Anda di halaman 1dari 8

SK SUNGAI KELAMAH RKTP

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN 2019

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 Alat bantu mengajar yang banyak dan mencukupi W1 Kekurangan guru opsyen yang berpengalaman
W2 Kekangan dari segi ICT
W3 Murid kurang cergas
W3 Murid kurang kemahiran PJK yang betul

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

01 Guru minor PJ dan bukan minor PJ berminat T1 Kekangan masa.


mengajar MP Pendidikan Jasmani Kesihatan T2 Murid tidak minat kemahiran dalam PJ
ANALISIS PERSEKITARAN PENDIDIKAN JASMANI&PENDIDIKAN KESIHATAN
SK SG KELAMAH 2019
DALAMAN
S-KEKUATAN (STRENGTH) W-KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1- Alat Bantu mengajar yang banyak dan W1- Kekurangan guru opsyen berpengalaman
mencukupi W2- kekangan dari segi penggunaan ICT
LUARAN

O-PELUANG (OPPORTUNITIES) STRATEGI S-O STRATEGI O-W

O1- Guru minor PJ dan bukan minor PJ S1,O1 O1,W2


berminat mengajar MP Pendidikan Jasmani Minat yang ada pada guru serta alat bantu Mengadakan perbincangan kaedah mengajar
Kesihatan mengajar yang mencukupi dapat menarik minat secara non formal mengenai perubahan
dan memudahkan kefahaman murid. kurikulum semasa

Menggalakkan guru menggunakan LCD di bilik


sukan dan dalam memberi gambaran jelas
kepada murid dalam memahami pdpC.

Menyebar luaskan bahan grafik dan video


mengenai kedah PdpC PJK menyeronokkan
(TGFU)
T-ANCAMAN/CABARAN STRATEGI S-T STRATEGI W-T
(THREATS/CHALLENGE)

T1 kekangan masa S1,C1 W2, T1


T2 Murid tidak minat kemahiran PJK 1. Proses pengajaran dan pembelajaran Pengajaran Menyeronokkan dan TGFU
mestilah menggunakan alatan dan
bahan yang telah disediakan di sekolah
supaya penggunaan masa lebih
efisyen.
2. Mengadakan perbincangan berkala
dan berkongsi mengenai kaedah pdpc
secara non formal.
PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK AMPANG PECAH 2014-2016

NKRA MeluaskanAksesKepadaPendidikanBerkualitidanBerkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Presekolah, LINUS, SekolahBerprestasiTinggidanTawaranBaru JPS/SJK-PS/01
BidangKeutamaan KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek Peratusmurid yang lulus subjek PJPK
SEKTOR/PPD/SEK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH
BIDANG/UNIT KURIKULUM

TERAS ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI SASARAN


STRATEGIK STRATEGIK TOV 2014 2015 2016

76% 80% 85% 87%


Kurangberminatde Menanamminatmurid Mengadakan program
ngansubjek PJPK melaluiaktiviti PJPK “PJPKitu BEST”

PEMBELAJARAN Menyediakanbahan Menggunakan ICT


MURID Bahan bantu bantu mengajar yang sebagaibahan bantu
mengajarterhad pelbagaibersesuaim mengajar Peratusmurid yang
engikuttopik lulus subjek PJPK

GURU DAN Kekurangan guru Melibatkan guru- Mengadakancarapeng


PEMIMPIN opsyen guru dalambengkel ajaran yang menarik,
SEKOLAH PJPK mudahdanberkesan
PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK AMPANG PECAH 2014-2016

NKRA MeluaskanAksesKepadaPendidikanBerkualitidanBerkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Presekolah, LINUS, SekolahBerprestasiTinggidanTawaranBaru JPS/SJK-PS/02
BidangKeutamaan KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
PPPM
KPI Peratusmurid yang lulus subjek PJPK
Pengarah/PPD/Sek
SEKTOR/PPD/SEK SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH
BIDANG/UNIT KURIKULUM
Strategi 1. Menanamminatmuridmelaluiaktiviti PJPK
2. Menyediakanbahan bantu mengajar yang pelbagaibersesuaimengikuttopik
3. Melibatkan guru-guru dalambengkel PJPK

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/ Kos/ KPI TOV Sasaran


Tempoh Sumber

1 MingguPJPK itu BEST Menyemaimin April – Mei RM 250


(Strategi 1) atmuridterhad 2014
MingguJomSihat, apsubjek Guru PJPK Ogos-
JomCergas PJPK September RM150 Peratusmurid
2 (Strategi 1) 2014 yang lulus 76% Muridtahap 2
Mendedahkan subjek PJPK
3 SegaknyaDia muridmengena Guru PJPK Mac - April
(Strategi 2 & 3) i program 2014 RM 200
Segak
PELAN OPERASI PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK AMPANG PECAH 2014-2016
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH JADUAL 3
Bidang/Unit KURIKULUM JPS/SJK-PS/03
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab KP PendidikanJasmani Dan PendidikanKesihatan
Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

NamaPenilai: TandatanganPenilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK AMPANG PECAH 2014-2016

Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH JADUAL 4


Bidang/Unit KURIKULUM JPS/SJK-PS/04
Bil Program TempohPelak TarikhPemantaua PenilaianKeberkesanan CatatanPenambahbaikan Catatan
sanaan n Program
1

NamaPenilai: TandatanganPenilai: Tarikh:


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN
PROGRAM PENDIDIKAN JASMANIDAN PENDIDIKAN KESIHATAN
SK AMPANG PECAH 2014-2016

MISI MembangunPotensiIndividuMelaluiPendidikanBerku VISI SekolahUnggulPenjanaGenerasiTerbilang JADUAL 5


aliti JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KAPAR INDAH
Bidang/Unit Kurikulum
SASARAN PRESTASI PrestasiSebenar
Matlamat/Objektif KPI TOV 2014 2015 2016 Inisiatif/Tindakan 2014 2015 2016 Catatan

Anda mungkin juga menyukai