Anda di halaman 1dari 1

PEMBACAAN DOA

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah SWT agar
kegiatan kita hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar,Bismillahirrahmaanirrahim.
Allahumma solli ‘ala SayyidinaMuhammad, Wa’ala ali Sayyidina Muhammad.

Ya Allah Ya Rahman, pada hari ini, di tempat ini kami hendak menyelenggarakan acara
(Musyawarah Masyarakat Desa Dua (MMD II ) dengan memohon ridha dan izinmu. Berkahilah
semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang
bermanfaat kepada kami.

Ya allah Ya Wahid, engkau yang Maha satu dan Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah
persatuan diantara kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami. Kami ingin
kuat dalam persatuan itu agar lebih bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami,
dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu
kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya allah Ya Mujib. Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan
kami.

Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar, subhana
rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin.
Amin ya Rabbal ‘Alamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.