Anda di halaman 1dari 27

DZIKIR SETELAH SHALAT FARDHU

1. ‘Astaghfirullah 3 x.
Allaahumma ‘antassalam,
waminkassalam, tabarakta yaa
dzal jalaali wal ikraam.
“ Aku mohon ampunan kepada
Allah (3x). Ya Allah Engkau
adalah yang memberi
keselamatan, dan dariMu segala
keselamatan, Maha suci Engkau
Tuhan yang memiliki keagungan
dan kemuliaan.
2. Laa ilaaha illallaah wahdahu la
syarika lahu, lahul mulku wa lahul
hamdu, wa huwa alaa kulli
syay’in qadiir. Allaahumma laa
maaniha limaa ‘a’thayta walaa
mu’thiya limaa mana’ta walaa
yanfahu dzaljaddi minkaljaddu.
“Tidak ada Tuhan yang berhak di
sembah kecuali Allah semata,
tidak ada sekutu bagiNya. Hanya
milikNya kerajaan (semesta ini)
dan segala puji hanya bagiNya,
dan dia Maha kuasa atas segala
sesuatu. Ya Allah tidak ada yang
dapat menghalangi apa yang
Engkau berikan dan tidak ada
dapat meberi apa yang Engkau
halangi, dan kekayaan (serta
kedudukan) seseorang tidak
berguna untuk menghindari
hukuman (azab) dariMu.
3. Laa ilaaha illallaah wahdahu la
syarika lahu, lahul mulku wa lahul
hamdu, wa huwa alaa kulli
syay’in qadiir.Laa hawla wa laa
quwwata illa billah. Laa ilaaha
illallah, walaa na’budu illaa
‘iyyahu. Lahunni’matu
walahulfadlu,
walahyssyanaa’ulhasanu. Laa
ilaaha illallahmukhlishiyna
lahuddiyna, walawkarihal
kaafiruwna.
“Tidak ada Tuhan yang berhak di
sembah kecuali Allah semata,
tidak ada sekutu bagiNya. Hanya
milikNya kerajaan (semesta ini)
dan segala puji hanya bagiNya,
dan dia Maha kuasa atas segala
sesuatu. Tidak ada daya dan
kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah. Tidak ada
Tuhan yang berhak di sembah
kecuali Allah, Kami tidak
menyembah kecuali kepadaNya.
Nikmat dan karunia hanya
milikNya, dan sanjungan yang
baik hanya bagiNya.Tidak ada
Tuhan yang berhak di sembah
kecuali Allah. Kami memurnikan
ibadah hanya kepadaNya,
sekalipun orang – orang kafir
membencinya.
4. Suhhanallaah,Walhamdulillah,
wallaahu Akbar (33 x)
Laa ilaaha illallaah wahdahu la
syarika lahu, lahul mulku wa lahul
hamdu, wa huwa alaa kulli
syay’in qadiir
“ Maha suci Allah, segala puji
bagi Allah, Allah Maha
Besar.“Tidak ada Tuhan yang
berhak di sembah kecuali Allah
semata, tidak ada sekutu
bagiNya. Hanya milikNya
kerajaan (semesta ini) dan segala
puji hanya bagiNya, dan Dia
Maha kuasa atas segala
sesuatu”.
5. Surah Al Ikhlas, Al Falag, An Nas.
Ayat Kursi.
6. Laa ilaaha illallaah wahdahu la
syarika lahu, lahul mulku wa lahul
hamdu, yuhyiy wayumiytu wa
huwa alaa kulli syay’in qadiir.
(10 x sesudah shalat maghrib dan
shubuh)
“Tidak ada Tuhan yang berhak di
sembah kecuali Allah semata,
tidak ada sekutu bagiNya. Hanya
milikNya kerajaan (semesta ini)
dan segala puji hanya bagiNya,
yang menghidupkan dan
mematikan dan Dia Maha kuasa
atas segala sesuatu”.

Membaca Doa
AlhamdulillahiRabbil’aalamiin ham
dan yuwaafii ni’amahu wa yukaafii
maziidahu, Yaa Rabbanaa lakal
hamdu kamaa yanbaghii li jalaali
wajhika wa ‘azhiimi shultaanik.
Allaahumma shalli wa sallim’alaa
sayyidinaa muhammadin wa’alaa
aalihi wa shahbihi ajma’iin.“Dengan
nama Allah yang Maha Pemurah
lagi Maha Penyayang.Segala puji
bagi AllahTuhan semesta
alam.Dengan puji yg sebanding dgn
nikmat-Nya dan yg menjamin
tambahannya. Ya Allah tuhan kami,
bagi Mu segala puji dan segala apa
yg patut atas keluhuran Zat-Mu dan
keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah
limpahkanlah rahmat dan salam atas
junjungan kita Nabi Muhammad dan
sanak keluarganya serta para
sahabatnya semua”.

Allaahumma innaa nas’aluka


salaamatan fid-diin wa’aafiyatan fil
jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa
barakatan fir rizki wa taubatan qablal
maut wa rahmatan ‘indal maut.
Allahumma hawwin’alaina fii
sakaratil maut wan nan najaata
minan naar wal ‘afwa’indal hisaab’.
“Ya Allah sesungguhnya kami
berlindung pada-Mu keselamaatan
dlm agama,
keejahteraan/kesehatan jasmania,
bertambah ilmu pengetahuan, rezeki
yg berkah, diterima tobat sebelum
mati, dpt rahmat ketika mati dan dpt
ampunan setelah mati. Ya Allah
mudahkan kami pd wkt menjelang
kematian (sakaratul maut) dan
selamatkan kami dari api neraka
serta mohon ampunan ketika di
hisab”.

Astaghfirullaaha min kulli sababin


tubtu minhu tsumma ‘udtu ilayhi wa
as-aluhut-tawbata wa
astagfirullahaha min
kulli’aqdin’aqadtuhu ‘alaa nafsii
fafasakhtuhu wa lam afibihi.“Aku
mohon kepada Allah dari setiap
kesalahan yg telah aku telah
bertaubat darinya kemudian aku
kembali berbuat kesalahan dan aku
mohon ampun kepada Alahdari
setiap janji yg telah aku tetapkan
atas diriku kemudian aku
melanggarnya dan tidak dapat aku
memenuhinya.(Doa Nabi Haidir).

Rabbanaa afrigh ‘alaina shabran wa


tsabbit aqdaamanaa wanshurnaa
‘alal qawmil kaafiriin.“Yaa Tuhan
kami, curahkanlah kesabaran atas
kami dan teguhkanlah pendirian
kami (terhadap cobaan dan
kebenaran) serta tolonglah kami
terhadap golongan yg kafir (QS.Al
Baqarah:250).

Rabbana zhallamnaa anfusanaa wa


il-Lam tagfirlanaa wa tarhamnaa
lanakuunanna minal khasiriin.”Wahai
Tuhan kami, kami terlanjur berbuat
aniaya terhadap diri kami sendiri, jika
engkau tidak mengampuni kami dan
tdk mengasihi kami, pastilah kami ini
tergolong org2 yg rugi”.
Allaahumma innii dha’iifun
faqawwinii wa innii dzaliilun
faa’izzanii wa innii faqiirun faaghninii
yaa arhama raahimiin.”Ya Allah
sesungguhnya aku ini lemah, maka
berilah aku kekuatan, sesungguhnya
aku ini hina, maka hendaklah Engkau
muliakan, dan sesungguhnya aku ini
miskin, maka berilah kekayaan,
Wahai Dzat yg Maha Penyayang.

Allahumma inni as-‘aluka an


tarzuqanii rizqan halaalan waasi’an
thayyiban min ghoiri Ta’bin wa laa
masyaqqatim wa laa dhairin wa laa
nashabin innaka ‘alaa kulli syai-in
qadir.”Ya Allah sesungguhnya aku
memohon kepadamu agar
melimpahkan rezeki yg halal, luas &
tanpa susah payah, tanpa
memberatkan, tanpa
membahayakan dan tanpa
meletihkan dlm memperolehnya.
Sesungguhnya engkau maha
berkuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah...di saat roh terpisah dari


jasadku, Kau tutupkanlah aibku,
permudahlah azab kuburku dan
tempatkanlah aku di dalam surgaMu

Ya Allah, bukakan pintu – pintu rezeki


bagiku dan keberkahan hidup yang
memapankan kehidupanku sampai
masa tuaku yang sehat dan damai

Ya Allah baikkanlah rezekiku hari ini,


besok dan hari2 selanjutnya, jauhkan
aku dari keharusan berhutang dan
besarkanlah tabunganku

Ya Allah, jauhkan hidupku dari


penderitaan, mudahkan jalanku
untuk kebahagiaan, lancarkan
rezekiku agar aku menjadi orang
kaya yang berguna &
panjangkanlah umurku dalam
kesehatan dan keberkahan
Ya Allah bahagiakanlah aku dengan
cinta yang jujur dan setia, dalam
kebersamaan dan keluarga yang
rezekinya baik, lancar dan semerbak
dengan kasih sayangMu

