Anda di halaman 1dari 7

JENIS JENIS POLA & KEHENDAK SOALAN

1. Pola Perubahan
2. Pola Bandingan Analisis Data Format Bersama 4+0
3. Pola Umum Analisis Pengetahuan Format Berasingan 2+2
4. Pola Perubahan Bandingan @ 1+3

POLA PERUBAHAN

CLUE soalan - Ada perkataan perubahan/perkembangan/prestasi/aliran/trend/turun naik pada


soalan.

1. FORMAT BERSAMA (4 + 0)
A. Analisis Data
a. Jumlah keseluruhan + alasan bersama (AP) – Bil. tahun, 2 tahun dan ke atas
b. Pola meningkat + alasan bersama (AP) – Bil tahun, 2 tahun dan ke atas
c. Pola menurun + alasan bersama (AP) – Bil tahun, 2 tahun dan ke atas
d. Pola konsisten + format alasan (AP) – Bil tahun, 2 tahun dan ke atas
e. Pola tidak konsisten (samada naik turun /turun naik) + alasan bersama (AP)
Bil tahun, 3 tahun dan ke atas
f. Pola konsisten dan menurun/meningkat atau meningkat/menurun dan konsisten
+ alasan bersama (AP) - Bil tahun, 3 tahun dan ke atas

Pilih mana-mana 4 idea dari a hingga f hingga berdasarkan data dalam jadual/graf/carta

2. Format Berasingan (2 + 2 ) atau (1+3 – bila soalan berfokus kepada AP)


A. Analisis Data
a. Jumlah keseluruhan – Bil. tahun, 2 tahun dan ke atas
b. Pola meningkat – Bil tahun, 2 tahun dan ke atas
c. Pola menurun – Bil tahun, 2 tahun dan ke atas
d. Pola konsisten – Bil tahun, 2 tahun dan ke atas
e. Pola tidak konsisten (samada naik turun /turun naik) -Bil tahun, 3 tahun dan ke atas
f. Pola konsisten dan menurun/meningkat atau meningkat/menurun dan konsisten
- Bil tahun, 3 tahun dan ke atas

Pilih mana-mana 2 atau 1 idea dari a hingga f berdasarkan kehendak soalan dan data
dalam jadual/graf/carta

B. Analisis Pengetahuan (Bergantung kepada soalan – samaada pilih 2 atau 1. Jika


Format 2 +2 pilih 2 AP dan jika format 1 + 3 pilih 3 AP)
a. Langkah/cadangan
b. Punca/sebab
c. Kesan/resiko
POLA BANDINGAN

CLUE soalan - ada perkataan banding/berbanding/perbandingan/perbezaan pada soalan.

1. Format Bersama (4+0)

Analisis Data (bergantung kepada bentuk soalan dan jadual/graf/carta). Ia tidak


semestinya semua seperti di bawah)

a. Perbandingan dalam tahun (AD) (menegak – Clue soalan pada/bagi tahun/tempoh)


+ alas an bersama (AP)
Paling tinggi dan paling rendah setiap tahun/tempoh pada tahun – tahun/tempoh-
tempoh yang dinyatakan sebagai 1 idea

Walaubagaimana pun jika Clue pada/bagi tahun atau tempoh adalah untuk 1 tahun
atau 1 tempoh sahaja soalan berkemungkinan wujud dalam situasi perbandingan
menegak dan juga mendatar
Contoh
i. Perbandingan menegak: paling tinggi dan paling rendah untuk jumlah keseluruhan
+ alasan bersama (AP)
ii. Perbandingan menegak : paling tinggi dan paling rendah untuk sektor/bidang/isu
+ alasan bersama (AP)
iii. Perbandingan mendatar : jumlah keseluruhan antara sektor/isu/bidang tertentu
Yang mana lebih besar/tinggi dalam tahun yang sama + alasan bersama (AP)
iv. Perbandingan mendatar : negara/bahagian/komuniti/kaum mana lebih besar
dalam sektor/isu2/bidang tertentu + alasan bersama (AP)

