Anda di halaman 1dari 6

http://www.fadhilza.com/2011/07/teknik-dzikir-pernapasan/dzikir-pernapasan-asmaulhusna.

html

DZIKIR PERNAPASAN ASMAUL HUSNA


BY FADHIL ZA · JULY 28, 2011
Banyak cara berdzikir yang diajarkan para guru, ustadz, kyai dan ulama baik secara
berjama’ah maupun seorang diri. Kendala utama dalam melakukan kegiatan dzikir seorang
diri adalah mengantuk, merasa bosan dan kaki kram atau semutan ketika terlalu lama duduk
berdzikir. Salah satu kegiatan dzikir yang kami sampaikan disini dan dapat
dikerjakan seorang diri adalah dzikir dengan membaca asmaulhusna sebagai dianjurkan
Allah dalam surat al A’raaf 180

Hanya milik Allah asmaulhusna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut


asmaulhusna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran
dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa
yang telah mereka kerjakan. (Al A’raaf 180)

Allah menganjurkan kita untuk berdo’a dan memohon padaNya dengan menyebut
Asmaulhusna. Do’a dan dzikir dengan asmaulhusna ini sangat banyak menfaatnya dalam

kehidupan sehari hari. Doa dan dzikir asmaulhusna dapat digunakan untuk pembentukan
karakter, menghilangkan berbagai sifat buruk dan tercela, membentuk pribadi yang taqwa,
kuat dan tangguh menghadapi berbagai masalah kehidupan, membuka jalan untuk mendapat
kemuliaan, kekuasaan, rezeki , kesuksesan, kesehatan, dan kemenangan .
Untuk mengatasi rasa kantuk , bosan dan kram pada kaki akibat terlalu lama duduk maka
dzikir dilakukan didalam hati dengan tehnik tertentu. Rasa kantuk diatasi dengan tehnik
pengolahan nafas, dan untuk mencegah kram atau semutan dilakukan dengan merubah posisi
duduk beberapa kali selam melaksanakan dzikir. Teknik pengolahan nafas juga bermanfaat
untuk meningkatkan konsentrasi ketika berdzikir sehingga terhindar dari rasa kantuk dan
bosan.
Contoh pelaksanaan dzikir Asmaulhusna dengan pengolahan nafas adalah sebagai berikut

DZIKIR dengan kalimat “ YA RAHMAN “


Ambil sikap duduk bersila, dengan kaki disilangkan satu dengan lainnya
Tarik nafas panjang ….kemudian hembuskan sebanyak tiga kali
Tarik nafas panjang secara perlahan-lahan sambil membaca “Ya rahman” berulang ulang
didalam hati. Tahan nafas selama mungkin sambil tetap membaca “Ya Rahman “ di Dalam
hati
Hembuskan nafas perlahan sambil membaca do’a : “Ya Allah ya Rahman , Engkaulah Tuhan
yang maha Pengasih hamba mohon cinta kasihmu ya Allah, birohmatika ya arhamarrohimiin
irhamna, irhamna, irhama….”
Setelah paru paru kosong sempurna, kembali pada langkah pertama, tarik nafas perlahan
sambil membaca “ya Rahman “ didalam hati.
Demikian terus dilakukan sebanyak lima kali.
Lanjutkan dengan Asmaulhusna kedua “DZIKIR YA RAHIIM”
Rubah sikap duduk bersila dengan kaki kanan dihimpitkan diatas kaki kiri
Tarik nafas panjang perlahan lahan sambil membaca “ Ya Rahim “ didalam hati. Tahan
selama mungkin sambil masih tetap membaca “ya Rahim”. Hembuskan perlahan –lahan
sambil membaca do’a : Ya Allah ya Rohim , Engkaulah Tuhan yang maha penyayang penuh
kasih sayang, hamba mohon kasih sayang dariMu ya Allah, birohmatika ya arharmar
rohimiin, irhamna…irhamna…irhamna “
Demikian seterusnya sebanyak lima kali
Seterusnya dengan cara yang sama bisa dilanjutkan dengan asmaulhusna yang lain seperti
YA MALIK, YA QUDDUS, YA SALAM, YA MU’MIN, YA MUHAIMIN , YA AZIZ, YA
JABBAR, YA MUTAKABBIR……DST. Doa yang dibaca disesuaikan dengan
Asmaulhusna yang dibaca.
Misalnya untuk meminta kekuasaan, jabatan, kemuliaan dan lain lain baca “Ya Malik”
Untuk membuka Rezeki dibaca YA RAZAK, YA FATTAH, YA MUGHNI
Untuk perlindungan dan pertolongan dibaca YA AZIZ, YA JABBAR, YA QOHHAR, YA
ADZIM
Dengan metode diatas insya Allah kita tahan berdzikir sampai lama tanpa merasa letih
mengantuk, bosan dan kram atau semutan pada kaki. Kalimat Asmaulhusna dibaca ketika
menarik dan menahan nafas, ketika menghembuskan nafas baca do’a yang sesuai dengan
kalimat asmaulhusna yang dibaca. Berikut beberapa contoh do’a yang dibaca mengiringi
bacaan dzikir Asmaulhusna.

