Anda di halaman 1dari 3

Pengertian Bilangan dan Macam-Macam

Bilangan
Bilangan adalah kumpulan angka yang menempati urutan dari sebelah kanan
sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Sedangkan
pengertian bilangan menurut wikipedia yaitu suatu konsep matematika yang
dipergunakan untuk pencacahan serta pengukuran.

Simbol dan lambang yang dipakai untuk mewakili suatu bilangan disebut dengan
angka atau lambang bilangan. Didalam matematika, konsep bilangan selama
bertahun-tahun lamanya telah diperluas meliputi bilangan nol, bilangan negatif,
bilangan rasional, bilangan irasional, serta bilangan kompleks.

Baca Juga

 Cara Menghitung Persen Dengan Cepat, Disertai Rumus dan Contoh Soal
 Pengertian Bilangan Komposit Beserta Contohnya Lengkap
 Faktor, Faktor Prima, Faktorisasi Prima

Macam-macam Bilangan

1. Bilangan Cacah
Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah
1 dengan bilangan setelahnya.
contoh : 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
2. Bilangan Asli
Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1.
contoh : 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya.

3. Pecahan Biasa
Pecahan biasa adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam a/b, dengan a dan
b merupakan bilangan bulat dan b ≠ 0. Bilangan a disebut dengan pembilang
sedangkan bilangan b disebut dengan penyebut.
contoh : 7/3, 1/3, 5/66

4. Bilangan Bulat
Bilangan bulat adalah himpunan bilangan bulat negatif, bilangan nol dan
bilangan bulat positif.
contoh : ...., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, .....

5. Bilangan Prima
Bilangan prima adalah seluruh bilangan asli yang hanya mempunyai faktor
pembagi satu dan bilangan itu sendiri atau bilangan yang hanya dapat dibagi
oleh 1 dan bilangan itu sendiri.
contoh : 2, 3, 5, 7, 11,....

6. Bilangan Komposit
Bilangan komposit adalah seluruh bilangan asli kecuali 1 dan tidak termasuk
dalam bilangan prima.
contoh : 4, 6, 8, 9, 10,.....

7. Bilangan Rasional.
Bilangan rasional adalah semua bilangan yang dinyatakan dalam bentuk a/b,
dengan a dan b merupakan anggota bilangan bulat serta b ≠ 0.

8. Bilangan Irasional
Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk
a/b, dengan a dan b merupakan anggota bilangan bulat serta b ≠ 0. merupakan
kebalikan bilangan rasional.

9. Bilangan Riil
Bilangan riil adalah merupakan gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan
irasional.

10. Bilangan Desimal


Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai bentuk ciri ciri antar bilangan
dipisahkan dengan tanda koma sebanyak satu.

11. Bilangan Pangkat


Bilangan pangkat adalah bilangan yang dihasilkan dari mengalikan sebuah
bilangan beberapa kali.
12. Bilangan Imajiner
Bilangan Imajiner atau yang dikenal dengan bilangan khayal adalah bilangan
yang memiliki sifat i2 = −1 . Dengan kata lain, bilangan tersebut memiliki akar
negatif.
Contoh : I = { i, 4i, 5i, ….. }

13 . Bilangan Kompleks
Bilangan kompleks ialah bilangan yang dinotasikan oleh a+bi , dimana a dan b
ialah bilangan riil, dan i ialah suatu bilangan imajiner dimana i 2 = −1. Bilangan
riil a disebut juga bagian riil dari bilangan kompleks, dan bilangan real b disebut
bagian imajiner. Bila dalam satu bilangan kompleks, nilai b ialah 0, jadi bilangan
kompleks itu menjadi sama juga dengan bilangan real a.

Untuk contoh, 3 + 2i merupakan bilangan kompleks dengan bagian riil 3 dan


bagian imajiner 2i.

14. Bilangan Genap


Bilangan Genap adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2n dan
bilangan itu habis dibagi dengan bilangan 2.
Contoh: {2, 4, 6, 8, 10, 12, ….}

15. Bilangan Ganjil


Bilangan Ganjil adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk 2n – 1 dan
tidak habis dibagi dengan bilangan 2.
Contoh: {-3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, … }

16. Bilangan Nol


Bilangan 0 adalah satu angka kosong (0) untuk mewakili angka di angka.
Peranan terpenting angka 0 ialah menjadi identitas untuk bilangan real, bulat,
dan aljabar yang lain.

17. Bilangan Negatif


Bilangan negatif ialah suatu bilangan yang mempunyai nilai minus (-) atau
negatif.
Contoh: { dan seterusnya -5, -4, -3, -2, -1 }

Demikianlah sekelumit uraian mengenai pengertian bilangan dan macam macam


bilangan, Semoga bermanfaat bagi pembaca semua.