b. Perbandingan antara tahun (AD) (mendatar – Clue soalan antara tahun) + alasan
bersama (AP)
i. Perbandingan antara tahun iaitu yang mana lebih besar + alasan bersama (AP)
Ii. Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun + alasan bersama (AP)
Iii. Paling tinggi antara tahun-tahun/tempoh-tempoh yang dinyatakan sebagai 1 idea
+ alasan bersama (AP)
iv. Paling rendah antara tahun-tahun/tempoh-tempoh yang dinyatakan sebagai idea
berasingan +alasan bersama (AP)

c. Perbandingan antara tahun AD (mendatar – Clue soalan dari tahun) + alasan


bersama (AP)
Paling tinggi antara tahun-tahun/tempoh-tempoh yang dinyatakan dan paling rendah
antara tahun-tahun/tempoh-tempoh yang dinyatakan sebagai 1 idea + Alasan
bersama (AP)
 ( 1 perenggan)
2. Format Berasingan (2AD + 2AP)/ (1AD + 3AP bila soalan berfokus pada AP)

 Format 2 +2 pilih 2 AP dan jika format 1 + 3 pilih 3 AP)

A. Analisa Data (bergantung kepada bentuk soalan dan jadual/graf/carta). Ia tidak


semestinya semua seperti di bawah) – Pilih mengikut kesesuaian soalan

a. Perbandingan dalam tahun/tempoh (AD) (menegak – Clue soalan pada/bagi tahun)


-Paling tinggi dan paling sedikit setiap tahun/temph pada tahun – tahun/tempoh-
tempoh yang dinyatakan sebagai 1 idea (1 perenggan)

Walaubagaimana pun jika Clue pada/bagi tahun atau tempoh adalah untuk 1 tahun
atau tempoh sahaja soalan berkemungkinan wujud dalam situasi perbandingan
menegak dan juga mendatar
Contoh
i. Perbandingan menegak : paling tinggi dan paling rendah untuk jumlah keseluruhan
ii. Perbandingan menegak : paling tinggi dan paling rendah untuk sector/bidang/isu
iii.Perbandingan mendatar : jumlah keseluruhan antara sector/isu/bidang.
Yang mana lebih besar dalam tahun yang sama
iv.Perbandingan mendatar : negara/bahagian/komuniti/kaum mana lebih besar
dalam sektor/isu/bidang tertentu

b. Perbandingan antara tahun/tempoh (mendatar – Clue soalan antara tahun)


- Perbandingan yang mana lebih besar/banyak antara tahun
- Perbandingan jumlah keseluruhan antara tahun
- Paling tinggi antara tahun-tahun/temph-tempoh yang dinyatakan
- Paling rendah antara tahun-tahun/tempoh-tempoh yang dinyatakan

c. Perbandingan antara tahun (mendatar-Clue soalan dari tahun)


- Paling tinggi antara tahun-tahun/tempoh yang dinyatakan dan paling rendah
antara tahun-tahun/tempoh-tempoh yang dinyatakan sebagai 1 idea
(* 1 perenggan)

B. Analisis Pengetahuan (Bergantung kepada soalan)


a. Langkah/cadangan
b. Punca/sebab
c. Kesan/resiko
POLA PERUBAHAN BANDINGAN

CLUE Soalan - Ada perkataan perubahan/perkembangan/prestasi/arah aliran pada soalan. Semua


data menunjukkan pola meningkat atau semua data menunjukan pola menurun.

1. Format bersama (4+0)


A. Analisis Data
 Semua data meningkat
a. Jumlah keseluruhan + alasan bersama (AP)
b. Pola meningkat + alasan bersama (AP)
c. Meningkat paling banyak + alasan bersama (AP)
d. Meningkat paling sedikit + alasan bersama (AP

 Semua data menurun


a. Jumlah keseluruhan + alasan bersama (AP)
b. Pola menurun + alasan bersama (AP)
c. Menurun paling banyak + alasan bersama (AP)
d. Menurun paling sedikit + alasan bersama (AP)

2. Format Berasingan (2AD +2AP)/(1AD + 3AP bila soalan berfokus kepada AP)

 Format 2 +2 pilih 2 AP dan jika format 1 + 3 pilih 1 AP)

A. Analisis Data
 Semua data meningkat
a. Jumlah keseluruhan
b. Pola meningkat
c. Meningkat paling banyak
d. Meningkat paling sedikit

B. Analisis Pengetahuan (Bergantung kepada soalan)


a. Langkah/cadangan
b. Punca/sebab
c. Kesan/resiko

 Semua Data menurun


A. Analisis Data
a. Jumlah keseluruhan
b. Pola menurun
c. Menurun paling banyak
d. Menurun paling sedikit

B. Analisis Pengetahuan (Bergantung kepada soalan)


a. Langkah/cadangan
b. Punca/sebab
c. Kesan/resiko
POLA UMUM

CLUE Soalan -Tiada perkataan perubahan/perbandingan/prestasi/aliran atau bandingan dalam


soalan. Terbahagi kepada 2.

