Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 2-12

PR2 RPP

SULIT INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG PENILAIAN
REFLEKSI PERTENGAHAN PRAKTIKUM

IPG Kampus

Nama Pelajar No.K/P

Ambilan Pengkhususan

Fasa Praktikum Fasa 1 Fasa 2

Sekolah

Tarikh Masa

Kelas Yang Diajar Mata Pelajaran Hari Masa Jumlah waktu Seminggu

Jumlah waktu
Mata Pelajaran
Seminggu
Unit Beruniform Kelab/Persatuan Permainan

RUMUSAN UNTUK PRAKTIKUM KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP

Petunjuk Tahap (Sila bulatkan angka yang berkenaan) Tahap 20% 40%

Tahap 1 : Lemah (Gagal) 1 0.0 – 9.9 0.0 – 19.9

Tahap 2 : Memuaskan (Lulus) 2 10.0 – 11.9 20.0 – 23.9

Tahap 3 : Baik (Kepujian) 3 12.0 – 14.9 24.0 – 29.9

Tahap 4 : Cemerlang (Cemerlang) 4 15.0 – 17.9 30.0 – 35.9

Tahap 5 : Amat cemerlang (Amat Cemerlang) 5 18.0 – 20.0 36.0 – 40.0


KOMPONEN ASPEK TAHAP ULASAN
 Pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IPG yang diaplikasi
di sekolah.
(A)
1 2 3 4 5
LIPUTAN DAN  Pengetahuan dan kemahiran baharu yang diperolehi

KANDUNGAN Markah A
 Ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan.
(40%) ( / 40)
 Komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah

 Analitik
(B)
 Kritis dan Kreatif 1 2 3 4 5
KUALITI
PEMBENTANGAN  KBAT Markah B

(20%) ( /20)
 Pemikiran Reflektif
 Susun atur dan kekemasan
(C) 1 2 3 4 5
ORGANISASI  Koheren
Markah C
MAKLUMAT  Jelas
(20%) ( /20)
 Ilustrasi

 Kemahiran bahasa
1 2 3 4 5
(D)
KOMUNIKASI  Intonasi suara Markah D
(20%)
 Kejelasan ( /20)

JUMLAH MARKAH ( /100)

..........................................................................................................
Tandatangan Pensyarah Penyelia
(Nama: )

Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai