Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

-
23 Isnin 15/7/2019 4 UPM Sejarah
60 minit

TAJUK 5. Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

UNIT 8. Tokoh Terbilang

STANDARD KANDUNGAN 5.1 Tokoh- tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.


5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan
Melayu Melaka.
STANDARD PEMBELAJARAN
K 5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dan masyarakat.
Pada akhir PdPC murid akan dapat :
1. Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Melayu Melaka.
2. Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dan masyarakat.
KRITERIA Murid berjaya menyenaraikan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan
KEJAYAAN Kesultanan Melayu Melaka.
1. Murid ditunjukkan gambar tokoh-tokoh negarawan- Conoth: Perdana Menteri Malaysia.
2. Murid bersoal jawab berkaitan jawatan tokoh-tokoh tersebut dan memberi pendapat
tentang kepentingan mengenang jasa tokoh-tokoh terbilang. (PAK21)
3. Guru memaparkan carta jawatan-jawatan penting dalam pemerintahan Kesultanan
Melayu Melaka:
AKTIVITI  Bendahara
 Laksamana
PDPC
 Temenggung
 Shahbandar
4. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan seperti nama di atas. Setiap kumpulan mencari
tugas-tugas khas setiap tokoh tersebut dan mencatat dalam bentuk peta i-think.
5. Murid memilih wakil setiap kumpulan membentangkan hasil. (PAK21)
6. Murid merumuskan aktiviti pelajaran pada hari ini dengan bimbingan guru. (KBAT)
AKTIVITI PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran) Presentations (Persembahan)- berkumpulan.

BBB Gambar tokoh-tokoh.

KBAT Menilai PETA I-THINK Peta pokok

Nilai Murni Keberanian, kepimpinan, patriotisme


ELEMEN MERENTAS
Kemahiran Pemikiran Sejarah Membuat penjelasan
KURIKULUM
Dimensi Kewarganegaraan Berbangga dengan sejarah asal-usul negara kita

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 5 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Lembaran kerja.

KEHADIRAN : /

REFLEKSI / IMPAK ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


______ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana ________________________________________________