POLA PERUBAHAN DAN POLA BANDINGAN - Jika jadual/carta/graf) 2 tahun ke atas

1. Format bersama (4+0), (2P+2B /3P +1B) * P = Pola Perubahan B = Pola Bandingan
A. Analisis Data

a. Jumlah keseluruhan + alasan bersama (AP)


b. Pola meningkat + alasan bersama (AP)
c. Pola menurun + alasan bersama (AP)
d. Pola konsisten + alasan bersama (AP)
e. Pola tidak konsisten + alasan bersama (AP)
f. Pola konsisten dan menurun/meningkat atau meningkat/menurun dan konsisten
+ alasan bersama (AP)
g. Pola bandingan + alasan bersama (AP)

2. Format Berasingan (2+2)/(1 +3 bila soalan berfokus kepada AP)


A. Analisis Data

a. Jumlah keseluruhan
b. Pola meningkat
c. Pola menurun
d. Pola konsisten
e. Pola tidak konsisten
f. Pola konsisten dan menurun/meningkat atau meningkat/menurun dan konsisten
g. Pola bandingan

B. Analisis Pengetahuan (Bergantung kepada soalan)


a. Langkah/cadangan
b. Punca/sebab
c. Kesan/resiko

POLA BANDINGAN (Jadual/graf/carta hanya menunjukkan 1 tahun sahaja)


1. Format Bersama (4+0)

A. Analisis Data Data (bergantung kepada bentuk soalan dan jadual/graf/carta). Ia


tidak semestinya seperti di bawah)

Walaubagaimana pun jika Clue pada/bagi tahun atau tempoh adalah untuk 1 tahun
atau 1 tempoh sahaja soalan berkemungkinan wujud dalam situasi perbandingan
menegak dan juga mendatar
Contoh
i. Perbandingan menegak : Paling tinggi dan paling rendah untuk jumlah
keseluruhan + alasan bersama (AP)
ii. Perbandingan menegak : Paling tinggi dan paling rendah untuk sektor/bidang/isu
+ alasan bersama (AP)
iii. Perbandingan mendatar : Jumlah keseluruhan antara sektor/isu/bidang.
Yang mana lebih besar dalam tahun yang sama + alasan bersama (AP)
iv. Perbandingan mendatar : negara/bahagian/komuniti/kaum mana lebih besar
dalam sektor2/isu2/bidang tertentu + alasan bersama (AP)

2. Format Berasingan (2 + 2) dan ( 1 + 3 jika soalan fokus kepada AP)

A. Analisa Data (bergantung kepada bentuk soalan dan jadual/graf/carta). Ia tidak


semestinya seperti di bawah

Walaubagaimana pun jika Clue pada/bagi tahun atau tempoh adalah untuk 1 tahun
atau tempoh sahaja soalan berkemungkinan wujud dalam situasi perbandingan
menegak dan juga mendatar
Contoh
i. Perbandingan menegak : paling tinggi dan paling rendah untuk jumlah keseluruhan

ii. Perbandingan menegak : paling tinggi dan paling rendah untuk sektor/bidang/isu
tertentu.

iii.Perbandingan mendatar : jumlah keseluruhan antara sektor/isu/bidang tertentu.


Yang mana lebih besar @ banyak?

iv.Perbandingan mendatar : negara/bahagian/komuniti/kaum mana lebih besar


@banya dalam sektor2/isu2/bidang tertentu.

B. Analisis Pengetahuan (Bergantung kepada soalan)


a. Langkah/cadangan
b. Punca/sebab
c. Kesan/resiko

Disediakan oleh
Napi Bin Ab Kadir
SMK Cherang Ruku
Pasir Puteh
Kelantan