DO’A DAN DZIKIR ASMAULHUSNA


1. Baca ya Rohman ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas
baca do’a sebagai berikut: “ Ya Allah ya Rahman, Engkaulah Tuhan yang Maha
pengasih penuh cinta kasih, limpahkan rahmat dan cinta kasih-Mu bagi hamba dan
keluarga hamba didunia maupun akhirat. Ya Allah bi Rohmatika ya Arhamarrohimiin
…irhamna…irhamna…irhamna. “
2. Baca ya Rohim ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca
do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Rohiim, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih
penuh kasih sayang, hamba mohon rahmat dan kasih sayangMu, limpahkan rahmat dan
kasih sayang-Mu bagi hamba dan keluarga hamba di dunia dan akhirat. Ya Allah, bi
rohmatika ya Arhamar rohimin …irhamna ….irhamna ….irhamna.” Insya Allah kedua
kalimat asmaulhusna ini jika dibaca rutin akan menimbulkan aura kasih sayang didalam
keluarga, menghilangkan kebencian, pertengkaran, dendam dan suasana panas didalam
rumah tangga. Dalam pergaulan sehari hari dzikiir ini akan menimbul aura kasih –
sayang sehingga orang menaruh simpati, hormat dan sayang kepada orang yang
melakukan dzikir ini.
3. Baca ya Malik ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca
do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Malik, Engkaulah Raja yang berkuasa penuh
diseluruh penjuru langit dan bumi, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau
kehendaki dan Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Kau beri
kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Kau cabut kemuliaan dari siapa
yang Engkau kehendaki, ditangan Engkau segala kebajikan dan Engkau Maha kuasa
atas segala sesuatu “ . Kemudian ulangi menarik dan menahan nafas sambil membaca
ya Malik seperti yang sudah dilakukan tadi, ketika menghembuskan nafas baca do’a : “
Ya Allah ya Malik Engkaulah raja yang berkuasa penuh diseluruh penjuru langit dan
bumi, hamba mohon kekuasaan dan kerajaan dari sisiMu, jadikan hamba berkuasa
dibumiMu ini sebagaimana Engkau telah menjadikan orang sebelum hamba berkuasa.
Jangan kau cabut kekuasan dan kerajaan yang telah Kau berikan kepada hamba ya
Allah, jangan kau cabut kemualiaan yang telah kau berikan kepada hamba, ditangan
Engkau segala kebajikan, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu” (acuan do’a ini
adalah surat Ali imran 26 dan An Nur ayat 55) . Insya Allah dengan mewiridkan dzikir
ini Allah akan memberikan kekuasaan, jabatan, kerajaan (perusahaan), serta kemuliaan
dalam hidupnya. Allah juga akan memelihara kekuasaan, kerajaan, dan kemuliaan yang
telah dimiliki hingga akhir hayatnya.
4. Baca ya Quddus ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas
baca do’a sebagai berikut : “ ya Allah ya Quddus, Engkaulah Tuhan yang maha suci,
tidak ada yang bisa mendekatiMu melainkan orang yang bersih dan suci. Hamba
Mohon kepada Mu ya Allah tolong hamba membersihkan diri dari berbagai kotoran
dan penyakit di hati dan fikiran hamba. Bersihkan hati dan fikiran hamba dari berbagai
sifat buruk dan tercela ya Allah . Ganti semua keburukan hamba, yang hamba ketahui
maupun tidak hamba ketahui dengan kebaikan dari sisiMu ya Allah. Perkenankanlah
permohonan hamba ini ya Allah “. Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini kita akan
terpelihara dari berbagai penyakit hati seperti sombong, takabur, ria, ujub, dengki,
khianat, dusta, pemarah, gelisah, stress berkepanjangan dan Allah akan menukar semua
perasaan negatif itu dengan sifat takwa, tawakal, tawadhu, sabar, ridho, ikhlas, bahagia,
sejahtera dan sifat positif lainnya.
5. Baca ya Salam ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas baca
do’a sebagai berikut : “ Ya Allah , ya Salam Engkaulah yang memberi keselamatan
kepada siapa yang Engkau kehendaki, hamba mohon keselamatan hidup didunia dan
akhirat. Selamatkan hamba dari kesukaran kesempitan dan kegelapan
hidup, kesukaran, kesempitan dan kegelapan mati, kesukaran kesempitan dan
kegelapan di alam kubur, kesukaran kesempitan dan kegelapan dipadang mahsyar,
selamatkan hamba dari panasnya api nerakaMu ya Allah. Selamatkan hamba dari
jeratan tipu daya syetan yang menyesatkan, selamatkan hamba dari jeratan tipu daya
dunia yang melalaikan , perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah”. Insya Allah
dengan mewiridkan dzikir ini akan mendapatkan keselamatan dari berbagai bencana dan
mara bahaya yang menghadang dalam kehidupan didunia dan akhirat
6. Baca ya Mu’min ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas
baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Mu’min Engkaulah yang memberi
perlindungan dan rasa aman kepada siapa yang Engkau kehendaki. Hamba berlindung
kepadaMU ya Allah dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang hamba takuti, dari
bahaya dan kemudharatan apa-apa yang hamba cemasi, dari bahaya dan
kemudharatan apa-apa yang hamba kuatiri, dari bahaya dan kemudharatan apa-apa
yang hamba temui, dari bahaya dan kemudharatan apa-apa yang menghampiri hamba
yang terlihat maupun tidak terlihat , perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah “.
Insya Allah dengan mewiridkan dzikir ini kita akan dilindungi dari berbagai hal yang
kita cemasi, kuatiri, dan takuti juga dari berbagai hal yang kita temui atau mendatangi
kita yang terlihat maupun tidak terlihat. Semakin kuat rasa takut dan cemas yang kita
alami maka semakin kuat pula proteksi yang kita dapatkan.
7. Baca ya Muhaimin ketika menarik dan menahan nafas. Ketika menghembuskan nafas
baca do’a sebagai berikut : “ Ya Allah ya Muhaimin, Engkaulah yang menjaga dan
memelihara segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi. Hamba mohon padaMu ya
Allah jadikan hamba beserta keluarga hamba dalam penjagaan dan pemeliharaanMu.
Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah penuh dengan rohmat dan
berkahMU, perkenankanlah permohonan hamba ini ya Allah “ Insya Allah dengan
mewiridkan dzikir ini kita beserta keluarga akan tetap berada dalam penjagaan dan
pemeliharaan Allah dari berbagai hal buruk dan tidak menyenangkan. Insya Allah
didalam rumah tangga mendapat kedamaian dan ketentraman dijauhkan dari silang
sengketa dan kekalutan. Silahkan dikembangkan do’a seperti diatas untuk kalimat
asmaulhusna yang lain seperti ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Kholik….dst. Agar
kaki tidak semutan ketika berdzikir dianjurkan setiap merubah bacaan dzikir , sikap
duduk juga diubah pula, misalnya jika semula duduk bersila dengan kaki disilangkan
diubah menjadi bersila dengan kaki saling ditumpuk.

Manfaat Dzikir Asmaulhusna


Ada 99 nama Allah (Asmaulhusna ) yang disampaikan Rasulullah dalam beberapa hadist,
Dalam surat Al A’raaf 180 kita dianjurkan untuk berdo’a dengan menyebut asmaulhusna
tersebut. Do’a yang dapat disampaikan dengan menyebut Asmaulhusna sangat luas
mencakup berbagai aspek kehidupan didunia maupun akhirat. Dengan tehnik olah napas
seperti yang disampaikan diatas kita bisa berdo’a dengan menyebut asmaulhusna dalam
waktu yang lama dan konsentrasi penuh tanpa diganggu rasa kantuk, lelah, bosan atau kram.
Insya Allah orang yang melakukan kegiatan dzikir asmaulhusna ini akan mendapat manfaat
yang banyak dalam kehidupan sehari harinya, Allah menjamin semua do’a yang ditunjukan
pada-Nya dengan ikhlas dan sungguh sungguh.
Dzikir pernapasan Asmaulhusna dapat digunakan untuk membentuk karakter yang tangguh,
menghilangkan berbagai sifat buruk, proteksi diri dari berbagai bahaya dan bencana,
menjaga kesehatan, menyembuhkan berbagai penyakit fisik dan rohani, meraih sukses dan
keberuntungan, mendekatkan diri pada Allah, mengalahkan musuh, keselamatan hidup dunia
dan akhirat dan banyak lagi manfaat lainnya. Dzikir pernapasan Asmaulhusna ini juga dapat
meningkatkan daya tahan tubuh, sehat kuat dan prima sehingga tidak mudah diserang
berbagai penyakit. Jika karena sesuatu hal terkena benturan atau mendapat luka
pemulihannya juga bisa lebih cepat dari biasanya.
Dzikir Pernapasan Asmaulhusna tidak terkendala oleh rasa kantuk, bosan dan semutan,
semakin lama terasa semakin asik dan nikmat, badan terasa hangat dan penuh
energi. Menarik dan menghembuskan napas secara perlahan dan penahanan napas
menyebabkan kadar oxigen yang dihirup meningkat menjadi 4 (empat) kali lipat
dibanding kondisi normal. Energi yang dihirup akan mengalir keseluruh tubuh mengisi
tempat yang lemah dan kosong didalam jaringan tubuh, sehingga badan terasa hangat dan
penuh energi.
Teknik pengolahan napas pada saat membaca dzikir asmaulhusna, dapat meningkatkan
konsentrasi, sehingga fikiran dan perasaan fokus pada dzikir dan do’a yang dibaca. Dzikir
dan do’a yang dibaca akan meresap kedalam fikiran bawah sadar, hingga membentuk
kepribadian dan karakter sesuai dengan do’a yang dibaca. Do’a yang dibaca dengan sungguh
sungguh dan khusuk insya Allah tidak akan tertolak, inilah kekuatan utama dari dzikir
pernapasan asmaulhusna.
Bagi para pemula bukanlah hal mudah melakukan tehnik pernapasan seperti diatas, kapasitas
dan kemampuan paru paru yang masih rendah menyebabkan napas sering tersengal sengal.
Bagi yang sudah terlatih dan memiliki kapasitas dan kemampuan paru paru yang besar,
melakukan tehnik pernapasan seperti diatas tidaklah sulit. Untuk meningkatkan kapasitas
dan kemampuan paru paru bisa dilakukan dengan senam pernapasan dzikrullah seperti yang
diperagakan diblog ini. Dengan melatih jurus senam pernapasan dzikrullah kapasitas paru
paru akan meningkat, sehingga penarikan dan penahanan napas bisa dilakukan dengan
ringan dan mudah.
Bagi yang berminat mengikuti pelatihan senam pernapasan dzikrullah insya Allah bisa
mengikuti pelatihan yang kami adakan sesuai jadwal di blog ini.

Popularity: unranked [?]