Allohumma sholli’alaa sayyidina


Muhammadin sholaatan
tuballighunaa bihaa hajja baitikal
haroomi, wa ziyaarota qobri
nabiyyikal kariimi’alaihi
afdholussholaati wat tasliimi wal’afwi
wal luthfi wal’aafiati wa buluughil
maroomi wa’alaa aalihi wa shohbihi
wa sallim”.Ya Allah berikanlah
rahmat atas Nabi Muhammad
dengan rahmat yang
menyampaikan kami ke baitullah al
haram dan ziarah ke kuburan Nabi
Mu yg mulia. Mudah – mudahan
kepadanya seutama utama rahmat,
keselamatan, ampunan kasih sayang
Allah, sehat wl afiat dan tercapai
segala cita2 atas keluarganya dan
sahabatnya mudah2an Allah
menyelamaykan. Aamiin.

Ya Allah dengan salawat itu Engkau


sampaikan keinginan kami untuk
melaksanakan haji kerumah Mu
yang suci (Baitullah) dan ziarah
kepada kekasih Mu junjungan kami
Nabi Muhammad SAW dalam
keadaan sehat wal afiat, selamat
dalam santunan Mu serta tercapai
keinginan kami.
Dengan rahmat Mu Ya Allah yang
maha penyayang jadikanlah kami
(sebagai tamu MU) dan
mudahkanlah kami berkunjung
kedua tempat suci (Makkah dan
Madinah) untuk memenuhi
kewajiban Haji dan Umrah
Ya Allah, tiada kemudahan kecuali
apa yang Engkau jadikan mudah,
dan Engkaulah yang membuat
sesuatu yang sulit (susah) menjadi
mudah apabila Engkau
menghendaki. Mudahkanlah kami
Ya Allah, dan jangan kiranya Engkau
persulit kami. Ya Allah Ya Tuhan kami
sempurnakanlah kami dengan
kebaikan.

Allaahumma ballighnaa makkata


wal maddiinata wal ‘arafata
warzuqnal hajjal mabruura wardha
‘annaa waghfirlanaa warhamnaa
anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal
qaumil kaafiriin.“Ya Allah
sampaikanlah kami ke kota Makkah
dan Madinah serta Padang Arafah
dan anugerahkanlah kami haji yg
mabrur, semoga engkau Ridha kpd
kami & mengampuni dosa2 kami,
rahmatilah kami sesungguhnya
Engkau penolong kami, maka
tolonglah kami terhadap kaum kafir

Doa Mengubah Takdir


“Ya Allah, perbaikilah agamaku
untukku yang mana ia merupakan
penjaga perkaraku.Perbaikilah
duniaku yang di dalamnya terdapat
kehidupanku.Perbaikilah akhiratku
untukku yang di dalamnya terdapat
tempat kembaliku. Jadikanlah
hidupku sebagai tambahan untukku
dalam setiap kebaikan, serta
jadikanlah matiku sebagai istirahat
untukku dari segala keburukan.” (HR
Muslim 4897)

Ya Allah…. Jika hatiku masih kotor


karena berlumur dosa…mohon
tuntunlah agar diriku mampu
membersihkannya dan berilah aku
kekuatan Mu agar diriku mampu
menjaganya agar tetap bersih
Ya Rabb…lapangkanlah untukku
dadaku dan mudahkanlah untukku
urusanku dan lepaskanlah kekakuan
dari lidahku supaya mereka
mengerti perkataanku (Doa agar di
mudahkan urusan dan ucapan)

Doa Cahaya Hati


Allahummaj al fii Qolbi nuuron, wafii
bashorii nuuron, wafii sam’i nuuron,
wa an yamiinii nuuron, wa an yasaari
nuuron, wafawqii nuuron, wa tahtii
nuuron, wa amaamii nuron, wa kholfii
nuuron, wajj allii nuuron
Ya Allah! Jadikanlah hatiku
bercahaya, dan pada lidahku
bercahaya dan jadikanlah pada
penglihatan ku bercahaya dan
pada pendengaranku bercahaya,
dan dari kanan ku bercahaya, dan
dari kiriku bercahaya, dan daripada
atas ku bercahaya, dan daripada
bawah ku bercahaya, dan dari
muka ku bercahaya, dan dari
belakang ku bercahaya, dan
jadikanlah pada diriku bercahaya
dan sebesar-besar bagiku
bercahaya.
Doa Nabi Muhammad SAW,
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
dalam Mukhtarul Hadis:

Do'a anak untuk orangtuanya


Ya Allah sayangilah kedua orang
tua kami. Ampuni, rahmati dan
ridhoilah mereka.
Ya Allah ampunilah mereka dengan
ampunan yang menyeluruh yang
dapat menghapus dosa-dosa
mereka yang lampau dan perbuatan
buruk yang terus menerus mereka
lakukan.

