Anda di halaman 1dari 2

Perkara Ada/tak Markah Perkara Ada/tak Markah

1 cover 1 cover
2 jadual kerja 2 jadual kerja
3 isi kandungan 3 isi kandungan
4 penghargaan 4 penghargaan
5 pendahuluan 5 pendahuluan
6 objektif kajian 6 objektif kajian
7 kaedah kajian 7 kaedah kajian
8 laporan kajian 8 laporan kajian
9 dapatan kajian 9 dapatan kajian
10 jadual graf bar 10 jadual graf bar
11 graf bar 11 graf bar
12 tafsiran graf bar 12 tafsiran graf bar
13 jadual carta pai 13 jadual carta pai
14 carta pai 14 carta pai
15 tafsiran carta pai 15 tafsiran carta pai
16 punca 16 punca
17 kesan 17 kesan
18 langkah 18 langkah
19 penutup 19 penutup
20 sumber rujukan 20 sumber rujukan
21 lampiran 21 lampiran

Perkara Ada/tak Markah Perkara Ada/tak Markah


1 cover 1 cover
2 jadual kerja 2 jadual kerja
3 isi kandungan 3 isi kandungan
4 penghargaan 4 penghargaan
5 pendahuluan 5 pendahuluan
6 objektif kajian 6 objektif kajian
7 kaedah kajian 7 kaedah kajian
8 laporan kajian 8 laporan kajian
9 dapatan kajian 9 dapatan kajian
10 jadual graf bar 10 jadual graf bar
11 graf bar 11 graf bar
12 tafsiran graf bar 12 tafsiran graf bar
13 jadual carta pai 13 jadual carta pai
14 carta pai 14 carta pai
15 tafsiran carta pai 15 tafsiran carta pai
16 punca 16 punca
17 kesan 17 kesan
18 langkah 18 langkah
19 penutup 19 penutup
20 sumber rujukan 20 sumber rujukan
21 lampiran 21 lampiran