Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama : Amar Muzzamil Bin Ridzuan No. KP : 970415035529


Kelas :
Mata Pelajaran :
Tarikh : Hari : Masa :
Tajuk :

KUMPULAN CEMERLANG LEMAH


Nama murid 1.
1.

Standard
kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

Kriteria i) i)
Kejayaan

Pengetahuan
sedia ada
Isi pelajaran

Penggabungjalinan mata pelajaran :


Elemen merentas kurikulum :
Kemahiran berfikir :

Nilai murni :
Unsur terapi :
Bahan sumber :

LANGKAH CEMERLANG LEMAH


Set induksi
(± 5 minit)

Langkah 1 Interaksi Pengajaran


(± 15 minit)

Catatan:

BBM:
KB:
Nilai:
Terapi:
Langkah 2 Latihan Bertulis
Pengukuhan
(± 15 minit)

Catatan:
BBM:
KB :
Terapi: Catatan:
Nilai: BBM:
KB:
Terapi:
Nilai :

Langkah 3 Pengukuhan Latihan Bertulis


(± 20 minit) 1.

Catatan: Catatan:
BBM: BBM:
KB: KB :
Nilai : Nilai:

Penutup Peneguhan Kognitif


(± 5 minit)

Peneguhan Sosial.

Refleksi:

Ulasan guru pembimbing:


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ulasan pensyarah penyelia:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________