menganalisis pelbagai bentanga
1.1 Pola 6.3.1 Menerbitkan rumus luas permu
1.2 Jujukan 6.3.2 Menentukan luas permukaan sf
1.3 Pola dan Jujukan 6.3.3 Menyelesaikan masalah yang m
2.1 Kembangan 6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu pri
2.2 Pemfaktoran 6.4.2 Menentukan isi padu prisma, si
2.3 Ungkapan Algebra dan Hukum Operasi Asas Aritmetik 6.4.3 Menyelesaikan masalah yang m
3.1 Rumus Algebra 7.1.1 Menerangkan maksud jarak ant
4.1 Poligon Sekata 7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antara
4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut Peluaran Poligon 7.1.3 Menentukan jarak antara dua ti
5.1 Sifat Bulatan 7.1.4 Menyelesaikan masalah yang m
5.2 Sifat Simetri Perentas 7.2.1 Menerangkan maksud titik teng
5.3 Lilitan dan Luas Bulatan 7.2.2 Menerbitkan rumus titik tengah
6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga Dimensi 7.2.3 Menentukan koordinat titik ten
6.2 Bentangan Bentuk Tiga Dimensi 7.2.4 Menyelesaikan masalah yang m
6.3 Luas Permukaan Bentuk Tiga Dimensi 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang m
6.4 Isi padu Bentuk Tiga Dimensi 8.1.1 Menerangkan maksud fungsi.
7.1 Jarak dalam Sistem Koordinat Cartes 8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan mem
7.2 Titik Tengah dalam Sistem Koordinat Cartes 8.2.1 Membina jadual nilai bagi fungs
7.3 Sistem Koordinat Cartes 8.2.2 Mentafsir graf fungsi.
8.1 Fungsi 8.2.3 Menyelesaikan masalah yang m
8.2 Graf Fungsi 9.1.1 Menerangkan maksud laju seba
9.1 Laju 9.1.2 Memerihal perbezaan antara la
9.2 Pecutan 9.1.3 Melaksanakan pengiraan yang m
10.1 Kecerunan 9.1.4 Menyelesaikan masalah yang m
11.1 Transformasi 9.2.1 Menerangkan maksud pecutan
11.2 Translasi 9.2.2 Melaksanakan pengiraan yang m
11.3 Pantulan 9.2.3 Menyelesaikan masalah yang m
11.4 Putaran 10.1.1 Memerihalkan kecuraman dan
11.5 Translasi, Pantulan dan Putaran sebagai Isometri 10.1.2 Menerbitkan rumus kecerunan
11.6 Simetri Putaran 10.1.3 Membuat generalisasi tentang
12.1 Sukatan Kecenderungan Memusat 10.1.4 Menentukan kecerunan suatu
13.1 Kebarangkalian Eksperimen 10.1.5 Menyelesaikan masalah yang m
13.2 Kebarangkalian Teori yang Melibatkan Kesudahan Sama Boleh Jadi 11.1.1 Memerihalkan perubahan ben
13.3 Kebarangkalian Peristiwa Pelengkap 11.1.2 Menerangkan idea kekongruen
13.4 Kebarangkalian Mudah 11.2.1 Mengenal translasi.
11.2.2 Memerihalkan translasi mengg
11.2.3 Menentukan imej dan objek b
11.2.4 Menyelesaikan masalah yang m
11.3.1 Mengenal pantulan
11.3.2 Memerihalkan pantulan meng
11.3.3 Menentukan imej dan objek b
11.3.4 Menyelesaikan masalah yang m
11.4.1 Mengenal putaran.
11.4.2 Memerihalkan putaran mengg
11.4.3 Menentukan imej dan objek b
11.4.4 Menyelesaikan masalah yang m
11.5.1 Menyiasat hubungan antara ke
11.5.2 Menerangkan hubungan antar
11.5.3 Menyelesaikan masalah yang m
11.6.1 Menerangkan simetri putaran.
11.6.2 Menentukan peringkat simetri
12.1.1 Menentukan mod, min dan me
12.1.2 Membuat kesimpulan tentang
12.1.3 Mengumpul data, membina da
12.1.4 Menentukan kelas mod dan m
12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan
12.1.6 Menentukan mod, min dan me
12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman te
13.1.1 Melaksanakan eksperimen keb
13.1.2 Membuat kesimpulan tentang
13.2.1 Menentukan ruang sampel da
13.2.2 Membina model kebarangkalia
13.2.3 Menentukan kebarangkalian s
13.3.1 Memerihalkan peristiwa pelen
13.3.2 Menentukan kebarangkalian p
13.4.1 Menyelesaikan masalah yang m
DARD PEMBELAJARAN
Mengenal dan memerihalkan pola pelbagai set nombor dan objek dalam kehidupan sebenar, dan seterusnya membuat rumusan tentang p
Menerangkan maksud jujukan.
Mengenal pasti dan memerihalkan pola suatu jujukan, dan seterusnya melengkapkan dan melanjutkan jujukan tersebut.
Membuat generalisasi tentang pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra.
Menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan jujukan.
Menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra.
Melaksanakan kembangan dua ungkapan algebra.
Mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan gabungan operasi termasuk kembangan.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra.
Menghubungkaitkan pendaraban ungkapan algebra dengan konsep faktor dan pemfaktoran, dan seterusnya menyenaraikan faktor bagi ha
Memfaktorkan ungkapan algebra dengan pelbagai kaedah.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pemfaktoran.
Melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran.
Melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran.
Melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran.
Membentuk rumus berdasarkan suatu situasi.
Menukar perkara rumus bagi suatu persamaan algebra.
Menentukan nilai suatu pemboleh ubah apabila nilai pemboleh ubah lain diberi.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.
Menghuraikan sifat geometri poligon sekata menggunakan pelbagai perwakilan.
Membina poligon sekata menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan
Menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon
Membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut peluaran poligon.
Menentukan nilai sudut pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon.
Mengenal bahagian bulatan dan menerangkan sifat bulatan.
Membina suatu bulatan dan bahagian bulatan berdasarkan syarat yang diberi.
Menentusahkan dan menerangkan bahawa
ameter ialah paksi simetri bulatan;
jari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan sebaliknya;
embahagi dua sama serenjang dua perentas bertemu di pusat bulatan;
erentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang; dan
erentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan sebaliknya.
Menentukan pusat dan panjang jejari bagi suatu bulatan melalui pembinaan geometri.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat simetri perentas.
Menentukan hubungan antara lilitan dan diameter bulatan, dan seterusnya mentakrifkan p dan menerbitkan rumus lilitan bulatan.
Menerbitkan rumus luas bulatan.
Menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkok, luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.
Membanding, membeza dan mengklasifikasikan bentuk tiga dimensi termasuk prisma, piramid, silinder, kon dan sfera, dan seterusnya me
Menganalisis pelbagai bentangan termasuk piramid, prisma, silinder dan kon, dan seterusnya melukis bentangan dan membina model.
Menerbitkan rumus luas permukaan kubus, kuboid, piramid, prisma, silinder dan kon, dan seterusnya menentukan luas permukaan bentu
Menentukan luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas permukaan bentuk tiga dimensi.
Menerbitkan rumus isi padu prisma dan silinder, dan seterusnya membentuk rumus piramid dan kon.
Menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera dengan menggunakan rumus.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk tiga dimensi.
Menerangkan maksud jarak antara dua titik pada satah Cartes.
Menerbitkan rumus jarak antara dua titik pada satah Cartes.
Menentukan jarak antara dua titik pada satah Cartes.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak antara dua titik dalam sistem koordinat Cartes.
Menerangkan maksud titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
Menerbitkan rumus titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
Menentukan koordinat titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Cartes.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem koordinat Cartes.
Menerangkan maksud fungsi.
Mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan.
Membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear, dan seterusnya melukis graf menggunakan skala yang diberi.
Mentafsir graf fungsi.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.
Menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa.
Memerihal perbezaan antara laju seragam dan laju tak seragam.
Melaksanakan pengiraan yang melibatkan laju dan laju purata termasuk penukaran unit.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju.
Menerangkan maksud pecutan dan nyahpecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa.
Melaksanakan pengiraan yang melibatkan pecutan termasuk penukaran unit.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan
1 Memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian, dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai n
2 Menerbitkan rumus kecerunan suatu garis lurus pada satah Cartes.
3 Membuat generalisasi tentang kecerunan garis lurus.
4 Menentukan kecerunan suatu garis lurus.
5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kecerunan garis lurus.
1 Memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek yang melalui transformasi, dan seterusnya menerangkan ide
2 Menerangkan idea kekongruenan dalam transformasi.
1 Mengenal translasi.
2 Memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi.
3 Menentukan imej dan objek bagi suatu translasi.
4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi.
1 Mengenal pantulan
2 Memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan.
3 Menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan.
4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan.
1 Mengenal putaran.
2 Memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan
3 Menentukan imej dan objek bagi suatu putaran.
4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran.
1 Menyiasat hubungan antara kesan translasi, pantulan dan putaran terhadap jarak antara dua titik pada objek dan imej, dan seterusnya m
2 Menerangkan hubungan antara isometri dan kekongruenan.
3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dan kekongruenan.
1 Menerangkan simetri putaran.
2 Menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu objek.
1 Menentukan mod, min dan median bagi suatu set data tak terkumpul.
2 Membuat kesimpulan tentang kesan perubahan suatu set data terhadap nilai mod, min dan median.
3 Mengumpul data, membina dan mentafsir jadual kekerapan bagi data terkumpul.
4 Menentukan kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul.
5 Memilih dan menjustifikasikan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk memerihal taburan suatu set data, termasuk set data
6 Menentukan mod, min dan median daripada perwakilan data.
7 Mengaplikasikan kefahaman tentang sukatan kecenderungan memusat untuk membuat ramalan, membentuk hujah yang meyakinkan da
1 Melaksanakan eksperimen kebarangkalian mudah, kekerapan berlakunya peristiwa/bilangan percubaan dan seterusnya menentukan nisb
2 Membuat kesimpulan tentang kebarangkalian eksperimen suatu peristiwa apabila bilangan cubaan cukup besar.
1 Menentukan ruang sampel dan peristiwa bagi suatu eksperimen.
2 Membina model kebarangkalian suatu peristiwa, dan seterusnya membuat perkaitan antara kebarangkalian teori dengan kebarangkalian
3 Menentukan kebarangkalian suatu peristiwa.
1 Memerihalkan peristiwa pelengkap dalam perkataan dan dengan menggunakan tatatanda set.
2 Menentukan kebarangkalian peristiwa pelengkap.
1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa.
nya membuat rumusan tentang pola.

ukan tersebut.

ya menyenaraikan faktor bagi hasil darab ungkapan algebra tersebut.

kan rumus lilitan bulatan.

on dan sfera, dan seterusnya menghuraikan sifat geometri prisma, piramid, silinder, kon dan sfera.
tangan dan membina model.
nentukan luas permukaan bentuk tersebut.

tib, jadual, graf dan persamaan.

an maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk.

dan seterusnya menerangkan idea padanan satu-dengan-satu antara titik-titik dalam transformasi.
bjek dan imej, dan seterusnya menerangkan isometri.

uatu set data, termasuk set data yang mempunyai nilai ekstrem.

entuk hujah yang meyakinkan dan membuat kesimpulan.


dan seterusnya menentukan nisbah

ian teori dengan kebarangkalian eksperimen.


TOPIK
1. Nombor Nisbah
2. Faktor dan Gandaan
3. Kuasa dua, Punca Kuasa dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran
5. Ungkapan Algebra
6. Persamaan Linear
7. Ketaksamaan Linear
8. Garis dan Sudut
9. Poligon Asas
10. Perimeter dan Luas
11. Pengenalan Set
12. Pengendalian Data
13. Teorem Pythagoras

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Integer
1.2 Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer
1.3 Pecahan positif dan pecahan negatif
1.4 Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif
1.5 Nombor nisbah
2.1 Faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar (FSTB)
2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil (GSTK)
3.1 Kuasa dua dan punca kuasa dua
3.2 Kuasa tiga dan punca kuasa tiga
4.1 Nisbah
4.2 Kadar
4.3 Kadaran
4.4 Nisbah, kadar dan kadaran
4.5 Perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan
5.1 Pemboleh ubah dan ungkapan algebra
5.2 Ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik
6.1 Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
6.2 Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah
6.3 Persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah
7.1 Ketaksamaan
7.2 Ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah
8.1 Garis dan sudut
8.2 Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang
8.3 Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang
9.1 Poligon
9.2 Sifat segi tiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segi tiga
9.3 Sifat sisi empat dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi empat
10.1 Perimeter
10.2 Luas segitiga, segiempat selari, lelayang dan trapezium
10.3 Perkaitan antara perimeter dan luas
11.1 Set
11.2 Gambar rajah Venn, set semesta, pelengkap bagi suatu set dan subset
12.1 Proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data, serta pentafsiran perwakilan data
13.1 Teorem Pythagoras
13.2 Akas Teorem Pythagoras
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer.
1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut
1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut tertib.
1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya membuat genera
1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat generalisasi tentang pendarab
1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi.
1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum Kalis Sekutuan dan Hukum
1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.
1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor.
1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.
1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengik
1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.
1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor.
1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif m
1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.
1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah
1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi.
1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah.
2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat, dan seterusnya membuat generalisasi tentang faktor.
2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterusnya mengungkapkan nombor tersebu
2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat.
2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor bulat
2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB.
2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat.
2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor bulat.
2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK.
3.1.1 Menerangkan maksud kuasa dua dan kuasa dua sempurna.
3.1.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna.
3.1.3 Menyatakan hubungan antara kuasa dua dan punca kuasa dua.
3.1.4 Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
3.1.5 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
3.1.6 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknologi.
3.1.7 Menganggar
(i) kuasa dua suatu nombor,
(ii) punca kuasa dua suatu nombor.
3.1.8 Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan
(i) punca kuasa dua nombor yang sama,
(ii) punca kuasa dua nombor yang berbeza
3.1.9 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.
3.2.1 Menerangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna.
3.2.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa tiga sempurna.
3.2.3 Menyatakan hubungan antara kuasa tiga dan punca kuasa tiga
3.2.4 Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
3.2.5 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
3.2.6 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi.
3.2.7 Menganggar
(i) kuasa tiga suatu nombor,
ii) punca kuasa tiga suatu nombor.
3.2.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
3.2.9 Menjalankan pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian dan gabungan operasi ter
4.1.1 Mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.
4.1.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian.
4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah.
4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar.
4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran
4.3.2 Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran
4.4.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi.
4.4.2 Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi
(i) nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti.
(ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti.
4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar.
4.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran, termasuk membuat anggaran.
4.5.1 Menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah.
4.5.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran.
4.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan pe
5.1.1 Menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusnya menyatakan sama ada pemboleh u
5.1.2 Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi.
5.1.3 Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat perkaitan dengan situasi yang ses
5.1.4 Mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan pekali yang mungkin bagi sebutan algeb
5.1.5 Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa.
5.2.1 Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra.
5.2.2 Membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra.
5.2.3 Mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan.
6.1.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut
6.1.2 Membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi, dan sebaliknya.
6.1.3 Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
6.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah
6.2.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut.
6.2.2 Membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi, dan sebaliknya.
6.2.3 Menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah.
6.2.4 Mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf.
6.3.1 Membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak d
6.3.2 Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah.
6.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah.
7.1.1 Membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra.
7.1.2 Membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan
(i) sifat akas dan transitif, songsangan terhadap penambahan dan pendaraban,
(ii) operasi asas aritmetik.
7.2.1 Membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian, dan sebaliknya.
7.2.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
7.2.3 Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah.
8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut.
8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggaran diperoleh.
8.1.3 Mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks, dan sudut putaran lengkap.
8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat.
8.1.6 Membina
(i) tembereng garis,
(ii) pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis,
(iii) garis serenjang kepada suatu garis lurus,
(iv) garis selari
dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.
8.1.7 Membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.
8.2.1 Mengenal pasti, menerangkan dan melukis sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang, termas
8.2.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi.
8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang.
8.3.1 Mengenal, menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
8.3.2 Mengenal, menerangkan dan melukis sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut pedalaman.
8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas linta
8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi.
8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar.
8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang
9.1.1 Menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon.
9.1.2 Melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel.
9.2.1 Mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segi tiga. Seterusnya mengkelaskan segi tiga berdasarka
9.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang
(i) hasil tambah sudut pedalaman,
(ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan,
(iii) hubungan antara sudut peluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan suatu segi tiga
9.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan segi tiga.
9.3.1 Menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi empat. Seterusnya mengkelaskan sisi empat berdasarkan sifat geom
9.3.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang
(i) hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi empat,
(ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi empat, dan
(iii) hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi empat selari.
9.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat .
9.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segi tiga dan sisi empat.
10.1.1 Menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur.
10.1.2 Menganggar perimeter pelbagai bentuk, seterusnya menilai ketepatan anggaran secara membandingkannya dengan nil
10.1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter.
10.2.1 Menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah.
10.2.2 Menerbitkan rumus luas segi tiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium berdasarkan luas segi empat tepat.
10.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga, segi empat selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-be
10.3.1 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang perkaitan antara perimeter dan luas.
10.3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas segi tiga, segi empat tepat, segi empat sama, segi empat s
11.1.1 Menerangkan maksud set.
11.1.2 Menghuraikan suatu set dengan menggunakan:
(i) perihalan,
(ii) penyenaraian, dan
(iii) tatatanda pembina set.
11.1.3 Mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakilkan hubungan tersebut dengan simb
11.1.4 Menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol.
11.1.5 Membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama, dan seterusnya membuat generalisasi
11.2.1 Mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set.
11.2.2 Mewakilkan
(i) hubungan suatu set dengan set semesta, dan
(ii) pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn.
11.2.3 Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set.
11.2.4 Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn.
11.2.5 Mewakilkan perkaitan antara set, subset, set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn.
12.1.1 Menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan
12.1.2 Mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan.
12.1.3 Membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data.
12.1.4 Menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lain yang sesuai serta memberi justifikasi.
12.1.5 Mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inferens atau ramalan.
12.1.6 Membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan kekeliruan
13.1.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegak.
13.1.2 Menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya menerangkan Teorem Pythagoras merujuk kepa
13.1.3 Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi
(i) sebuah segi tiga bersudut tegak.
(ii) gabungan bentuk geometri.
13.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras.
13.2.1 Menentukan sama ada suatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak dan memberi justifikasi berdasarkan akas Teorem
13.2.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras.
gan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.

uai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer.


t generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer.
gikut tertib operasi.
Hukum Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.

sitif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi.

positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.

bah mengikut tertib operasi.

alisasi tentang faktor.


mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana.
hagian dan gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

situasi harian.

ngan peratusan, pecahan dan perpuluhan.


enyatakan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah dengan memberi justifikasi

erkaitan dengan situasi yang sesuai.


yang mungkin bagi sebutan algebra.

persamaan tersebut
n atau situasi, dan sebaliknya.

persamaan tersebut.
n atau situasi, dan sebaliknya.
a pembolehubah.

kan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan linear serentak.
bagai kaedah.

amaan algebra.

garan diperoleh.
ks, dan sudut putaran lengkap.

ngkah pembinaan.
han pada garis bersilang, termasuk garis serenjang.

erkaitan dengan garis rentas lintang.


la nilai sudut lain diberi.

aris rentas lintang

ucu yang telah dilabel.


engkelaskan segi tiga berdasarkan sifat geometri.

uatu segi tiga


si empat berdasarkan sifat geometri

membandingkannya dengan nilai yang diukur.

an luas segi empat tepat.


ezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut.

t, segi empat sama, segi empat selari, lelayang, trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut

hubungan tersebut dengan simbol.

terusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set.

ngan gambar rajah Venn.

uatu perwakilan data.

eorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut.


tifikasi berdasarkan akas Teorem Pythagoras.
beri justifikasi
n linear serentak.