Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN


Semester 4 Tahun 2

MPU3081
KOKURIKULUM PERSATUAN

TUGASAN PROJEK INDIVIDU

NAMA PELAJAR
NUR SYAZWANI BT MOHD ZUKRI

ANGKA GILIRAN
2015232340014

NO. KAD PENGENALAN


950122-11-5236

KUMPULAN/ UNIT
BNK (A)

NAMA PENSYARAH
EN RIZAM BIN ZAMRI

TARIKH SERAHAN
15 MAC 2017
SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA BESUT,
22300 KUALA BESUT,
BESUT, TERENGGANU

KERTAS KERJA PENUBUHAN


PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK
SK KUALA BESUT
1.0 PENGENALAN
Penubuhan persatuan sains dan matematik merupakan suatu inisiatif kearah
pembinaan dan pembentukan individu sebagai insan yang aktif bukan sahaja dari aspek
kurikulum malahan dari aspek kokurikulum. Ia juga selari dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK) dalam melahirkan murid – murid yang sihat dari segi jasmani, rohani,
emosi, intelek dan juga sosial. Penubuhan persatuan ini pada dasarnya adalah untuk
mewujudkan minat murid-murid terhadap matapelajaran Sains dan Matematik. Dengan
menyertai persatuan ini, murid-murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang
bermanfaat pada masa lapang.

2.0 RASIONAL
Sains dan Matematik merupakan matapelajaran teras bagi setiap murid. Matapelajaran
ini amat sukar dan kurang diminati oleh murid-murid. Dengan adanya aktiviti kokurikulum
seperti ini, pembelajaran matapelajaran Sains dan Matematik akan lebih berkesan dan
dapat menarik minat murid berdasarkan aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan.

3.0 MATLAMAT PERSATUAN


Memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi dan minat mereka
secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek
seterusnya menjadikan Persatuan Sains dan Matematik sebagai wadah penting dalam
membentuk modal insan yang berkompeten selaras dengan matlamat Wawasan 2020
yang menjadi teras pembangunan kemajuan negara Malaysia.

4.0 Visi
Menjadikan Persatuan Sains dan Matematik sebagai persatuan yang aktif,
berkemampuan melahirkan murid yang mendapat pencapaian terbaik dalam
matapelajaran Sains dan Matematik.

5.0 Misi
5.1 Mengadakan aktiviti-aktiviti persatuan yang berfaedah dan menyeronokkan.
5.2 Menggalakkan ahli-ahli bergerak aktif menyertai dan memberi kerjasama sepanjang
aktiviti dijalankan.
5.3 Mewujudkan hubungan rapat dan mesra antara ahli-ahli persatuan.
6.0 OBJEKTIF PERSATUAN
6.1 Meningkatkan minat murid terhadap matapelajaran Sains dan Matematik
6.2 Memberi kesedaran kepada murid mengenai keseronokkan matapelajaran Sains dan
Matematik.
6.3 Memupuk semangat kerjsama dan berdaya saing dalam diri murid
6.4 Meningkatkan pencapaian dan prestasi murid dalam matapelajaran Sains dan
Matematik

7.0 KEAHLIAN
7.1 Murid - murid Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Kuala Besut

8.0 PENGISIAN PROGRAM DAN AKTIVITI PERSATUAN


8.1 Lawatan ke Petrosains
8.2 Explorace Sains
8.3 Minggu Sains
8.4 Pameran Sains
8.5 Explorace Matematik
8.6 Minggu Sudoku

9.0 SUMBER KEWANGAN


9.1 Sumber kewangan Persatuan Sains dan Matematik ialah dari yuran pendaftaran
persatuan yang akan dikenakan kepada semua pelajar yang menyertai kelab ini. Yuran
pendaftaran dikenakan sebanyak RM3.00 setiap individu.

10.0 AHLI JAWATANKUASA PENAJA

Guru Penasihat : En. Rosli bin Hamid


Pengerusi : Mohd Zarmizi Bin Abdul Rahman
Setiausaha:Nur Syazwani Binti Mohd Zukri

Ahli :
Suzita Binti Shafie
Hasruzi Binti Husin
Mohd Fauzi Bin Chik
11.0 KELULUSAN PENUBUHAN

Disediakan oleh,

……………………………………………..
(NUR SYAZWANI BT MOHD ZUKRI)
Setiausaha

Persatuan Sains dan Matematik

SK Kuala Besut

Diluluskan oleh,

…………………………………….
( TUAN HASHIM BIN ABDULLAH )

Guru Besar

SK Kuala Besut.
PROSEDUR PENUBUHAN PERSATUAN

Langkah 1 : Mewujudkan Jawatankuasa Penaja dan kertas kerja

Dalam menubuhkan sesebuah persatuan di sekolah, jawatankuasa penaja sangat penting


untuk merangka sesuatu persatuan yang baharu seperti Persatuan Sains dan Matematik.
Jawatankuasa penaja ini merupakan penggerak bagi permulaan penubuhan persatuan yang
dianggotai sekurang-kurangnya 7 orang ahli. Jawatankuasa penaja terdiri daripada beberapa
jawatankuasa seperti pengerusi, setiausaha dan selebihnya sebagai ahli. Pengerusi menjadi
tunjang utama dalam menggerakkan ajk penaja dan setiausaha berperanan dalam
penyediaan kertas kerja penubuhan persatuan. Setelah Jawatankuasa penaja dibentuk,
mesyuarat jawatankuasa penaja perlu dilakukan untuk membincangkan perkara-perkara
berkaitan dengan penubuhan Persatuan Sains dan Matematik, matlamat dan objektif,
peraturan-peraturan, perlembagaan, keahlian, senarai aktiviti dan sebagainya. Setiap
perbincangan yang dilangsungkan akan direkodkan bagi tujuan pendokumentasian.
Pelaksanaan skop tugas hasil mesyuarat adalah mengikut jawatankuasa masing-masing.
Kertas kerja penubuhan Persatuan Sains dan Matematik akan disediakan oleh setiausaha
dan diserahkan kepada Guru Besar bersama surat permohonan menubuhkan Persatuan
Sains dan Matematik untuk mendapatkan kelulusan. Maklum balas berkenaan kelulusan
permohonan adalah setelah mendapat surat rasmi kelulusan permohonan penubuhan
daripada Guru Besar.

Langkah 2 : Mesyuarat AJK penaja dan perlantikan penasihat

Mesyuarat penubuhan persatuan diadakan bersama ahli-ahli sebaik sahaja permohonan


diluluskan untuk memutuskan dan mengesahkan perlembagaan dan peraturan-peraturan,
senarai aktiviti atau program dan senarai ahli jawatankuasa yang akan melaksanakan skop
tugasan masing-masing sehingga ke tarikh Mesyuarat Agung pertama. Setelah mesyuarat
dijalankan, permohonan rasmi pengesahan penubuhan Persatuan Sains dan Matematik SK
Kuala Besut perlu dilaksanakan dengan menghantar surat rasmi kepada Guru Besar. Surat
pengesahan penubuhan daripada Guru Besar menandakan bahawa Persatuan Sains dan
Matematik tersebut boleh bergerak dengan aktif sebagai persatuan yang sah dan diiktiraf.
Apabila persatuan tersebut mendapat kelulusan dan pengesahan daripada Guru Besar, satu
surat perlantikan penasihat Persatuan Sains dan Matematik SK Kuala Besut diserahkan
kepada guru yang dipilih oleh Guru Besar dan mendapat persetujuan oleh ahli-ahli AJK
penaja.
Langkah 3 : Mesyuarat Agung

Setelah mendapat kelulusan tersebut, satu mesyuarat Agung akan diadakan bersama warga
sekolah. Satu notis pemberitahuan mesyuarat Agung diedarkan untuk memaklumkan
berkenaan mesyuarat tersebut sekurang-kurangnya 14 hari sebelum Mesyuarat Agung
tersebut dijalankan. Atur cara majlis Mesyuarat Agung adalah seperti berikut:

a. Ucapan alu-aluan pengerusi


b. Ucapan penasihat persatuan
c. Ucapan perasmian
d. Mesyuarat agung

Agenda bagi mesyuarat agung kali pertama :

 Perlantikan ahli jawatankuasa baharu dalam kalangan murid


i. Pengerusi
ii. Naib pengerusi
iii. Setiausaha
iv. Naib setiausaha
v. Bendahari
vi. Naib bendahari
vii. Ahli jawatankuasa (minimum 7 orang)
 Pembentangan dan perbahasan Perlembagaan (persetujuan/pindaan)
 Pernyataan dan penjelasan peraturan-peraturan
 Sumber kewangan persatuan
 Cadangan aktiviti
 Hal-hal lain
 Ucapan penangguhan

Segala maklumat mesyuarat telah direkodkan dalam bentuk minit mesyuarat sebagai
rujukan pada masa akan datang dan untuk mesyuarat agung yang seterusnya. Pengurusan
fail juga amat penting untuk menyimpan dokumen-dokumen penting persatuan yang terdiri
dariapada fail induk persatuan, fail setiausaha dan fail kewangan. AJK Penaja dibubarkan
setelah perlantikan ajk baharu bagi persatuan tersebut.

Langkah 4 : Pelaksanaan tugas

Ahli jawatankuasa persatuan yang dilantik dalam mesyuarat agung perlu mengadakan
mesyuarat sesama ahli bagi membincangkan pelaksanaan Persatuan Sains dan Matematik.
Setiap ahli melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diberi sebaiknya.
CARTA ALIR PROSES PENUBUHAN PERSATUAN

Membentuk Jawatankuasa Penaja

Mengadakan mesyuarat peubuhan


persatuan

Penyediaan kertas kerja, perlembagaan


dan undang-undang kecil persatuan

Menyerahkan kertas kerja kepada Guru


Besar untuk mendapatkan kelulusan

Lulus

Prosedur surat menyurat

MESYUARAT AGONG

Pembubaran jawatankuasa penaja dan


perlantikan jawatankuasa baru

Minit mesyuarat
Rujukan

Hamid Abdullah. (2005). Mesyuarat agung. Kuala Lumpur: BAKTI.

Persatuan Perpustakaan Malaysia. (1900). Mesyuarat agung - Persatuan Perpustakaan

Malaysia. Kuala Lumpur: Author.

Suhailah, I. (2011). Menyertai persatuan sekolah. Kelantan: Pustaka Sukses.

Universiti Teknologi Malaysia. (2007). Mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif bil 10: Minit

mesyuarat dan kertaskerja.

Utusan, & Malaysia. (2013). Persatuan Pesara UUM ditubuh. Utusan Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai