Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL (KSSR)


TAHUN 3

1. Mata pelajaran Pendidikan Moral


2. Kelas 3 Zamrud
3. Tarikh 5 September 2018
4. Masa 2 waktu (60 minit)
5. Bilangan murid Seorang
6. Tema Saya dan sekolah
7. Tajuk Kerjasama Amalan Mulia
8. Standard kandungan 12.1 Memberikan kerjasama dalam menjayakan aktiviti di sekolah
9. Standard 12.1.1 Menyenaraikan aktiviti yang dilakukan bersama-sama di
pembelajaran sekolah
12.1.2 Menceritakan kebaikan bekerjasama di sekolah
10. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
 Perasaan: Menyatakan perasaan gembira apabila
berkerjasama di kelas.
 Penaakulan: Menyatakan satu tingkah laku bekerjasama di
sekolah.
 Kognitif: Menyatakan satu kepentingan apabila berkerjasama
di sekolah.

11. Pengetahuan sedia Murid-murid pernah berkerjasama dengan keluarga


ada
12. Pengabungjalinan Sivik, muzik
mata pelajaran
13. Nilai sampingan Bertolak ansur, bertanggungjawab, hormat menghormati, baik hati
14. Bahan bantu 1. Komputer
mengajar 2. Kepingan gambar
3. Kertas warna
4. Gam
15. Pentaksiran Lembaran kerja
16. Elemen merentas i. TMK: menggunakan aplikasi “Youtube”
kurikulum ii. Kreativiti: menjana idea membuat buku skrap.
17. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa
Klip video ‘‘Wonderpet’’
Set Induksi 1. Guru memaparkan klip EMK:
(5 minit) video lagu TMK; aplikasi
‘’Wonderpet”. ‘youtube’

2. Murid diminta bersama- BBM:


sama menyanyikan -komputer
Lirik: lagu. -pembesar
Kring! Kring! suara
Telefon, telefon berbunyi 3. Murid menerangkan
Telefon, kami datang tentang isi lagu
Telefon..telefon berbunyi tersebut untuk menjana
Ada haiwan dalam bahaya
idea murid
Ada haiwan dalam bahaya
Ada haiwan dalam bahaya di sana
Apa yang penting kerja sama 4. Guru mengaitkan lagu
Apa yang penting kerja sama dengan nilai yang akan
Wonderpets, wonderpets, kami dipelajari pada hari ini.
datang
Membantu anak haiwan dalam
kesusahan
Kami tak besar dan kami tak kuat
Bila bekerjasama semua jadi
mudah
Heyy.. wonderpets.. Yeyyyy
Definisi kerjasama
Langkah 1  “Kerjasama” bermaksud
(15 minit) kesediaan melakukan 1. Murid menonton klip video Pendekatan:
sesuatu untuk tentang semangat Analisis Nilai
kepentingan bersama kerjasama antara pasukan.
Kaedah:
Video Kerjasama Pasukan
2. Murid perlu mengenal pasti Individu.
aktiviti bekerjasama yang
ada pada video. BBM:
-Video
3. Murid perlu menceritakan Kerjasama
perasaan mereka ketika Pasukan.
melakukan aktiviti bersama -Kepingan
di sekolah dengan Gambar.
mengaitkan aktiviti yang
Kepingan gambar ada pada video yang telah
ditayangkan.

4. Murid diberikan beberapa


kepingan gambar

5. Murid memastikan
kepingan gambar tersebut
dan menyatakan aktiviti
bekerjasama berdasarkan
gambar yang diberikan

6. Guru mengaitkan video


tersebut dengan kepingan
gambar yang diberi.

Jigsaw puzzle
Langkah 2 1. Murid diminta untuk Kaedah:
(20 minit) bermain Jigsaw Puzzle Individu
yang telah disediakan.
BBM:
2. Kepingan Jigsaw puzzle -Kepingan
tersebut adalah Jigsaw Puzzle
menunjukkan gambar -Kertas warna
perlakuan nilai kerjasama. -Gam

3. Murid diminta untuk


menyelesaikan “jigsaw
puzzle” iaitu
mencantumkan kepingan
puzzle pada kertas warna
dan menyatakan perlakuan
tersebut serta kepentingan
apabila melakukan sikap
demikian.

4. Gambar seterusnya
diberikan untuk murid
selesaikan.

5. Murid diminta memilih dan


menyatakan kepentingan
apabila bersikap kerjasama

6. Guru membuat rumusan


tentang aktiviti yang telah
dilakukan.

Langkah 3 Lembaran kerja 1. Murid diberi lembaran Kaedah:


(15 minit) kerja. Individu

2. Guru membimbing murid


membaca pernyataan yang BBB:
diberikan. -Lembaran
kerja
3. Murid perlu mewarnakan
pada pernyataan yang
menunjukkan nilai
kerjasama.

4. Guru memberikan pujian


jika murid dapat
mengenalpasti nilai
kerjasama dengan betul.

Penutup Video “wonderpet” Kaedah:


(5 minit) Lirik: 1. Murid diminta menyanyi Individu
Kring! Kring! semula lagu Wonderpet.
Telefon, telefon berbunyi Kemahiran
Telefon, kami datang 2. Guru merumuskan aktiviti Generik:
Telefon..telefon berbunyi pembelajaran pada hari Kemahiran
Ada haiwan dalam bahaya
tersebut. merumus
Ada haiwan dalam bahaya
Ada haiwan dalam bahaya di sana 3. Guru menegaskan nilai
Apa yang penting kerja sama kerjasama yang perlu ada
Apa yang penting kerja sama pada dalam diri murid.
Wonderpets, wonderpets, kami
datang
Membantu anak haiwan dalam
kesusahan
Kami tak besar dan kami tak kuat
Bila bekerjasama semua jadi
mudah
Heyy.. wonderpets.. Yeyyy

Ulasan guru pembimbing/pensyarah:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Disayangi oleh guru Meringankan kerja

Dibenci oleh guru Mengeratkan hubungan antara rakan

Dipandang rendah oleh rakan