Ya Allah berbuat baiklah kepada


mereka sebanyak kebaikan mereka
kepada kami setelah
dilipatgandakan, dan pandanglah
mereka dengan pandangan kasih
sayang sebagaimana mereka
dahulu memandang kami.

Ya Allah berilah mereka hak


rububiyah-Mu yang telah mereka
sia-siakan karena sibuk mendidik
kami.

Ya Allah mungkin aku tdk mampu


membahagiakan orang tuaku
dengan kemewahan dan kasih
sayang….Dengan pertolongan
Mu…perkenankanlah doaku…hanya
doa yang dapat ku berikan kepada
mereka

Rabbigh firlii wa liwaalidayya


warhamhumaa kamaa
rabbayanii shaghiira.
“Ya Tuhanku, ampunilah aku,
kedua orang tuaku dan kasihilah
mereka (ibu-bapak) dgn penuh
kasih sayang-Mu, sebagaimana
mereka telah mendidik dan
memeliharaku di waktu kecil”

Ya Allah maafkanlah segala


kekurangan mereka dalam
mengabdi kepada-Mu karena
mengutamakan kami dan
maafkanlah mereka atas segala
syubhat yang mereka jalani dalam
usaha untuk menghidupi kami.

Ya Allah…..Yang Maha Penyayang


jadikanlah suami hamba sebagai
pemimpin yang karomah bagi
hamba dan anak2nya……..

Ya Allah jagalah suami hamba


didalam mencari rezeki Mu dan
bawalah ia kembali dengan
membawa Ridho Mu ……
Ya Allah Berikanlah suamiku
kemudahan rezekinya, jika letaknya
masih jauh maka dekatkanlah, jika
masih ada di langit maka
turunkanlah untuknya , jika tertahan
di dasar bumi hanya Engkaulah yang
mampu mengeluarkannya………..

Ya Allah berkahilah rezeki yang


diperoleh suami hambamu agar
membawa kebaikan bagi kami
sekeluarga di dunia dan diakhirat

Ya Allah, limpahkan karuniaMu


untuk suamiku. Hindarilah ia dari
sakit dan marabahaya.Sayangilah
suamiku melebihi rasa sayangnya
terhadap diriku. Limpahkan
ampunanMu baginya seperti ia
selalu menerima kesalahan dan
kekuranganku terhadapnya.
Ya Rabbi Berikan kekuatan padanya
untuk melewati cobaanMu, agar
mampu bangkit tiap kali badai
menerpa, berikanlah ia kehidupan
mulia sehingga ia dapat
memuliakanMu, berikanlah ia hati
yang ikhlas dan kuat untuk dapat
menerima dan melaksanakan
amanah - amanahMu, Berikanlah ia
dada yang lapang sehingga dapat
sabar dalam mendidikku sebagai
pendamping titipan dariMu,
jadikanlah aku istri yang soleha agar
aku dpt menjadi gerbang surga
untuknya.

Ya Allah tetapkanlah hari ini sebagai


hari pembuka rezeki dan
keberkahanMu dari seluruh penjuru
langit dan bumi dan jadikanlah
keluarga kami sebagai keluarga
yang Engkau berkahi.
Rabbanaa hab lanaa min azwajinaa
wa dzurriyaatinaa qurrata
a’yunwaj’alnaa lilmuttaqiina
imaama.
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah
kepada kami, (yaitu) istri-istri/suami
suami kami yang menyenangkan
hati (kami), dan jadikanlah kami
imam (ikutan) bagi org2 yg
bertakwa”.(QS.Al Furqan (74

Doa Ibu untuk Anaknya


Yaa Allah…Jadikanlah anak2ku
orang yang sholeh/ Sholehah dan
taat beribadah, panjangkanlah
umurnya, lapangkan rezekinya,
cerdaskan akalnya dan terangilah
kalbunya, karuniakan ilmu yang
banyak bermanfaat, kabulkan
cita2nya serta sehatkan jasmaninya,
sejahterahkan jiwa dan raganya,
alirkan rezkinya melalui tanganku,
anugerahkan kepadanya
kecerdasan akal dan kebeningan
hati. Bantulah aku mendidiknya,
berbuat baik kepadanya di sisiMu

Ya Allah jangan Engkau butakan hati


anakku dengan urusan dunia sampai
lupa mengerjakan sholat…

Ya Allah kuserahkan nama anak2ku


kepadaMu. Tulislah nama anak2ku
dengan tinta yang tak terhapuskan
agar tak ada siapapun yg bisa
merebutnya. Peganglah tangan
anak2ku bila mereka harus
kulepaskan, biarlah mereka di
lindungi kuat Mu, terlepas bebas dari
segala kelemahan.

Ya Allah… jagalah jangan sampai


mereka tenggelam dalam
gelombang cobaan dunia yg
kelam.Aku tak meminta supaya
anak2ku bebas dari penderitaan,
hanya kuminta keberanian dan daya
tahan dalam ketakutan dan
kesepian.Biarlah dalam namaMu
mereka memperoleh perlindungan
dalam satu ikatan tak terputuskan.
Janganlah Engkau biarkan mereka
terasing daripada Mu Ya Allah,
melainkan akrab setia pada Mu
sepanjang kehidupan.

Ya Allah ...Jadikan anakku


mendekatiku, menyanyangiku
mencintaiku, jadikan anakku orang
yang baik, taqwa yang punya
pandangan dan pendengaran yang
taat kepadaMu, yang mencintai dan
setia kepada kekasihMu Nabi
Muhammad SAW, Berikan semua itu
dengan petunjuk dan rahmatMu,
berikan kepada kami apa yang
terbaik di dunia dan di akhirat
Doa Pelembut Hati
Allahu latiifumbiibadihi, yarzuku man
yasya’u wahuwalqawiyyul’adziiz
(19x)
Allah Maha Lembut tadbirNya (serta
melimpah-limpah kebaikan dan
belas kasihanNya) kepada hamba-
hambaNya; Ia memberi rezeki
kepada sesiapa yang
dikehendakiNya (menurut peraturan
yang telah ditetapkan), dan Dia lah
Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.

Ya Allah....Aku berserah diri kepada


Mu.....tuntunlah hatiku dan
luruskanlah pandanganku, jauhkan
aku dari segala sikap yang tidak
pernah Engkau ridhoi.........
Sesungguhnya......Langkahku.......
Rezekiku.......Pertemuanku ......dan
Matiku.........Semua ada di tangan MU
Hanya kepada Mu kami
menyembah dan hanya kepada Mu
lah kami memohon pertolongan.
Kabulkanlah permohonan kami Ya
Allah

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa


hasanah waqinaa ‘adzaabannaar.
“ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa api
neraka”

Wa shallallaahu ‘alaasayyidinaa
muhammadin wa’alaa aalihii wa
shahbihi ajma’iin. Wasubhana
rabbika rabbil’izzati ‘ammaa
yasifuun, wasalaamun ‘alalmursalin,
Walhamdulillahi rabbil
‘aalamin.“Semoga Allah
mencurahkan salawat dan salam-
Nya serta junjungan kita nabi
Muhammad SAW kepada keluarga-
Nya dan semua sahabatnya.Dan
segala puji bagi Allah, Tuhan
Sekalian alam”.

Subhaana Rabbika rabbil ‘izzati


‘amma yashifuu, wa salaamun ‘alal
mursaliin, walhamdulillaahi Rabbil
‘aalamiin. “Maha suci Tuhanmu,
Tuhan yg Maha Mulia, dia suci dari
apa yg mereka sifatkan (Kepada-
Nya). Dan semoga keselamatan
tetap dicurahkan kpd para Rasul.
Dan segala puji bagi Allah Tuhan
semesta alam(QS.Al-Shaffat:180-182)
Sujud Syukur
Alhamdulillaahi Rabbil’aalamiin
Rabbii awzi’nii an sykura ni’matal latii
an’amta ‘alayya wa’alaa
waalidayya wa an a’mala shaalihan
tardhaahu wa adhkkhilnii
birahmatika fii ‘ibaadikas
shaalihiin.”Ya Tuhanku berilah aku
ilham utk tetap mensyukuri nikmatmu
yg telah engkau anugerahkan
kepadaku&kpd ibu bpkku & utk
mengerjakan amal shaleh yg
engkkau ridhai; masukkanlah aku
dgn rahmatmu kedlm golonga
hamba-hambaMu yg shaleh