Anda di halaman 1dari 1

Nomor : 014/Pan-Kejurnas/UKM.

TS/VII/19 Yogyakarta, 24 Juli 2019


Perihal : Undangan
Lampiran : Proposal Undangan

Kepada
Bapak/Ibu Kepala Sekolah___________
di tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah swt atas segala berkah, petunjuk dan bimbingannya kepada kita
semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiyullah Muhammad saw,
sahabat serta pengikutnya hingga yaumul akhir.
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Tapak Suci National
Championship Of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Open 2019, kami selaku
panitia pelaksana bermaksud mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengirimkan
kontingen pada kegiatan tersebut, yang Insyaallah akan dilaksanakan pada:
tanggal : 16 - 18 Desember 2019
hari : Senin - Rabu
tempat : Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama


Bapak/Ibu/Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.
“Dengan Iman dan Akhlak Saya Menjadi Kuat
Tanpa Iman dan Akhlak Saya Menjadi Lemah”

WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh.