Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Kokurikulum

Unit Beruniform : Pengakap Kanak-kanak

Tarikh : 6 Ogos 2019 (Selasa)

Masa : 2.00 petang – 3.00 petang

Tajuk : Istiadat Laung Agung

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui gelaran “AKELA” dalam istiadat laung agung

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Psikomotor : Melaksanakan pergerakan dalam istiadat laung agung
2. Kognitif : Mengingat dan mematuhi arahan-arahan dalam istiadat laung agung
3. Afektif : Meningkatkan keyakinan diri melalui istiadat laung agung

Nilai : Kerjasama, Dedikasi, Toleransi, Mematuhi Arahan Yang Diberikan

Bahan Bantu Mengajar : Video, Komputer riba, Pembesar suara, Gambar, Tape, Tagging ahli PKK.
LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
PEMBELAJARAN

Permulaan 1. Pengenalan tajuk aktiviti yang akan 1. Guru menayangkan satu video klip kepada Fasa Permulaan
(5 minit) dijalankan murid-murid.
Strategi :
2. Guru menyoal murid tentang isi kandungan Hubungkait
video klip tersebut.
BBM :
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi -Video
pelajaran pada hari ini. -Komputer riba
-Pembesar suara

Langkah 1 Aktiviti 1 1. Guru menunjukkan gambar kedudukan semasa Fasa Perkembangan


(15 minit) Pendedahan kedudukan ahli serta Laung Agung.
arahan yang diberikan dalam Istiadat BBM :
Laung Agung. 2. Murid didedahkan dengan pergerakan- -Gambar
pergerakan dan arahan yang terdapat dalam -Tape
Laung Agung. -Tagging ahli PKK

3. Guru akan menerangkan semua pergerakan Nilai:


sambil diikuti oleh perlakuan murid. -Mematuhi arahan

4. Guru memberitahu arahan apa yang perlu


dilakukan secara beransur-ansur.

5. Guru memilih seorang daripada ahli pengakap


untuk dijadikan sebagai Akela.

Langkah 2 Aktiviti 2 1. Murid diminta berada secara berselerak. Fasa Kemuncak


(25 minit) Pengendalian aktiviti Laung Agung
2. Murid yang dilantik menjadi Akela akan TKP:
menjerit PEK, PEK, PEKKK sebanyak 3 kali. -Kinestetik
-Interpersonal
3. PKK akan menyahut panggilan Akela
'Pek!!!!!!!!!!!' sambil berlari mengelilingi Akela Nilai:
membentuk bulatan kecil yang rapat. -Dedikasi
-Toleransi
4. Akela mendepakan tangan untuk menandakan
arahan kepada PKK membuat bulatan besar.
PKK lantas memegang tangan membuat bulatan
besar mengikut sekawan.

5. Bila bulatan telah tersedia, Akela menjatuhkan


tangan dan diikuti oleh PKK.

6. Akela mengangkat tangan dari dari bawah ke


paras bahu sambil diikuti oleh PKK yang
mengangkat tumit.

7. Akela turunkan tangan dan rapatkan ke peha,


PKK mencangkung dengan kedua-dua belah
tangan mencecah ke tanah, kepala diangkat dan
terus berteriak 'Akela, Kita Buat Habis Baik'.

8. Sebaik sahaja perkatan Baik dilaungkan, Akela


mencabar seorang PKK. PKK tersebut lantas
bangun tegak dalam keadaan sedia dan
mencabar dengan hormat kepada Akela ‘Kamu
Buat Habis Baik?'

9. PKK bangun serentak dan memberi hormat


kepada Akela dan terus menjawab: ‘Kami Buat
Habis Baik.'

10. Akela membalas hormat, PKK tidak


menjatuhkan tangan mereka sehingga Akela
selesai membalas hormat.
11. Istiadat diteruskan dengan :

- Persetiaan Pengakap
- Bacaan doa
-Tepuk terima kasih

12. Ketua sekawan bertugas membuat laporan


kepada Akela dan meminta untuk melaksanakan
tugas-tugas lain.

Penutup 1.Persembahan murid 1. Murid akan melakukan Istiadat Laung Agung Fasa Penutup
(15 minit) ringkas di hadapan guru.
2.Guru memberi komen tentang Kemahiran
persembahan murid. 2.Guru memberi penerangan dan memberikan -Membuat kesimpulan
komen apa yang perlu dibaiki dalam
3. Refleksi persembahan laungan agung mereka. Nilai
- Suara Akela perlu lebih lantang. -Kerjasama
- Keseragaman pergerakan.

3. Guru membuat rumusan pendek tentang aktiviti


yang dijalankan dan penerapan nilai.