Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEMA /BAB 1 : KELAS TARIKH


MATA PELAJARAN : Nombor Nisbah
Matematik TOPIK/TAJUK : MASA HARI
1.1 Integer
NILAI MURNI : HUBUNGAN RENTASAN KURIKULUM :
RASIONAL Kreatif dan inovasi
ASPIRASI MURID
PENGETAHUAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN ETIKA DAN IDENTITI NASIONAL
BERFIKIR MEMIMPIN DWIBAHASA KEROHANIAN

OBJEKTIF Murid boleh:


PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenalpasti nombor positif & nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.
1.1.2 Mengenal & memerihal integer
1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor & membuat perkaitan antara nilai integer
dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.
1.1.4 Membanding & menyusun integer mengikut tertib.

1.1.1 Mengenalpasti nombor positif & nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.
STANDARD 1.1.2 Mengenal & memerihal integer
PEMBELAJARAN / HASIL 1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor & membuat perkaitan antara nilai integer
PEMBELAJARAN dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor.
1.1.4 Membanding & menyusun integer mengikut tertib.

Pada akhir sesi pdpc, murid boleh:


KRITERIA KEJAYAAN 1.1.1 Membezakan antara nombor positif & nombor negatif.
1.1.2 Membezakan antara integers dan bukan integer.
1.1.3 menyusun dengan betul 2 daripada 3 soalan berkaitan mewakilkan integers pada
garis nombor.
1.1.4 menyusun integers dengan betul mengikut tertib menaik atau menurun.

KONSEP/PERBENDAHARAAN KATA UTAMA BAHAN BANTU BELAJAR/SUMBER

Buku teks, buku rujukan dan buku kerja


PENGLIBATAN 1. Pelajar diminta untuk memberi contoh nombor positif &
( 5 minit ) nombor negatif.
PEMULA 2. Pelajar diminta untuk mengenalpasti tentang integer &
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDACARAAN

menyertakan sekali contoh.

PENERANGAN 1. Pelajar diterangkan bagaimana integer disusun dalam garis


( 10 minit ) nombor & menyusun integers mengikut tertib menaik atau
menurun.
PENEROKAAN 1. Pelajar diberi beberapa contoh soalan beserta jalan
( 15 minit ) penyelesaian soalan tersebut.
AKTIVITI
UTAMA
PENGEMBANGAN 1. Pelajar dibahagikan kepada kumpulan.
( 15 minit ) 2. Setiap kumpulan akan dibahagikan soalan berkaitan
integers untuk diselesaikan.
3. Pembentangan hasil perbincangan akan menggunakan
kaedah “Gallery Walk”.

PENILAIAN / 1. Murid diberi latihan berdasarkan tajuk yang dibincangkan


PENTAKSIRAN pada hari ini.
( 10 minit )
PENUTUPAN / 1. Guru meminta murid membuat nota mengenai isi pelajaran
PENUTUP RUMUSAN yang dipelajari pada hari ini.
( 5 minit )
2. Guru membuat rumusan akhir mengenai isi pelajaran yang
dipelajari pada hari ini.

PEMULIHAN PENGUKUHAN PENGGAYAAN


TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID

PENCAPAIAN OBJEKTIF

KEKUATAN

REFLEKSI
KELEMAHAN

PANDUAN /RUJUKAN PdPC AKAN


DATANG