Anda di halaman 1dari 1

BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN

KEKUATAN/ KELEBIHAN
PERANCANGAN/ PELAKSANAAN SESI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

KELEMAHAN/ KEKURANGAN
PERANCANGAN/ PELAKSANAAN SESI PENGAJARAN PEMBELAJARAN

CADANGAN MENGATASI KELEMAHAN/ KEKURANGAN


(HASIL PEMBELAJARAN)

Disemak oleh Guru Pembimbing Disahkan oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

Tarikh : Tarikh :