Anda di halaman 1dari 4

MINGGU : 31

HARI : SELASA
TARIKH : 3 SEPTEMBER 2019

Kelas 1 BIJAK
Masa 0740 – 0810
Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI
Bidang Pembelajaran Kelecek bola dengan tangan
Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek bola
Tajuk
menggunakan satu tangan.
Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.2, 5.3
Standard
1.4.8, 2.3.8, 5.2.1, 5.3.1
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat:-
1. Mengelecek bola berterusan menggunakan satu
tangan.
Objektif 2. Mengenal pasti pergerakan jari tangan semasa
Pembelajaran mengelecek.
3. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti
baru dalam Pendidikan Jasmani.
4. Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Bola getah saiz besar dan gelung.
Murid dapat melakukan kemahiran mengelecek bola
Penilaian P&P
menggunakan satu tangan.
Pada akhir pengajaran;

Refleksi

Kelas 1 BUDIMAN

1
MINGGU : 31
HARI : SELASA
TARIKH : 3 SEPTEMBER 2019

Masa 0810 – 0840


Mata Pelajaran PENDIDIKAN JASMANI
Bidang Pembelajaran Kelecek bola dengan tangan
Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek bola
Tajuk
menggunakan satu tangan.
Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.2, 5.3
Standard
1.4.8, 2.3.8, 5.2.1, 5.3.1
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat:-
1. Mengelecek bola berterusan menggunakan
satu tangan.
Objektif 2. Mengenal pasti pergerakan jari tangan semasa
Pembelajaran mengelecek.
3. Memperlihatkan rasa seronok melakukan
aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani.
4. Berkomunikasi secara berkesan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Bola getah saiz besar dan gelung.
Murid dapat melakukan kemahiran mengelecek bola
Penilaian P&P
menggunakan satu tangan.
Pada akhir pengajaran;

Refleksi

Kelas 5 BIJAK
Masa 1130 – 1200
Mata Pelajaran PENDIDIKAN KESIHATAN
Bidang Pembelajaran KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL
Tajuk PERHUBUNGAN
2
MINGGU : 31
HARI : SELASA
TARIKH : 3 SEPTEMBER 2019

Standard Kandungan 2.3


Standard
2.3.2
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Pembelajaran 1. Memahami peranan remaja dalam masyarakat.
1. Guru memberikan beberapa situasi kepada murid
contoh:
- Sekolah
- Kawasan perumahan/kampung
Aktiviti
- Surau/masjid
2. Murid menceritakan pengalaman berdasarkan
situasi tersebut.

Kreatif dan Inovatif


EMK
BBM Buku teks, buku tulis
Soalan (Bertulis atau lisan)
Penilaian P&P
Pada akhir pengajaran;

Refleksi

Kelas 1 BIJAK
Masa 1200-1230
Mata Pelajaran SAINS
Tema SAINS FIZIKAL
Tajuk BUMI
Standard Kandungan 9.1
Standard 9.1.1
Pembelajaran
Objektif Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Menyatakan sekurangnya 4 daripada 8 bentuk

3
MINGGU : 31
HARI : SELASA
TARIKH : 3 SEPTEMBER 2019

muka bumi.
2. Mengenalpasti dengan betul sekurangnya 4
daripada 8 bentuk muka bumi

1. Murid ditunjukkan dengan video keadaan


bumi.
2. Murid disoal berkenaan video tersebut.
3. Murid memerhatikan gambar pada buku teks.
4. Murid disoal berkenaan gambar tersebut.
Aktiviti 5. Murid berbincang dengan guru bentuk muka
bumi yang terdapat dalam gambar itu.
6. Murid membuat buku aktiviti mukAa surat 57-
58.
7. Murid membuat kesimpulan tajuk
pembelajaran hari ini.

EMK kreativiti, kemahiran berfikir


BBM buku teks, buku aktiviti, magnet, klip kertas.
Penilaian P&P

Refleksi

Anda mungkin juga menyukai