Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Sai@SKT6
2018

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESENIAN LELAKI : ____ / ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH MINGGU 4 / KHAMIS / 24 JANUARI 2019 PEREMPUAN : ____ / ____ orang
JUMLAH : ____ / ____ orang
KELAS 2 BESTARI KEHADIRAN
TIDAK HADIR :
MASA 8.40 am – 10.10 am
BIDANG PEMBELAJARAN AKU SIHAT
STANDARD Tajuk: Kami suka makan sayur
KANDUNGAN KOMPONEN SENI VISUAL: Lukisan Garis Di Sana, Garis Di Sini
1.1 Bahasa Seni Visual
STANDARD 2.1 Kemahiran Seni Visual
PEMBELAJARAN 3.1 Penghasilan karya kreatif
4.1 Penghayatan Karya Seni

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN/ Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang menggambar berdasarkan:
KRITERIA KEJAYAAN i) Garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian yang ada pada lukisan.

1. Guru mengedarkan kertas lukisan kepada murid.


2. Murid menyediakan perlatan melukis dan mewarna.
3. Murid diberi 8 keping gambar sayur.
AKTIVITI PEMBELAJARAN & 4. Murid menggunakan garis- garis menyambungkan garisan membentuk objek.
PEMUDAHCARAAN (PdPc) 5. Murid mewarna mengikut warna yang sebenar.
6. Murid membuat buku skrap.
7. Murid diberi kelebihan makan sayur sebagai penutup.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai