Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL (KSSR)


TAHUN 3

1. Mata pelajaran Pendidikan Moral


2. Kelas 3 Zamrud
3. Tarikh 8 Oktober 2018
4. Masa 8.15 pagi – 9.15 pagi
5. Bilangan murid Seorang
6. Tema Saya dan sekolah
7. Tajuk Membantu warga sekolah
8. Standard kandungan 2.1 Memberi bantuan kepada warga sekolah
9. Standard 2.1.1 Menyatakan cara membantu warga sekolah.
pembelajaran 2.1.2 Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah.

10. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


 Perasaan: Menyatakan sekurang-kurangnya dua cara
membantu warga sekolah.
 Penaakulan: Menyebut sekurang-kurangnya dua kepentingan
membantu warga sekolah.
 Perlakuan: Menjelaskan satu cara membantu warga
sekolah.
11. Pengetahuan sedia Murid-murid pernah bersikap baik hati pada diri dan keluarga
ada
12. Pengabungjalinan Sivik dan kewargenagaraan, muzik, matematik.
mata pelajaran
13. Nilai sampingan Kejujuran, hormat menghormati,
14. Bahan bantu 1. Magic Card
mengajar 2. Komputer riba
3. Pin bowling
4. Gelung
5. Duit ‘reward’
6. Magic box
7.
15. Pentaksiran Aktiviti cantuman di laman web Padlet.com
16. Elemen merentas i. Bahasa: menggunakan bahasa pengantar yang betul
kurikulum ii. Nilai murni: Penerapan nilai-nilai murni sampingan
iii. Kreativiti: menjana idea
17. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa
“Station to Go”
Set Induksi 1. Di setiap sudut di dalam kelas, EMK:
(5 minit) Magic Card terdapat beberapa stesen Bahasa,
aktiviti yang perlu dilakukan kreativiti
oleh murid.
dan inovasi,

2. Stesen yang pertama, murid BBM:


diminta untuk melihat ‘show’ -Belon
magic card yang dilakukan -Pin
Definisi baik hati
oleh guru.
 “Baik hati” bermaksud
kepekaan terhadap
3. Sebelum itu, murid diminta
perasaan dan kebajikan
untuk memilih wang yang
diri sendiri dan orang lain
dengan memberi terdapat pada cawan kertas.
bantuan serta sokongan Di dalam cawan kertas
moral secara tulus tersebut terdapat berlainan
ikhlas. jumlah wang ‘reward’.

4. Wang tersebut diguna kerana


setiap kali murid hendak
bermain, murid perlu
membayar wang tersebut
kepada guru. Jika murid
berjaya pada setiap
permainan maka wang akan
dikembalikan. Jika murid tidak
berjaya, murid akan diberi
pilihan untuk mendapatkan
peluang atau membiarkan
sahaja wang tersebut diambil.

5. Murid diminta untuk


6.

7. Terdapat satu perkataan


‘toleransi’ dalam belon
tersebut.

8. Guru memberikan pin supaya


belon tersebut dipecahkan
oleh murid

9. Murid membaca perkataan


tersebut bersama-sama
dengan guru.

10. Guru menerangkan nilai yang


akan dipelajari pada hari ini.
Video
Langkah 1 1. Stesen yang kedua, guru
(20 minit) memaparkan klip video tentang
tolerasi antara kaum.

2. Murid diminta menonton video


tersebut.
Kaedah:
Individu.
3. Murid perlu mengenal pasti
sikap toleransi yang ada pada
Kandungan video: BBM:
video.
-Komputer
1. Seorang pelajar meminta riba
maaf kerana bersikap 4. Guru memberi beberapa
kepingan gambar dan -Pembesar
kasar dengan rakannya. Suara
2. Dua orang pelajar cina mengaitkannya dengan video
tersebut. -Kepingan
bersifat perkauman dan
gambar
tidak memberi kertas
kepada rakannya yang 5. Membuat rumusan tentang
aktiviti tersebut dan ke stesen EMK:
kaum melayu. -Teknologi
3. Seorang rakan seterusnya.
Maklumat
berbangsa melayu tidak dan
menjaga hati rakan yang Komunikasi
berbangsa india. (TMK)
4. Seorang rakan
berbangsa cina tidak
mahu berkawan dengan
bangsa lain.
5. Kesemua rakan-rakan
kelas meminta maaf dan
menghormati rakan-
rakan yang berlainan
bangsa.

Kepingan gambar

“Pistol tembak!”
Langkah 2 1. Murid diberikan pistol mainan Kaedah:
(15 minit) berserta peluru getah. Didik Hibur

2. Board digantung di satu sudut BBM:


dan murid perlu menembak -Pistol
peluru sehingga terkena pada mainan
board tersebut. -Board
-Kepingan
3. Pada board tersebut terdapat soalan
nombor yang mewakili soalan-
soalan yang akan diberikan
kepada murid.
4. Setiap nombor mewakili soalan
yang aras mudah, sederhana
dan tinggi.

5. Murid perlu menjawab soalan.


Sekiranya betul, guru akan
Soalan: memberi hadiah sebagai
1. Pernahkah kamu meminta peneguhan kepada murid,
maaf pada rakan-rakan? malah jika murid gagal
2. Berikan satu contoh sikap menjawab soalan, murid akan
toleransi? dikenakan denda oleh guru.
3. Berikan dua kebaikan sikap
toleransi di sekolah? 6. Guru membuat rumusan
4. Ramalkan apa yang akan tentang aktiviti yang telah
terjadi jika kamu tidak dilakukan dan murid dikhendaki
meminta maaf atas ke stesen seterusnya.
kesalahan yang telah
dilakukan?
5. Saya bersyukur kawan saya
selalu memarahi saya. Betul
atau salah?
6. Saya berasa gembira
apabila melihat murid
bergaduh dengan penjual
makanan di kantin. Betul
atau salah?
7. Tunjukkan nilai murni
toleransi sekiranya kamu
dimarahi oleh guru?
8. Alex menjerit pada kamu
kerana dia tidak mahu
mendengar arahan kamu.
Adakah betul perbuatan Alex
itu?

Langkah 3 Lembaran kerja 1. Murid diberi lembaran kerja. Kaedah:


(15 minit) Individu
2. Guru membimbing murid
membaca pernyataan yang
diberikan.
BBM:
3. Murid dikhendaki bulatkan -Lembaran
pada sikap toleransi di sekolah. kerja

4. Guru memberikan pujian dan


membuat rumusan aktiviti yang
telah dilakukan.
Penutup sosial.
Penutup Kaedah:
(5 minit) 1. Di stesen terakhir, murid Individu
Lirik lagu; diminta untuk bersama-sama
menyanyikan lagu “toleransi” Kemahiran
Kita mesti, kita mesti dengan guru. Generik:
Amalkan, amalkan Kemahiran
Nilai toleransi, nilai toleransi 2. Guru merumuskan aktiviti merumus
Di sekolah di sekolah. pembelajaran pada hari
Kita mesti, kita mesti tersebut.
Amalkan, amalkan
Nilai toleransi, nilai toleransi 3. Guru menegaskan nilai
Di sekolah di sekolah. toleransi yang perlu ada pada
dalam diri murid.

Ulasan guru pembimbing/pensyarah:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pernahkah kamu meminta Berikan satu contoh sikap Berikan dua kebaikan
maaf pada rakan-rakan? toleransi? sikap toleransi di sekolah?

Ramalkan apa yang akan Saya berasa gembira


terjadi jika kamu tidak Saya bersyukur kawan apabila melihat murid
meminta maaf atas saya selalu memarahi bergaduh dengan penjual
kesalahan yang telah saya. Betul atau salah? makanan di kantin. Betul
dilakukan? atau salah?

Alex menjerit pada kamu


Tunjukkan nilai murni kerana dia tidak mahu
toleransi sekiranya kamu mendengar arahan kamu.
dimarahi oleh guru? Adakah betul perbuatan
Alex itu?

TOLERANSI