Anda di halaman 1dari 1

ASAH KEMAMPUAN

1. SEDERHANAKANLAH BENTUK-BENTUK BERIKUT INI.


A. √48
B. √150
C. √1000
D. √300
3
E. √432
3
F. √64

ASAH KEMAMPUAN
SEDERHANAKAN BENTUK BERIKUT.

a. √27 +√12-√300
b. √8 -√20+√50-√80
c. √75-√48+√28
d. √24-√150-√54+√600
e. √9+√200-√72

ASAH KEMAMPUAN

SEDERHANAKAN PERKALIAN BENTUK AKAR BERIKUT.

a. 4√7 .3√28
b. 5(3√5 + √50
c. (√5 + √5 − √6)
d. (√28- √12 )(2√7 + 2√3